Sobota 31. července. Svátek má Ignác.

Penze s garancí: Dušan Šídlo se plete

Penze s garancí je investičním pojištěním, to je jediné, v čem se s panem Šídlem mohu shodnout. Nikoli klasickým, ale spořícím. Počítání jablek a hrušek v jeho článku je víc než příznačné. Pokud chceme srovnávat, pak nabízím skutečné srovnání.

Druhý pilíř je politické téma, které nepochybně ve svých parametrech dozná změn. Jsme víc než v polovině rozhodující doby (30/06/2013) a zatím se rozhodlo pro vstup jen něco přes 22 000 občanů. Musíme vzít v úvahu, že existuje 6 penzijních společností, které musí splnit více než 50 000 účastníků do 2 let od získání licence. Pokud nezískají minimální počet do konce června letošního roku, pak budou mít co dělat. Připravujme se na změny, je zřejmé, že celkově naplnit víc než 300 000 klientů bude nad síly celého trhu.

Dušan Šídlo se snažil ve svém článku analyzovat alternativní produkt – Penzi s garancí, který připravila pojišťovna Kooperativa a který nabízí mimo vlastní obchodní síť Kooperativy i naše poradenská společnost Kapitol. Udělal to špatně.

Je třeba připomenout, že nejsme odpůrci druhého pilíře, jen tvrdíme, že není vhodný pro každého.

Poplatky a limit pro zvýhodněné pojistné

Penze s garancí, ačkoliv vychází strukturálně ze standardní sazby univerzálního životního pojištění 7BN Perspektiva, není identickým produktem. Má nové garance, a to nejen na „spořicí fázi“, ale i na výplatu. Poplatková struktura je sice shodná se 7BN, jen nesmíme opomenout, že platí jen do chvíle, pokud není uplatněna sleva pro klienta v podobě limitu pro zvýhodněné pojistné, kde nad jeho výši se počáteční náklady neuplatňují.

Minimální výše limitu je 500 Kč měsíčně, což znamená, že při uplatnění minimálního limitu a pojistném 1 000 Kč měsíčně, klesnou počáteční náklady na polovinu, při pojistném 2 000 Kč měsíčně na čtvrtinu, atp. Limit pro zvýhodněné pojistné je nástrojem obchodníka, který může náklady klienta pozitivně regulovat.

Podíl na zisku je realita

Penze s garancí mimo garantovaného zhodnocení nabízí i podíl na zisku, který Kooperativa na garantovaném fondu připisuje. Pravda, není to její povinnost, jde o její vůli, ale pojďme se podívat, jak tomu bylo za posledních 10 let. Stejně jako věříme, že minulé výnosy akciových či jiných programů jsou „příslibem“ a nikoli garancí do budoucna, můžeme rekapitulovat politiku připisování podílu na zisku u pojišťovny.

V minulé dekádě Kooperativa rozhodně na podílu nešetřila a možná je dobré si připomenout, že připsala podíl, který v sumě s garantovaným zhodnocením v průměru dosáhl reálného výnosu očištěného o inflaci nad 2,1% ročně, zvláště pak ve srovnání s penzijními fondy, které musí dodržovat podobnou míru jistoty pro své klienty. Takový výnos penzijní fondy opravdu nepřipsaly. Není to tedy tak, že pojišťovna podíly na zisku připisovat může, ale skutečně je připisuje. A je zřejmé, že nejenže pokrývá inflaci, ale reálně ji překračuje.

Tabulka 1: Reálné výnosy penzijních fondů a životního pojištění Kooperativy

Reálné výnosy z prostředků v penzijních fondech za posledních 10 let

Inflace

1,8

0,1

2,8

1,9

2,5

2,8

6,3

1

1,5

1,9

 

Penzijní fond

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Průměrný reálný výnos za období 2002 – 2011

Allianz PF

1,91

2,9

0,2

1,1

0,61

0,2

–3,3

2

1,5

0,79

0,79

ČSOB PF Progres

2,46

4,2

2,5

3,1

–0,2

–0,4

–5,7

0

–0,46

0,61

Generali PF

2,3

2,9

0,2

1,91

1,24

1,3

–4

1,4

0,6

–1,6

0,63

PF Komerční banky

2,83

3,3

0,7

2,1

0,5

–0,5

–5,72

–0,76

0,73

0,14

0,33

PF České spořitelny

1,7

2,5

0,9

2,13

0,54

0,3

–5,8

0,28

0,84

0,17

0,36

ING PF

2,2

3,9

–0,3

2,3

1,1

–0,3

–6,3

–0,9

0,64

0,24

0,26

Aegon PF

1,7

–2,8

1,1

0,61

–0,3

0,06

PF České pojišťovny

1,4

3

0,7

1,9

0,8

–0,4

–6,1

0,2

0,5

–0,4

0,16

Axa PF

1,61

3,3

0,3

1,8

0

–0,6

–6,3

1

–0,03

–0,43

0,07

ČSOB PF Stabilita

1,2

2,2

1

2,1

0,3

–0,4

–5,9

0,4

0

–0,2

0,07

Reálné výnosy z rezerv běžně placeného ŽP Kooperativy za posledních 11 let

Kooperativa

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Průměrný reálný výnos za období 2002 – 2011

ŽP BP nominálně

6,1

5,3

4,72

4,12

4,1

4,07

4,1

4,0

4,0

3,8

ŽP BP reálně

4,3

5,2

1,92

2,22

1,6

1,27

–2,2

3

2,5

1,9

2,17

Poznámka: Průměr penzijních fondů: 0,33 %, průměr Kooperativa: 2,17 %

Zdroj: Penzijní fondy, ČSÚ, Kooperativa

Proč Penze s garancí druhý pilíř poráží

V případě druhého pilíře se rádo zapomíná na největší náklad, který účast se druhém pilíři obnáší. Tím rozhodně nejsou primární náklady účastnického fondu, které jsou regulovány na skutečně nízké úrovni. Nejde tedy vůbec o to, kolik si v druhém pilíři naspořím, ale o to, o kolik se mi zvýší příjem v důchodovém věku, už jen proto, že peníze z druhého pilíře nemohu získat jinak, než předepsanou formou. Jde o to, že samotnou účastí v druhém pilíři se sníží starobní důchod, a to je největším nákladem účastníka druhého pilíře. Obecně lze konstatovat, že to je někde mezi 10 – 15 % starobního důchodu.

Pokud chceme udělat korektní srovnání, musíme s tímto nákladem počítat, stejně jako musíme vzít v potaz i parametry, ze kterých výpočty vycházejí. Beru tedy v potaz parametry kalkulačky z jediného relevantního zdroje: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz, a k tomu počítám s výchozími parametry produktu Penze s garancí.

Nutné je však vzít v potaz i fakt, že v rámci druhého pilíře bude účastník platit 2 % z hrubé mzdy jako další náklad a ačkoliv tento náklad ve výpočtu druhého pilíře roste se mzdou, pak v modelu Penze s garancí neroste a je stále stejný, jako byl na vstupu. A v tom je kardinální opomenutí Dušana Šídla. V druhém pilíři je tak vlastní příspěvek za celou dobu v níže uvedeném příkladu o více než o 57 % vyšší.

Srovnání 2. pilíře a Penze s garancí

Pokud chceme oba produkty srovnat, udělejme to na úrovni průměrné mzdy a nikoliv na mzdě 40 000 měsíčně. Ačkoliv je obecně pravda, že druhý pilíř (pokud jeho parametry nebudou změněny v následujících letech – kdo věří: „dobře mu tak“) vychází s vyšším příjmem pozitivněji, reálně průměrné mzdy nedosahuje většina občanů, pravděpodobně i proto byl zvolen účelově imaginární příklad se mzdou 40 000 Kč měsíčně.

Při tomto srovnání, kde je zahrnuto průměrné roční zhodnocení 4,5 % očištěného o 2 % inflace, vychází sice důchod takřka stejně, nicméně problém je v tom, že druhý pilíř počítá s růstem mzdy o 2,5 % ročně a tím tedy i s růstem vlastního příspěvku o tutéž hodnotu, kdežto v Penzi s garancí platí klient stále stejně.

Druhý pilíř bude pak vyplácet důchod doživotně, kdežto v případě Penze s garancí po dobu 20 let (klient si počet let volí sám na konci pojistné doby), v tomto případě do 88 let věku klienta. Pokud by se klient uvedeného věku nedožil, pojišťovna vyplatí zůstatek obmyšlené osobě, v druhém pilíři končí výplata smrtí účastníka.

Tabulka 2: Srovnání Penze s garancí s 2. pilířem

 

Pouze I. Pilíř*

Účastník II. pilíře*

Klient s Penzí s garancí**

Měsíční platba navíc

0 Kč

500 Kč

500 Kč

Celkové náklady navíc

0 Kč

358 404 Kč

228 000 Kč

Jednorázová výplata

Nelze

Min. 317 188 Kč Kč

I. pilíř

12 589 Kč

11 033 Kč

12 589 Kč

II. pilíř

0 Kč

3 123 Kč

0 Kč

Kooperativa

0 Kč

0 Kč

1 577 Kč

Celková měsíční penze

12 589 Kč

14 156 Kč

14 166 Kč

Očekávaná roční inflace

 

2%

2%

Očekávané zhodnocení

4,50%

4,50%

Délka výplaty penze

Doživotně

Doživotně

20 let výplaty

Návratnost vložených prostředků v letech

Za 19 let a 1 měsíc

Za 12 let a 1 měsíc

 Celková výplata penze

 

(neznámá)

(neznámá)

Min. 378 480 Kč

končí úmrtím

končí úmrtím

Končí uplynutím doby

Závěr není černobílý

Ať udělá kdokoliv pro svou penzi cokoliv, je to dobře. Problém průběžného systému výplaty penzí je dlouhodobě neudržitelný a s tím se budeme muset do budoucna vyrovnat všichni.

Druhý pilíř však není řešením pro většinu a pro menšinu (s trvalým silně nadprůměrným příjmem) bude jen částečným řešením tehdy, pokud zůstanou zachovány jeho dosavadní parametry. Všichni však musí víc spoléhat na sebe a své soukromé řešení, než na někoho jiného.

Zabývat se konkrétním srovnáním dalších výhod a nevýhod druhého pilíře a Penze s garancí je zbytečné, druhý pilíř umožňuje jen zákonem daná práva, kdežto v Penzi s garancí můžete o mnoho víc. Z druhého pilíře nelze nikdy vystoupit, nelze do něj platit jinak, než stanovuje zákon, s penězi nemůže účastník disponovat, nemůže ani část vybrat najednou, neexistují žádné garance za vklady, natož na zhodnocení a čerpání důchodu je vázáno na vznik nároku na starobní důchod, a ten není jen o dosažení věku, ale i o pojištěné době.

Od roku 2018 bude pro všechny žadatele podmínka minimálně 35 let pojištěné doby, což bude pro mnohé problém, už dnes 25 let nesplňuje řada žadatelů o starobní důchod. Přeji všem dobré rozhodnutí.

Autor je obchodním ředitelem finančně poradenské společnosti Kapitol

TIP:

Považujete Penzi s garancí za lepší než II. pilíř?

Nahrávání ... Nahrávání ...

27 komentářů: “Penze s garancí: Dušan Šídlo se plete”

 1. vasek napsal:

  proč autor píše, že v rámci II. pilíře bude výplata doživotně a u Koop 20 let. To autor neví, že si druh výplaty u II. pilíře může člověk zvolit? A že v rámci 20tileté penze se dědí v případě úmrtí?

 2. Milan napsal:

  Vážení kolegové, chcete vědět jak pracovat s klienty a spolupracovníky efektivněji? Napište mi na pfp.efektivita@gma­il.com, poradím Vám jak na to.

 3. bolzano napsal:

  Zaujala mne dominantni cast clanku, kde pan klaban ukazuje, jak kooperativa umi vydelavat v garantovanem fondu lepe nez kazdy penzijni fond.

  Neco se mi na tom nezdalo, ze by koop mela lepsi investicni manazery nez ing am, nez ppf generali am, nez is cs atd? Znate alespon jednoho borce z jejich am? Nebo jim to zhodnocuje partnerska ERste, ale sama sobe v pfcs hure?;)

  Koukal jsem, ze obdobi je od roku 2002 a rikal si, dyt to jeste koop nevedela, co je investicko a garantovany fond byl jeste dele. A pak mi doslo, ze pan klaban porovnava zcela ruzne veci: skutecne pripisovany vynos u fondu a virtualni vynos nad matematickou rezervou kapitalovek. Vy, co mate nekolik semestru pojistne matematiky uz vite, jaka je to demagogie. Nezhodnocujete cele zaplacene pojistne, zapocitate si tam i vynos za jednorazovky, co mate v portfoliu s papiry s tum 7% atd, pocitate s hrubym, i kdyz si z nej berete procenta jako podil na zisku atd.

  Dusane, mas tam chybu, to nejsou jabka a hrusky. To jsou jabka a banany. Ty banany uz trochu hniji:)

  • banaán jsi ty.. :-) napsal:

   Díval jsem se na koop.cz a garantovaný fond, mají ho od roku 2006, takže kdyby to zkrátil na 7let, výsledek se nezmění… Rozdíl je v tom, že pojišťovna ti sice napálí poplatky na začátku, kdežto penzijňáky si to berou z výnosu, a je vidět, že brutálně. Nakonec zjistíš, že na 30ti letech bude životko výnosnější, protože jestli na 10 letech je průměrný rozdíl dvě procenta, tak penzijňáky měly v podstatě 2% management fee navíc…jako „skrytý“ poplatek… S tím nikdo nic nenadělá, to je fakt. Je spíš otázka, zda si PF nebraly víc než by měly, protože pokud bych to dal na 30ti letý horizont, tak by penzijko bylo daleko držší, než jakékoliv nejdržší IŽP… Dělat si iluze o tom, že penzijko nemá poplatky je naivita a myslím, že z jeho článku je jasně vidět, že si penzijňáky braly plnými hrstmi…

  • tom napsal:

   vyšší výnosy z investic má Kooperativa proto, že má volné možnosti investování – může dát tudíž do akcií a jiných rizikových investic.

   penzijní fondy oproti tomu mají své investiční strategie omezené zákonem – musí investovat hlavně do dluhopisů a bezpečných titulů.

   takže srovnání jablek a hrušek pokračuje, tentokrát v režii Kooperativy :)

 4. Veselý Michal napsal:

  …a raději mu sepíši vstup do druhého pilíře :-)))

 5. Hans napsal:

  Mě se líbí, jak tady každej kydá špínu na Kapitol, že prodává IŽP na spoření. Já se už tolikrát potkal s IŽP od jiných společností, kde měl klient sjednáno měsíční pojistné na 2000,– a žádné krytí. Ať to je OVB, Fincentrum, Partners, broker atd. Kolik už jsem viděl IŽP s modelací 12% a více. Každý si v médiích hraje na to, jak dělá poradenství pro klienty, ale mezi lidma to funguje přesně obráceně.
  Taky nechápu, proč tady je stále útočeno na finanční poradenství. Vezměte si, jak je to například u benzínek, v supermarketech… Všude tady jsou zákazníci odrbáváni a majitelé neskutečně vydělávají. To se neřeší. Vždyť při sjednání spoření v jakékoliv formě má klient možnost prostudovat modelace, má možnost si zjistit jak jsou tyto modelace reálné, přečíst si VPP. Vím že to lidi nedělají(kde je chyba?), ale stejně tak si nezjišťují náklady na ceny pohonných hmot, telefonních tarifů, jídla v restauracích apod. Tady mi to občas připadá jako tlachání o ničem, které stejně nikam nepovede. Je to jako kdyby se měl sparťan a slávista shodnout, kdo je lepší

  • Jindra napsal:

   Zvláštní je, že mluvíte o těch co pomlouvají Kapitol(zde je to jeden jediný člověk) a sám označujete další firmy za stejně špatné. Ne, samozřejmě máte pravdu, jen děláte to samé, co se Vám nelíbí.
   Zrovna dneska jsme se taktéž bavily o tom, jak se operátoři skvěle vybarvily, že nemají problém zlevnit ceny na 1/4. A pak kdo lidi připravuje o velké peníze.

   • Hans napsal:

    Nemyslel jsem v této diskuzi, ale všeobecně. A že jsem jmenoval další společnosti? Chtěl jsem jenom poukázat na to, že prakticky v každé společnosti se ta práce dělá podobně a v každé společnosti lidi sjednávají IŽP pouze na spoření, takže se toto neděje jenom v Kapitolu, ale ve všech firmách na trhu.

  • On napsal:

   Člověče, to jsou příměry úplně mimo mísu.

   U benzínky vidím konečnou cenu, buď ji akceptuju, nebo ne. Jaká je marže, je mi jedno. To stejný platí u telefonování.

   Problém s tzv. poradcema je, že prodávají (je jedno, zda z přesvědčení, nebo z donucení – pro klienta to má stejný důsledek, v obou případech přijde o peníze) ižp coby spořicí produkt, ačkoli to žádné spoření není. Navíc se ty smlouvy nastavují na časové horizonty, u kterých je zřejmé, že nemůžou být nikdy dodrženy, protože plánovat si život na dvacet let dopředu je kokotina.

   Poradce do domu, peníze do hajzlu.

   • Hans napsal:

    Přímo u RPG má klient ve smlouvě podepsáno, kolik peněz kdy dostane. Co tam je tedy jiného. Klientovi může být vlastně jedno, kolik jsou poplatky, protože vidí kolik platí, kolik let to platí a co nakonec dostane a rozhodne se, zda to je pro něj zajímavé, nebo není. Stejně jako si určí, zda je pro něj lepší tankovat u OMV, Shell, nebo jinde. Prostě vidí a má ve smlouvě podepsáno minimum, které dostane. A navíc se mu v případě výplaty penze zhodnocuje i zůstatek.
    Na těchto diskuzích je krásné, jak RPG každý haní, ale při osobních kontaktech z konkurenčními poradci se tito chlubí, že budou mít RPG taky a už se na to těší… :-)

    • Klient napsal:

     Nemůžu jinak, vemte si konfigurátor a kalkulačku a počítejte výnos !!
     20 let 1000,–/měsíčně garance 2,4%

     a vypadne Vám :
     vloženo 240.000,–
     výplata 259.582,–
     přepočet výnosu tedy 0,74% !!!
     a kde je sakra ten výnos 2,4% !!
     Dobře daňová úleva 15% tedy + 36.000,–,
     ale je to pojistka, tedy výnos se daní !! i ten co je na smlouvě !! a v kalkulačce !!!
     Tak prosím nejdříve počítejte a až poté obhajujte.

     • Hans napsal:

      Já jsem nikde o žádném výnosu nepsal. Uvedl jsem pouze, že klient má na smlouvě napsáno kolik dostane a je na něm si spočítat, kolik proti tomu vloží a zda je to pro něj zajímavé. Toť vše. Přeci se muže každý svobodně rozhodnout.

 6. Jiří Holý napsal:

  Co víc byste chtěli po Kapitolu než prodej drahého životka. Navíc ta jejich loňská divadelní náborová kampaň. Tady u nás, to bylo něco. Nedivím se, že jsou tam kde jsou. Rozumní poradci od nich musí odejít (pokud již neodešli). A klienti už snad tak hloupí nejsou, aby jim věřili. Hezké jaro všem.

 7. Ales napsal:

  A co na to Dusan Sidlo?

 8. Klient napsal:

  Ano čísla a připisování úroků od KOOP vypadají krásně. Ale bohužel realita je trochu jiná. !
  Platil jsem od KOOP skvělou kapitálovou pojistku, od poradce namalované výnosy za 15 let skoro dvojnásobek. Ve smlouvě uvedena částka 150.000,– PLUS podíly na zisku. Mno a kolik myslíte, že jsem dostal !! no těch 150.000,–. Tak že, pokud někdo bude tvrdit, že slovo „garance“ je super a samozřejmě spousty hloupejch lidí to chce, tak je to blbost.
  A nějaká TÚM 4% nebo 2,4% je bohužel fikce, jasně garace je, ale sakra drahá. !!

 9. Jiří Knotek napsal:

  Vážení, zde se musím zastat jak Dušana Šídla, tak Jiřího Klabana, protože svá tvrzení podkládají fakty a čísly. Čím podkládáte vaše tlachání a domněnky vy? Že někdo něco říkal? Že někde někdo něco napsal? Jiří Klaban alespoň vychází z tiskových zpráv a podložených údajů.

  • On napsal:

   No, pánové taky můžou napsat články o tom, jestli je lepší pervitin, nebo lsd. A taky můžou argumentovat exaktně.

   To však nezmění nic na tom, že obě drogy jsou svinstvo a poškozují zdraví.

   • Jiří Knotek napsal:

    No, tak toto srovnání se vám kolego zrovna nepovedlo. Protože jak píše Klaban, tak jakákoli varianta řešení penze je lepší než žádná. A to podepisuji. Jak píšete o drogách, tak žádná lepší varianta neexistuje, než je neužívat.

    • On napsal:

     Ano, vy poradci takový blud šíříte, jak jen můžete. Samozřejmě je lepší nedělat nic, než se dopustit chyby. A tou chybou jsou právě tahle vaše nesmyslná tzv. důchodová spoření.

     • Jiří Knotek napsal:

      Aha, vy asi lidem radíte nedělat nic. Kolego posloucháte se vůbec co říkáte. Když to vezmu do extrému, tak dle selského rozumu je pořád víc mít něco, nežli vůbec nic. Netvrdím, že je to ideální a jediná varianta zajištění penze, ale jedna z možných variant, nejlépe v kombinaci s OPF, III.pilíř… Protože penze je ideální případ pro diverzifikaci rizika. A netvrďte mi, že jste jakoukoli investicí schopen klientovi GARANTOVAT zisk. Investice, proč ne, ale pouze hlupák poradce zaslepen svou velikostí toto doporučí jako ideální řešení svým klientům.

  • hoogan napsal:

   hele, Knotku, Sidlo je komik, nejdrive je z IZP celej podelanej – kdyz to bouchali v Partners jako rohliky, dneska je polepseny mravokarce…
   (http://www.fin­mag.cz/cs/fin­mag/financni-poradenstvi/konec-predrazenych-pojistek/)

 10. Zdeněk Drlík napsal:

  Ach jo, kdy už konečně přestanou pojišťovny a jejich spřátelené firmy lhát lidem s tím, že POJIŠTĚNÍ (nejlíp zabalené v jiném názvu, aby se to ještě víc zmátlo) je vhodné jako SPOŘENÍ. Se pak vážení finanční poradci nedivte, že má tato profese u lidí takový „kredit“…

  • On napsal:

   Nikdy. Skutečných zájemců o pojištění jako takové je podstatně méně, než odpovídá nabídce na trhu. Ke sjednání pojištění se nechá překecat poměrně dost lidí, takové smlouvy však nemají dlouhé trvání. Takže jak byste to řešil vy, kdyby vaše služba, zboží byly to úplně nejposlednější, na co lidi myslí?

 11. Martin Stepnicka napsal:

  No, tak z tohoto srovnani vychazi vitezne pan Sidlo.

 12. Petráň Jan napsal:

  Je úplně jedno co tu obhájce pojistek na spoření vypočítává, jen z…d dá klientovi 7bn( ať je přebalene či přejmenované na cokoliv) jako spoření na penzi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.