CZK/€ 24.370 -0,08%

CZK/$ 22.523 +0,36%

CZK/£ 28.444 +0,05%

CZK/CHF 25.779 +0,18%

Petr Hrubý: Broker pooly nejsou pro klienty zrovna bezpečné

 


 

Broker Consulting v uplynulém roce produkčně mírně rostl, což není špatný výsledek na trhu, který celkově klesá. Co vnímáte jako největší úspěchy loňského roku?

Jako největší úspěch vnímáme právě to, že jsme mírně rostli, přibližně o 2 %. Rostli jsme hodně v hypotékách, což je produkt budoucnosti. Považujeme za důležité, že jsme nahradili přibližně 60 tisíc smluv v oblasti penzijního připojištění z předloňského roku jinou produkcí. Penzijní připojištění jsme nahradili běžnou produkcí v oblasti bankovních produktů, investic a pojištění. Rostli jsme tedy ve všech oblastech kromě penzí.

Znamením loňského roku byla „pohřbená“ penzijní reforma. Jak jste se angažovali v rámci distribuce penzijních produktů?

Připravili jsme se tak, aby naši poradci uměli v oblasti penzí poradit. Přelicencovali jsme většinu našich vázaných zástupců, kteří umí investice, k poskytování penzijních produktů. Byli jsme připraveni klientům poradit, co je pro ně výhodné a co ne. Lidé, kteří měli penzijní připojištění, se ptali co dál.

Reforma penzí byla pohřbená již od začátku legislativně. Penze se všude na světě prodává a ne kupuje. Když jsem se na jakémkoli kongresu zeptal přísedících i z penzijních fondů, kdo z nich si penzi sám koupil a komu byla prodána, bylo to přibližně 10 % ku 90 %.

Úplně nejjednodušší by bylo, kdyby produkt fungoval jako klasické investice, ovšem s příspěvkem státu a prodával se přes běžné vázané zástupce. Proč to komplikovat? Buď chceme, aby lidé měli penzi zajištěnou i z vlastních zdrojů, nebo nechceme.

REKLAMA

Vaše společnost klade velký důraz na produktové inovace a vyjednáváte s pojišťovnami o nových, exklusivních produktech. Jaké novinky jste připravili v loňském roce a co chystáte pro letošní rok?

Uplynulý rok byl u nás ve znamení dvou velkých novinek. První je nástroj zvaný Broker Bonus, kdy náš poradce podle svého posouzení obchodní situace dokáže klientovi dát slevu z pořizovacích nákladů 20, 30, 40 nebo 50 %.Jednoduše mu vepíše slevu přímo do smlouvy a klient tento přeplatek na pojistném dostane za dva roky po uplynutí storno doby.

Je to velmi vítaný nástroj pro poradce i pro klienty. Když klient dostane něco navíc, je vždycky spokojený – a tady to má přímo před očima. Neděláme to plošným postřikem, že bychom dávali slevy všem, ale chytrým způsobem dáváme volnou ruku našim poradcům.

Druhá novinka, kterou jsme překvapili trh v pololetí, byla záležitost našeho produktu OK Double, který jsme vyjednali přímo s francouzskou zajišťovnou a německou pojišťovnou. Dostali jsme bezkonkurenční tarify, kdy za špičkové ceny dopojistíme klienty. Řekli jsme si, že nebudeme podrážet trh, ale nabídneme našim klientům něco navíc.

Kdo u nás má 1 mil. Kč pojistného krytí, dostane další 1 mil. Kč za třetinovou cenu oproti běžným pojištěním. To je princip, který nám přináší 1000 OK Doublů měsíčně. Je to něco, co naši poradci i klienti milují. Poprvé v Čechách mohou být lidé pojištěni tak, jak by měli být. Běžná rodina jinak nemá dost peněz, aby se pojistila odpovídajícím způsobem.

V letošním roce budeme pokračovat dál v tomto duchu. Nebudu teď prozrazovat konkrétní produkty, ale pracujeme na dalších věcech. Máme v plánu pokračovat dál v pojišťovnictví, ale chceme se podívat i do dalších oblastí.

Na pojišťovnictví se v poslední době zaměřila Česká národní banka, která prostřednictvím pojišťoven chce tlačit na finanční zprostředkovatele ve snaze zlepšit kvalitu jejich práce. Jak vnímáte tyto snahy?

Myslím si, že dohled jde někdy až nad rámec zákona. Výkladová stanoviska nemusí vždy znamenat to, čeho chtěl zákonodárce dosáhnout.

Typickým příkladem je záležitost zbytečné administrativy, kterou pojišťovny „dobrovolně“ přijaly na základě paragrafu nového občanského zákoníku, kdy mají kontrolovat, zda byl naplněn pojistný zájem, ale s přihlédnutím k typu zprostředkovatele. To jsou věci, které přinesly Potěmkinovu vesnici a jeden papír navíc do života klientů i zprostředkovatelů, a v praxi neznamenají vůbec nic.Pojišťovny samy by měly rozlišovat, s kým smlouvu o zprostředkování budou mít a s kým ne. Měly by spolupracovat pouze s velkými, seriózními partnery. „Táta – máma, s.r.o.“ a podobné projekty, které to zkusí a po čase končí, nejrůznější pyramidové hry nebo narychlo založené broker pooly, které vznikají, aby zkusily štěstí jako v loterii nebo koho je možné ještě přetáhnout, trhu neprospívají.

REKLAMA

Pokud trend povede k tomu, že pojišťovny budou muset nést zodpovědnost za špatnou produkci, že pojišťovny nebudou uzavírat smlouvy, ale budou je vypovídat těm, kteří nepracují dobře, tak pro trh jedině dobře. Ale co by to nemělo přinést, je zvýšená administrativa pro ty, kdo pracují pořádně.

Je potřeba se zaměřit na to, aby jakékoli opatření reálně dopadlo tam, kde to dohled i my skutečně chceme. To znamená, aby přineslo více dlouhodobě spokojených klientů.

ČNB v posledním půlroce připravila ve vztahu k pojišťovnám dvě opatření, která se dotýkají jejich obchodních zástupců včetně externích distribučních sítí. První z nich říká, že se nesmí investiční životní pojištění nazývat spořicím produktem. Jak vnímáte toto opatření? Pojišťovny se začaly hájit tím, že IŽP investuje obdobným způsobem jako doplňkové penzijní spoření, které má „spoření“ dokonce ve svém názvu ze zákona.

Myslím si, že za těmito přehnanými opatřeními je vždy misselling určité části zprostředkovatelského trhu. V Broker Consulting nenazýváme pojištění souslovím „spořicí produkt“ už léta. Zajímavé je, že misselling dělá samotný stát na důchodovém spoření, ale nikoho to nezajímá. Přitom je to nejvyšší forma missellingu, jaká existuje, protože jde o čisté investování a nejde o žádné spoření.

Tvorba kapitálu a tvorba rezerv v oblasti pojištění byla tradiční a bude asi i dál. Jenom je potřeba to nazývat pravými jmény, aby klient nezískával falešné představy. Názvosloví je ale vytloukání klínu klínem. Pokud by dohled postupoval metodou „padni komu padni“, měli bychom tu „penzijní investování“, kterého by si lidé koupili ještě méně.

Hlavní produkt, na kterém dochází k missellingu, je investiční životní pojištění a další rezervotvorné životní pojistky obecně. Je to kvůli vysokým zálohovým provizím. V souvislosti s tím se objevily diskuse o možném prodloužení stornolhůty nebo zákazu vyplácení předplacených provizí. Co si myslíte o těchto potenciálních opatření? Pomohou?

Podle mě si vždycky nejlíp pomůže trh. My sami máme část provize pro naše lidi formou „pay as you go“, protože například OK Double je platí dlouhodobě s provizí po celou dobu trvání smlouvy. Na Slovensku máme volbu u některých produktů, kdy se poradce může rozhodnout, zda si zvolí provizi předplacenou, nebo rozloženou. Myslím si, že je to lepší cesta.

Na Slovensku získávám velmi dobré nápady i pro podnikání v České republice, protože jsou tam proaktivnější i naši kolegové ve finančních institucích. Typicky nedávají smlouvy se zálohovou provizí malým firmám, protože to je to největší zlo. Ale pokud má někdo kapitálově na to, aby garantoval a ručil za provizi v případě storna, dokáže zjistit, jestli dochází či nedochází k missellingu v síti, provádí dostatečné reportování rizikových smluv i do představenstva, tak se nic neděje a zálohové provize jsou v pořádku.

Často ale střední management ve finančních institucích chce byznys za každou cenu a splnit si KPI, tak uzavřou smlouvy s kdekým. Vyšší management se pak dohodne na ČAPu, že je s tím potřeba něco dělat, ale oklikou to dopadne na úplně někoho jiného, než koho by si mohli umravnit přímo ve firmě.

Nyní byl z AFIZu vyloučen individuální člen Lukáš Čovban za prodej vysokých pojistných částek bez krytí rizika u IŽP. Toto je jeden z případů, kdy by si mohla ohlídat přímo sama pojišťovna, zda takovou smlouvu přijme.

Sama pojišťovna i sama firma, ve které působil.

REKLAMA

Na trhu často nerozhodují koncoví poradci, ale rozhoduje politika firem. Často je vidět, že management poradenských firem od managera až po zemské ředitele rozhoduje o tom, co a jak se bude dělat, ale přitom odpovědnost nese pouze koncový poradce a firma. Procesy ve firmě musí být skutečně řízené tak, aby  všechny články struktury byly zodpovědné za to, co se děje. K tomu ale musí být dlouhodobá vůle managementu firem. A já ji mnohde nevidím.

Mimochodem, my dnes prakticky nepoužíváme investiční životní pojištění pouze na spoření.

V posledním roce se zvýraznila i přílivem nových broker poolových společností diskuse na téma multilevel vs. broker pool. Broker pooly nabízejí vyšší provize pro koncové poradce a širší možnosti…

Se širšími možnostmi bych zásadně nesouhlasil. Produktové portfolio mají širší největší poradenské společnosti na trhu. A nakonec i bohatší o exklusivní produkty. Navíc značková firma nabízí mnohem lepší zázemí v mnoha oblastech. Od marketingu přes školení až po silnou firemní kulturu. Když si srovnáte provize, rozdíly nejsou vysoké. Lidem v Broker Consulting putuje až 84 % provize. U poolů to není významně jiné.

Jak vnímáte diskusi na téma broker pool vs. multilevelová společnost? Kde vidíte výhody jednotlivých modelů a jejich nevýhody? 

Především sami sebe nevnímáme jako multilevel, ale jako řízenou otevřenou organizační strukturu. Rozdíl mezi řízenou otevřenou organizační strukturou a multilevelem je, že v multilevelu si každý článek dělá, co chce, jak chce a je to souhrn nějakých nikým neřízených firem ve firmě.

Pooly jsou podle mého názoru ještě daleko větší multilevel. Většina firmiček pod broker pooly jede na multilevelovém uspořádání. V konečném důsledku fungují mnohem rozvolněněji než v řízených strukturách. V poolech se uspořádání řídí podle šéfíčka, který si jako první přišel uzavřít smlouvu. Ten získává nefér výhodu oproti dalším lidem, které přivede. 

Společnosti našeho typu s řízenou organizační strukturou nebo multilevely, kde rozhodují zemští a regionální ředitelé o tom, co a jak bude, mají alespoň fér nastavení. Každý článek může dosáhnout stejného postu za stejných pravidel – a dosahuje ho. V poolech je to jen ad hoc na domluvách a často tam vidím lidi, kteří chtějí už jen dožít v oboru, nechtějí nic moc velkého dělat a chtějí si ulevit od pravidel. Těch, kteří opravdu vybudují týmy a značky, které fungují, vidím na trhu pramálo a i tak se většinou jen snaží napodobit to, co měli ve velké firmě. Nakonec zjistí, že mají hlavně více práce. Odejdou do poolu s velkými sny a nakonec zjistí, že to podnikatelsky, manažersky i finančně neutáhnou. Častokrát z toho důvodu, že po nich lidé pod nimi tvrdě „jdou“, odmítají dodržovat jakákoliv pravidla. Hodně firmiček pod pooly už zabila storna, nebo anarchie a ambice podřízených nasměrované na vyjednávání místo na reálnou práci.

Dobrým ukazatelem rozdílu mezi námi a pooly je průměrný výkon na jednoho poradce. U nás je přes 55 000 korun na poradce a měsíc. Porovnejte si to s objemy v poolech. Jedna věc je provizní sazba, druhá je výplata, se kterou jde poradce domů.

Broker pooly vidím i jako značně nebezpečné pro zákazníka. Záruky a odpovědnosti jsou oslabeny a bývají nevyjasněné. Poradci, kteří u nás porušovali předpisy, což vedlo k tomu, že jsme se s nimi rozloučili, směřovali právě do poolů.

Na druhou stranu uznávám, že některé na trhu mají své místo a někteří lidé se v nich cítí dobře. Musí však vyřešit problémy s kvalitou produkce, odpovědností a nebezpečím vysokých storen. 

Jaký očekáváte letošní rok?

Chceme růst o 20 %. První dva měsíce máme solidní. Máme radost, že se nám daří pokračovat ve výborných  růstech na Slovensku, které jsou ještě vyšší než v Česku – o 25 %. Letošek se v Broker Consulting nese ve znamení otevírání kariéry ambicím našich spolupracovníků. Značně jsme zpřístupnili a vyhladili rozdíly mezi pozicemi v kariéře tak, aby byly pro naše spolupracovníky dosažitelnější manažerské a ředitelské pozice. Je to hybný moment pro celou řadu našich lidí a věříme, že na tom se nám ten růst povede.

Jak byla přijata změna karierního řádu vašimi lidmi? Přeci jen to znamená, že meziprovize pro řídící složky budou nižší.

Meziprovize jsou v zásadě stejné, V určitou chvíli mohou být nižší, ale i vyšší.

Nový kariérní řád je spravedlivější a přinesl hlavně silnou motivaci, protože další „mety“ leží blíže než dříve.

V Česku a na Slovensku jsou prakticky nejvyšší provizní sazby na světě. A je otázka jestli mohou růst ještě dál. Dívali jsme se, jak roste hospodářství, jak roste administrativa a usoudili jsme, že je čas na to, abychom v objemu práce, který poradci mají pro určitý postup, přinesli nějakou úlevu. Aby zkrátka snadněji dosáhli kýžených met.

Bylo to přijato s nadšením a jsme za to rádi.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 69 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Nástrahy světa korporátních dluhopisů. Vyhněte se podvodu, než bude pozdě

Investice do korporátních dluhopisů jsou tradiční cestou, jak dosáhnout stabilních výnosů, avšak v dnešním ekonomickém prostředí se stává stále důležitějším faktorem rozpoznat rizika spojená s tímto typem investice. Nedávný rozmach firemních dluhopisů v České republice přinesl na trh novou úroveň složitostí a výzev. Nový nástroj, srovnávač firemních […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

06. 12. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Abcdefghijklmnoprstuvxz

  20 března, 2014

  Pan Hrubý nepíše pravdu, provizně to mezi MLM a pooly je VÝZNAMNĚ jiné. Říká, že lidem v Broker Consulting putuje až 84 % provize, já mám za totéž v poolu 140–150 %. Nicméně chápu jeho argumentaci z pozice majitele MLM firmy, nic jiného ani napsat nemůže. Jen mne mrzí, že se ohánějíc etikou a férovostí v Broker Consultingu seriózně nevyjádřil k jejich bouchačské hvězdě panu Lukáši Štorkovi. Jinak klasické PR pro Broker Consulting, klasika.

  Odpovědět

 • Vyvolený

  20 března, 2014

  140 až 150? Co to melete? Ony vám pojišťovny ještě doplaceji? Je rozdíl mezi celkovou provizí a tím jak se vypočítává provize.. Přesně negramoti jako vy delaji v poolech a melou nesmysly.Petr Hrubý dělá na trhu rozruch tím, že neustále vymýšlí věci, které jsou konkurenci trnem v oku a já jsem rád součástí toho rozruchu…

  Odpovědět

 • Mirek

  20 března, 2014

  Vážený Vyvole(ný), také jsem byl součástí toho rozruchu několik let a zaplaťpánbůh, už nejsem. Dodnes se stydím, že jsem dělal to, co mě v BC učili, i když jsem určité pochybnosti měl, ale věřil jsem jim.

  Odpovědět

 • Jacek

  20 března, 2014

  Pane Vyvolený, vy netušíte, jak se věci mají…odložte červeně zabarvené brýle, rozhlédněte se po trhu, promluvte si s lidmi z poolů…

  Odpovědět

 • Jakub Knitl

  20 března, 2014

  Pane Hrubý, nezlobte se na mne, ale to je z Vaší strany pokrytectví největšího kalibru. Píšete, že „poradci, kteří u nás porušovali předpisy, což vedlo k tomu, že jsme se s nimi rozloučili, směřovali právě do poolů“. Tak to mě vážně rozesmálo, a co pak pan Štork ? Ten porušoval předpisy v předchozí MLM firmě, ale hodně nosil, tak jste ho vzali ? Proč pan Štork neskončil taktéž v poolu ? Sorry, ale kážete vodu a pijete víno, což mě ale v MLM vůbec nepřekvapuje, ba naopak.

  Odpovědět

 • Mirek

  20 března, 2014

  Jestli Broker Consulting není multilevel, tak co už potom je? Pane Hrubý, aniž bych smekal, zírám, co jste schopen při obhajobě svého nemorálního podnikání říci. V čem je BC skutečnou jedničkou, je vymýšlení těch nejvypečenějších a nejdražších „exklusivních“ produktů na trhu. Viz např. evropská penze s ČPP, Chytrá hypotéka (přesnější výraz by byl Vychytralá) apod. I když pravda, ani ostatní „jedničky“ (velké MLM firmy) nejsou v tomto pozadu. Nakonec, vždyť to platí klient a tomu se dá nakecat cokoliv.
  P.S. Pane Zámečníku, nevím, proč zmiňujete v článku pana Čovbana, když hvězdou BC je pan Lukáš Štork i s jeho šesti milionovou pokutou za poškozování klientů?

  Odpovědět

 • Tři sta z místa

  20 března, 2014

  Nemáte špatně nick ? Nemá to být správně vymytý ? Vidím, že máte IQ osla, pisatel má na mysli 140–150% z ročního pojistného na smlouvě ŽP, ale to Vás v Broker Consultingu nikdy nemohli naučit, když tam jedete v rámci MLM na Vaše slavné body a jejich hodnotu v rámci pozice v kariérovém žebříčku. Jinak vidno, že panu Hrubému leží pooly hodně hluboko v žaludku, proč asi ? Zlatá éra MLM firem je nenávratně pryč a tonoucí se stébla chytá, proto mě ataky a špinění poolů ze strany MLM firem vůbec nepřekvapují.

  Odpovědět

 • Tři sta z místa

  20 března, 2014

  Reakce určena pro pisatele s nickem Vyvolený z Broker Consultingu.

  Odpovědět

 • Vyvolený

  20 března, 2014

  A kde v článku se píše o nějaké konkrétní provizi, je vidět který produkt všichni řešíte, meleš stejný nesmysly jako ten tvůj kámoš.. běž si udělat dvě života ať máš na nájem a na leasing a nepiš kraviny :-)

  Odpovědět

 • Jirka

  20 března, 2014

  Takovým odstrašujícím příkladem je Lloyd Morgan cz

  Odpovědět

 • Jirka Kuželský

  20 března, 2014

  Tady názorně vidíte, jak hluboko se dá klesnout. Petr hrubý klesl hodně hluboko. Z tohoto rozhovoru je cítit obrovský strach z brokerpoolů. A tak špatní poradci odcházejí do brookerpolů a největší prase Lukáš Š. přešel do nejlepší firmy.

  Odpovědět

 • Dovolená

  20 března, 2014

  Pane Vyvolený, chce to i číst v historii a poslouchat jiné názory, než jen slepě věřit jedné cestě a velkým plánům. Ovšem pokud Vám politika BC vyhovuje, přeji Vám i Vašim kolegům mnoho zdaru. My v broker poolech máme k dispozici vše, co máte Vy, a to, co nemáme, nepotřebujeme my ani naši klienti. Dá se říct, že všechny exkluzivní produkty, např. OK Double (BC), Mercury (OVB) mají nějaké to ALE jako zbylé produkty finančního trhu, je jen na kvalitě poradce vhodně zhodnotit míru rizikovosti daného produktu pro klienta a na základě řádné analýzy ho nasměrovat správným směrem. Co se týče výroku pana Hrubého, šéfíčci a podobná označení patří do mediálních kampaní našich politiků. Dle kariérních řádů některých broker poolů jsou v naší branži za svojí práci odměňováni „šéfíčci“ stejně dobře jako Ti z organizovaných mlm struktur, aniž by měli zapotřebí dělat zásadní chybu, a to navážet se do konkurence. Vždy se velmi těším, až narazím na práci takových lidí, jako jste Vy, co se rádi opírají do konkurence, aniž by sami měli jistou argumentační základnu, abych mohl na vlastní oči zhodnotit, nakolik je v mlm doopravdy zakořeněná nenávist k něčemu, o čem nemá většina začínajících poradců v mlm nejmenší páru. Vzdělávejte se, vydělávejte přítelkyni na kočku, mějte se fajn a ať se Vám daří.

  Odpovědět

 • Dovolená

  20 března, 2014

  Ještě si dovolím malý glos směrem k názvu článku. Zrovna bezpečné mi nepřijde ani umístění financí klienta na pojištění do společností, které s prostředky mohou nakládat prakticky jakkoliv. Snad Vám celý koncept OK Double nepřinese stejný výsledek jako v případě kauzi Skandia.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Vážení kolegové, nikdy jsem tu plzeňskou firmu neměl rád. Na portfolia vytvořená jejich člověkem jsem narazil mnohokrát. Jsem na trhu 2/3 doby její existence. Ona je tu 15 let, já 10 let. Jmenuje se tak nějak příkladně, vychovává Béčka a Céčka. Bohužel, u klientů pořád jen vidím takovýto model práce: několik IŽP přes běžné pojistné, tedy obvykle celkem do do 5 000 Kč až 7 000 Kč měsíčně a k tomu se skromně krčí nejvíc tak 3 000 Kč přes OPF, obvykle nějaký LCF.


  Pan Hrubý vůbec hloupý není. Nemohu jej tak jako vy jen tak napadat. Používá věty, které se snaží o vnitřní logiku. Vyznění jeho snahy sdělit nám všem, že silná značka na trhu je více než suma firem „Táta, Máma a Syn, s.r.o.“ přes nějaký pool, je pro klienty více. Je to snaha i jiných pánů majitelů velkých MLM. Úplně jim rozumím. Rádi by přehledný trh, kde nebudou pooly, jen tak 5 až 7 velkých firem s tvrdým MLM. Ráda by to i ČNB, protože by se jí to lépe kontrolovalo. Ale my všichni, kdo chceme jít cestou jinou, nám se to nelíbí. Nabízím každému poradci z velké MLM firmy, aby si položil základní otázku: „Když je ta naše firma na billboardu tak skvělá, jakto, že mi nový klient položil telefon?“ Nebo třeba: „Jakto, že můj manažer si stále kupuje nová auta?“ Nebo: „Co pro mě ta naše NEJLEPŠÍ firma na trhu dělá tak převratného, že jí ještě stále nechávám polovinu mého výdělku?“


  Je tady ještě jedna věc. Mnoho poradců nikdy velkou MLM neopustí. Mají stádní instinkt, nejsou prostě poradensky dost dospělí. Dobrovolně zůstávají. Potřebují 5 minut slávy na pódiu. Chtějí vyhrávat soutěže. Znám to.

  Odpovědět

 • Petr Jemný, Plzeň

  20 března, 2014

  Pane Hanzle, bravurně napsáno, děkuji, dokonale jste vystihl podstatu. K článku pana Hrubého musím jen konstatovat, že čím více jdou finančně zprostředkovatelské MLM firmy do kytek (ty bláboly a účelové lži o růstu jim FAKT nežeru, není mi 20 let), tím agresívnější je jejich rétorika ke konkurenci, obzvláště k té, která jim z produkce ukrajuje nejvíc, takže k broker poolům. Ostatní výroky pana Hrubého nemá smysl komentovat, je to čisté PR Broker Consultingu aneb každá liška chválí svůj ohon.

  Odpovědět

 • Compliance

  20 března, 2014

  Pane Hanzle, co se to s Vámi děje? Byl jste argumentačně vždy na výši. V poslední době to s Vámi jde (co se týče argumentace) od deseti k pěti. Někde jsem Vám to už napsal, začínáte být „politikem“ a přestáváte být odborníkem. Opusťte silná a nepřesná slova, vraťte se k faktům a silným argumentům. Nebo snad cílíte na nějaké příjemně výkonné ředitelství od pana Hrubého? :)

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Dobrý den, pane Compliance! Vám připadá moje argumentace o portfoliích pánů z BC slabá? Do politiky nemířím. V mé firmě ale jsou noví kolegové, co přišli z BC. Vidím, jak moc potřebují pomoci.

  Odpovědět

 • Eduard Kejmo

  20 března, 2014

  Hanzle, Hanzle, článek se tě dotknul viď? Založil sis firmičku a zjistil, že ty tvoje kecíky nezabíraj. Těžce se vyrovnáváš se svojí naivitou a kopeš kolem sebe. Jsi ostuda.

  Odpovědět

 • Compliance

  20 března, 2014

  Vy jste takový náš poradenský Danton. A vlastně se mu i trochu podobáte fyzicky. A myslím, že i stejně (míněno s nadsázkou :)) jako on skončíte. Určitě Vám jde o kultivaci prostředí, ale ještě více toužíte sedět za jedním stolem s „kapitány poradenského průmyslu“. Proč se nedomluvíte s panem Fejtkem, třeba by Vás pozval :)!Bez Vás tam bude nuda!

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Ne, pane Compliance. Stavím svou vlastní loď, jsem tu kapitánem i kormidelníkem. Jde mi jen o to, abych našel dobré kolegy, abych je zaujal mou osobou, svými cíli a naučil je mou pracovní metodu, udělal z nich Áčkové poradce. Mým cílem není schůzovat s někým, kdo nepraktikuje finanční poradenství, ale má plnou hlavu obav o klienty. Ti pánové mají příjmy z práce někoho jiného, nechodí za klienty jako já. Na konferenci jsem se přihlásil, ale z důvodu nemoci zase odhlásil. Kdybych tam byl, patrně bych se pohádal se všemi, kdo mají jiný názor, protože prostě nejsou finančními poradci, ale závidí jim jejich možné příjmy, nikdy ne jejich práci. A proto, zaštítěni svatým bojem ve jménu ochrany klientů, jim všem chtějí ztížit život a většinu z nich finančně zlikvidovat. Takže mi jde o to, aby moře kde poplujeme, nikdo nevysušil, ani nerozbouřil. Tento stát mne již 21 let vytrvale přesvědčuje, že nemá zájem na férové hře s občany. Je zajatcem politických stran, soudce nezajímá spravedlnost a policie účelově ztrácí spisy. Kdekdo se kamarádí s politiky, aby něco nešlo prohlasovat tak, jak si přeje většina občanů. A občané, tedy klienti, mnohem více chtějí někomu věřit, než se od něj něco učit. To oni sami nahrávají těm přebouchávačům, protože se nechtějí vzdělávat, ani nechat vzdělávat. Neumějí a nechtějí umět správně se ptát. Jsou způsobilí k právním úkonům a kdekdo je proto legálně okrade. Chyby jsou už v rodinách klientů, v myšlení rodičů našich klientů. Barák si aktivně pojistí, auto taky, ale svůj život a zdraví nikoliv. Je jim to prodáno, často na symbolické pojistné částky a draho. A my to opravujeme. Tohle není přebouchávání. Bráním tedy svou práci.


  Dnes jsem zaplatil se svou ženou v restauraci 750 Kč za večeři. Nikoho z vás tady nedojme, že režie, tedy pořízení surovin, energií a mezd vyšlo pana majitele restaurace na zlomek této částky? Ale štve vás, že tady hájím stejné moře jako včera a dobré počasí. Co tady chybí, je rázná spravedlnost, které lodě mají ztroskotat. Bouře není nikdy na celém moři, ale v Semaforu ji plánují.

  Odpovědět

 • Compliance

  21 března, 2014

  Popsal jste realitu, pane Hanzle.Vždy tu byla a vždy tu bude.Je mnohdy nepříjemná, ale zatím není nesnesitelná. Přeji pěkný den.

  Odpovědět

 • Míra

  20 března, 2014

  V praxi to vypadá následovně. Poradce BC přijde ke klientovi a nechá si předložit jeho produkty (většina lidí něco má) s tím, že to odborně posoudí. Samozřejmě klienta pochválí, že něco dělá. Na další schůzce však klientovi sdělí, že to nemá dobře nastavené a že je to potřeba vylepšit. A už se vesele přebouchává vše, co je po ruce. To jsou praktiky BC. A nejenom BC, ale i OVB, Fincentra atp. Bohužel se s tímto setkávám dnes a denně. A že tím okrádají klienty o desetitisíce (dokonce jsem se setkal s případem, kde šlo o statisíce) je jejich firemní know how. Chce se mi blít, velebnosti.

  Odpovědět

 • Míra

  20 března, 2014

  A že by broker pooly byly nebezpečné??? Pane Hrubý, kam až jste klesnul. Naopak, pro klienty jsou velmi nebezpečné MLM společnosti včetně BC, protože nevybíravý tlak na produkci vede manažery a poradce do tohoto svinstva přebouchávání.

  Odpovědět

 • John Brambor

  20 března, 2014

  Jasně Míro a teď tu vo karkulce prosím Tě. 😀 Největší bouchači jsou v poolech a bouchaji a bouchají a jak jsou malincí a nikdo je nekontroluje, tak si bouchají v tichosti dál a občas začnou povídat, že jen oni to dělaj kvalitně…:D

  Odpovědět

 • Míra

  20 března, 2014

  Já pracuji v oboru 15 let a tak si dovolím tvrdit, že o něm něco vím. Jedno je naprosto jasné. Tak jako existují dobří poradci, tak existují i špatní. A těch je po hříchu podstatně víc, než těch prvních. A bohužel jsou rovnoměrně rozprostřeni napříč všemi společnostmi. Takže dělat rozdíly mezi MLM a broker pooly je naprostá blbost. A jak známo, blbost se šíří všemi směry. A ze všeho nejhorší, je srážka s blbcem.

  Odpovědět

 • John Brambor

  20 března, 2014

  Míro, na to, že jsi v oboru 15 let, tak máš hodně slabý přehled. Vyjdi ven, rozhlédni se, vzdělávej se, mluv s lidmi a pak tu něco piš. Opravdu tu chceš tvrdit, že distribuce dobrých a špatných poradců je všude stejná? No to by byla náhoda opravdu megalomanských rozměrů. Prober se. Míro, že ty sis nechal něco nakecat…

  Odpovědět

 • John Brambor

  20 března, 2014

  A Míro, kdo má patent na určoivání, který poradce je dobrý a který špatný. Ty jo? Ajaj

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Rád bych se na tomto vhodném místě vyjádřil k problému, kterému se říká přebouchávání. Prosím všechny, aby si uvědomili, že my nejsme jen nějaká externí distribuční, tedy ryze prodejní větev pojišťoven. Podstatou naší práce je optimalizace. V jejím důsledlu se denně nějaká pojišťovna, řekněme firma A rozbrečí a jiná, řekněme firma B zaraduje. Může se stát, že jiný klient zažije, že se naopak v jeho případě zaraduje firma A afirma B bude plakat. Proč je to možné? Hraje tu psychika klienta. Do hry vstupují zkušenosti s pojistným ploněním, nebo třeba to, že fondy nějaké pojišťovny jsou řízeny zoufale pasivně abeznadějně se propadají v krizích. Dalším faktorem je cena rizik, kterou tzv světové značky často šponují výše při současné masáži klientů, že jsou silné a budoui v případě kolapsu planety po srážce s asteroidem plnit o sto šest.


  Dnes je v divadle Semafor schůzka osob, které sice nezažívají denně naši práci, zato o ní chtějí rozhodovat. Rádi by nám vzali zálohové provize, protože tento právně impotentní stát se neumí vypořádat se šmejdy jinak, než že legislativně zabije trh. Pojišťovny potřebují nové obchody. Klienti potřebují nezávislé poradce. A já se upřímně bojím o všechny slušné poradce. Bojím se i o sebe a o své lidi ve firmě. Prosím všechny, kdo chtějí pracovat v tomto oboru, aby reagovali.

  Odpovědět

 • Míra

  20 března, 2014

  Pokud poradce předělá klientovi produkt pouze proto, že z toho má provizi, pak je to sprosté přebouchnutí. Pokud klientovi upravím nebo dokonce předělám smlouvu prostě proto, že je zcela nevhodná, pak to přebouchnutím nenazývám. Zhusta se v tomto případě provize limitně blíží NULE. Jak jsem již níže napsal, v oboru pracuji 15 let a vždy se snažím být na straně klienta i když to někdy bolí.

  Odpovědět

 • xyz

  20 března, 2014

  Pane Hanzle, kolik už máte poradců

  Odpovědět

 • Alenotak

  20 března, 2014

  Hanzl je tragikomická figurka, Pepek Vyskoč finančních poradců. Nikoho pod sebou mít nemůže, je pouhé PPZ, není Agent.

  Odpovědět

 • M1

  20 března, 2014

  Pan Lukáš Štork končí v Broker Consultingu…no já se picnu !!!!!!

  http://www.in­vestujeme.cz/lu­kas-stork-v-broker-consulting-konci/

  Odpovědět

 • The Perník

  20 března, 2014

  Já jen doufám, že si pan Štork už nikde na trhu neškrtne, bohatě mě stačí, jak vykonává tuto profesi:

  http://kamilba­laz.blog.idnes­.cz/c/378865/Us­pesna-cesta-aneb-nejvetsi-pokuta-v-historii-CNB.html

  Zajímal by mě skutečný důvod ukončení spolupráce ze strany Broker Consultingu s Mr. Štorkem. Nesmysly pana Hrubého o „reputačním riziku“ mu žerou tak jedině nováčci na motivačních školeních BC. Najednou mu vadí reputační riziko ? A předtím mu jako nevadilo ? Nebo už pan Štork nenosí tolik, co v OVB ? Nebo je jeho přítomnost v BC důvodem pro poradce, co mají svědomí, do této firmy nenastupovat ? Kdepak je skutečná pravda ? Nebo se přišlo na nějakou pletichu Mr. Štorka ? No, ono to stejně za pár týdnů vyplave všechno na povrch, na to je náš trh příliš malý. Na Mr. Štorka platí jediné – doživotní zákaz výkonu činnosti v oboru, na to je však slavná ČNB krátká a totálně bezzubá.

  Odpovědět

 • Martin

  25 března, 2014

  Ještě nedávno hvězda firmy pana Hrubého! A že brokerpool je nebezpečný pro klienta! cha cha cha!

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  To, co dělá dobrý finanční poradce, vždy bude někomu kromě jeho klienta vadit. Dobrý poradce přímo ze své definice poradce a zprostředkovatele někomu nějaký obchod bere a jinému jej zase dá, protože svému klientovi odkrývá pravdu o parametrech a užitku a něco z finanční gramotnosti jej doučí, někam jej vede, je mu k dispozici v jeho životě. Není bezduchým prodavačem. Je zatraceně těžké uspět a zvláště u lepších klientů. A ti jsou znechuceni tím, co se na trhu vydává za profesionální finanční poradenství, tedy tajení poplatků, zvláště těch co generují provize. Já tyto věci podrobně klientovi rozkrývám, třeba jak konkrétně a kolik peněz provize si u něj plánuji vydělat a samozřejmě nejen v IŽP, které používám téměř jen na krytí rizik. Ve velkých MLM firmách jsou tisíce osob, ale možná jen nějaké dvě stovky, možná 500 špičkových poradců. Tohle má trhu stačit? Proto já s celou svou poradenskou zkušeností říkám že ne, proto jsem založil mou firmu. Zatím nás je několik. Nejde o masivní nábor. Zažívám s nimi celodenní intenzivní školení a dělají obrovské pokroky. Přibývá nás. Počet zde nebudu vytrubovat. Oznámím, až nás bude více než 100. Připravuji inzerci a profi www stránky mé firmy HANZL FP, s.r.o.. Jakákoliv velká MLM má obrovskou spoustu poradců typu B a C. Mohu být klidně Pepek Vyskoč, blázen či figurka, ale nesporně jsem poradce typu A. Dobrý poradce je po právu odměněn provizí a já říkám, že má zůstat stejně vysoká, zálohová, se stejnou stornolhůtou jako nyní. Co nemá zůstat, je fungování tohoto státu. Ten je třeba změnit. Protože jde o velmi těžkou práci s lidmi. Dobrý poradce se klientům věnuje i potom. Dobrý poradce ustojí případná storna, která často ani on sám nezavinil. Není snadné uspět a klienta si také udržet. Klient je totiž současně odborně neznalý a často zamíří na přepážky, kde
  sledují zájmy akcionářů pojišťovny, ne ten jeho. Tam mají za úkol VŠE zachránit. Ať se vám to může zdát velmi troufalé, klient je současně jako malé dítě a současně jako nebezpečné zvíře. Ubližuje nám denně, selhává, preventivně nás popravuje bez důkazů o naší kvalitě, nedrží slovo a nechá se ovlivnit kdekým horším. Přitom nás velmi potřebuje. Můj typický klient , ačkoliv je majitelem nějaké firmy, prostě nevyrostl v nějaké vzorové rodině. Vyrostl v morálním marasmu jménem socialismus, má v sobě všechny možné vady, dopad úpadku mravnosti v této zemi, je ochoten kdykoliv nedržet své vlastní slovo a popravuje nás poradce často mnohem dříve,než nás stihl poznat. To vše pro šmejdy, kteří mu už dříve před námi beztrestně finančně ublížili. Vinen není nikdo z našeho oboru více, ani ten Lukáš, než stát jménem Česká republika.. To on je největší zlo našich životů. Bere nám mnohem více, než nám dává. Víte, vůbec nechci klienty urazit. To oni selhávají a ani nemohou za to, jak byli vychováni svou rodinou a svým státem. Potřebují mě i vás. Já chci denně pracovat a se mnou každý slušný poradce. Selhávat nechceme. Přesto se nám v kalendářích objevují bílá místa jen proto, že klient se zalekl vpádu do soukromí a těsně před schůzkou k provedení finanční analýzy ji odmítl. A dělá to i později, často hodinu před schůzkou a tím maří mnoho hodin práce v kanceláři, kdy jsem pracoval na finančním plánu jeho rodiny. Tato práce je přesto krásná, nádherná. Pro 4 dobré klienty mi za to stojí, že 6 špatných mi zkazí náladu. Důležité a jediné podstatné hledisko je celkový užitek klienta. Aparátčíci pojišťoven nenesou libě fakt, že je tu mnoho zprostředkovatelů a životnost smluv je okolo 6 let. Je to ale problém poradců, nebo slabých vstupních podmínek pro vstup do oboru? Pak se objevuje přebouchávání bez poradenství,
  tedy jen prodej. Ani já, ani nikdo jiný z poradců tyto podmínky neurčil. Stát je přece organizované násilí. Jakto, že není schopen či ochoten vyloučit z oboru škůdce? V jiných případech, třeba ve výtrysku zoufalství nějakého jednotlivce, co se dopustil násilí, umí někam poslat jednotku URNA, aby jej zabila.


  Poradenství je poškozováno právě tím tupým prodejem. Jméno poradenství je ohroženo, protože jeho důsledky se vydávají za přebouchávání. Chystá se nám tu ale zhoršení podmínek práce a odměňování pro naprosto všechny. Takové vylití vaničky s dítětem, jak to nedávno udělal jistý Kalvoda a jeho filmařský pokus se skrytou kamerou, jenom v mnohem menší míře. Přeboucháváním není situace, kdy se zvýší prospěch klienta, sníží se cena rizik, zvýší se správa investice, pokud je v rozumných, tedy minimálních objemech (méně než 1 000 Kč měsíčně) běžného pojistného a SOUČASNĚ klient dostane přes investiční společnosti další, vysoce aktivně řízené investice, v daleko větších vstupech měsíčně, které mu svým zhodnocením v čase sanují minulé náklady s nevhodnými pojistkami, kterými něco řešil v minulosti. Přesně tomuto poradenskému stylu učím své nové kolegy. Moji klienti dostávají směšně malé, VIP sazby předplacených vstupních poplatků. Víte, když mi někdo ohrožuje můj obor, musím se naučit s tím žít. Ale budu bojovat za to, aby se probudil zdravý rozum šéfů shromážděných dnes v Semaforu.


  Cesta vede přes presumpci viny, ke které se spolu se mnou klidně přihlásí těch několik tisíc slušných poradců v republice, co dělají svou práci obhajitelně. Jenže co tu dnes máme? Snahy pár lidí, kteří by poradenství tak nějak omylem vlastně zabili. Mají tu zůstat prodavači více pojišťoven. Mají rezignovat na odbornost a jen se ptát: Jste pojištěn? Tak Na shledanou, či spíše Sbohem! A ti neslušní rovnou budou prodávat.


  Co se asi tak stane, když budou zrušeny zálohové provize? Najednou razantně klesnou provize, třeba se prodlouží i ručení. Není pravdou, že půjde o rostoucí pasivní příjem v čase. Někdo vám, milí kolegové, vaši smlouvu daleko před uplynutím několika let přebouchne. VŠICHNI budou prodávat ještě zběsileji na úkor poradenství, aby si něco vydělali. Tohle nechci. NE !!

  Odpovědět

 • Peetea

  20 března, 2014

  Vysoce aktivně řízené investice máte na mysli aktivně řízené investice fondem? nebo pasivně spravované fondy a aktivně je řídíte Vy? děkuji za odpověď

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Přeji pěkný večer! Jde o mix. Jsem ovšem velkým příznivcem fondů Franklin Templeton a speciálně fondů Marka Mobia. Také věřím strategiím C-Quadrat, i přes vyšší TER, než je obecně vnímáno jako přijatelné. V době která přijde, je vysoce aktivní správa na úrovni správců fondů, ale i na úrovni investičního poradce nutná. Investice mimo pojištění jsou v mých finančních plánech pro klienty již dnes objemově drtivě převažující. Pokud pojistný trh s osobními riziky bude zardoušen, nebude pro mnoho poradců zajímavý a to nemyslím jen ty osoby z třídy C poradců, typu včera traktorista, dnes finanční poradce, zítra prodejce drogistického zboží. Některé osoby z našeho oboru se nechaly slyšet, že nastane renesance KŽP, bez ohledu na investiční horizont. To jako mám věřit, že to myslí vážně? Budeme klienty učit, že se mají schovávat pod křídla nějaké matky pojišťovny, takhle přes TÚM? Ty peníze budou umrtveny. Klient potřebuje finanční vzdělání a správné nástroje podle jeho investičního horizontu. Jeho stav myšlení, tzv. vstupní investiční profil, je objektivně irelevantní a pouhá reakce na něj by klientovi velmi ublížila, založením nákladů ušlé příležitosti. Proto je třeba klienty učit a investiční profil jim vytvářet před vlastním zprostředkováním investičních nástrojů.

  Odpovědět

 • M1

  20 března, 2014

  Pane Hanzle, souhlasím v podstatě s Vámi. Jen mi řekněte, kde berete čas na tyto diskuze. Vaše příspěvky mají hlavu a patu, jen jsou dlouhé a napsat je musí trvat věčnost. Jak to stíháte spolu s poradenstvím a zaškolováním poradců?

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Hezký večer! Píšu jen občas. Třeba když mi vadí ta naprostá pasivita všech poradců, i když jim jde o chleba.

  Odpovědět

 • Anonym

  29 března, 2014

  Pane Hanzle,
  prosím, přestaňte už s tím nabubřelým nic. Každý, kdo jen trochu rozumí investování se musí Vaší „aktivní správě“ smát po vousy.
  Jste stejně mimo, jak jste byl před lety s prodejem IŽP. Zkrátka vždy o 2 kroky pozadu.

  Odpovědět

 • 20 března, 2014

  Žádní poradci neexistují, jste všichni prodejci vybraných finančních produktů.

  Investovat nechci. Co pro mě máte kromě toho, že my budete za každou cenu vnucovat podílové fondy jako nejlepší náhradu ižp (čemuž se nedá než zasmát)?

  Odpovědět

 • 20 března, 2014

  Je to probém těch vašich zasraných finančních multilevelů Partners, Fincentrum, OVB, Broker COnsulting, ZFP, SMS finanční atd. atd.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  20 března, 2014

  Hezký večer, pane já! To jste mne pobavil. Ani jeden z těch „zasraných finančních multilevelů“ nevlastním. Dovoluji si podotknout, že buduji velmi plochý MLM pod broker pooly. Je pro-poradenský, což znamená mé osobní intenzivní školení mých lidí a značné provize pro mé lidi. Poradce v mé síti bude sebevědomý a odborně i eticky vyspělý odborník, který ty „zasrané“ firmy bude na trhu porážet.

  Odpovědět

 • alex

  20 března, 2014

  Hrubý má z brokerpoolů stažený zadek, a navíc po dnešní akvizici Bonnetu s ChytrýmHonzou se mu asi moc dobře spát nebude http://www.in­vesticniweb.cz/2014/3/2­0/diky-akvizici-vznikne-v-cesku-nejvetsi-portal-zamereny-na-financni-poradenske-sluzby/

  Odpovědět

 • Internet guy

  20 března, 2014

  Chytrý Honza (podíl Mitonu nejdřív) byl na prodej minimálně rok a půl. Zvenku to vypadá lépe než zevnitř. Bonnetu se víc bojí ostatní pooly, Hrubý možná taky. Bonnet bude příští rok větší než Broker Trust, vsaďte se.

  Odpovědět

 • John Brambor

  20 března, 2014

  Ty seš dobře mimo. Hrubý z ničeho stažený zadek mít nemusí. Má dost peněz na to, že chtěl koupit Direct pojišťovnu a do konce života by si mohl žít třeba ve vile v Miami. Zdá se, žes tu jen napsal svá tajná přání, cukrouši. Seš dobře vymytej poolman.

  Odpovědět

 • Martin

  25 března, 2014

  Nejen Hrubý, všichniá ho mají. Až jim Eu zatrhne s MLM ve financích tipec, bude po žížalkách. Čím dříve, tím lépe a poradenství pouze placené s s bezprovizními produkty. A bude klid po pěšině.

  Odpovědět

 • Děd Vševěd

  25 března, 2014

  No, nevím, nevím… Pokud je mi známo, tak Bonnet.cz i Broker Trust mají víceúrovňové provize, které v podstatě kopírují provize v MLM. Navíc znám případy, kdy někteří obchodníci v BT jsou o desítky procent méně zaplaceni než jiní kolegové, kteří nosí méně produkce, ale zato měli větší lokty při vyjednávání.

  Co se týče Bonnetu, alespoň na jihu Čech se jim to sype jako domeček z karet. Lidé začínají odcházet do SMS/jinam/případně končí… Provize neprovize :-)

  Odpovědět

 • ptc

  26 března, 2014

  Souhlasím, na Ostravsku se to taky rozpadlo.

  Odpovědět

 • Jiří

  26 března, 2014

  Tak si vyber pool, kde mají všichni stejně. Jestli půjdeš rovnou do poolu, nebo přes nějaké s.r.o. je rozdíl. Záleží, co ti bude více vyhovovat, nebo zůstaň v MLM, jestli je to tvůj životní cíl. Já osobně za almužničky dělat nechci a ani nechci budovat kmen klientů někomu jinému.

  Odpovědět

 • Děd Vševěd

  26 března, 2014

  Jiří, nevím, jak moc znáte právní úpravu v ČR, ale kmen patří vždy pojišťovně :-) Takže jej nebudujete ani sobě, ani svému PA, ale jen a jen pojistiteli.

  Odpovědět

 • exPartners

  26 března, 2014

  Neříkáte pravdu, jsem rok v Bonnetu, spokojený, kmen je můj. Kamarád právník mi to potvrdil.

  Odpovědět

 • Děd Vševěd

  26 března, 2014

  OK, buďte spokojený, já vám to neberu :-) Vždyť o to taky v životě jde. Osobně ale nechápu, co lidi do Bonnetu tak žene. Provize podprůměrné, servis takřka žádný… Proč ne INSIA a VHI?

  Odpovědět

 • Jiří

  27 března, 2014

  Možná proto, že má Insia přísnou kontrolu, na kterou doplatilo už mnoho zprostředkovatelů…

  Odpovědět

 • Děd Vševěd

  27 března, 2014

  Dobrý den, tomu nerozumím, jak mohou poctiví zprostředkovatelé na přísnou kontrolu doplatit?

  Odpovědět

 • Jiří

  27 března, 2014

  Jednoduše, protože poctiví nebyli. Už pracují pro někoho jiného.

  Odpovědět

 • Jiří

  26 března, 2014

  Když to berete tak doslova, tak já to upřesním.

  Pojistný kmen = soubor uzavřených pojistných smluv. Soubor uzavřených smluv mohou pojišťovny za splněných podmínek převádět mezi sebou.

  Zprostředkovatelé ovšem používají stejný termín, přesněji bych to nazval jako převod smluv na jiného správce.

  Takže když řeknu, že v MLM vám zakazují po skončení spolupráce se starat o kmen klientů, (většinou pod pohrůžkou pokuty), který jste pojišťovně vytvořil, tak to bude přesnější, ale mnohem zbytečně zdlouhavější. Podstatné je to, že se o kmen nemůžete starat a nebudou vám vyplacené ani odměny, které z toho plynou. V poolu, který to umožňuje, je vám kmen dispozici, o který se můžete starat a mít z toho další provize.

  Stačí to tak?

  Odpovědět

 • Děd Vševěd

  26 března, 2014

  Zažádat o změnu správce, resp. klient, můžete takřka v jakémkoliv případě. Problém je pouze u „exkluzivních tarifů“ – typicky Partners a BCAS, případně u pojišťoven, které převody smluv dělat nechtějí – typicky KOOP, ČSOBP. A lze to i v rámci MLM :-)

  Stále si stojím za tím, že ani u broker poolů není kmen (ani v terminologii vámi použité) váš. Při studiu podmínek firem, které vlastnictví kmene spolupracovníkům garantují, se lze dočíst zajímavých podmínek – např. že BP povolí převod = to je sice pěkné, ale stejně si musíte při přechodu pod jinou servisní firmu všechny klienty fyzicky obejít a napodepisovat žádosti o převod.

  Už jsem se také setkal s případem, kdy původní i nový BP souhlasil s převodem, ale převod típla pojišťovna. Protože na změnu správce není právní nárok.

  Další věc – snadný odchod – teď mám čerstvé informace od několika lidí, co odcházeli z Bonnetu – ihned poté, co se !!!záměr!!! možná do budoucna odejít profláknul, jim byly zastaveny provize, poměrně dost znepříjemněna práce atd… Takže setrvat nebylo možné… To má být ta svoboda? :)

  Podle mě je všechno o lidech. Navíc například ručení za storna podřízených v BT (ale i BCAS nebo Partners) je podle mě brutální. To pak taková firma slouží jen na výpočet provizí, když na sebe nechce převzít žádné riziko :-)

  Odpovědět

 • Jiří

  27 března, 2014

  Souhlasím, proto pracuji pro pool, který to umožňuje automaticky a je to uvedené přímo ve smlouvě. Jak to má Bonnet nebo BT mě vůbec nezajímá. Na druhou stranu, jestli firma zablokuje provize tak má asi důvod. Když jsem změnil pool tak mi nikdo provize nedržel a vědělo se o tom několik měsíců. Provize většinou firmy zastavují po dobu, než se smlouvy převedou, nebo když nemá zprostředkovatel dostatečně naplněný stornofond. Pochopte, že firma dělá preventivní opatření proti černým ovcím, které okamžitě smlouvy ruší, udělají smlouvy nové, obdrží provize a storna už nevrací. Je to nepříjemné pro poctivého zprostředkovatele, na druhou stranu chápu i firmy. Provize firma dříve nebo později vyplatit stejně musí.

  Odpovědět

 • Jiří

  20 března, 2014

  A zazvonil zvonec a pohádky je konec, nováčci hájdy do postele.

  Odpovědět

 • MArtin

  25 března, 2014

  Pan Hrubý je velmi otrlý jedinec! V jeho firmě skoro rok a půl působil odstrašující případ, kterému ČNB už dávno měla vzít licenci, a tvrdí, že si vše dokáže v rámci obyčekného MLM ohlídat! To si dělá prdel ze slušných lidí.

  Odpovědět

 • John Brambor

  25 března, 2014

  Co to meleš. Vždyť mu čnb licenci nevzala…ty to umíš posoudit líp?

  Odpovědět

 • Marie Bláhová, Victoria Fin s.r.o.

  4 dubna, 2014

  Myslím si, že v každém typu podnikání na finančním trhu najdete dobré i špatné poradce – v MLM i v BrokerPoolu… Často tady píšu, že jde o to, najít který typ podnikání vyhovuje konkrétnímu člověku… Já osobně nepotřebuju kopat do zadku, abych pracovala, nepotřebuju se motivovat soutěžemi… Raději si vytvářím vlastní systém, vyhovuje mi plochá struktura opravdu profesionální kanceláře – a proto si buduji vlastní firmu pod BrokerPoolem. Díky dobrým provizím mám spoustu času a prostředků na vzdělávání se. Moji lidi nikdy nesepíšou pojištění na „spoření“. Naši klienti vědí, že pojišťovnictví je jen malá část problematiky financí. A myslím si, že takto funguje na trhu spousta těch „firmiček“, do kterých se pan Hrubý naváží… Spoustě klientů totiž dochází, že ti rádobyvelcí partneři jsou jen pojišťovací agenti a prodavači – sice tvrdí, že jsou finanční poradci, ale 99% produkce těchto firem jsou pojistné smlouvy… Kdo z jejich prodavačů učí třeba klienty nakupovat akcie na burze???

  Kvalita práce a nebezpečí pro klienty??? Nenechte se vysmát. Zatím jsem neviděla práci od někoho z BrokerConsulting, o které bych řekla, že je dobrá. Poslední příklad??? Vypovíme klientovi 10let běžící IŽP, protože přímá investice přes Conseq je výhodnější. A k tomu sepíšeme nově speciální brokerskou životku od ČPP, kam klientovi pošleme 1500,– měsíčně do běžného pojistného jako příspěvek zaměstnavatele… Proč neposlal zaměstnavatelské příspěvky mimořádným pojistným na původní životku, kde už byly splaceny vstupní náklady??? No protože by „poradce“ z BC nevydělal a s největší pravděpodobností ani neví, co to mimořádné pojistné je…

  Líbí se mi, jak se majitelé MLM neustále strefují do BrokerPoolů, a je fajn, že druhá strana to nemá zapotřebí :-) Kdysi mi otevřely oči tyhle diskuze – myslím, že poměr názorů lidí je jasný :-)

  Odpovědět

 • Honza

  4 dubna, 2014

  Maruško, s firmou starou čtvrt roku máte vážně co poučovat! Víc pracujte a míň pište do diskuzí. Jinak skončíte jako pan Hanzl.

  Odpovědět

 • Marie Bláhová, Victoria Fin s.r.o.

  4 dubna, 2014

  :-) … to máte pravdu. S.r.o. mám krátce, ale pracovní historii v jiné firmě a jako fyzická osoba trochu delší. :-) Myslím ale, že to nemá vliv na to, jaký mám názor na dva typy podnikání, o kterých se na těchto místech diskutuje.

  Odpovědět

 • Marie Bláhová, Victoria Fin s.r.o.

  4 dubna, 2014

  …a ještě pro pobavení – nepoučuju, ale diskutuju a vyjadřuju názor. Pracuju hodně, proto mám čas pročítat si web a přispívat do diskuzí pouze v nočních hodinách ;-)

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  5 dubna, 2014

  Milý pane, já nekončím, ale začínám. Ještě o mé firmě hodně uslyšíte.

  Odpovědět

 • není důležité

  16 dubna, 2014

  Mám nahrávku,kde manažér z BC nabízí spoření pro dítě na conseq s 10%garancí a dále vypráví o tom,jak si kontakty na klienty kupuje od bank a pojišťoven.Nemám zájem nikomu škodit,ale s těmi věčnými telefonáty klientům,že jim ušetří na smlouvách 30% mě vážně začínají z BC štvát.Kdyby to alespoň byla pravda.Měli by se asi víc učit o produktech.Tento manažer vůbec neznal komplexko od PFČS,hlavně,že hned tvrdil,jak je nevýhodné na poplatky.Hanba.

  Odpovědět

 • ExPartners

  17 dubna, 2014

  Proč mě to nepřekvapuje ? Pan Hrubý mluví o etice a serióznosti, přitom však vezme do svých řad nejprovařenějšího bouchače IŽP na českém trhu pana Lukáše Štorka, co na tom, že s ním v minulých dnech ukončil spolupráci.

  Odpovědět