Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Petr Šafránek: Rozhodnutí soudu jsou v rozporu s legislativou

Vrchní soud v Praze přisoudil částečnou náhradu škody za ztrátu utrpěnou investicemi. To ale podle názoru Petr Šafránka, generálního sekretáře AFIZ, odporuje legislativě. „Soud nekonstatoval žádné pochybení IZ v rámci vlastního zprostředkování, ale až při následné péči. A tu IZ u této služby nejen nemá, ale troufám si tvrdit, že ani nesmí poskytovat,“ říká v rozhovoru pro Investujeme.cz.

Kritizujete rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v rámci rozsudku proti investičnímu zprostředkovateli. Proč?

Jedná se o rozhodnutí Městského soudu v Praze, následně částečně potvrzené Vrchním soudem v Praze.  Za velmi problematické považuji to, že oba soudy se shodly na tom, že investiční zprostředkovatel měl po zprostředkování nákupu sledovat průběh tržní hodnoty investice a klienta upozornit na propad a dokonce mu učinit nějaká investiční doporučení.  Cituji z odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze: „Pokud soud I. stupně uvedl, že spatřuje porušení povinnosti na straně žalovaného jako investičního zprostředkovatele v jeho pasivní roli v období od nákupu do prodeje akcií a dovodil, že se ztrátě v určitém rozsahu vhodným doporučením ohledně další strategie obchodování mohlo zabránit, pak tuto úvahu shledal odvolací soud opodstatněnou.“

Problém je, že tato úvaha obou soudů, na základě které byl IZ odsouzen k částečné náhradě škody, je bohužel v přímém rozporu s platnou právní úpravou investiční služby přijímání a předávání pokynů! Dokonce si troufám tvrdit, že ČNB by takovou aktivitu IZ rozhodně v rámci této služby ráda neviděla.

Odhlédneme-li od právní stránky věci, musíme se zamyslet nad tím, jak by takovéto soudem v podstatě vyžadované činnosti měl IZ v praxi vykonávat? Bez specializovaného softwaru a kvalifikovaných správců portfolia je to nemyslitelné. Proto je také investičnímu zprostředkovateli služba správa portfolia zapovězena přímo zákonem. A nyní zde máme pravomocný rozsudek, ve kterém je IZ odsouzen k částečné náhradě škody proto, že jakousi byť omezenou „správu portfolia“ nevykonával. To přece nemůžeme nechat bez povšimnutí, i když se v daném případě nejednalo o člena AFIZ.

Jedná se tedy především o rozdílný výklad mezi investičním zprostředkováním a investičním poradenstvím.

Diskuse na téma poradenství vs. zprostředkování je nekonečná, bohužel oba zmíněné rozsudky do věci nevnesly vůbec jasno, ba přesně naopak – tyto dvě služby do sebe dokonale zamíchaly.  

Problém je, že právě a jen u investic zákon tyto služby striktně odděluje, i když připouští, že IZ smí poskytovat obě. Podle mého názoru je ovšem nepřípustné, aby IZ poskytl obě služby současné témuž klientovi u téže investice. To by totiž mohlo vést k tomu, že v případě, kdy by konkrétní instrument vyšel špatně v testu vhodnosti při investičním poradenství, přešel by IZ plynule ke službě přijímání a předávání pokynů, kde může za jistých okolností zprostředkovat i nepřiměřený produkt – tedy například akcie začínajícímu neprofesionálnímu investorovi.

Bohužel soudy na jedné straně učinily nesporným, že šlo v daném případě o službu přijímání a předávání pokynů, ale současně označily neexistující následné investiční poradenství k držbě za porušení odborné péče! A to se ještě nabízí otázka, zda investiční poradenství k držbě konkrétního titulu v sobě vůbec zahrnuje aktivní sledování vývoje a upozorňování klienta, jak si to vyložily soudy. Osobě se spíše přikláním k názoru, že nikoliv, protože by to nebylo ani v technických možnostech většiny IZ. Osobně se domnívám, že investiční poradenství týkající se držby by mělo dát klientovi kvalifikovanou jednorázovou radu v případě, že o ni aktivně požádá.

Máte ohlasy na rozhodnutí soudu ze strany ČNB?

Ne, ale na to je ještě krátká doba.

Jedná se o první rozhodnutí podobného charakteru. Myslíte, že se i ostatní soudní spory ubírat stejným směrem?

Naštěstí v ČR nemáme precedenční právo, tudíž každý případ musí být posuzován samostatně a individuálně. V opačném případě by tento rozsudek znamenal konec přístupu drobných investorů na kapitálový trh, protože nikdo by si při pouhém zprostředkování nákupu investičních instrumentů na sebe nevzal odpovědnost za informování klientů o následném průběhu tržní hodnoty jejich investic.

Na druhou stranu je velmi pozitivní, že oba soudy (a ten odvolací dokonce velmi výrazně) konstatovaly, že pokud je klient dostatečně a správně informován před realizací pokynu, nese za další průběh investice výraznou odpovědnost.

Investiční zprostředkovatel tedy pouze předává pokyny klienta. V praxi je to ale zpravidla investiční zprostředkovatel, kdo motivuje klienta k obchodu. Nemá tedy pak nést zodpovědnost?

Investiční zprostředkovatel může poskytovat dvě investiční služby – přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství. Pro obě jsou stanovena jasná a odlišná pravidla jednání s klientem. Při té první službě skutečně jen realizuje přání klienta. Mimochodem – tak tomu bylo v tomto případě, protože podle konstatování v odůvodněních rozsudků se klient o příslušném akciovém titulu dozvěděl od třetí osoby, IZ mu jej aktivně nenabízel. Pokud u této služby dodrží IZ všechny informační povinnosti a provede test přiměřenosti a klienta zařadí do správné kategorie, popřípadě jasně klienta upozorní na nepřiměřenost zvoleného instrumentu, nemůže být odpovědný za následnou ztrátu.

Osobně nevidím nic špatného na tom, pokud IZ nabízí investice aktivně, tedy pokud klienta vůbec seznámí s něčím takovým, jako je možnost investovat na kapitálovém trhu, což je stále pro řadu lidí něco nového. Odpovědnost nese za to, že dodrží pravidla jednání s klientem, pokud ano, pak už nemůže nést zodpovědnost za případnou ztrátu.

Znovu ale musím zopakovat, že v tomto případě soud nekonstatoval žádné pochybení IZ v rámci vlastního zprostředkování, ale až při následné péči. A tu IZ u této služby nejen nemá, ale troufám si tvrdit, že ani nesmí poskytovat – rozhodně ne ve smyslu doporučení titul prodat.

Nejen v oblasti investic panuje v Česku velmi nízká finanční gramotnost. Kolik lidí podle vašeho odhadu obchoduje s akciemi, aniž by rozumělo tomu, co vlastně dělá?

To si opravdu odhadnout netroufám, čistě teoreticky by každý měl být před realizací pokynu jasně poučen, bohužel těch úkonů a papírů zejména díky evropské legislativě je už tolik, že se to pomalu stává kontraproduktivním a klient může být zahlcen tolika informacemi, že nakonec to podstatné – tedy riziko možné i výrazné ztráty investované částky zanikne. Myslím, že staré české přísloví „Méně je někdy více“ zde platí dvojnásob.

Jak by v takovém případě měl podle vašeho názoru vypadat optimální dohled nad investičními zprostředkovateli, aby nezneužívali nevědomosti klientů? Je vůbec takový dohled či regulace možný?

Podle mého osobního názoru je dohled tak, jak je vykonáván ČNB, dostatečný. Problém je s přehnanou regulací ve smyslu zahlcení klienta povinnými informacemi, mezi kterými pak to podstatné snadno zanikne.

Děkuji za rozhovor.

Má investiční zprostředkovatel ručit za ztráty klienta?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

19 komentářů: “Petr Šafránek: Rozhodnutí soudu jsou v rozporu s legislativou”

 1. České neprávo napsal:

  Soudy v Česku zákony znají, nicméně rozhodují podle množství peněz, které zaplatí účastník soudního řízení – PŘEDEM.
  KONTRAVERZNÍ JE OKRESNÍ SOUD V KLADNĚ. USNESENÍM V EXTRÉMNÍM ROZPORU SE ZÁKONEM SMĚNEČNÝM A ŠEKOVÝM NAŘÍDÍ ZAPLATIT ZA CIZÍ SMĚNKU, NĚKOMU, KDO SMĚNKU NEPODEPSAL, ANI NEVYSTAVIL, KDY JEŠTĚ JINÁ OSOBA NECHALA NOTÁŘSKY OVĚŘIT VLASTNORUČNÍ PODPIS. V JINÉ VĚCI PŘI KONCENTRACI ŘÍZENÍ ŽÁDÁ DŮKAZY, KTERÉ OBRATEM ZAMÍTNE, ABY SOUD POMOHL VYHLÁŠENÝM PODVODNÍKŮM. SOUDCI A STÁTNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZA DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI POVÝŠENI KE KRAJSKÉMU SOUDU V PRAZE.
  U soudu korupce, podplácení, korupce a odměna do kapsy, 60.000 plat je totiž málo.

 2. Petr Šafránek napsal:

  Přiznám se, že stále nechápu, proč se mnou pan Kočálka vlastně bojuje. Můj rozhovor přece vůbec není o něm, ale o nešťastném rozhodnutí soudů v jednom konkrétním případě. Pokud se pak Kočálka snad domnívá, že nějak spolupracuji s IZ, který byl částečně odsouzen, musím ho vyvést z omylu. Rozsudek jsem získal podle § 44 odst. 2 o.s.ř., usnesení soudu o povolení náhlédnout do spisu je ve spise založeno. Nespolupracuji s žádnou stranou sporu, tak nechápu, proč je ze mne pan Kočálka tak nervózní a snaží se kolem sebe za každou cenu kopat.
  Ano, uvítal bych, kdyby žalovaný IZ podal dovolání, a to čistě z principu, aby tento nešťastný rozsudek nezůstal v této podobě v judikatuře, i když v našem právním řádu to zase takové neštěstí není…
  Já s byznysem pana Kočálky žádný problém nemám, i když jeho dopisy mající klienty motivovat k soudním sporům právě na základě tohoto problematického rozsudku, mně silně připomínají jím kritizované praktiky některých OCP, mající motivovat klienty k investování na kapitálovém trhu… Ale to jen na okraj. Klienta totiž může poškodit nejen nadměrné obchodování, ale i nadměrné podávání žalob, čehož je ostatně tento konkrétní rozsudek nejlepším důkazem. Jenom namísto OCP při něm vydělají advokáti a klient je ten, kdo zase jen platí…

  • Compliance napsal:

   To je přece jednoduché pane Šafránku. Kazíte mu obchod. Dostal skvělý nápad a Vy mu ho trošku bouráte. Bojí se ovšem zbytečně, byznys to bude dobrý i tak. Naprostá většina potenciálních sudičů se k informacím od Vás nikdy nedostane a novináře to také zajímat nebude. Je to na ně příliš složité. Nemáte někdy pocit, že hloupneme? Asi nám dávají něco do jídla :). U absolventů prestižních USF to jde možná rychleji :).

  • Petr Šafránek napsal:

   No vida – nadměrné obchodování. A jako na potvoru u OCP, pro kterého jste pracoval i Vy… Ovšem s mnou kritizovaným rozsudem to nemá ani za mák společného. Naprosto zbytečně mi předhazujete jakékoliv další případy, nejsem obhájcem OCP, ozval jsem se pouze k jednomu konkrétnímu rozsudku, jehož zdůvodnění je v přímém rozporu s platnou právní úpravou. Nic víc. Do pozice obhájce některých nekalých praktik u některých OCP mne rozhodně nedostanete, snažíte se marně.

 3. Kočalka Pavel napsal:

  Pane Šafránku k zamyšlení tady něco je. A to, že Vaše asociace AFIZ vydávala povolení podnikat jedincům i firmám s podprůměrnou odbornou způsobilostí (cca 10 tisícům). Tyto subjekty „pozvedli úroveň finančních služeb na úroveň Kambodži či Pakistánu. Chápu Vás , že se snažíte udržet si korýtko a chcete zadupat První soudní rozhodnutí v tomto oboru. Snažíte se vysvětlovat legislativu ČR, ale promiňte použiji přísloví jednoho známého „zloděj křičí chyťte zloděje“. Nic Vám nepomůže, ani nikdo Vám nepromine co napáchali členové Vaší asociace klientům. Dám Vám jednu radu obalte si nervy, připravte se smršť žalob na Vaše členy a přemýšlejte jestli chcete Asociaci zrušit nebo předělat od základů. Ještě na závěr 20% odškodnění je uvedeno všude, takže k mystifikaci nedochází. Jenom připomínka na rozdíl od Vás, kteří se nemůžete proti tomuto rozsudku již odvolat. My se můžeme dovolat k Nejvyššímu soudu o zvýšení % odškodnění pro klienta, jen pro info Městský soud rozhodl o 70% části z celé způsobené škody a tímto směrem půjde naše dovolání. A když to bude zlatá střední cesta a to 50% škody. Budou Vaši členové schopni hradit napáchané škody ? Jenom aby jste za chvíli nebyl generální sekretář prázdné asociace.

  KLV Consulting a partneři

  • Petr Šafránek napsal:

   Tedy pane Kočalko, Vy máte opravdu skvělé znalosti! Naše asociace nikdy žádné povolení k podnikání nikomu nevydávala, jako občanské sdružení ani nemohla! Takovou kompetenci má pouze státní orgán. Navíc sdružujeme IZ, kteří nejsou navázáni na OCP, ale na investiční společnosti a naši členové se tedy pohybují v oblasti kolektivního investování. Vaše obviňování a výhrůžky soudy, zejména pokud jde o nadměrné obchodování, jdou tak zcela mimo naše členy. Nicméně nesmyslný obecný závěr soudu o povinnosti IZ sledovat následný průběh tržní hodnoty investic by se mohl dotknout i činnosti našich členů v oblasti zprostředkování nástrojů kolektivního investování, proto se o věc zajímáme.
   A pokud jde o dovolání – očekáváme, že dovolání podá též žalovaný (což rozhodně nejsme my ani náš člen, jak se snažíte podsouvat čtenářům), neboť zákonem stanovený dovolací důvod – tedy nesprávné právní posouzení věci – je zde nasnadě.

   • jarda napsal:

    Je nedořešený problém účasti protagonistů podvodů v řízení AFIZ, takže na Vašem místě bych se zdržel debat, a tím zviditelňování zdokladovaných nekalých praktik. A píši tak nejen jménem svým, prvního Slovenského řiditele ZFP, ale i za oběti, zejména za nebohé a jejich rodiny, a za nezákonně naháněné podvedené a okradené spolupracovníky ZFP advokáty, kteří se veřejně účastnili jejich školení, a tvrdili, že je zákonné uzavírat smlouvy II pilíře bez licencí, když to bylo pod pokutou 20 milionů SK za jednu, a podvodně jich uzavřeli cca 100 000.
    Vidíte si do pusy?
    Snesete pohled do zrcadla?
    Co z toho máte?
    Nestydíte se?
    Já bych na Vašem místě odstoupil a veřejně se omluvil všem podvedeným.
    AFIZ jsem poslal spoustu dokumentů a nikdo mi nikdo neodpověděl.

    • Compliance napsal:

     Jestli tomu dobře rozumím pane Jedličko tak jste byl téměř otcem zakladatelem? A pak jste prozřel? Jaká náhoda? Pan Kočálka je na tom prý stejně :).

     • jarda napsal:

      Nebyl ani zdaleka, vstoupil jsem po váhání tuším 7.10.2000, a to na Slovensku už zkoušeli podvodmi od května 2000. Našel jsem to na netě sám, a už tehdá mně podvedli. Zbytek byla jen moje organizační práce a kontakty, ale dělal jsem to jinak, a netušil jsem, že je to brainwashing a nevzdělaní podvodníci. Tenkrát to byla sročka. Co už, i já jsem naletěl.

   • Kočalka Pavel napsal:

    Pane Šafránek a kdo vydával osvedčení pro IZ a na základě nich ČNB vydávala rozhodnutí. Nelžete.

    • Petr Šafránek napsal:

     Pane Kočalko, Vy si stále pletete dojmy s pojmy. ARIZ, později AFIZ, organizovala odborná školení, která zákon o cenných papírech vyžadoval u osob bez dostatečné praxe na kapitálovém trhu. Náplň a rozsah školení byl schválen tehdejší KCP a absolventi obdrželi osvědčení o absolvování. Toto osvědčení nebylo žádným podnikatelským oprávněním, jak jste lhal ve Vašem příspěvku. Bylo jen jedním z možných podkladů pro registraci u KCP, obdobné si mohli zájemci o registraci IZ opatřit i kdekoliv jinde. Na organizování těchto školení v souladu s platnou legislativou nevidím nic špatného.

     • Kočalka Pavel napsal:

      Pane šafránku trochu to upřesním. Je však úsměvné, že AFIZ v čele s pane Gardavským rozdával po absolvování půl dne na botelu osvědčení, které bylo zásadní k vydání registrace IZ u ČNB. Rozhodně jste toto školení neabsolvoval, protože jsi z něho zúčastnění odnesli vzpomínku akorát na řízek s bramborovým salátem. Vaše organizace dala tak povolenku tisícům „odborníků“ IZ a Ti vykonali své. A odpověď mé reakci nejsou mířené k obhajobě mé firmy , ale vyjádření se ke stavu kapitálového trhu u nás. Zejména díky subjektům vzniklým za pomoci Vaší organizace – AFIZ je tento obor naprosto na okraji zájmu. Ještě dodatek legislativu a právní úkony nechává KLV vypracovat právnickými firmami – nejsme k tomu oprávněni. neabsolvoval, protože jsi z něho zúčastnění odnesli vzpomínku akorát na řízek s bramborovým salátem. Vaše organizace dala tak povolenku tisícům „odborníků“ IZ a Ti vykonali své.

      • Compliance napsal:

       Určitě je to úsměvné. Úroveň kvality odborné přípravy pro vstup do některých profesí je (a byla) legrační. A možná to ani jinak nejde :).Silně ovšem pochybuji, že pod talířem s řízkem byl k dispozici návod k nadměrnému obchodování :).

    • Compliance napsal:

     A není to náhodou trochu jinak pane Kočálko? Investiční zprostředkovatel nemusel nikdy(nemusí?)vy­konávat žádnou zkoušku, musel(musí?) se ovšem zúčastnit jakéhosi kurzu.Tak tomu jistě bylo u pána na trestné lavici. Ostatně u vázaných IZ to tak funguje dodnes.Takže on pan generální zase až tak úplně nelže :). A jen tak naokraj,argumen­tačně vede pan Šafránek na body :),hoďte ručník do ringu. Ve znalostech legislativy a logice argumentace Vás s přehledem strčí do kapsy.Na to, že je to původně elektrikář, jak jste neopomněl s taktem Vám vlastním zdůraznit,to je docela legrační. Potěšující však je, že české vysoké školství poráží konkurenci na Floridě :).

 4. Kočalka Pavel napsal:

  Dovolte mi na Váš článek reagovat. Vzhledem k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004, který říká : § 12d Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby
  (1) Pokud obchodník s cennými papíry pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti, je povinen zavést opatření k vyloučení vzniku nepřiměřeného provozního rizika.
  Shrňme si tedy fakta. Obchodník s cennými papíry si najal pro vykonávání své významné provozní činnosti IZ – na investiční poradenství. Je tedy zodpovědný za tuto činnost. V praxi ale dochází k zanedbání vnitřní kontroly obchodníka v jehož důsledku dochází k poškozování klientů – vzniku jejich škody. Ano máte pravdu jak IZ i OCP jsou zodpovědné za tuto škodu. Další soudní spory prokážou i míru jejich zavinění a budou společně oba subjekty zodpovědné za škodu. Rozhodně odmítáme, že IZ je v tom nevinně. Všem zúčastněným v těchto sporech je jasné za jakým účelem vzniklo spojení OCP a IZ – vyhnout se zodpovědnosti !!!! Můžeme začít od účelového vyplňování testu vhodnosti – investičního dotazníku pro účel nepostižitelného obchodování až po churning – nadměrné obchodování, který je detailně popsán ve výkladech ČNB
  Obrat na účtu zákazníka
  Ukazatel obrat na účtu zákazníka vyjadřuje poměr celkového objemu nákupů k průměrnému čistému majetku zákazníka. Používají se tři výsledné hodnoty pro určení nadměrného obchodování (viz.) Hodnota 2 ukazuje na možnost nadměrného obchodování (nadměrné obchodování na účtech konzervativních zákazníků), hodnota 4 je presumpcí nadměrného obchodování (nadměrné obchodování na účtech standardních zákazníků) a hodnota 6 ukazuje na výskyt nadměrného obchodování (nadměrné obchodování i na účtech spekulativních zákazníků).
  Nadměrné obchodování (Churning)
  Nezákonná praktika některých obchodníků s cennými papíry, která spočívá v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Zákazník tak zaplatí vyšší provize za uskutečnění obchodů. Přitom není rozhodující, zda je obchodování ziskové či ztrátové. Určení, zda obchodování na účtu zákazníka je možné považovat za nadměrné či nikoliv, se provádí zejména na základě dvou ukazatelů, a to obratu na účtu zákazníka a výše nákladů ve vztahu k průměrné hodnotě majetku na účtu zákazníka. Přitom je nezbytné prokázat rovněž odpovědnost obchodníka s cennými papíry za nadměrné obchodování, tzn. zda mohl intenzitu obchodování na účtu zákazníka nějakým způsobem ovlivnit.
  Nezbývá než s Vaší teorií nesouhlasit a za jednání, které je prokazatelné na případech stovek klientů obchodníků s cennými papíry dožadovat škodu od OCP i IZ. Možná nezbývá než přehodnotit jednání OCP i IZ a věřte mi rozhodně to nepovede k úbytku retailových klientů na kapitálových trzích, ale naopak. Ty jsou již dnes tak znechuceni jednáním těchto subjektů a žádají změnu. Kapitálový trh ve vyspělých kulturách je jednou z alternativ investování. Bohužel v ČR zatím slouží ku prospěchu jejich zprostředkovatelů a ne klientů. To není regulérní stav a musí se změnit!!
  Za účelem prosazování práv klientů vzniká asociace firem, které je budou společně prosazovat .

  KLV Consulting

  • Petr Šafránek napsal:

   Vážený pane Kočalko, je mi upřímně líto, že jste vůbec nepochopil, že tento rozhovor je o jednom konkrétním rozsudku v jednom konkrétním případě. A v tomto konkrétním případě klient jednou nakoupil a jednou prodal. Tak proč sem taháte nadměrné obchodování? To s tímto konkrétním případem nemá absolutně nic společného a já rozhodně neobhajuji nadměrné obchodování, jak se mi snažíte podsunout. Bohužel reagujete stylem „já o voze, Vy o koze“.
   Mimochodem tento rozhovor by vůbec nevznikl, kdyby KLV Consulting nezneužívala mediálně tento rozsudek pro svůj byznys. Důkaz je přímo na Vašem webu v podobě dopisu, kterým rozsudek deziinterpretujete a ve svých klientech vyvoláváte neopodstatněnou naději na úspěch ve věcech zcela odlišných od souzeného případu. Viz http://www.klvc­.cz/image/Vrchní%20­soud.pdf V tomto Vámi podepsaném prohlášení navíc celý případ popisujete výrazně odlišně od textu rozsudku a svým klientům podsouváte jednání investičního zprostředkovatele, které soud v přímé souvislosti se souzeným případem vůbec neshledal. A úplně jste „zapomněl“ zmínit pouze 20% úspěšnost žaloby vůči IZ a 100% neúspěšnost vůči OCP… A už vůbec jste „zapomněl“ upozornit, že náklady řízení, které musí zaplatit žalobce, jsou prakticky totožné s výší přisouzené náhrady škody, takže v lepším případě z toho Váš klient vyjde s nulou, v horším zaplatí ty náklady a náhradu škody od s.r.o. v likvidaci možná nikdy neuvidí…
   Závěrem Vás tedy musím vyzvat k zamyšlení, zda náhodou ve svém byznyse neděláte přesně to, co kritizujete u OCP resp. IZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.