CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Pavel Uzel: OVB je má poslední pracovní výzva

 


 

Příchod k OVB


Z čela české OVB Allfinaz odchází na sklonku roku Günther Gramlich. Nejčastějším tipem na jeho nástupce byl Martin Gardavský. Nakonec došlo k tomu, že byl pan Gardavský odvolán z představenstva a na jeho místo jste byl dosazen vy. Co způsobilo toto rozhodnutí centrály?
To není rozhodnutí centrály, ale je to rozhodnutí dozorčí rady. Ta k tomu svoje důvody měla.

Můžete sdělit, jaké důvody ke svému rozhodnutí dozorčí rada měla?
To se ptáte špatného. Vydávat k tomu další informace považuji za předčasné a hlavně považuji za nevhodné tlumočit důvody jiných, kteří nejsou přítomni.

Jistě jste byl s důvody rozhodnutí dozorčí rady seznámen. Souvisí i s odchodem jedné významné struktury OVB ke konkurenční skupině?
Tuto souvislost nevidím.

Co vás motivovalo k přechodu do OVB?
Podívejte. Mě je 50 let a měl jsem na vybranou přejít do významné společnosti v Rakousku vykonávat podobný úkol ve Slovinsku, anebo zůstat na území České republiky a jít do OVB. Oba dva úkoly jsem považoval za tzv. poslední pracovní výzvu.

Za pět let plánuji jít do důchodu, v 55 letech, což už je oprávněné, a tato práce je moje poslední výzva. Stát v čele společnosti OVB je velkou výzvou, a ať to lidé chtějí slyšet nebo ne, OVB je vůdcem zprostředkovatelského trhu a stát v čele této společnosti je určitě i věcí pýchy. Jsem na to pyšný.

REKLAMA

Jaké změny na nové pozici chystáte? Čemu se chcete věnovat jako prvořadému úkolu?
Úkolů na startovní linii je vícero. Ať jsou to změny v koncepci fungování centrály či v koncepci a skladbě jednotlivých operativních postupů. V Německu se tomu říká ablauf organigramm (pozn. red.: organizační schéma postupů). To jsou prvotní úkoly.

Hovoří se o připravovaných a částečně již realizovaných změnách na centrále OVB již nyní. Kupříkladu má docházet k rozšiřování analytického oddělení. Pokračují tyto změny?
Řekněte mi o tom víc, ještě jsem o tom ani neslyšel :-). Ale buďme vážní. Každý má svou určitou představu. Zde jsou určité změny naplánované ještě od předchozího managementu. Některé z těchto změn budeme i dále podporovat, určité změny budeme směrovat jinam.

Vyjadřovat se ke konkrétním změnám je poměrně brzy. Dnes je čtrnáctý den, co sedím zde na židli. Ve společnosti jsem o něco déle, ale dnes jsem měl čtrnáctý den, kdy jsem měl možnost zabývat se i tím.

Finanční poradenství v České republice a jeho kvalita

Jak vnímáte trh finančního poradenství v České republice?
Trh finančního poradenství v České republice je, ač by si někdo řekl, že po šestnácti letech vývoje už docela zralý, podle mého názoru velmi mladý trh.

Finanční poradenství pro jednotlivé koncové zákazníky je jednou z nejvýznamnějších činností, která je orientovaná na budoucnost každého jednotlivého finančního poradce. Neexistuje stabilnější povolání než finanční poradenství. Samozřejmě, že někdo v tomto povolání neuspěje, ale kdo bere tuto práci poctivě a řádně, nemůže dělat na trhu stabilnější a potřebnější povolání než finanční poradenství.

Častým tématem diskusí finančních poradců je placené finanční poradenství z přímé platby klientů versus provizní finanční poradenství placené z provizí finančních institucí. Myslíte si, že může být i provizní finanční poradenství objektivní a nezávislé, nebo je jen "menším zlem", že je lepší nějaké poradenství byť ne zcela objektivní než žádné?
Když se podívám na tuto otázku, vnímám ji tak, že ten, kdo více platí poradci při placeném poradenství ze strany klienta, dostane lepší poradenství, a ten, kdo platí méně, dostane horší poradenství? To by pro mne byla ta nejvíc katastrofická scéna.

REKLAMA

Dnes nastavené poradenství dle plateb společností, kterým jsou smlouvy zprostředkované, je ten jediný reálný a víc než sto let odzkoušený způsob. Vezmeme-li poradenství zejména třeba při tvorbě pojištění, kde podle pana profesora Zielgera započítaná provize jde do dílčích splátek pojištěného a je průběžným nákladem. Když toto odbouráme a přejdeme na to, jak to dělají makléřské společnosti u velkých firem, kde se platí tzv. maklerfee, musíme si položit otázku, jakou kvalitu potom koncový zákazník dostane. Koncový zákazník. Ne firma. Koncový zákazník, který potřebuje poradit, jak se má pojistit, kam má ukládat svoje investice, jak si má zajistit finance a tím svoji rodinu.

Když jeden má půl milionu, které může utratit, má hodně peněz, dostane potom to perfektní poradenství, a ten druhý má třeba pět tisíc a dostane jenom druhořadé poradenství? Takový trh bych nechtěl.

Pavel Kohout pronesl, byť je to citát částečně vytržený z kontextu, že "skutečně kvalitní finanční produkty a služby totiž obvykle nebývají masové". Myslíte, že skutečně lze dosáhnout vysoce kvalitního finančního poradenství na bázi multilevelových společností?
Nevím, kolik Oktávek vyrobila Mladá Boleslav, ale vyrábějí je masovou výrobou dokonce na běžícím pásu, a já si myslím, že každé auto, které opouští Mladou Boleslav, je dobré auto.

Jakým způsobem zajišťuje OVB kvalitu finančního poradenství svých poradců?
Naše společnost má ve spolupráci se švýcarskou univerzitou vyvinutý a utvořený vzdělávací koncept, který je CFC, CFM, CFT.

CFC je první stupeň a znamená certificated financial consultor. Vzdělávání probíhá v průběhu celého jednoho roku v nejrůznějších intervalech. Absolvovat závěrečnou zkoušku není žádná zábava. Člověk se na ni musí hodně dlouho odborně i dovednostně připravovat. A touto formou my zajišťujeme kvalitu i na běžícím pásu.

Na druhou stranu řada nových spolupracovníků OVB je po několika úvodních kurzech vyslána do terénu, kde sice sbírají i praxi, a sice své finanční plány připravují se svými nadřízenými, ale přesto by měli být schopni nabídnout kvalitní finanční poradenství, nebo alespoň správě získat informace nezbytné k vytvoření finančního plánu od klienta. Jak toto kontrolujete?
Jednoduchou formou. Podívejme se na vzdělávací systémy mimo Českou republiku – třeba v Německu. Když jsem studoval vysokou školu ekonomického směru v Německu, měl jsem smlouvu se soukromou firmou. Tam jsem sbíral praxi a k tomu jsem chodil do školy. To znamená, v českém jazyku tolik zahrnutá cizojazyčnost, "learning by doing". A když poradce je konfrontován u zákazníka otázkou, na kterou není proškolený, a neví, tak to podle mě není žádná hanba. Něco nevědět a přiznat to je lepší, než někomu něco radit, i když nemám žádnou představu. A přesně do tohoto směru vedeme naše spolupracovníky.

Myslíte si, že v České republice, nejen v OVB, mají finanční poradci dostatečné analytické zázemí?

Otázkou je, co rozumíte pod analytickým zázemím.

Dostatečnou analýzu produktů, jejich nákladovosti, reálný odhad potenciálních výnosů a různá porovnání akčních nabídek např. hypotečních bank a dalších společností.
Každá zprostředkovatelská společnost by měla mít vlastního analytika, který zanalyzuje produkty nabízené na trhu, produkty partnerů zprostředkovatelské společnosti. Ale žádná mince nemá jen levou stranu, má i pravou stranu. Vede to automaticky k tomu, že přecházíme k výhodě produktů od potřeby zákazníků.

Nedívejme se na to, jak analytik hodnotí jednotlivé produkty, ale dívejme se na to z pohledu našeho zákazníka a hlavně z jeho daných možností v daném momentě. Ta rodina se vyvíjí. A tady je důležité, aby každý zákazník měl svého finančního poradce, který rodinu doprovází v průběhu života a pomáhá jí k lepším a lepším produktům.

Máte vypracovanou analýzu, jak dlouho jeden poradce obsluhuje rodinu?
Tu analýzu jako takovou nyní nemám k dispozici. Mohu ale říci, že máme od hodně mladých spolupracovníků po spolupracovníky, kteří jsou u firmy déle než deset let, a tito poradci se starají o své klienty od počátku, kdy své zákazníky vyzískali.

Velmi často se hovoří o etice finančního poradenství. Myslíte, že už je český trh dostatečně eticky na výši, nebo stále řada finančních poradců preferuje svůj prospěch na úkor klienta?

To není otázkou České republiky. To je otázkou individuálního zprostředkovatele. Nerozhoduje, jestli se bavíme o území České republiky, Německa, Slovinska, Slovenska. To je otázkou toho individuálního prodejce, zda-li myslí v zájmu své peněženky, nebo v zájmu klienta.

Odchod struktur OVB


Na českém trhu dochází k poměrně časté fluktuaci finančních poradců mezi finančně poradenskými společnostmi. Dochází k tomu i v jiných zemích?
Vy mluvíte o našich cestovatelích.

Víte… Lidi, kteří byli všude nejméně dvakrát, a kde ještě nebyli, tam se zrovna chystají, najdete všude na světě. Lidi, kteří se nechají od někoho něco naučit, a potom to použijí proti němu, na úkor svých zákazníků, najdete také na celém světě. Takže to zase není otázkou České republiky.


Když se budeme bavit konkrétně o odchodu jedné z velkých struktur OVB reprezentované Radimem Lukešem a Petrem Borkovcem, kteří přešli ke konkurenční společnosti, jaký ekonomický dopad na OVB měl jejich odchod?

Téměř žádný.

Přeci jen, jejich produkce podle dostupných informací byla poměrně vysoká…
Ano, byla vysoká. Přesto téměř žádný.

Doporučuji nechat si zaslat náš OVB Journal, který vyjde v příštích týdnech. Tam se dočtete víc.


Zvažovali jste trestní oznámení z důvodu porušení konkurenční doložky vrcholných představitelů odcházející struktury. Je soudní spor stále aktuální možností?

K tomuto tématu se nechci v současné době vyjadřovat.

Můžete přiblížit, jakou konkurenční doložku podepisují představitelé vyšších struktur OVB?
Tu stejnou, jako představitelé nižších struktur. Konkurenční doložka není žádným tajemstvím. Když se někdo nechá něco naučit, a potom si myslí, že na tom, co se nechal naučit, bude moci působit jinou formou, je to oprávněné. Ale musíte si také uvědomit, že ten, kdo učí, si musí i podle českého práva umět hájit svá práva a svoje zákazníky.

Prohlášení Petra Borkovce, které vydal ke svému odchodu z OVB, jste jistě zaznamenal. V tomto prohlášení se vůči OVB vyjadřuje velmi kriticky. Má v některých bodech pravdu?
Z mého hlediska jsou veškerá prohlášení pana Borkovce silně iracionální a emoce nejsou vždy dobrým rádcem.

Výpověď smlouvy AXA


S účinností 20. srpna odstoupila AXA životní pojišťovna od smlouvy s OVB. Důvodem dle AXA životní pojišťovny bylo porušení smluvních podmínek. Co je důvodem rozvázání spolupráce podle vašeho názoru?
Tuto otázku ponechám bez komentáře.

Děkuji za rozhovor.

Loading

Vstoupit do diskuze 220 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • ondra

  22 listopadu, 2007

  Pane Uzle díky za skvělé pobavení takto po ránu!!!!!!!!

  Odpovědět

 • Ralph

  13 prosince, 2007

  Odpovědět

 • Rychter

  22 listopadu, 2007

  Proste a nicnerikajici, tak jak se na OVB slusi 🙂 Vzdy kdyz ctu podobne clanky, nostalgicky vzpomenu na serial Jiste pane ministre. Slovni humor tam byl sice na vyssi urovni, ale i tak jsem se pri cteni rozhovoru pobavil.

  Odpovědět

 • Fanda

  22 listopadu, 2007

  Tak toto je velké zadostiučinění panu Gardavskému. Myslím že je jasné proč OVB chtělo někoho jiného. PanUzel je ten pravý ofaubácký panák, co mu nené blbé plkat a plkat … a pane redaktore, že on se při tom tváří jako moudro samo :-))) obzvlášť pikantní je toto:

  „Každá zprostředkovatelská společnost by měla mít vlastního analytika, který zanalyzuje produkty nabízené na trhu, produkty partnerů zprostředkovatelské společnosti. Ale žádná mince nemá jen levou stranu, má i pravou stranu. Vede to automaticky k tomu, že přecházíme k výhodě produktů od potřeby zákazníků.

  Nedívejme se na to, jak analytik hodnotí jednotlivé produkty, ale dívejme se na to z pohledu našeho zákazníka a hlavně z jeho daných možností v daném momentě. Ta rodina se vyvíjí.“

  Jak osvěžující změna, nový vítr do plachet :-)))))))

  Odpovědět

 • mr.burns

  22 listopadu, 2007

  Ovbacky panak 😀 to nema chybu, presne tak…k tomu ten knir a kravata jak doktor z hor z devadesatyho ctvrtyho 😀

  Odpovědět

 • Anonym

  22 listopadu, 2007

  Ano, doktor z hor, to je přesné 🙂

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  22 listopadu, 2007

  Velmi mě pobavila pasáž o tom,jak je nutná konkurenční doložka,kde mě někdo mnohému naučí.Příklad za všechno:Ještě před rokem a půl jsem díky skvělým radám mého vedoucího v OVB prodával kapitálovky a Žemlička mě při plácání po zádech osobně přesvědčoval,jak je nutné,abychom všechny smlouvy klienta (i ty dobré) zrušili a uzavřeli nové.Tomu se říká rozpor.Nebo poslední aféra na VŠE s maily,které rozesílal někdo z OVB hromadně za účelem naverbování.

  Pane Uzle je mi upřímně líto Vašeho osudu,nad tisícihlavou nestvůrou nemůžete vyhrát.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 listopadu, 2007

  Co jste prodaval slavne KZP od winterthur?

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  22 listopadu, 2007

  Bylo toho více druhů.Za mé éry hodně frčela T20 od Uniqy nebo E od Amcica.Pak se portfolio ještě vylepšilo:RŽP+IŽP(s nulovou PČ)+úrazovka

  Odpovědět

 • mr.burns

  22 listopadu, 2007

  Pri cteni tohoto clanku jsem ze zacatku nevedel, jestli mam zvracet nebo se smat nebo vubec co?

  Napadlo mne vyriznout z clanku ruzne usmevne odpovedi pana Uzla a okomentovat, ale v clanku je tolik lzi, demagogie a ovbacke modrosti, ze na tohle nemam silu. Pane Uzle, neni nad to se na zaver kariery pekne zdiskreditovat….

  A jeste neco, u mne jste normalni bezpaterni panak, co skace jak deutchaci piskaji…snad si nemyslite, ze prumerne inteligentni clovek vam bude ty vase krece brat? Na toz clovek s primou zkusenosti s OVB…co se tyce , tak bych vas a okruh vasich podrizenych poslal na 5 na tvrdo…

  Odpovědět

 • insider

  22 listopadu, 2007

  Demagog je slovo, které jsem slyšel jako definici Uzla již od dvou lidí a od stejných lidí jsem slyšel – ten správný muž pro OVB, muž, kterému ředitelé OVB budou zobat z ruky a hlavně který nic nezmění a vrátí OVB do starých dobrých kolejí – ždímání bude pokračovat – ale už jen chvilku. Svět je jiný a dál se mění a Frahnert si toho nevšimnul či spíše nechce všimnout a proto Uzel.

  Odpovědět

 • Bodo

  23 listopadu, 2007

  Áaa, Lukešboys už jsou tady 🙂

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  22 listopadu, 2007

  OVB je vůdcem zprostředkovatelského trhu. V tomto bodě je p. Uzel přesný.

  Pokud se ale dodnes stále často bavíme o kvalitě trhu finančního poradenství, tento trh je velmi úzký a OVB do něj nepatří. Právně vzato totiž OVB ani jiná velká zprostředkovatelská firma žádné finanční poradenství neposkytuje. A poradenství bez smluvního základu je služba k ničemu, jelikož s sebou nenese žádné záruky ani odpovědnost za rady.

  „ten, kdo více platí poradci při placeném poradenství ze strany klienta, dostane lepší poradenství, a ten, kdo platí méně, dostane horší poradenství?“

  Zadarmo ani kuře nehrabe. Poradenství zdarma je financováno oklikou přes produkty, které jsou proppojeny s dostatčně vysokou provizí. Aby taková provize mohla být vyplacena, klient musí v důsledku zaplatit mnohem víc.

  Tedy i v případě, kdy firma poskytuje seriózní finanční plánování, jak se v některých částech OVB neuvěřitelně DĚJE (!) díky dobrému etickému a filozofickému nastavení některých poradců, stejně si tito poradci ekonomicky nemohou dovolit zprostředkovávat (spořící, investiční a pojistné) pouze ty produkty, které jsou spojeny s minimální provizí.

  A u produktů, které dostatečnou provizi MAJÍ, neplatí rozhodně náklady jejich producent (partnerská společnost) z vlastní kapsy. Provize VŽDY platí klient a PROVIZNÍ poradenství, pokud má být ekonomicky únosné pro jeho poskytovatele, je pro klienta v důsledku vždy DRAŽŠÍ, nežli poradenství honorářové, pokud je toto honorářové poradenství poskytováno kvalitně.

  Je to jednoduchá rovnice: pokud mě má zaplatit nějaká instituce, např. pojišťovna, určitě mě nebude platit za to, že pro ni dělám něco nevýhodného. Stačí se podívat na poplatky v nejčastěji zprostředkovávaných produktech a výše uvedená skutečnost je naprosto jasná.

  Pokud se podíváme na OVB a odhlédneme od funkčnosti centrály, která se snad skutečně již změní, podíváme se JEN na obchodní strukturu, nacházíme další důvod, proč se v OVB nedělá lehko kvalitní poradenství a proč jsou poradci NUCENI zprostředkovávat produkty, které jsou vysoce nákladové, tj. drahé:

  Průměrný poradce v OVB dostane asi 35% z provizí vyplacených za jeho činnost. To je naprosto žalostné a také toto nutí poradce zprostředkovávat produkty v lepších případech předražené, v horších naprosto nevhodné.

  Odpovědět

 • mr.burns

  22 listopadu, 2007

  Lepe to napsat neslo pane kalvodo…

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  22 listopadu, 2007

  Jistě to v některých případech platí, ale v čem má klient dražší hypotéku přeze mě oproti pobočce? Takže VŽDY asi ne že…

  Odpovědět

 • mr.burns

  23 listopadu, 2007

  To mate pravdu, jenze pres vas skonci u kombika .. tak co je horsi, ze?

  Odpovědět

 • Jan Valachovič

  23 listopadu, 2007

  Máte snad jediné ospravedlnění, že jste použil malé v. U mne horko težko, zastávám názor, že kombinace s pojistkou je vhodná tak pro +- max.10% případů a z toho ji po vysvětlení 85% klientů nechce. U mě je to vzhledem ke skladbě klientů tak v jednotkách %, čili kombíků u mě 0.
  Navíc přes 3. subjekt (pokud pro banku „něco“ znamená) dostane klient podmínky většinou lepší max. stejné.

  Odpovědět

 • Anonym

  24 listopadu, 2007

  Měl bych skromný dotaz. V čem je tak špatný kombík v kombinaci s IŽP? Pokud vím, tak do OPF odkládat nelze a IŽP uděla na dlouhodobém horizontu lepší % výnos než je úrok u hypotéky. Navíc díky tomu, že se platí celou dobu jen úroky je i slušný odpis z daní. Rád bych tedy slyšel i zápory, abych si udělal lepší představu. Děkuji.

  Odpovědět

 • mr.burns

  24 listopadu, 2007

  Dobry den,

  kombinace hypoteky a OPF bude horka novnika pristiho roku – tusim, ze Raiffesen Bank, ale to si ted nejsem 100% jistý. Jinak kombinace s IZP ma sve klady i zapory. Hodne zalezi na tom, do jake danove skupiny patrite. Je pravda, ze ZA SOUCASNE legislativy diky danove uzhnatelnym nakladum lze usetrit dost financnich prostredku. Ale tot vse. Jako velky zapor muze byt to, ze pokud pri konci splatnosti uveru bude zrovna propad na trhu, tak to muze byt velice neprijmne a pokud Vam splatnost uveru ma koncit napr. rok pred duchodem, tak si nasledky dokazete odvodit sam. Jako dalsí zapor je celkovy vetsi pozadavek na bonitu klienta – i kdyz pri rocnim danovem zuctovani se dostane na sve, po dobu celeho roku proste platite vic.

  Sam sobe bych kombika nespachal.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  25 listopadu, 2007

  Problem je 1) ve vysokych poplatcich v naproste vetsine IZP (vit TANK.cz), ktere v dusledku srazi vykonnost podkladoveho aktiva treba i o 4 a vice procent rocne. Pri takove nakladovosti neni mozne s dlouhodobou nadvykonnosti oproti HU, kde mohou uroky casem byt vyrazne vyssi nez dnes, skutecne pocitat.

  2) Navic bezne deklarovane danove ulevy jsou na dlouhodobe perspektive take velmi nejiste.

  3) velmi neflexibilni a rizikova kombinace. Ne ze pro 10%, ale pro 0% je skutecne jednoznacne vhodna.

  Odpovědět

 • Marek Macura

  25 listopadu, 2007

  Tady jsem se snažil něco málo vysvětlit a popsat (srozumitelně) pro potencionální klienty téhle kombinace…
  http://ihned.cz/3-22412410-n%E1zor+odborn%EDka-000000_d-12

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  23 listopadu, 2007

  VZDY ne, mluvil jsem o sporicich a investicnich uverech. U hypotek je vzhledem k vysokym zauzivanym provizim v CR situace jina, jinak by tam ale fungoval stejny princip…

  Odpovědět

 • Poradce

  24 listopadu, 2007

  Přesně tak, HU + OPF bude na trhu na jaře, bude to dělat Raiffka, ale stále se neví přes jaké investiční portfolia se bude investovat. Kombík přes IŽP bude mít padla.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  26 listopadu, 2007

  …tato informace dle mého není pravdivá. Dle mých informací to posledně na hlasování RB 1 člen přestavenstva odmítl… Nebo už je to tutovka? To by byla bomba!

  Odpovědět

 • Fejtek

  26 listopadu, 2007

  Máš správné info, Vítku, ale pracuje se na náhradní variantě 🙂

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  26 listopadu, 2007

  Tak to je super, Petře, jinak na stránkách TANK jsem vyvěsil všechny ty prezentace z konference FP 2008. Škoda že tam p. Šimáček nezůstal do konce… zajímalo mě, jak se bude se tvářit ohl. nákladovosti fin. produktů…

  Odpovědět

 • Jan

  27 listopadu, 2007

  Šimáček by to stejně nepochopil 🙂 Pokud to chcete vysvětlit na MF někomu, kdo s tím bude pracovat, zkuste šéfa analytického týmu Jirku Króla a jeho zástupce Dušana Hradila. Tam to bude trošku užitečnější 🙂

  Odpovědět

 • ex-OVB

  22 listopadu, 2007

  Dobrý večer pane Kalvodo!
  Myslím, že jste to popsal velmi přesně a není potřeba k tomu nic dodávat. Z OVB jsem odešel právě proto, abych už nemusel klientům rušit rozumně nastavené smlouvy a abych se už nemusel třást hrůzou platit milionovou pokutu OVB za to, že si chci nechat zaplatit od klienta za zevrubnou analýzu již stávajícího klientova portfolia.

  Odpovědět

 • ex-OVB

  24 listopadu, 2007

  Aby mohl člověk v rámci OVB dělat kvalitní finanční poradenství, musí prakticky tuto činnost dělat je na „vedlejšák“ jako hoby. Jakmile jste závislí na této činnosti co by hlavního příjmu, musíte sekat provizně zajímavé produkty. Když vezme člověk v potaz vysoké náklady na získávání klientů (poplatky za telefon, zbytečné cesty ke klientům, kteří se bez omluvy nedostaví na schůzku nebo se zapírají atd.), bez drahých produktů v porfoliu se poradce neobejde.

  Odpovědět

 • Rychter

  24 listopadu, 2007

  Vite, pokud by clovek delal kvalitni financni poradenstvi, tak by si ho klienti meli podle toho vazit a nemelo by se tudiz stavat, ze se jak pisete, nedostavi na schuzku nebo se zapiraji. Poradensky byznys muze mit krvave vstupni naklady, ale s dobrym kmenem o poradce musi byt v budoucnu postarano. V OVB je problem zakopany jak v systemu zapracovani, tak v systemu tvorby portfolii (az na vyjimky). Pokud by penize misto do Nemecka tekly do oblasti vzdelani a s novacky se kvalitne pracovalo, nebylo by tolik rychlokvasek, smudliku a smudlinek a dalsich, jak je tady radi castujete. Mozna by pak ani ty nabory nebyly tak masivni a nebylo by pak tolik ex-poradcu se spatnou zkusenosti 🙂

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  25 listopadu, 2007

  Problem je ve skutecnosti mnohem hloubeji a zprostredkovatelsky business skutecne nelze provozovat tak, jak se v mnohych firmach deklaruje, tedy s naslednym servisem pro klienty. Jakmile se klientsky kmen rozroste, je jeho sprava pouze za provize neudrzitelna. Nestaci tedy, aby se jednalo o firmu, ktera dava poradci vyssi %, pro servis pro klienty (a nejen ten nasledny a napr. kvalitni spravu investic) je placene poradenstvi naprosto nezbytne.

  Odpovědět

 • insider

  25 listopadu, 2007

  nesouhlasím.

  Tyto faktory rozhodnou:
  1. klientská základna poradce – kvalita, věk, šíře, bonita, …
  2. servis poskytovaný ze strany centrály – klientská centra, bezplatná linka, informační servis, vzdělávací semináře
  3. odměňování poradců za servis – special odměny, přerozdělení fees …

  Vůbec bych se toho nebál. není třeba kliente dále ždímat o nějaké pravidelné poplakty, které jsou navíc zdvojené tím, že je platí i v produktech (vstupní poplatky, m.f.).

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  25 listopadu, 2007

  Od insadera bych čekal,že to bude ekonomický liberál jak řemen,a on nám tu šíří myšlenky postavených na marxistických základech.

  Uvědomte si prosím,že základní podstatou každého ekonomického (tzn. racionálního) rozhodování je princip volby.Jestliže chci někomu poskytnout službu (v tomto případě pravidelnou péči),tak ten,komu službu chci poskytnout,musí mít právo volby,zda tu službu vůbec chce.A vy ho tím,že mu jí poskytnete skrze zprostředkování,o výsostné právo připravíte.Představte si například klienta pana Hanzla,který dostane nákladné IŽP(odměna za péči pro poradce-slova pana Hanzla) a který přitom na nějakou servisní péči zvysoka kašle.

  Ať si každý poskytuje takovou službu,jakou chce,ale hoďme to do toho správného pytle.

  Tohle je komunismus!!!

  Odpovědět

 • Marek Macura

  25 listopadu, 2007

  Hezky řečeno 🙂

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  25 listopadu, 2007

  Milý pane Zárubo, laskavě si nechte Vaše nepodložené předpoklady, že kašlu na servisní péči o své klienty, jen pro uplakané noční sny, založené na závisti. Nota bene když neznáte ani mě, ani mé klienty, ani mou práci. Děkuji!

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  26 listopadu, 2007

  Obávám se,že jste můj příspěvek nečetl pozorně.Klient zvysoka kašle na servisní péči,nikoliv vy.Nemám ve zvyku urážet lidi.Hezký den

  Odpovědět

 • Pavel Hanzl

  26 listopadu, 2007

  Pane Zárubo, v tom případě jsem povinen se Vám omluvit. Skutečně jsem to pochopil obráceně. Asi proto, že moji klienti přímo ode mě vědí, že mají právo za své poplatky ode mě žádat kvalitní soustavnou péči a také toho využívají. Přeji pěkný den!

  Odpovědět

 • Ondřej Záruba

  26 listopadu, 2007

  Opravte mě ,jestli se pletu.To nejsou Vaše poplatky,ale pojišťovny.

 • Anonym

  27 listopadu, 2007

  Zaplatí pojišťovna, která o to zkasíruje klienta ne? Takže to podle mne zaplatí nakonec stejně klient. Jen ne přímo.

 • Ondřej Záruba

  28 listopadu, 2007

  To je velmi nepřesné.Zaplatí-li klient přímo poradci,jedná se o náklad v řádech tisíců až několika desítek tisíc na dlouhém horizontu.Když zaplatí nepřímo přes pojišťovnu jsou ty celkové náklady v řádech až stacisíců .Doporučuji se podívat na TANK.

 • Petr Zámečník

  28 listopadu, 2007

  To také není zcela přesné. Zaplatí-li klient přímo poradci, má náklad v řádech tisíců až několika desítek tisíc za poradce, jak uvádíte, a další náklady za sjednané produkty (např. vstupní a správcovské poplatky v případě plánu zahrnujícího podílové fondy). Takže celkové náklady jsou i tak vyšší než provize poradci.

 • Ondřej Záruba

  28 listopadu, 2007

  Samozřejmě je to pro klienta rentabilní až od určité hranice objemu investovaných prostředků.Když za Vámi přijde klient,že má volnou 100vku měsíčně,tak mu poradíte to samé,co často dostane bez placení.Ale obecně u spořících produktů je výhodné si za radu zaplatit.Jestliže budeme brát rozdíl na 30letém Tanku až 20-30 %,pak se zaplacený honorář rozhodně vrátí mnohokrát.
  Mělo by to být o tom,že poradce klientovi více ušetří než je cena jeho služeb.A pokud proto,abych dostal provizi 10 000 navíc ,klient ztratí na dlouhém horizontu 200 000,pak se jedná o medvědí službu.

 • Vit Kalvoda

  28 listopadu, 2007

  😀 „Medvedi sluzba“ Ondreji, to se mi libi! Vypada to, ze se prece jen po vecerech tak uplne neflakas!

  Medvedi sluzba je presne to, cim se honorarove poradenstvi nesmi nikdy stat, a je pravdepodobne, ze v tomto pripade si to diky transparentnosti ohlida i klient…

 • Jiří Hlisnikovský

  28 listopadu, 2007

  Nemůžete pro oprávněnost provize vycházet z 200.000 CZK, ale z diskontovaných hodnot peněžních toků. Pokud bude rozdíl diskontovaných toků menší u dvou zvažovaných produktů, než provize za „radu“, klienta jste v principu obral.

 • Vit Kalvoda

  28 listopadu, 2007

  Jiri, zapocitat do toho diskontovani je dobry napad. To ovsem na principu nic nemeni. Pece placena naprimo je taky urcena absolutni castkou.

  Hlavni rozdil je ale v tom, ze zatimco v jednom pripade si transparentne platite jednoznacne za urcitou peci, v druhem pripade si platite netransparentne a za velmi diskutabilni peci…

 • Anonym

  29 listopadu, 2007

  Pokud tedy někomu zaplatím dvakrát (nejprve přímo poradci a pak nepřímo přes provize), tak to pro mě znamená lepší péči? Navíc ta provizní část za zprostředkování je stejně „netransparentní“ jako u neplaceného poradce ne?

 • Jan Traxler

  29 listopadu, 2007

  To, ze to timto zpusobem funguje napr. u SF, jeste neznamena, ze to tak funguje vzdycky a vsude. Treba v oblasti investic, kdyz doporucite neco jineho nez podilove fondy (napr. prime investice do akciovych titulu, certifikaty, ETF…), tak za to zadne provize nikdo nedostava. Tedy chce-li potencialni zakaznik vyuzit „lepsich sluzeb“, tak ani nema na vyber a musi hledat pouze na poli placeneho poradenstvi.

 • Ondřej Záruba

  29 listopadu, 2007

  U aktivní zprávy investic také u přestupů nejsou žádné další provize.

 • Vít Kalvoda

  29 listopadu, 2007

  Honzo, chapu, kam smerujete.

  Zrejme k tomu, ze na rozdil od Vas zatim poradci v SF standardne nesestavuji portfolia z ETF, certifikátů a jiných levných produktů, popř. jednotlivých akcií, čímž se mohou výrazně šetřit náklady oproti běžným OPF.

  Dnes u mě za provizi klient získá aktivní správu portfolia „pouze“ z hlediska průběžného strategického vyhodnocování jednotlivých složek portfolia, doporučení k prodeji, nákupu a výměně a minimalizace transakčních nákladů.

  I takováto péče ale rozhodně není samozřejmostí a dává volnost k obchodování titulů dle potřeby a k nezávislému doporučení.

  Vypadá to, že máte nějakou nepřesnou nebo méně neaktuální představu o fungování investic v rámci SF…

  Pokud Vás zajímá blíže, jak dnes investiční služby v SF fungují, rád se s Vámi zase někdy setkám:-)

 • Vít Kalvoda

  29 listopadu, 2007

  …honorar se navic nemusi tykat pouze investicniho poradenstvi, o kterem je momentalne rec, ale dalsich sluzeb, u nichz dovoluje poradci svobodu rozhodovani.

  Jsem z te Vasi reakce, Honzo, malinko zarazen, mel jsem dosud dojem, ze stojime na stejne platforme…

 • Jan Traxler

  29 listopadu, 2007

  Vitku, ja myslim, ze stale stojime na stejne lodi. Ale presto ji kazdy ridime trochu jinym zpusobem. Pouze poukazuji na fakt, ze pokud jde o SF, tak se zpravidla zdvojuji naklady ve forme prime uplaty za plan a ve forme provizi za zprostredkovani produktu. Tim nerikam, ze to je spatne. Ale nelibi se mi, kdyz nekdo podle systemu jedne (nebo vlastne dvou propojenych firem) soudi placene poradenstvi jako celek. A pokud se pletu, budu rad, kdyz me opravite. 😉

  Neberte to prosim jako „nizky rating“ pro SF, tak to nebylo mysleno. Doufam, ze i nadale budeme kopat na stejnou branku, i kdyz (tak jako tomu bylo i v dobach, kdy jste kopal za TC) kazdy budeme pouzivat trochu jiny herni system, jinou taktiku, jine rozestaveni hracu… 😉

  Hezky den

 • Vít Kalvoda

  29 listopadu, 2007

  Honzo, naznacujete, ze se Vam nelibi, pokud firma, ktera se zabyva poradenstvim zaroven provadi zprostredkovani produktu?

  Myslim ze opravdu v teto diskuzi neni vhodne jit dal, museli bychom zde verejne probirat, jak presne funguje poradenstvi + zprostredkovani u Vas a jak u nas. To je spise na osobni setkani 🙂 Nebo na velmi sahodlouhou diskuzi.

 • Jan Traxler

  29 listopadu, 2007

  Vitku, snad se nebojite verejne diskuze?? ;-))

  Ne, delam si legraci. Ja nic takoveho naznacovat nechci, pouze Vy mi to jiz tretim prispevkem podsouvate. Pokud ma plan pro klienta velkou uzitnou hodnotu, necht si poradce necha zaplatit samostatne za plan. Ma-li pak praci se zprostredkovanim (napr. takova hypoteka asi neni zrovna hracka na pul hodiny), necht si necha zaplatit provizi za zprostredkovani. Klient by o tom samozrejme mel byt predem radne informovan.
  (Nemluvim o planu v podobe tabulky s produkty a mesicnimi platbami, ale o detailnim financnim, investicnim, uverovem, danovem, podnikatelskem… planovat se da ledacos… planu.)
  Naposledy opakuji, ma reakce byla urcena jako protiargument jistemu anonymovi, ktery zde „pomlouval“ postup poradce, pokud si necha zaplatit primo za plan a pak jeste skasiruje provizi… a ja jsem jeho reakci pochopil tak, ze tim „pomlouva“ cely segment placeneho poradenstvi. Cili se musim branit a tvrdim, ze to tak nefunguje u vsech firem.

 • Vít Kalvoda

  29 listopadu, 2007

  V tom pripade jste nasledujici vetu „To, ze to timto zpusobem funguje napr. u SF, jeste neznamena, ze to tak funguje vzdycky a vsude.“ zrejme spatne formuloval 🙂

  Verejne diskuzi se rozhodne nebranim, jen nemam cas to zde zrovna ted do detailu probirat, o vikendu by to slo lepe…

  Jsem v SF necely mesic a tezko proto mohu hovorit o postupech jednotlivych poradcu, jejichz praci jsem dosud nevidel. Vim jiste, ze „nechat se zaplatit dvakrat“ neni postoj, ktery bych mel ja ani clenove me kancelare. Vzhledem k etosu, ktery SF poskytuje a zdejsimu „klimatu“ verim, ze to tak nedelaji ani ostatni poradci ve firme.

 • Karel Jaroš

  29 listopadu, 2007

  Myslíte, že „finanční poradce“ je schopný (odborné znalosti) poskytnou plán nejen s financemi, investicemi a úvěrem, ale také s daněmi a podnikatelskými cíly? Pokud to někdo dovede, tak je to pro mě stroj. Ale myslím si, že by finanční poradci neměli šlapat do zelí někomu, kdo se určitému konkrétnímu oboru věnuje detailně a odborně. Finanční poradci, ať jsou raději erudovaní jen ve financích, investicích a úvěrech, do zbytku ať se raději neženou. Mohlo by to pak vypadat jako takové nekvalitní misch-masch, kdy by vyšlo výhodněji si na každý část plánu najmout jiného odborníka a tomu zaplatit.

 • Vít Kalvoda

  29 listopadu, 2007

  Také jsem příznivcem specializace na tyto jednotlivé oblasti a ještě dále. Vyznat se v tom všem a ještě přitom mít čas na práci s klienty není reálně možné.

 • Jan Traxler

  29 listopadu, 2007

  Karle, mel jsem prave na mysli samostatne plany na finance, investice, uvery, dane… coz neni v silach jednoho cloveka. Ale jak vidim, vyznelo to presne opacne. ;-))

 • Karel Jaroš

  29 listopadu, 2007

  V pohodě, už jsem myslel, že toto vše zvládnete dělat sám 🙂

 • zinfo

  26 listopadu, 2007

  Omyl pane Zárubo. To je kapitalismus, kapitalismus bez přívlastků a bez opravdové regulace. I v jiných oborech je běžné, že klient za vstup do systému zaplatí zaváděcí poplatek a další udržovací poplatek je již výrazně nižší. V tom problém nevidím. Klient ale u vás nevidí jaký poplatek u finančního zprostředkovatele platí a za co jej platí. Nalhávat si můžete cokoli, ale provize kterou dostáváte, máte od ústavu, kterému jste dovlekli uvázaného klienta. Poplatek je tedy pouze odměna za zprostředkování smlouvy, tedy za to, že klient další zisky ústavu přinese. Pokud klientovi dáváte něco dalšího, jedná se pouze z vaší strany o plnění navíc, možná hojení svědomí. Mylsím, že počet IŽP a dalších výhodných produktů by poklesl, pokud by klienti byli informováni, jakou provizi za zprostředkování zaplatí.

  Odpovědět

 • s.kozusek

  26 listopadu, 2007

  Dobrý den Zinfo,

  dovolil bych si vás doplnit. U dlouhodobějších finančních produktů nehraje provize v nákladovosti produktu až tak podstatnou roli. Podívejte se prosím na vstupní poplatek klienta u pravidelných investic (počítá se z cílové částky) a srovnejte to s provizí za IŽP. Pak udělejte totéž s ostatními nákladovými položkami a poplatky (podle investičního horizontu nebo pojistné doby). Uvidíte, že vaše tvrzení: „Myslím, že počet IŽP a dalších výhodných produktů by poklesl, pokud by klienti byli informováni, jakou provizi za zprostředkování zaplatí.“ – je trochu unáhlené. Spíše si myslím, že by bylo lepší, kdyby byli klienti informováni o celkové nákladovosti produktů než o zprostředkovatelské odměně. Výše provize nám toho až tak moc neřekne. Navíc do zprostředkovatelské provize finančních a investičních poradců může být částečně zahrnuto poradenství, tvorba plánu, výběr produktů, realizace, monitoring, reporting, servis atd. Dále zde vůbec nepočítám se získatelskými náklady, které nejsou malé (tak jako všude v obchodě). Tedy do doby než budou běžní klienti ochotni platit (jednorázově i pravidelně) za služby kvalifikovaných FP, stejně jako za služby daňových poradců, bude výše a způsob výplaty závislá především na finančních institucích i poradenských společnostech.

  S pozdravem
  S.Kožúšek

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  26 listopadu, 2007

  Slavo, souhlasim ale s jednim rozdilem: ne do okamziku nez budou ochotni platit, ale do okamziku, nez jim to poradci budou umet vysvetlit.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  26 listopadu, 2007

  Slavo, souhlasim ale s jednim rozdilem: ne do okamziku nez budou ochotni platit, ale do okamziku, nez jim to poradci budou umet vysvetlit.

  Odpovědět

 • s.kozusek

  26 listopadu, 2007

  Ano, máš pravdu Vítku. Měl jsem však i namysli obecně vyšší životní úroveň u běžných klientů v ČR. Služby profesionálů bývají poměrně nákladnější a ne každý si je může dovolit. Jinak se mi moc líbil tvůj článek ve Fond Shopu 🙂

  Ahoj Sláva

 • Vít Kalvoda

  26 listopadu, 2007

  …diky… musim upozorni, že ten článek napsal spíš Roman a já jsem udělal spornou konečnou pasáž ve stylu „Kam s ním“.

  V téhleté pasáži je jedna chyba: uvedená smlouva by se po převodu do redukce a prodeji všech alokačních jednotek po nějaké době sama vypověděla a klient by musel dodaňovat. Upozornili mě na to z ING.

  Dodaňování se zkrátka člověk nevyhne, je to při rušení odečitatelného IŽP nutné zlo.

  Tato varianta je tedy v podstatě skoro stejně „výhodná“ jako okamžité zrušení, s malým rozdílem: dodaňuje se o několik let později a časová hodnota peněz zpětně zaplacených na daních je o něco nižší.

 • Jiří Hlisnikovský

  25 listopadu, 2007

  Pokud dáte IŽP (s relativně velkým pojistným), tak se nedivím, že poukazujete na zdvojené poplatky. Tato otázka musí být vyřešena před nabídnutím produktů.

  Odpovědět

 • Václav Valášek

  25 listopadu, 2007

  Dovolím si nesouhlasit. Je rozdíl pokud dělám tři klienty za měsíc – to musím opravdu dělat sra.ky. Pokud ovšem dělám tři klienty za týden, můžu být nejen co do příjmů za slušné poradenství úspěšný. Byl jsem tam, vím co píšu… Problém je v tom systému, který dovede neslušné poradce k spokojenému životu na úkor klienta, ačkoliv to sami neví…

  Odpovědět

 • ex-OVB

  25 listopadu, 2007

  Moc Vám to nevěřím, pane Valášku, ale budiž. Proč jste tedy od OVB utekl? Je možné, že Váš nadřízený (Borkovec nebo Lukeš?) byli asi více tolerantnější k Vašemu menšímu počtu bj na smlouvu. Můj vedoucí (tehdy regionální ředitel) ovšem nikoliv. Moje přítelkyně pracuje jako pojišťovačka u Generali, takže znám rozdíly v provizích za pojistné smlouvy. Sjednávání kvalitních produktů přes OVB byla často spíš ztráta času. Proto jsem dělal poradenství na vedlejší činnost.

  Odpovědět

 • Anonym

  25 listopadu, 2007

  Jenže ten poradce si třeba myslí, že těm lidem pomáhá. Jedna moje kolegyně prodává 3 až 4 perspektivy od Kooperativy měsíčně a je se svými cca 30 000 měsíčně na vedlejšák hodně spokojená. Nedávno jsme byli na kafíčku a diskutovali o businessu a věta, která mě hodně pobavila, zněla asi takto:“ když to IŽP klientovi nenapíšu teď já, tak to udělá dříve nebo později někdo jiný. Každý klient potřebuje zajištění a Kooperativa je vynikající pojišťovnaí“. :):):)

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  25 listopadu, 2007

  Principem „radeji udelam mensi zlo ja, protoze konkurence by udelala neco mnohem horsiho“ omluvite cokoliv. Taky jsem se s tim v OVB setkal. To je ciry alibismus.

  Naprosta vetsina „poradcu“ ale veri, ze to, co delaji, je skutecne to NEJLEPSI, co pro klienty delat muzou. Vina lezi jednoznacne na spolecnostech („poradenskych“ i jednotlivych partnerskych spolecnostech), ktere skoli poskytovane prodkukty naprosto nekontrolovanym zpusobem a predavaji zprostredkovatelum zkreslene informace.

  Skoleni poradcu by melo byt jednoznacne kontrolovano a melo by dochazet k predani nejakych standardizovanych dokumentu, ktere by prehledne informovali o skutecnem fungovani produktu.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  25 listopadu, 2007

  …pane Valášku, pokud dělám solidní poradenství, jsou ti 3 noví klienti měsíčně tak akorát… do doby než se naplní klientský kmen po okraj mých časových, energetických a organizačních schopností.

  Jinak s Vámi souhlasím v tom systému na úkor klienta, o kterém poradci neví, to je přesné…

  Odpovědět

 • ex-OVB

  25 listopadu, 2007

  Posledních 5 měsíců před odchodem z OVB jsem zvládal asi 4 nové klienty měsíčně. Zbytek času bylo potřeba věnovat servisům stále klientely. Čím více jsem byl v oboru vzdělanější, tím menší jsem měl průměr bj na jednu smlouvu díky lepšímu nastavení produktů pro klienty. Měl jsem sice spokojené klienty, ale nespokojené vedoucí nad sebou ve struktuře, kteří tlačili a tlačili na stálé větší počet nakontaktovaných klientů. Jakoby byl den nafukovací. Do takové situace se dostane každý, kdo chce dělat kvalitní poradenství v rámci OVB.

  Odpovědět

 • Anonym

  26 listopadu, 2007

  Jasně, ale také je důležité si uvědomit, proč OVB nebo jakoukoliv jinou strukturální firmu dělám. Ne abych byl poradcem, ale majitelem firmy. Takže pokud po tu dobu budování teamu žádného klienta nesprasím, svoje lidi to také učit nebudu, oni to své lidi také učit nebudou, najednou mám pod sebou 30 lidí, poradenství už opravdu dělám jen pro radost a pomoc klientům, protože peněz mi plyne dost z rozdílovek. Můžu Vám říci, že pracuji v okolí města Trutnov a lidi se tu docela znají, není tak jednoduché udělat nějaký průser aby se to nedoneslo ke klientskému kmeni třeba z druhé strany. Nebo k lidem které teprve potkat chci. To samé ovšem platí k férovému jednání, s tím kolik se tu pohybuje pojišťováků nejde jen tak vyměnit pojistku a jít dál, protože během půl roku to tomu klientovi udělá nějaký pojišťovák zase. Takže:

  – klient musí přesně vědět co ve svých stávajících i nových smlouvách má, kolik za co platí k čemu to slouží, jaký je aktuální stav

  To je můj osobní názor a zkušenost s místními lidmi. Nevím jak např. v Praze, Brně, Pardubicích…

  Odpovědět

 • Václav Valášek

  26 listopadu, 2007

  … Václav Valášek.

  Odpovědět

 • ex-OVB

  26 listopadu, 2007

  Svým způsobem s Vámi souhlasím, pane Valášku, ale postavit team o 30 lidech přece jen zabere dost času a člověk se musí mezitím poradenstvím uživit. Borkovec měl pravdu o provizích za hypotéky a investice, které jsou u OVB žalostně nízké.
  Já zastávám názor ,že MLM systém aplikovaný na finanční poradenství nebude nikdy fungovat ve prospěch klienta.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  22 listopadu, 2007

  „Když jeden má půl milionu, které může utratit, má hodně peněz, dostane potom to perfektní poradenství, a ten druhý má třeba pět tisíc a dostane jenom druhořadé poradenství? Takový trh bych nechtěl.“

  Takhle to ale, pane Uzle, bohužel funguje. Stačí se podívat na investiční produkty. Je naprosto logické, že s větším množstvím peněz se dá pracovat kvalitněji nežli s menším a že je to spojeno s procentualne mensimi fixnimi naklady.

  Odpovědět

 • Vít Kalvoda

  22 listopadu, 2007

  1. deklarované vzdělávání má v OVB velmi nízké procento poradců.

  2. Kontrolní systém v OVB nefunguje

  3. Eticky jsou mnozí poradci v OVB naprosto bez problémů. Problém je v nastavení firmy, které samo o sobě tlačí na neetické chování tím, jak nutí poradce zprostředkovávat velké objemy předražených produktů.

  Odpovědět

 • edo

  23 listopadu, 2007

  Kvalifikovany postreh, jednoduchy a presny. Na webe malo casty. Dakujem.

  Odpovědět

 • Marek

  22 listopadu, 2007

  Vážení poradci. Měl jsem to „štěstí“ a navštívili mě „poradci“ od OVB A BC. Měl jsem již smlouvy u KOOPERATIVY a to několik let. Životní 10 a důchodové 8 let. Poradci od obou společností mě doslova přemlouvali svá pojištění zrušit a dokonce od BC mě nabízeli převod mých již naspořených peněz do jejich programů. Přesvědčovací argumenty byly vynikající.Např KOOPERATIVA je jedna z nejhorších,krachují,nevyplácí. Schůzky /obě/ trvaly skoro 4 hodiny. Připadal jsem si jako štvaná zvěř. Oba mě dokonce nabídli pomoc při rušení starých smluv a byli neodbytní.Řekl jsem,že si možnost převodu a zrušení zjistím sáma ozvu se jim.Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil jaká je realita a jaké lži mě uváděli. Nyní mě ani jeden nezvedají telefon a pokud zavolám z jiného, okamžitě zavěsí. Že by věděli že mě LŽOU a lhali úmyslně. Jistě. Chtěli mě připravit o mé již naspořené peníze a lhali, co to šlo. Házeli špínu jeden na druhého a pomlouvali všechny pojišťovny. Jen tu svojí MMMOOOCCC chválili. Práce těchto lidí byla žalostná a mám pocit že z jejich výkonu by žádný vedoucí neměl radost. Spíše by se styděl Vzkaz ostatním klientům JAKÉKOLIV pojišťovny. Pozor na OVB a BC. Nejdou Vám poradit, ale chtějí Vás OŠKUBAT. Než něco zrušíte,dobře počítejte o co přijdete a co Vám nová smlouva přinese. Informujte se na úrokovou technickou míru u své staré smlouvy a nedejte na výnosi těmito poradci slibované. Mě ukázali za 400 měsíčně i s připojištěním skoro 6000000,- Kč v penzi. Normální člověk na to jistě skočí,neví že jde o výnosy a částka v tomto případě je úmyslně špatná
  Tito poradci těží z neznalosti klientů. U IŽP mě /podle mnou zjištěného/ zatajili poplatky,vedení fondu ….
  HANBA TĚMTO PORADCUM A SPOLEČNOSTEM PRO KTERÉ PRACUJÍ.
  A TO OVB A BROUKER CONSULTING.
  Konzultoval jsem to se svými známými /asi 12 lidí/ a zkuženosti mají obdobné. 3 z nich dokonce staré smlouvy zrušili. /slíbili jako mě převod peněz k nim… a jaké bylo překvapení… a bohužel i citelná ztráta/
  Ještě jednou,lidé počítejte,než se rozhodnete a neživte lháře z OVB a BC

  Odpovědět

 • David

  23 listopadu, 2007

  To je síla. Pokud je to u OVB běžné, tak je to nejen na vyloučení z AFIZu, ale i podnět pro trestní stíhání za pokus o podvod. Pan Šafránek by měl konat. Ostatně OVB zná ze všech ani nejlépe a hlavně z vnutra.

  Odpovědět

 • marek

  23 listopadu, 2007

  Bohužel to síla je. Mému známému se ale to samé stalo s Brouker Consulting. Ukázali mu u „investičního životního pojištění“ 25% výnos. On moula vše co již měl zrušil /a samozřejmě s prodělkem/ a jak se divil, když zjistil jak to opravdu funguje a že za daný rok je 4%-. Je to těžké. Poradci těží z neznalosti klientů a dle mého klientům nejdou poradit, ale mnohdy jim uškodit za účelem svého vlastního zisku.

  Odpovědět

 • jaja a jen ja:)

  25 listopadu, 2007

  Prominte, ale pokud Vas znamy uveril tomu, ze mu nekdo, nekdy a nekde garantuje (nebo jenom simuluje) 25 procent, tak mi prijde vice nez usmevne, ze tomu uveril. Trochu financniho vzdelani by se urcite vyplatilo…:)

  Odpovědět

 • Marek

  28 listopadu, 2007

  Souhlasím s Vámi, že finanční vzdělání by neškodilo. Bohužel to ale nechybí jen mému zn ámému, ale 90% populace v ČR. A z toho MNOZÍ poradci těží

  Odpovědět

 • Life Finance

  28 listopadu, 2007

  Co máte z toho, nedivím se, že podivných smluv je vidět stále častěji. Například, přišel jsem ke klientovi a ten na mě vytáhl složku Broker Consulting se 4 IŽP na částky kolem 500 mesíčně s minimálními p.č.

  Odpovědět

 • Milan

  3 prosince, 2007

  Poradci těží z neznalosti klientů a dle mého klientům nejdou poradit, ale mnohdy jim uškodit za účelem svého vlastního zisku – Nenazýval bych tyto zlatokopy Poradci … a nejsou jen ve Vámi zmiňovaných společnostech, najdete je všude a když si pročtete diskuzi o něco výše, zjitíte že to, co popisujete je prkotina proti tomu, na co jsem narazil já :o)))

  Odpovědět

 • helvag

  22 listopadu, 2007

  Z rozhovoru pana Uzla mě velmi zaujalo, že OVB je vůdcem. Výraz vůdce se v našich krajích příliš neužívá, u některých našich sousedů je však frekvence tohoto slova výrazně hojnější. Jak vidno, někdo se rychle učí. Vůdce je od slova vede. Kde skončily investice, které vůdce OVB dovedl do Helvagu, to zatím nikdo z nás netuší, nebo tuším a dalo by se to říci velmi jadrně. VKladatelé mají téměř jistotu, že své investice neuvidí, i když, možná přijde den. Pak prosím českého vůdce, aby požádal svého německého vůdce o svolení k odškodnění těch asi 500.000.000,- Kč, které český člověk na doporučení vůdce investoval do bezpečných nemovitostí. Věřím, že vůdce naplní svůj slogan “ zítřek může přijít „, ten skutečně přijde a vůdce ze svého skromného, ale těžce vydělaného, kapitálu vrátí ožebračeným lidem alespoň část jejich financí. Vždy vůdci oddaný investor.

  Odpovědět

 • immo (ne finnanz:))

  22 listopadu, 2007

  „Doporučuji nechat si zaslat náš OVB Journal, který vyjde v příštích týdnech. Tam se dočtete víc.“

  To myslíte ten slavný firemní časopis o oslavování modly typu Slezákových a spol. případně vyfiknutých metrosexuálů se vzhledem na koleně vydávaného plátku po revoluci v 89?? Jestli to bude tak aktuální jak jeho „slavná“ webová verze, na kterou s chutí v médiích odkazuje p. Podolák, tak potěš koště. Poslední „novinka“ z 18.10. svědčí opravdu o tom, že OVB opět zaspává dobu……

  Odpovědět

 • Petr Karhan,exOVB

  8 prosince, 2007

  Ty útoky na OVB jsou jedině potvrzením toho známého – úspěch se neodpouští-. Chápu, že někomu se uleví, když si tady „kopne“ do Hanky Slezákové. Tato dáma ale vydělává přes mega měsíčně, čili veškerá kritika těch chudáků jako je Mistr Burns a důchodce David, působí dost směšně. Já jsem z této firmy odešel, protože jsem po roce a půl zjistil, že na to nemám. Nedokázal jsem z klientů získat tolik doporučení jako jiní, nebyl jsem příliš dobrý obchodník a ani se mi nedařilo budovat tým. Přesto jsem vydělával v průměru okolo 60 000 kč měsíčně.

  Odpovědět

 • David

  23 listopadu, 2007

  Na půdě AFIZu se pralo velké prádlo ušmudlané od OVB a Partners. Pánové se patrně dohodli, že už na sebe nebou přes média štekat, nebot kostí je všude dost. Pro hafany z obou smeček.
  Jo, není náhodou ten AFIZ něco jako etické zrcadlo nastavené různým šmudlům a šmudlinkám?

  Odpovědět

 • jmeno nereknu

  25 listopadu, 2007

  Mne se osobne velice libi, jak se tady vsichni velice vtipne a trefne strefuji do OVB. Jenom je trochu divne, ze jsou lidi z konkurencnich firem, prebehlici a nebo byvaly OVBaci…OVB ma urcite sve chyby, ale ruku na srdce, ktera spolecnost nema? Jak se rika, byt jednickou na trhu vzdycky neco stoji…

  Odpovědět

 • ..

  26 listopadu, 2007

  Postupne procita jednotlive prispevky, a vsem tem kdo hazi tak trochu spinu na „vudce“ OVB tak musim jen souhlasit. U OVB sem videl svou budoucnost v tim ze me moji pani sefove nauci jak lidem radit co s jejich financemi ale bouzel ne…v OVB skoleni je takovým stylem, ze probirame napr. stavebko…ale presne jak funguje nikdo nerekne…cituji meho skolitele : „nezaobyvej se tim co je stavebno sporeni, to uz nech na me…kdyz zjistis ze klient chce stavebko tak se stav za mnou na konzultaci a ja ti nachystan pro nej plan…ale v zadnym pripade si to nervi do hlavy“….a to rikal u vsech rpoduktu….ano je toho moc…ale kdyz jsem s kklientem a ten chce nekam ulozit volne prostredky a ja nevim co a jak tak musim byt u neho blb…po delsi dpbe jsem rekl sefovi ze chci vedet aspon zaklady a ten uz se neozyva…no asi se mu nechce skolit…a takovych pripadu znam vice…nevim jestli tak ovb skoli vsude ale v brne ano.

  Odpovědět

 • ondra

  26 listopadu, 2007

  Krásná čeština a stylistika 🙂 I to něco vypovídá o tom, kdo tento příspěvek psal…

  Odpovědět

 • Anonym

  26 listopadu, 2007

  možná vedoucí věděl, proč si to ten chudák nemá rvát do hlavy 🙂

  Odpovědět

 • ..:)

  26 listopadu, 2007

  OVB ma nove stranky…:) Super!!

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  29 listopadu, 2007

  Super v čem? Že je na nich ještě míň než před tím? 😀 Se stánkami např. partners se nedají srovnat.

  Odpovědět

 • čtenář

  1 prosince, 2007

  ano partners by se mělo více starat o heské webové stránky, a nechat finanční poradenství profikům

  Odpovědět

 • Anonym

  1 prosince, 2007

  Partners se o heZké stránky starají. U zbytku vašeho příspěvku s vámi nemohu souhlasit. Právě OVB vybudovala u lidí takovou averzi ke slovu finanční poradce. Neříkám, že to je problém všech u OVB, ale v některých strukturách je to dost běžné a vedení OVB s tím nic nedělá.
  1) bouchači, co nutí IŽP všem jako všelék
  2) masové nábory. Nejhorší je to asi na VŠE, kde neustále chodí „užásné pracovní příležitosti u nadnárodní společnosti“ mailem, dokonce se i stalo, že hromada „modrých“ obsadila místo před školou a každého procházejícího otravovala. Na webových serverech nabízejících práci je každý desátý od na vynikající příležitost u OVB atd.
  3) způsob získávání klientů. Paní, která sedí u stolku v obchodě s potravinami a vnucuje se okolojdoucím, „poradci“ co obcházejí domy a zvoní na všechny zvonky, či jiné získávání klientů na základě vnucování se.
  4) často nízká vzdělanost poradců.

  Odpovědět

 • David

  2 prosince, 2007

  Přesně tak. OVB, ale i Fincentrum jsou obyčejní bouchači, kteří si na profíky jen hrají. Okrádají klienty a přitom se pasují za zachrínce lidstva před penzijní chudobou.

  Pokud projdu nabídky a způsoby práce jednotlivých poradenských firem, tak skutečně jedině Partners má šanci přežít do budoucna bez ztráty kytičky. Ještě jim sice stále něco chybí, ale začátek je dobrý. Nehledě na to, že v jejich čele jsou lidé, kterým se dá věřit. Na rozdíl od těch prvně jemnovaných.

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  2 prosince, 2007

  Jen souhlasím. OVB a masivní nábory, kazí pojem fin. poradce, protože skoro každý student co si dá životopis na internet, tak se mu ozve 10 lidí z OVB, že pro něj mají skvělou pracovní příležitost a pak sám vidí jak profese funguje v nějaké firmě, tak se sám ani nedivím, když mu za pár let zavolá někdo kdo mu chce radit, že mu řekne, že to zvládá sám. OVB a pracovní příležitost je jako spam co vám leze všude a nemůžete se ho zbavit. Kolikrát volají lidem, aniž by ten oslovený tušil jak na něj dostali mobil. Rozhodně to nepodpoří fin. poradce ať už je v jakékoli firmě. Měly by to zakazovat vnitřní pravidla, jak už tomu v nějakých firmách je. A ne volat a tahat lidi na školení a doufat, že budou brzy koláče skoro bez práce.

  Odpovědět

 • Milan

  2 prosince, 2007

  Naprosto s Vámi souhlasím, takováto forma náboru je naprosto nevhodná a neefektivní. Kazí dobré jméno, s tím nelze nesouhlasit. Ale s čím nesouhlasím je paušalizování OVB. Není to záležitost OVB, ale jednotlivých struktur. A zdaleka se to neděje jen v OVB, sestra si dala inzerát na domácí práci k MD a ani nepočítám kolik měla telefonátů od různých poradenských firem, pojišťoven a stavebních spořitelen.
  Ale chápu Vás, na větší cíl se líp míří, koho by zajímalo že stejnou praktiku používá XY poradenská, že ano?

  Odpovědět

 • Štěpán

  2 prosince, 2007

  Ano máte pravdu. Nejedná se o všechny poradce, ale záleží na struktuře (jak jsem také napsal u svého příspěvku). Ale u toho masového náboru to je podle toho co jsem zatím viděl a slyšel jednoznačně „výsadou“ OVB. Říkala mi jedna kamarádka, že si dala inzerát na http://www.prace.cz a během následujících dvou dnů měla 13 odpovědí od lidí z OVB. Dokážete si jak to na ní asi zapůsobilo, když se vám ozve 13 lidí z jedné firmy po sobě a každý vás zve někam jinam. A že s tím vedení nic nedělá je ještě horší. Už se mi i parkrát stalo, že když jsem se představil jako poradce, tak se mě dotyčný zeptal: „a nejste doufám z OVB“. S tím bouchačstvím máte samozřejmě pravdu. Nelze paušalizovat (až na výjimku ZFP akademie). V každé firmě jsou poradci dobří a špatní. Jde o to, jaký je nad nimi dohled a kontrola.

  Odpovědět

 • Štěpán

  2 prosince, 2007

  malý překlep: Dokážete si představit, jak …

  Odpovědět

 • exOVBák

  14 prosince, 2007

  Nábor je pořád nábor. Před 13 lety to byl Amway, Herbalife, dneska OVB apod.
  Toto bych OVB tolik nevyčítal, je jasné, že na to, aby si poradce (prodejce) postavil team, musí „políbit hodně žab“-:). Kdysi jsem to řešil s jedním rakouským OVBákem, který se stal GST až po kontaktáži a filtraci asi 300 adeptů. Venku je už daleko těžší postavit v rámci OVB team. V tomto je machr Žemla, který má v teamech především zástupce dělnické třídy, a business jede. IŽP a KŽP, ostatní je jen ztráta času.
  Kdybych neviděl na 4 smlouvách 1150 bj, tak bych tomu tehdy nevěřil. V podstatě jsem svou kolegyni chápal, živila 3 děti a potřebovala vydělat co nejvíce s minimální časovou investicí. Po mém doporučení občas sledovat finanční servry, mi sdělila:“Vždyť ty lidi tam ty prachy v 65 letech budou mít.Tak vo co jde??
  No a ti chudáci na „investujeme“ mi můžou políbit pr..l.“

  Odpovědět

 • insider

  2 prosince, 2007

  Milane, máte pravdu, ale zde nedochází k paušalizování poradců jako jednotlivců, ale právě firmy OVB, protože v takovém hnoji, jakým je ZFP je zakázáno dělat vlastní inzerci. Problém OVB nejsou poradci, ale centrála a tak to bylo vždy. OVB má zkažené jméno právě z toho důvodu, že centrále jde jen o ždímání peněz, nikoliv budování, kontrole, stanovování pravidel s ochotou vyžadovat jejich dodržování. a to stojí životy lidí, ale dlouhodobě vyšší kvalitu i obrat. Partners v ČR i na Slovensku si tím také procházejí, ale po pěti měsících to přináší i výsledky a hlavně lepší pocit z práce, týmový duch a nakonec snad i vyšší kvalitu, ale není to zadarmo a musí jít o ochotu dělat i nepopulární rozhodnutí a bých ochoten nechat jít lidi, kteří se s tím prostě nestotožní. Proto také Fincentrum má dnes reklamu: „Cítíte ten tlak“ – je to úsměvné, prostě druhá OVB, každý si dělá, co chce.

  Buď chcete budovat VIP klub, ve kterém chce každý pracovat, ale ne každého tam vezmou a má svoje jasná pravidla, nebo chcete budovat spolek dobrovolných hasičů, kde vezmou každého, ale ne většina tam pracovat nechce.

  a jak říkáte v každé firmě jsou dobří a špatní, ale podstatnou otázkou je jen, jak se k tomu pak staví firma jako celek (centrála, vedení a hlavně manažeři sítě).

  Odpovědět

 • Milan

  2 prosince, 2007

  Máte pravdu v tom, že centrála by měla stanovit pravidla … ale na druhou stranu, centrála nikoho neučí aby takový nábor prováděl. Co se týká naší struktury, jdeme cestou jak vy pisete budování VIP klubu, nepreferujeme kvantitu ale kvalitu. 6ádné houfné nábory, žádný spam.
  Možná by i toto mohlo být součástí etického kodexu AFIZ …

  Odpovědět

 • insider

  2 prosince, 2007

  na druhou stranu centrála chce velké nábory a výsledky a neučí, jak to udělat jinak. neučí vlastně vůbec nic. je jí (lidem tam) totiž vlastně jedno, jak se toho dosáhne.

 • helvag

  3 prosince, 2007

  Německá matka a česká dcera OVB očekává od svých struktur výhradně provize-peníze a poslušnost. K naplnění tohoto cíle potřebuje co největší prodejní síť, zajišťující masový prodej produktů OVB co nejširší veřejnosti. Příliv prodejců do MLM sítě OVB je realizován nekončícím a hromadným náborem nových tváří, které jsou ochotné za pár korun propůjčit své schopnosti nebo také neschopnost modrému logu OVB-evropské jedničce na finančním trhu (být OVB tak tvrdím, že jsem největší v celé galaxii). Priority OVB jsou nastaveny takto: 1/ výše provize z produktu + bonusy od partnera OVB. 2/ počet prodejců /rekruting/ – námezdní síla k výdělku. 3/ vlastní příjmy vůdce, centrály v Kolíně a Praze. 4/ příjmy ředitelů a ředitelek. 5/ příjmy finálního, podomního prodejce. 6/ zájem investora-ten se však musí podřídit zájmům viz bod 1-5. Pak je zde ještě zájem části portfolia – šťastná AXA v tomto bodu zřejmě procitla ze snu. OVB také nabízí produkty svých akcionářů. Ideální stav, když zblbnutý nebožák nalévá peníze do chřtánu akcionáře OVB. OVB je před svou smrtí na finančním trhu, ale nechce o tom slyšet. Doplatila na svou pýchu, aroganci, ješitnost a snahu vyždímat z lidí pod záminkou poradenství jakékoliv peníze. Definitivní konec OVB nastane v důsledku odklonu dalších členů portfolia a dalšímu procitnutí současné prodejní sítě OVB. Dovolím si k OVB slova „děkujeme a odejděte“. Výhradně firma OVB a její produkty uvedly desítky stovek lidí v omyl a to včetně bývalých spolupracovníků. Firma OVB za vyvolané omyly inkasovala provize řádově v milionech, vyplacených jak v Kč, tak DM. OVB se nejen nestydí pokračovat na zprostředkovatelském trhu, naopak její nabubřelost nezná mezí a ještě lidem vyhrožuje ! Po všech zkušenostech si více vážím i báby na veřejném WC, než kohokoliv, kdo je spojen s OVB. Ps: přeji OVB zodpovědné nakládání s provizemi za špičkový produkt Helvag.

 • surgeon

  13 prosince, 2007

  Zdravim vsetkych poradcov ovb, po precitani niekolkych clankov, hlavne toho na ktory reagujem mi je samemu spatne. Spatne, ako moze niekto kritizovat nieco o com nema ani najmensieho paru. Ale taky mudrci su aj u nas. Nemam vela casu, ani nemienim travit cas s dopisovanim si s takou brzdou, akou je prispevok nado mnou. Len chcem povedat ludom ktori maju svoj ciel, svoj sen, svoju viziu amaju radi tuto pracu aby sa nedali odradit idiotmi akych je tu veru dost. Robte si svoju pracu najlepsie ako viete a budete uspesny. Skor alebo nekor urcite. A citajte clanky ktore vas mozu posunut vpred, nie kritiku od nejakeho debilka ktory nema ponatie o tom co je to robit v ovb. Vela uspechov.
  A pre informaciu: pracujem v ovb slovensko 2 roky,som obchodny veduci a naucil som sa jednu vec: pocuvajte uspesnych a budete uspesnymi!
  ak by boli pripadne reakcie: surgeon@centrum.sk

 • Helvag

  14 prosince, 2007

  Vážený pane obchodní vedoucí OVB. Nabízím Vám čestný obchod s exkluzivním produktem OVB. Vklad do helvagu v celkové výši 600.000,- Vám prodám za poloviční cenu, tedy za 300.000,- Kč a tím, že veškeré slibované a garantované budoucí výnosy protuktu budou výhradně Vaše. Věřím, že mou nabídku akceptujete, neboť se jedná o špičkový produkt OVB a určitě nepochybujete o výhodnosti této transakce. Pokud Vás má nabídka zaujala, v České republice na Vás možná čeká Váš životní obchod. je možný odkup pohledávek v Helvagu v objemu cca 500.000.000,- Kč za částku zhruba poloviční, tedy 250.000.000,- Kč. Zaujímavý zárobok, nie ? Prodej pohledávky je můj cíl, sen a vize, který mi možná splníte a který mne i Vás posune vpřed.
  Mudrc, brzda, idiotek, debilek, čeká na Vaši nabídku.
  PS: Tolik urážek v jednom příspěvku jsem zde ještě nečetl, zřejmě zdejší diskutující jsou kulturně a intelektuálně někde jinde než naši zahraniční přátelé z OVB.

 • Anonym

  4 prosince, 2007

  Vážení, souhlasím, že praktiky jako bouchání IŽP, nekonečné nábory na vysokých školách a na internetu, OVBáci praktikovali. Je třeba si však uvědomit, že to byli lidé dnes se nacházející ve společnosti Partners. Společnosti OVB udělali špatné jméno a již nemohli pod ním vystupovat, což byl jeden z důvodů k založení nové společnosti. Jejich nábor směřoval především do řad vysokoškoláků, protože dle jejich vyjádřeních v médiích finančního poradce nemůže dělat člověk se střední školou. Jsem rád, že se toho drží a pan Lukeš již dělá jenom školitele. vysokoškolák

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  4 prosince, 2007

  Ne že je OVBáci praktikovali, ale praktikují stále i po odchodu. Naštěstí jsou tyto praktiky v Partners zakázány a oslovování neznámých lidí se nesmí. A to, že p. Lukeš udělal OVB špatné jméno bude určitě pravda co vám vykládají vaši vedoucí. Jděte se zeptat na centrálu od koho tam ležely žádosti na úpravu celého systému. Určitě např. od Žemličky, který dotáhl Helvag. Mysleno ironicky. Prostě ty změny p. Lukeš chtěl udělat v OVB a když to nešlo, šel je dělat jinam.

 • Anonym

  4 prosince, 2007

  Nechtěl bych podnikat v systému kde mi někdo zakazuje. To je lepší být v zaměstnaneckém poměru. Podnikání je o svobodě, proto máte živnostenský list a za vše si zodpovídáte. A co se týká náboru na vysoké škole, tak jsem zažil co tam současní Partners prováděli a co tam provádějí dnes. A k ostatnímu se nemohu vyjadřovat, protože o tom nic nevím. Nicméně vypadáto, že vy jste byl u všeho a vše víte.

 • Anonym

  4 prosince, 2007

  Dobry den, budte konkretni mluvit a psat co ho napadne dokaze kazdy. Pokud takove veci delaji Partners i po odchodu z OVB, urcite by je to zajimalo, kdyz je to u nich zakazane. A ostatni pak mohou posoudit to o cem tiu diskutujete obejktivneji. Pokud je to jen vystrel domenek, nechcte si ho radsi pro sebe.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Doměnky jsem zatím slyšel jenom od Vás, píšu o svých zážitcích. A jestli to zajímá Partners, protože je to u nich zakázané, je to jejich problém. Když něco zakazují určitě mají i svoji policii, která to kontroluje.

 • Štěpán

  5 prosince, 2007

  Dobrý den, můžete konkrétněji popsat co tak hrozného prováděli lidé z partners na vysokých školách? Já a ani nikdo z mých kolegů z řad studentů se s žádným masovým náborem od partners nesetkali. Za to výše popsané praktiky (obsazení prostoru před školou, 10 telefonátů denně od lidí z OVB na inzeráty atd.). To, že vám nezáleží na tom, jaké jméno má firma pod kterou vystupujete je vaše věc. Ale já jsem rád, že nepracuji ve spolupráci s firmou, jejíž jméno je vnímáno velmi negativně. A pokud se vám libí svoboda, tak nechápu, že jste v OVB. Ta totiž nijak neomezuje činy jež poškozují její jméno, za to silně omezuje práva svých poradců, dělá si nároky na jejich klienty a hrozí nesmyslně vysokými pokutami, které nejsou ani právně vymahatelné. V partners je to přesně naopak. Co je důležitější nechť si každý posoudí sám.

 • Bodo

  9 prosince, 2007

  A proč? Vždyť celý tento web je o doměnkách (mám na mysli hlavně diskusi)

 • zinfo

  5 prosince, 2007

  Já bych nechtěl zase za spolupracovníka někoho, kdo se nebude řídit smlouvou. Pokud budete spolupracovat s firmou jako obchodní zástupce a ve smlouvě máte uvedeno jak máte vystupovat, pak pouhý živnosťák vám svobodu nezaručí a nejste vázán jen zákony. Berte to tak, že vedle svého jména jednáte i jménem dané společnosti. Pokud vám na svém jméně nezáleží, tak dané firmě možná ano. Pokud se vám toto nelíbí, tak s danou firmou nespolupracujte a navažte spolupráci s firmou, co Vám poskytne pouze servis.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Máte naprostou pravdu. A právě proto, že jsou společnosti, které dávají svobodu mohli vyrůst lidé jako p. Lukeš, p. Poljak (ZFP), p. Mashmeyer (AWD). Lidé z OVB je přivedli do byznysu. Kdybych jich nebylo ani tyto společnosti by nikdy nevznikly. Všimněte si, že ve jmennovaných společnostech již žádná hvězda nevyrostla. Rozumím lidem, kteří nedokáží organizovat samy sebe, potřebují kázeň a buzeraci. Nicméně nikdy nenajdou samy sebe, vždy půjdou cestou někoho jiného.

 • Štěpán

  5 prosince, 2007

  Pěkný den přeji.
  Jak víte, že v jiných společnostech nevyrostli osobnosti jako výše jmenovaní? Spíš jde o to, že jsou spokojeni, kde jsou a nechystají odchod ze své současné společnosti a tím pádem nejsou tak zmedializovaní. A pokud je někdo opravdu schopný, tak by vyrostl ve velkou osobnost i jinde, bez OVB. A určitá kázeň je potřeba všude. K tomu je potřeba nastavit určitá pravidla. Kde nejsou pravidla, tam není ani kázeň. A pokud si myslíte, že jsou všichni poradci u OVB ukáznění a nepotřebují „buzeraci“, tak máte asi pásku na očích.

 • @

  5 prosince, 2007

  Pane diskutující, děkuji Vám za popis reality. Právě jste popsal bludy, kterými jsou ohlupováni potencionální investoři. Pokud jsem obchodním zástupcem, jednám výhradně svým jménem !! a na vlastní odpovědnost !!. Správné představení by mělo znít: Jmenuji se Josef Novák-případně dodatek obchodního jména, a jsem ochoten Vám zprostředkovat prodej produktů, které nabízí OVB Allfinanz, neboť pro OVB pracuji jako obchodní zástupce, nic více a nic méně. Nikdy, pokud to ovšem nemáte výslovně ve smlouvě s OVB -což bych se divil, nejednáte jménem OVB a Vaše jednání OVB k ničemu nezavazuje. To je první a záměrné klamání tzv. poradců OVB při lovení klientů. To za prvé. A za druhé, OVB na jejím jméně nezáleží, hlavně že tečou provize, až vyschnou, tak se přesune dále na východ. Už je na Ukrajině, velká země s velkým potenciálem nádeníků k podomnímu prodeji tzv. špičkovým produktů OVB. Jen jsem zvědav, až přijde kozák o prachy, co s těmi nádeníky z OVB udělá.

 • bývalý OVB

  5 prosince, 2007

  Máte pravdu. Já jsem se v posledních měsících své spolupráce s OVB představoval raději jménem partnerských společností. Bylo to jistější. Nebyl pak takový odpad klientů. Když řeknete klientovi, že mu uděláte hypotéku u Rajfky nebo pojistku u Kooperativy, zpravidla Vás nevyhodí. Na druhé straně jsem mockrát letěl po schodech od klienta, když jsem představil OVB jako nezávislou poradenskou firmu.
  Přesvědčovat klienta, že já jsem jiný už mě nebavilo. Není možné nést zodpovědnost za něco, co člověk nespáchal.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Jak jste se jako přestavoval? 😀 To jste přišel za klientem a řekl jste mu, že pracujete pro Kooperativu nebo Raifku? Tak tomu říkám klamavá reklama. Navíc klient musel po předchozím tel. rozhovoru vědět, odkud jste ne?

 • bývalý OVB

  6 prosince, 2007

  Nemám ve zvyku odpovídat anonymům. Udělám výjimku. Představovat se jmény partnerských společností mě napadlo po sérii neúspěších, které trefně popsal Petr Borkovec ve svých důvodech k odchodu z OVB. Chtěl jsem proniknout především k firemní klientele. Ta si z pochopitelných důvodů zjišťovala ( z internetu) informace o OVB a ….. neposlouchá se dobře, když se pak opakovaně od sekretářky ředitele nebo jiných asistentek dozvíte, že kohokoliv od OVB mají okamžitě vyhodit.
  Nedostanete ani šanci dokázat, že jste jiný. Na druhé straně se můžete ke klientovi dostat přes partnerskou společnost, která má alespoň neutrální mediální obraz.
  Není to podvod na klienta.

 • Jozef Šulík

  6 prosince, 2007

  ,,bývalý OVB,, není anonym?

 • Janošcová - OVB

  7 prosince, 2007

  Ve smlouvě o spolupráci s OVB není výslovně zakázáno, že poradce nesmí prezentovat partnerské společnosti. Ba naopak. Já sama s klienty o finančních ústavech, které budou spravovat jejich peníze, diskutuji a nemám s tím problém.
  Není zde nic v rozporu se smlouvou.

 • Life Finance

  5 prosince, 2007

  Tak tohle kdyby se mě stalo, tak druhý den má manager naší firmy mou výpověď na stole. Pokud jste odešel udělal jste dobře, podnikáte pod vlastním jménem a pověst, kterou má firma bez Vaší příčiny přeci nebudete nést na svých bedrech.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  vy máte ve smlouvě konkrétně napsáno: „Zakazuje se oslovovat cizí lidi“. Nebo se snažíte zase jenom mlžit.

 • Štěpán

  5 prosince, 2007

  Dobrý den, přímo takováto formulace v mandátní smlouvě není. Přesto jsou různé omezení. Např. na přijímání nových pracovníku se nesmí využívat inzeráty apod.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Pan Lukeš, došel v tom špatném systému na nejvyšší pozici a pak ho chtěl měnit. Proč? Že by ostatním nechtěl nechat dopřát tam také dojít? Nebo už mu nestačila rozdílová provize ve výši několika milionů měsíčně a chtěl podíl na dalších penězích? Nikdy nejde o peníze těch dole.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Pan Lukeš, došel v tom špatném systému na nejvyšší pozici a pak ho chtěl měnit. Proč? Že by ostatním nechtěl nechat dopřát tam také dojít? Nebo už mu nestačila rozdílová provize ve výši několika milionů měsíčně a chtěl podíl na dalších penězích? Nikdy nejde o peníze těch dole.

 • Adam Tomášek

  5 prosince, 2007

  Když byl pan Lukeš na nejvyšší pozici mohl už jen houpat nohama a nic nedělat, tak jak to dělají jiní zemští ředitelé a měnit nic nemusel. Když se srovná OVB vs. Partners co se týče servisu, technologií, reklamy, provizí atd., které poradcům nabízejí, žádná jiná společnost to nemá. Neberu produkty, ve kterých snižují náklady ve prospěch klienta a na úkor provize. Např. u stále zmiňovaného IŽP mají partners skoro nejnižší provize a zase vysoké provize u rizikových, neživotních pojistek a investic. Jestli se podíváte na srovnání provizí s fincentrem (OVB ani neberu, to zaspalo dobu a má vysoké provize akorát u IŽP), tak možná pochopíte že i ti dole mají několika násobně vyšší provize a nemusejí bouchat jen IŽP, hypotéky si domlouvat napřímo atd aby se uživili.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Amen. Vy jste anděl? Jak vše víte, jak pracovali ostatní LD. Že Vašim hlavním motivem jsou peníze to není nic nového. Myslím, že o provizích jsem vůbec nehovořil. A i supermarkety, když otevírají své nové obchodní domy příjdou s nižšími cenami zboží než mají okolní supermarkety. To mi neříkáte nic nového. O provizním systému by se dalo hovořit dlouho, ale podle Vašeho příspěvku jde vidět, že jste velmi málo informován.
  Až Vaše společnost bude fungovat minimálně 10 let, dáme řeč. Každou chvíli vzniká mraky nových společností. Mnoho partnerů se rozchází. Čestný člověk, když se rozhodne odejít, zbalí si jenom to s čím přišel, aby odešel se ctí. To co vzniklo během jejich vztahu se po dohodě dělí maximálně na půl. Jinak je to krádež.

 • Štěpán

  5 prosince, 2007

  Dobrý den, pokud je člověk nespokojen s fungováním firmy, tak nevidím důvod, proč neodejít. A pokud jde o dělení, tak vše co poradce zprostředkoval už rozděleno bylo. Část provizí si nechala společnost, část dostal poradce. Avšak na klientelu poradce si společnost nemůže dělat žádný nárok. Smluvně jsou spolu spojeni jen poradce a poradenská společnost. Klient do žádného smluvního vztahu s touto společností nevstupuje a tudíž si na něj společnost nemůže dělat žádný nárok. A to, že pak OVB klientům svých bývalých poradců posílá dopisy, že jejich poradce je nedůvěryhodný, že porušil zákony apod. mi přijde silně neetické. Jinak za 10 let s největší pravděpodobností srovnávat partners a OVB nebude možné. Pokud OVB neprojde nějakou velmi výraznou reformou, tak dalších 10 let dle mého názoru nepřežije.

 • bývalý OVB

  6 prosince, 2007

  Když jsem viděl dopis, který OVB poslala mým 187 klientům, bylo mi z toho na blití.
  Omlovám se za tvrdší výrazy.

 • @

  6 prosince, 2007

  Ono by stálo za úvahu nechat obsah dopisu přezkoumat, zda se jeho autor nedopustil tr. činu pomluvy dle § 206 tr.z. Pokud bych jako investor tento dopis od OVB dostal, odeslal bych OVB svůj názor na celou záležitost. V dopise bych zdůraznil, jak si vážím profesionální péče OVB o mou osobu a její péče o morální a odbornou superkvalitu mého poradce-prodejce. Že také doufám, že stejné nároky OVB uplatňuje na nejužší vedení českého vůdce a své TOP produkty, to vše v kontextu s tím, že s finančním gigantem OVB nemám žádný smluvní vztah a pokud poradce něco sprasí, tak OVB mi zcela určitě škodu nezaplatí. Jinými slovy, OVB za kroky svých poradců odpovědnost odmítá a veřejně se odpovědnosti zříká, když odpovědnost za škodu ponechává hezky rozdělenou mezi / neuváženým/ investorem a prodejcem / OVB nenese odpovědnost za nadsazené sliby prodejců-viz oficiální prohlášení OVB/ . Na druhou stranu bez jakékoliv odpovědnosti a vztahu k investorovi inkasuje provize. To ovšem OVB nebrání, bez jakéhokoliv titulu, vstupovat tímto způsobem do vztahu investor – finální prodejce. Motivem rozesílání dopisů není zřejmě blaho investorů, nýbrž trestání a udělení výchovné lekce bývalé, současné i budoucí prodejní síti OVB.

 • Anonym

  7 prosince, 2007

  Opravdu se to hezky poslouchá, když radí někdo kdo funguje půl roku firmě fungující 37 let. Asi budete mít hodně zkušeností. Nicméně si rád Vaše rady vyslechnu, a třeba je i použiji. Věřím, že i vy budete potěšen, když Vaše nápady bude používat jednička na trhu. A svým vnoučatům se budete chlubit, kdysi jsem pracoval ve financích a měl zajímavé nápady i tato společnost co Vám děti spravuje peníze je využila. I na Microsoft si mnoho lidí stěžuje, mnoho firem tvrdí, že má lepší produkty. Nicméně Microsoft je stále jednička a v dohledné době o tuto pozici nepříjde.

 • Štěpán

  7 prosince, 2007

  Hezký večer, milý anonyme. Asi reagujete na jiný než můj příspěvek, jelikož já v něm nikomu neradím, jen konstatuji. Pokud myslíte obecně partners, tak jsem taky nezaregistroval, že by společnost radila OVB. Radit vedení OVB se snažil tuším jen pan Borkovec dokud v OVB byl. Od té doby pochybuji, že někomu z OVB něco radil. Jinak u těch 10 let jsem nemyslel OVB jako celek. Věřím, že v jiných zemích vydrží, ale v ČR dle mého názoru ne. S tím souvisí i to, že OVB v Čechách funguje 14let (a ne 37 let). U té jedničky na trhu s vámi nemohu souhlasit. Vlna negativních ohlasů na značku OVB se neustále zvyšuje (náborový „spam“, helvaag,bouchači atd.), takže OVB moc dlouho jedničkou nezůstane. Jinak mým vnoučatům se o peníze rozhodně nikdo z OVB starat nebude. Tím si můžete být jistý/-á.

 • Anonym

  9 prosince, 2007

  Zajímavé, že vám to při vstupu do OVB nevadilo a Vašim vedoucím při dělání kariéry také ne. Až jim peníze zatemnily mozek tak vám navykládali co vše špatného je na OVB, aby si mohli založit svoji společnost, a mít tak ještě větší procento z obratu. Jak jednoduché a vám to pořád nedochází. Možná je to o tom, že kariéru vašich šéfů známé od začátku a jaké praktiky používali.

 • Anonym

  9 prosince, 2007

  Sem s temi karierami a praktikami..at se je vsichni dozvime!

 • Štěpán

  9 prosince, 2007

  Hezký večer. Já jsem v OVB nikdy nebyl a ani nebudu. Jinak lidem co z OVB odešli se nedivím. Pracovat ve firmě, které je jedno jaké má jméno, hlavně, že jsou provize, vydrží jen pár lidí: Ti co jsou vysoko a jde jim jen o peníze a je jim jedno, jak systém funguje a pak jsou tu ti dole co slepě věří všemu co jim „nabulíkují“ jejich vedoucí. Jak již v této diskuzi bylo řečeno. Proč si myslíte, že většina dobrých poradců z OVB odešla? (a teď nemyslím ty, co přešly do partners).

 • bývalý OVB

  9 prosince, 2007

  Můj důvod opuštění OVB byl, jak jsem už tady někde napsal dříve, děsivý mediální obraz této firmy, který měl neblahý dopad na má jednání s potenciálními klienty.
  2 měsíce před svým odchodem jsem si nechal udělat u 5 poradců z různých struktur (od Křena, od Slezákovic a od Žemličky) jen tak pro legraci finanční plány, vlastně od svých kolegů pod fiktivním jménem jakožto doporučený klient. Byl jsem zvědavý, jak to zkrátka dělají moji „krajané“. Každý z těchto plánů obsahoval IŽP (Profi invest, Perspektiva) v rozmezí měsíční platby 2000 – 3000 Kč a pak penzijko od ČP, tady alespoň páni poradci dodrželi doporučený strop 1 500 Kč měsíčně. Jen 2 plány obsahovaly fondy WIOF ( samozřejmě s nejvyššími poplatky). Prostě lahůdka.
  Když jeden z poradců nechtěl opustit můj byt bez 20 doporučení na mé známé a příbuzné řka, že je to jeho jediný honorář a že taková finanční analýza stojí v Rakousku 1000 EUR, kdežto u nás ji mám zcela zadarmo. Darmo povídat. Ať si udělá obrázek každý sám.

 • Ing. Zdeněk Dvořák

  10 prosince, 2007

  Dobrý den, Jsem klientem poradce společnosti OVB již 7 let a jsem nadmíru spokojen s informacemi i jednáním.

 • Štěpán

  10 prosince, 2007

  Dobrý den, to tady nikdo nepopíral, že nemůžete narazit na dobrého poradce v OVB. Problém je v tom, jaké ma firma vnitřní nastavení a předpisy, že umožňuje pod svojí hlavičkou dělat zvěrstva (např. nepřiměřeně vysokou měsíční platbu do IŽP svobodné matce s dítětem, která dře bídu s nouzí atd.). Někteří toho samozřejmě nevyužijí a jednají seriózně. Bohužel jsou tu i druzí, kteří na to mají žaludek a jsou obrněni hroší kůží.

 • Milan

  10 prosince, 2007

  Souhlasím s Vámi, nicméně toto je všude. Jenže u toho, kdo má víc poradců než ostatní je to vidět více než u menších společností. Škoda že se nedá zjistit a porovnat jak jsou na tom jednotlivé společnosti procentuelně.

 • Štěpán

  10 prosince, 2007

  V tom s vámi souhlasím, že se takovíto jedinci najdou všude. Proto by ale firma měla mít systém nějaké vnitřní kontroly. Pokud na centrále zpracovávají IŽP na 4000 měsíčně (bez adekvátní pojistné částky), tak je to snad taky musí trknout do očí, i když žádný jiný systém kontroly není.

 • Milan

  11 prosince, 2007

  I v tomto s Vámi souhlasím, nicméně to, na co jsem za svou praxi narazil dokazuje, že nejen OVB, ale i spousta jiných společností, a mezi nimi i ty, které prohalšují že systém kontroly mají, tot nechává bez povšimnutí. Nechci psát konkrétní názvy, pouze by to rozdmýchalo přestřelku.

 • zinfo

  10 prosince, 2007

  Zcela spokojeni jsou jen Ti, kdo nic nevědí. Mám mnoho spokojených přátel, kteří byli spokojeni ač okradeni, ale smutní byli teprve ve chvíli, kdy prozřeli. Teprve, když se dozvěděli, že to co mají, je jim k ničemu a navíc to pořídili předraženě. Nejprve jsem měl snahu je na to upozornit, ale byl jsem za nepřejícího a pak za posla špatných zpráv. Navíc nikdo není rád za hlupáka. Nejčastěji tak nechtějí ani slyšet, že si naběhli a učinili špatné rozhodnutí. Vždyť nevědomost je tak sladká. Oni si přece kupovali naději a dobrý pocit.

 • Anonym

  12 prosince, 2007

  Můžete mi definovat co je to dobrý poradce

 • čtenář toho serveru

  7 prosince, 2007

  Proč tedy do této firmy, která je jedničkou na trhu, nevstupují jako poradci lidé, kteří mají již zkušenosti na finančním trhu z různých bankovních domů?? Je to možná naopak.Právě řada ovbáků často odchází k „jednobarevným“ finančním domům. A dále – proč v OVB tedy nezůstali páni Kalvodové, Boučkové, Traxlerové, Šafránkové apod. ? Ta příšerná fluktuace asi něco signalizuje, viďte ?? Ani od pojišťoven neodchází tolik pojišťováků jako dealerů od OVB. Kde je tedy problém ?

 • OVBák od roku 1993

  8 prosince, 2007

  1) Zaměstnanci z bankovních domů jsou převážně „netáhla“, která by se vlastní aktivitou neuživila. Viz unuděné a zívající mladíky a slečny na přepážkách.
  2) Ne každý je schopen a ochoten vykonávat nejtěžší povolání (hlavně psychicky) obchodního zástupce na finančním trhu v Česku, kde vládnou negramotní novináři a klamavá reklama. Ti, kteří nedosáhnou svého cíle jsou zklamaní a odcházejí a jak to bývá chybu hledají všude jinde jen ne u sebe.
  3) V OVB je množství vzdělaných a chytrých lidí s VŠ tituly. V takovýchto diskuzích se nepředvádějí, nemají proč. Takže tu jsou ti típkové z bodů 1 a 2.
  4) Sebevzdělávání je věc jednotlivce a ne firmy, tím méně MLM. Přesto má OVB jedinečný kurz, který je možné si zaplatit a absolvovat.

 • Ondřej Záruba

  8 prosince, 2007

  Možná,že je v OVB množství lidí s VŠ.Znám jednoho,co má VŠ v oboru finance s vedlejší specializací pojistné inženýrství a přesto patří k těm suveréně nejhorším bouchačům,kteří v OVB jsou.A když se to někomu z jeho týmu nezdá,řekne,že on to počítal a že on tomu rozumí víc.Takže milí pane OVBáku od roku 1993,opravdu to je tak,že se ti vzdělaní lidé pouze nemají potřebu předvádět?A nebo těží z informační asymetrie,kterou záměrně vytváří kolem svých Mitarbeitrů?

 • Pavel

  8 prosince, 2007

  1) Pár se jich tam najde,jako všude
  2) Každý určitě ne
  3) To je jen částečná pravda ,nemají čas na diskuse ani nechtějí ,protože by zjistili pravdu sami o sobě a hlavně o OVB
  4) Na vzdělání by měla myslet hlavně firma ,pokud tedy nechce vychovávat bouchací ovce. Ten jedinečný kurz bude něco jako skvělý a bohužel neexistující analytický tým OVB o kterém všichni bouchači básní u klientů .

 • Bodo

  9 prosince, 2007

  „protože by zjistili pravdu sami o sobě a hlavně o OVB“ třeba od anonymního Pavlíka co? Nenechej se vysmát. Víš kdo na tyto diskuse chodí? Klienti asi těžko.

 • Pavel

  9 prosince, 2007

  Třeba jim otevře oči podepsaný Bodík že ?

 • NeOVBák

  11 prosince, 2007

  Velmi působivé hodnocení, avšak velmi neobjektivní. K bodu 1/ nelze srovnávat unuděné mladíčky a slečny /středoškoláky/ na přepážkách s údajně vysokoškolsky vzdělaným, ambiciozním poradcem OVB.
  k bodu 2/ povolání obchodního zástupce OVB je skutečně psychicky vyčerpávající, pokud tento zástupce musí donekonečna investora oblbovat o jedinečnosti OVB a jejích mimořádných produktech, případně vzdorovat nepříjemným otázkách hloubavého, uvážlivého investora. Pokud poradce, sám psychicky zdeptán, uloví nebohého klienta, musí být pro něho další psychickou zátěží skutečnost, že jeho provize je pouze zlomkem příjmů nad ním stojících superporadců a megaporadců OVB a nad těmito vysoce čnící centrály OVB v ČR a Německu. To by z toho jeden dostal žaludeční vředy. Srovnání gramotnosti novinářů s gramotností poradců OVB bych si raději odpustil, výsledek by nemusel být pro OVB příliš lichotivý. Klamavá reklama je doménou OVB, která je bezkonkurenčním expertem na celém českém trhu-viz tvrzení o analytických a korespondenčních kanceláří, prověřování produktů, o péči o klienty a podobné výlevy. Vzdělání a chytrost nelze spojovat a poměřovat s účastenstvím na těchto diskuzích. Nebo lze z Vašeho tvrzení dovodit, že pokud Vy jste se zapojil do diskuze, tak nepatříte do skupiny vzdělaných a chytrých s VŠ titulem ? Nebo zde diskutující jsou pouze nevzdělanci a mdlého rozumu ? A jak je na tom se vzděláním nejvyšší vedení OVB ? Gramlich byl vysokoškolák ?, co Frahnert- diplomovaný kaufmann, nebo Mario Freis ??

 • Anonym

  11 prosince, 2007

  To snad není možné. Copak si myslíte, že kvalitní finanční poradce musí mít zakonitě vysokoškolské vzdělání? Takhle zbytek populace diskriminujete. Většinou bývá kvalitnější poradce s dlouholetou praxí, než nabichlovaný studentík z VŠ, který ani neví jak vést rozhovor s klientem.

 • Petr Zámečník

  12 prosince, 2007

  Odkaz na „diskriminaci podle vzdělání“ je zcela mimo realitu. Pokud by se jednalo o přípustný argument, pak by jedním z nejvíce diskriminujících oborů byla medicína – doktorem také může být pouze člověk s vysokoškolským vzděláním, navíc určitého zaměření, a vybavený řadou akreditací.

 • mr.burns

  12 prosince, 2007

  Presne tak, znam nepocitane tupcu, co Ing. pred jmenem litaji a prodavaji KZP pro ZFP…. nic si z toho nedelejte, zastancum techto nazoru preji tyhlety ,,poradce´´ vsak za 30 let pochopi…i kdyz?

 • @

  12 prosince, 2007

  Vaše tvrzení … V OVB je množství vzdělaných a chytrých lidí s VŠ tituly. V takovýchto diskuzích se nepředvádějí, nemají proč. Takže tu jsou ti típkové z bodů 1 a 2.
  Proto ta reakce. K Vám ještě doplňuji, nepovažuji se za týpka z bodu 1 a 2. a nevím z jakého titulu si osvojujete právo zde někoho urážet. Řekl bych, že jde o typickou vlastnost prodejce evropské jedničky, nebo dnes už spíše dvojky. Přesvědčení o Vaší příslušnosti k evropské jedničce je umocňován i Vaším argumentem, týkajícího se schopnosti vést rozhovor s klientem. Nabichlovaného, nabiflovaného? studentíka bych nepodceňoval, třeba i to absolvování VŠ má určitou vypovídací hodnotu o člověku samém, že? Zkuste si proto odpovědět na otázku, proč ty lovy studentíků na akademické půdě ? A příště buďte ve vyjadřování přesnější, kvalitní finanční poradci se téměř nevyskytují. Existují pouze prodejci produktů-zprostředkovatelé /nikoliv poradci v pravém slova smyslu /, bytostně závislí na provizích od svého partnera a ten je zase závislý na svých produktových partnerech. Těmto prodejcům skutečně stačí to nejzákladnější vzdělání, jiné bych ani nevyžadoval. Nejvyšší vzdělání je předpokladem u jiných profesí, viz názor pana Zámečníka, se kterým naprosto souhlasím.

 • exOVB

  12 prosince, 2007

  Každý nováček bouchá IŽP, protože jeho vedoucí ho zaučuje a říká mu, co je pro klienta nejvhodnější. Já jsem IŽP bouchal také v dobré víře, protože mě můj vedoucí učil např. že
  1) pojišťovny jsou nejlepšími správci peněz
  2) fondy pojišťoven jsou méně rizikové ve srovnání se samostatnými OPF
  3) Kiyosaki má pravdu, když říká, že „společné fondy“ by mohly třeba „roztát“ a klient už neuvidí ani korunu, zatímco pojišťovna je zajištěná zajišťovnou a bankrot prakticky nehrozí
  4) peníze v IŽP jsou ochráněny před exekucí (na rozdíl od OPF ) i před partnerem v případě rozvodu -:).
  5) IŽP je produkt dlouhodobý a klient si přece chce spořit na stáří, tak ať po roce neskuhrá, že tam nic není. S finančním plánem přece souhlasil. Atd. atd.

  Můj rekord byl 7000 Kč měsíčně do Profi Investu, který jsem klientovi později upravil, abych zmírnil to zvěrstvo, které jsem nevědomky napáchal.
  Nejhorší je to, že jsem si k tomu musel dojít sám studiem servrů a knih místo toho, aby mě korigoval vedoucí.

 • Anonym

  12 prosince, 2007

  Ano. Takto to v ředitelství p. Lukeše chodilo. Jsem vedoucí v OVB a tyto věci neškolím. Mám několik spolupracovníků, kteří neodešli s p. Lukešem s OVB, a musím Vám upřímně říci, že je složité je přeškolit z těchto lumpáren na klienta.

 • Dr. Josef Petrák

  12 prosince, 2007

  Můj poradce z OVB spravuje moje peníze již nějaký rok a jsem přesvědčen, že velmi dobře. Investiční životní pojištění mám na 1000 kč a manželka na 500, 10.000 měsíčně posíláme do podílového fondu. Můj kolega má jiného poradce z OVB a je také spokojen. Před rokem jsem doporučil svému známému z jihého města, aby si tam vyhledal společnost OVB. Je také spokojen. Překvapují mne informace na tomto chatu. Mám dojem, že jde jenom o očernění firmy OVB. Proto Vám všem poradcům společnosti OVB držím pěsti a přeji Vám mnoho takových spokojených zákazníků.

 • Václav Valášek

  12 prosince, 2007

  Vážený pane Petráku, souhlasím s Vámi. Vše je o lidech, pokud Vaše portfolio funguje podle toho jak jste se s panem poradcem dohodl, splňuje Vaše představy a ještě si rozumíte tak je to opět úspěch pro všechny zde diskutující a zastupující profesi finančních poradců, pořád se tu řeší proč je to označení skoro hanlivé a lidé nás mají za bouchače a pojišťováky kteří po důkladné analýze všech potřeb a přání vždy vítězně vytáhnou z igelitky 42RG a při tom Váš člověk naši profesi pravděpodobně nehanbí ba naopak a ať se to někomu líbí nebo ne, je z OVB.
  Hezké svátky

 • No toto je vtipálek

  12 prosince, 2007

  Tak už si vyberte… jednou jste Dr. Josef Petrák, spokojený to klient, podruhé jste vedoucí z OVB, který musel bývalé Lukešovce přeškolovat na zmodralé OVBáky… a kdopak Vám tam na přeškolení zbyl?? Budeme se muset zeptat p. Baliji a Pálky, jak že jste je to přeškolil. A pokud jste opravdu jejich vedoucí (pokud jste ještě stále nepochopil z čeho tak usuzuji, tak ze shodné IP adresy u Vašich příspěvků) tak můžete být jedině mistr Štěpánek…….. Víte p. Štěpánku, toto ubohé a zoufalé PR již zde na serveru zkoušelo několik lidí, tady už Vám to nikdo žrát nebude…..

  Nehledě na to, že tento příspěvek podle IP také patří Vám, co???

  Re: Re: Re: Re: Re: Re: ( IP: 80.188.56.170, @, 09.12.2007 21:18:31 ) reagovat
  Jen nešťastní a nejistí svojí situací hází špínu na druhé. Vždyť nic jiného na práci ani nemají. Nevadí Vašim šéfům, když máte vše zakázáno a přikázáno, že místo práce se flákáte na netu?

  Trošku hodně schizofrenní, ne ???

 • No toto je vtipálek II

  12 prosince, 2007

  A hle, ještě jedna identita našeho pana neznámého….

  Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
  ( Ing. Zdeněk Dvořák, IP: 80.188.56.170, @, 10.12.2007 05:23:23 ) reagovat
  Dobrý den, Jsem klientem poradce společnosti OVB již 7 let a jsem nadmíru spokojen s informacemi i jednáním.

  To jste na tom opravdu tak špatně, že si spokojené klienty (nejlépe s titulem, aby to mělo váhu, co?) musíte uměle vytvářet??

  Jinak je docela vtipné si podle Vaší IP adresy projít Vaše příspěvky….. :):) Docela si tím škodíte…. někdy mlčeti zlato. A pak má mít OVB dobré jméno, když jí její spolupracovníci dělají takovouto medvědí službu….

 • Václav Valášek

  12 prosince, 2007

  Aha, ing. zdeněk dvořák, dr. petrák,…
  Dvořák, petrák, ubožák.
  Za svoji reakcí si stojím, ovšem ne před vámi.
  Věřím, že jsou v OVB slušní poradci a spokojení klienti, ale Vaši to nejsou, možná tak dvořák a petrák, s kterými ve svých chorobných myšlenkách hrajete monopoly.
  IP adresa 80.188.56.170 zadaná do google vypovídá za vše, co se cestou z vašeho počítače děje…

 • Life Finance

  12 prosince, 2007

  Máte pravdu, a proto by každý měl nejen poslouchat, co mu říká nadřízený, ale hlavně se řídit svým rozumem a tvrzení nadřízeného pečlivě ověřovat. Znám několik poradců, kteří stále věří, že to co prodávají je prostě nejlepší.

  Podle mě každý na vyšší pozici hájí OPF + rizikovky a celkově nízko nákladové řešení, ale své podřízené učí prodat IŽP, protože ti na něj vydělávají.

 • Petr Fink

  8 prosince, 2007

  Pane Zárubo, nedávno jsem diskutoval o fin.poradenství s jedním realitním makléřem od AAA byty, který mi říkal o spolupráci jejich firmy se Sophia finance a hodně si tuto spolupráci pochvaloval. V této souvislosti jsme se též bavili o OVB a AWD. Výsledkem této diskuze byla otázka:“Proč finanční poradci utíkají od OVB nebo AWD k Sophia Finance a ne naopak??“ Přece by nemělo logiku utíkat od „jedničky na trhu“ k jiným společnostem. Myslím, že by to mohl vysvětlit Vít Kalvoda.-:) Jen si myslím, že to s tím vzděláváním u OVB nebude tak horké.

 • Karhan,exOVB

  8 prosince, 2007

  Vy jste mi veselá kopa, pane Fink?-:) To PR Vám moc nejde-:)

 • Milan

  2 prosince, 2007

  Buďte prosím objektivní, posuzujte jednotlivé poradce a ne to pro koho dělají. Zrovna tak mohu na základě toho, že jsem narazil na klienta kterému jeho exOVB poradce (nyní Partners) zrušil 2 dva roky stará IŽP proto, aby mu je nahradil novými tvrdit, že Partners jsou bouchači IŽP. Neudělám to, narazil jsem na práci několika poradců Partners a jejich práce u klientů byla korektní.

  Odpovědět

 • Milan

  2 prosince, 2007

  A ještě jedna perlička z práce s klienty. Pánové, co říkáte na to, když klientka svému poradci sdělí přání, že do dvou let si chce pořídit byt za cca 700.000 a poradce jí ( podle protokolu k návrhu pojitsky ) za účelem tvorby kapitálu na bydlení uzavře KZP do 65 let, platba roční 30.000 ( ze SS zrušeného po 4 letech) a do 65 let, platba 3.000 měsíčně? Klientka ma pravidelný příjem 12.500 – pomiňme fakt, ze od klientky to byla hloupost, neměla to podepsat, prostě věřila svému poradci… to už ani není bouchačství :o)))

  Odpovědět

 • Anonym

  2 prosince, 2007

  to je už skoro na kriminál nebo alespoň na „dání přes ústa“

  Odpovědět

 • David

  2 prosince, 2007

  To je snad přímo cílený podvod a být klientkou, tak podám, proti postupu poradce, trestní oznámení. Poradce má s někým mandátní smlouvu a tudíž bych žalobu rozšířil i na poradenskou společnost.
  Jednou se začít musí. Jinak si tihle novodobí zlatokopové nedají pokoj.
  Víte, ono je opravdu jedno, která XYZ společnost to byla. U každé z nich najdete velice schopné a poctivé profíky, ale těch je málo. Většinu tvoří jen námezní bouchači s vymytými mozky lapenými pomocí síťového marketingu.

  Odpovědět

 • Milan

  2 prosince, 2007

  Souhlasím s Vámi, o to horší bylo, že to byl „kamarád“ … no mít takové kamarády, pak člověk nemusí mít nepřátele. Podání žaloby jsem klientce navrhoval, bohužel se toho bojí, komu by se taky chtělo jít do soudního sporu. Vyřešili jsme to jinak, ikdyý to nejspíš nebylo nejideálnější řešení, v danou chvíli se nedalo dělat nic jiného, než snížit platby na 500+500 měsíčně. Teď má pojistky které sice momentálně nepotřebuje, ale nepřišla o 60 000. Má někdo z Vás nápad co s tím dál?
  Tak a teď mě označte za bouchače, vy co obviňujete a používáte obecnosti bez podložení fakty :o))) z toho že jsem se v tom angažoval jem neměl nic jiného než výdaje :o)))

  Odpovědět

 • Poradce

  2 prosince, 2007

  Ono se ani nic jiného nedá dělat, já mám klienta, který uzavřel Koop KZP ZFP Life 2BN sice za 500 Kč na p.č. 320 000 (klient má 23 let a životku nepotřebuje), dále posílá na speciální účet k tomuto produktu 3000 Kč, dostává tam úrok kolem 3%.

  Tak se nějak prodává KŽP dnes přes mimořádné účty a „jisté peníze“.

  Divil se, když bude chtít vybrat peníze z mimořádného účtu zaplatí daň 25% z výnosu.

 • Anonym

  5 prosince, 2007

  Vážení o co Vám jde. Píšete jak jsou OVBáci špatní, tak potom nechápu proč dostáváme od Vás nabídky na přechod k Vám, na vedoucí pozice a za stotisícové úplaty. Abychom převedli celou strukturu do Vaší společnosti. Něco řečníte a skutečnost je jiná. Navzájem si tady všechny poradenské společnosti nadávají. Všechny vznikly z OVBáků. Nebylo by zajímavější řešit, že za finanční poradce se vydávají dealeři finančních domů, že pošťačky prodávají finanční produkty, že se smlouvy sepisují v supermarketech, na internetu, jak prodávají podílové fondy třeba zástupci stavebních spořitelen a zvyšují cílové částky do závratných čísel, jaké životky bouchají pojišťováci. Tím se kazí finanční poradenství. Těch pár jedinců, kteří si hrají na profesionální finanční poradce nepracující ve strukturální firmě, o jak velký počet klientů jsou schopni se postarat, v jakém čase a prostoru? Zatím nejsou konkurenty ani pro ty dealery. Český trh je zatím veliký. Měli bychom se snažit, aby rostl poměr obchodu přes poradenské firmy. Dealeři se tak nenapadají jako my. Až bude trh ve větší míře náš, pochopím tyto souboje. Nyní jsme na začátku …

  Odpovědět

 • Štěpán

  5 prosince, 2007

  Dobrý den, v lecčems bych s vámi souhlasil. Ale ne vždy udělá finanční poradce lepší práci než pojišťovák, pošťačka apod. Když pominu např. ZFP akademii, kde je tvoření špatných portfolií základem, tak v různých poradenských firmách jsou tzv. bouchači. A pokud není v takovéto firmě nějaká fungující vnitřní kontrola, tak takovýchto lidí neubyde. Spíše naopak.

  Odpovědět

 • Bodo

  9 prosince, 2007

  Lukeš Radim 123 240bj, 3 188 smluv = 38,65bj/smlouvu (výsledek za 10.2006)
  Takže si vezměme „průměrné portfolio“ klientské rodiny 2 dospělí cca 30 let + 2 děti. IŽP 65bj 1sml.
  Stavební spoření C.Č. 400 000,- 14bj 1sml.
  Stavební spoření „Kamarád“ C.Č. 150 000,- 3,5bj 2sml.
  Penzijní fond 2×300,-/měs. 8,9bj 2sml.
  Investice(podílové fondy) cca 12bj, 2sml.
  ___________________________________________
  103,4bj : 8sml = 12,925bj/smlouvu

  Takže kdo je ten „bouchač“, „nutič“, nebo jak všelijak jste to nazývali?
  3x sláva Lukešboys a celému Partners. Jdeme dělat „OPRAVDOVÉ PORADENSTVÍ“, „NEBUDEME JIŽ OKRÁDAT KLIENTY“.
  Hoši běžte se podívat do zrcadla.
  Zdar a sílu v budování sítě pro AXU. :-))

  Odpovědět

 • ex-OVB

  9 prosince, 2007

  Promiňte, Bodo, ale nepochopil jsem, co tím chtěl básník říct. 13 bj v průměru na smlouvu určitě není bouchárna, ale vy jste chtěl říct něco jiného,že?-:)

  Odpovědět

 • Dodo

  9 prosince, 2007

  Tak to mi potom milý Bodo vysvětlete čísla z rangliste OVB za listopad 2007:

  Dita Slezáková 46846bj : 1115 smluv = 42bj na smlouvu
  Martin Zoubek 25065bj : 447 smluv = 56bj na smlouvu
  Dima Esíčko 7153bj : 106 smluv´= 67 bj na smlouvu
  Justin Valeš 4810bj : 62 smluv = 77bj na smlouvu (náš „novácký metrosexuál“)
  Lukáš Štork 8754bj : 114 smluv = 76bj na smlouvu

  A tak bychom mohli pokračovat a to je stávající stav…. Strukturu produkce jste si schopen zjistit určitě sám… Ale napovím ….. konglomerát vlastníků OVB Generali a ČP. Vždyť investovat do podílových fondů Consequ přes IŽP České pojišťovny je tak snadné…. Zkuste ale klientům říct, co všechno z toho jde na poplatky….

  Díky že jste dal příležitost ukázat, jak dobře na tom s průměry Lukeš vlastně byl…. Apropo… člověk si říkal, o čemže ta porada u Mirka v Plzni minulé pondělí byla, když se měli probírat Partners. A ono se tam zjevně vybralo pár pisálků, kteří dostali za úkol usednout ke klávesnicím…:) Fakt dobrý…. Zdar a sílu i Vám, aby měl Miško F. co papat…..

  Odpovědět

 • Anonym

  9 prosince, 2007

  Jen nešťastní a nejistí svojí situací hází špínu na druhé. Vždyť nic jiného na práci ani nemají. Nevadí Vašim šéfům, když máte vše zakázáno a přikázáno, že místo práce se flákáte na netu?

  Odpovědět

 • Anonym

  9 prosince, 2007

  ze by vystrel do tmy..?

  Odpovědět

 • Anonym

  9 prosince, 2007

  Snad jste nečekal nějaký argument? Vedoucí je zatím naučili jen opakovat fráze. Školení na samostatné myšlení se zatím stále odkládá do neurčita. Navíc tento anonym ani nepochopil rozdíl mezi zákazem a příkazem. Zákazům, které zabraňují pošpinění jména společnosti rozhodně fandím. Že OVB je jedno jaké má značka renomé hlavně, že ždímá peníze, by mě jako spolupracovníku firmy dost vadilo. A o žádném příkazu nevím. Vysvětlíte, prosím, který příkaz jste myslel?

  Odpovědět

 • KIKI

  15 prosince, 2008

  SLECNA SLEZAKOVA SPALA SE VSEMI…pan zoubek, dima i vales…………hihi

  Odpovědět

 • X

  28 listopadu, 2007

  Doporučuji každému podívat se na poslední tiskovou zprávu OVB s výsledky za třetí čtvrtleti:

  V koncernu činila EBIT marže 12,4 procent ? vztaženo na celkové provize z prodeje;
  v Německu vzrostl ukazatel na 9,1 procent, ve střední a východní Evropě na 21,2
  procent a v jižní a západní Evropě nyní na 14,3 procent PROČ JE STŘEDNÍ EVROPA O TOLIK ZISKOVĚJŠÍ NEŽ ROZVINUTÉ TRHY?

  Ve střední a východní Evropě dokázalo 2.521 finančních poradců získat pro OVB
  od počátku roku… PROČ TEDY OVB VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ AFIZU TVRDÍ, ŽE MÁ 5 942 PPZ A PROČ V NEDÁVNÉM DOPISE KLIENTŮM TVRDILA, ŽE MÁ 4 200 PORADCŮ, TEDY JEN O NĚCO MÉNĚ NEŽ 4 509 FINANČNÍCH PORADCŮ, KTERÉ VYKAZUJE CELÝ KONCERN OVB?

  Domnívám se, že firma bude v materiálech určených investorům mluvit pravdu. O to zajímavější ale je, jaká čísla prezentuje OVB a pan Uzel v ČR…

  Odpovědět

 • hrach

  4 prosince, 2007

  Poradci OVB, sundejte si konečně ty klapky z očí!!!!
  Vždyť je to trapné už…

  Odpovědět

 • janus

  10 prosince, 2007

  Konkurenční doložka v podání OVB a podobných je nesmysl a pan Uzel v tomto lže. Nejde přece o pracovně-právní vztah (u 99,9%), ale o vztah obchodně-právní založený na smlouvě o zprostředkování. Smyslem konkurenční doložky je zabránit zaměstnanci, aby po určitou omezenou dobu vykonával stejnou práci pro jiného. Podmínkou ale je, že mu po tuto dobu bude vyplácena průměrná mzda. To v tomto případě nemůže fungovat. Zabránit odchodu zprostředkovatelům efektivně nelze. Lze jim pouze házet klacky pod nohy (jako to teď dělá OVB), ale to je tak zhruba vše.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  10 prosince, 2007

  O konkurenční doložce v zaměstnaneckém poměru píše např. p. Klášterecký na http://www.mesec.cz/clanky/zakonik-prace-konkurencni-dolozka/

  Ovšem mezi konkurenční doložkou v zaměstnaneckém poměru a sjednanou mimo zaměstnanecký poměr je rozdíl.

  Odpovědět

 • NoName

  13 prosince, 2007

  Poté, co server Investujeme.cz zavedl zobrazení IP adresy účastníka mě začaly diskuze zase bavit. Posuďte sami:

  Pan „Ing. Zdeněk Dvořák“, IP adresu mající „80.188.56.170“ píše, že: „Dobrý den, Jsem klientem poradce společnosti OVB již 7 let a jsem nadmíru spokojen s informacemi i jednáním.“

  Dále pan neznámý, zato s IP adresou „80.188.56.170“ píše: „Ano. Takto to v ředitelství p. Lukeše chodilo. Jsem vedoucí v OVB a tyto věci neškolím. Mám několik spolupracovníků, kteří neodešli s p. Lukešem s OVB, a musím Vám upřímně říci, že je složité je přeškolit z těchto lumpáren na klienta.“

  No a pro ilustraci se pan „Dr. Josef Petrák“ zmiňuje, že: „Můj poradce z OVB spravuje moje peníze již nějaký rok a jsem přesvědčen, že velmi dobře. Investiční životní pojištění mám na 1000 kč a manželka na 500, 10.000 měsíčně posíláme do podílového fondu. Můj kolega má jiného poradce z OVB a je také spokojen. Před rokem jsem doporučil svému známému z jihého města, aby si tam vyhledal společnost OVB. Je také spokojen. Překvapují mne informace na tomto chatu. Mám dojem, že jde jenom o očernění firmy OVB. Proto Vám všem poradcům společnosti OVB držím pěsti a přeji Vám mnoho takových spokojených zákazníků.“

  Tušíte, jakou má pan Petrák IP adresu? Tušíte správně, je to „80.188.56.170“.

  Co je ale na situaci nejpikantnější, je to, komu zmíněná IP adresa patří… Voilá…je to Psychiatrická léčebna Brno (patří ji rozsah adres 80.188.56.168 – 80.188.56.175). Hehe. Život je sranda.

  Čili otázka na spolusoutěžitele z OVB: Kdo z Vašich kolegů pracuje, nebo lépe, je hospitalizován v Psychiatrické léčebně Brno? :o)

  P.S.: Na internetu se dá dělat spousta věcí, co? I blbý PR…. ;o)

  Odpovědět

 • Anonym

  14 prosince, 2007

  A co teprve, když dáte adresu vyhledat na googlu, jak už tu někdo psal! Kromě toho, že se vydává za 17ti letou Lucinku a Janičku, mě zaujalo především tohle. A pak tu někdo bude mluvit o tom, jaká je úroveň v OVB…

  Wikipedista diskuse:80.188.56.170
  Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
  Skočit na: Navigace, Hledání

  Díky, že experimentujete s Wikipedií. Váš experiment fungoval a byl posléze odstraněn. Pokud chcete dále experimentovat, použijte laskavě pískoviště, neboť pokusy v článcích jsou obvykle rychle smazány. Pokud se chcete dozvědět něco o přispívání do Wikipedie, podívejte se na stránku Wikipedie:Vítejte ve Wikipedii. Děkujeme. –Tlusťa 15:23, 12. 6. 2007 (UTC)

  Zdravím!

  Odkaz na klub modelářů v Třebíči jsem smazal. Nijak nerozšiřoval téma (žídné další podrobnější informace o tom, co to je plastikový model) –Postrach 17:33, 24. 10. 2007 (UTC)

  [editovat] Ivo Uher

  Revertoval jsem vaši editaci z článku Ivo Uher. Odstraňování informací bez vysvětlení není tolerované. –Adam Zivner 21:58, 13. 11. 2007 (UTC)
  STOP Přestaňte prosím odstraňovat obsah ze stránek Wikipedie, je to považováno za vandalismus. Editaci si můžete vyzkoušet na pískovišti. Pokud nepřestanete poškozovat články, bude vám zablokována možnost editace. Děkujeme za pochopení.

  Mercy 22:01, 13. 11. 2007 (UTC)
  [editovat] Koutekit

  Děkuji Vám za informace v článku Koutekit. Bohužel jeho zpracování zatím nesplňuje požadavky na encyklopedické heslo. Pokuste se prosím text článku upravit alespoň do té míry, abychom jej mohli označit jako článek. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po měsíci se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit. Děkuji za pochopení. –Mercy 07:01, 24. 11. 2007 (UTC)

  Odpovědět

 • Bodo

  14 prosince, 2007

  A napadlo tě ty trumpetko, že k tomu počítači může mít přístup několik lidí? Asi né co?

  Odpovědět

 • Anonym

  14 prosince, 2007

  Jasně 🙂 Dr.Josef Petrák, zapálený OVBák, ing. Zdeněk Dvořák, 17ti letá Lucinka a člověk co maže příspěvky na wikipedii asi všichni bydlí pohromadě. Zamyslete se než něco takového napíšete. Zbytečně tu ze sebe děláte hlupáka, když obhajujete jiného hlupáka.

  Odpovědět

 • antihlupák

  14 prosince, 2007

  Je hezké, když tupec známkuje hlupákama. Slyšel jsi někdy o mobilním připojení?

  Odpovědět

 • Bodo

  15 prosince, 2007

  Bydlíš někde v daleké Rusi, protože u nás v ČR existujou ještě „internetové kavárny“ víš. A tam má přístup Dr.Josef Petrák, zapálený OVBák, 17ti letá Lucinka, masový vrah, úchyl, homosexuál a jiní, že?

  Odpovědět

 • insider

  15 prosince, 2007

  a všichni chodí do jedné internetové kavárny, která je přihlašuje pod stejnou IP adresou a náhodou chodí na i.cz. :)))) tenhle web musí mít asi obrovskou návštěvnost a internetových kaváren v ČR musí být výrazně méně než v té Vaší Rusi. ach jo

  Odpovědět

 • insider

  15 prosince, 2007

  a všichni chodí do jedné internetové kavárny, která je přihlašuje pod stejnou IP adresou a náhodou chodí na i.cz. :)))) tenhle web musí mít asi obrovskou návštěvnost a internetových kaváren v ČR musí být výrazně méně než v té Vaší Rusi. ach jo

  Odpovědět

 • NoName

  15 prosince, 2007

  Vážení, je vidět, že jaksi netušíte, co IP adresa je a nebo jste pořádně nečetli můj úvodní příspěvek… Adresa pana „Dr. Petráka“ není mobilní, ba dokonce to není ani internetová kavárna, ale PATŘÍ pod Psychiatrickou léčebnu Brno. Netuším, jestli mají pacienti přístup na web, leč pokud ano, tak to vysvětluje onen veselý mix osob. :o)

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  21 prosince, 2007

  Na serveru investujeme se porad propiraji firmy, ktere jsou trnem v oku. Co treba MBI? Dokonce jsem slysel, ze MBI ma jedny z nejvyssich provizi. Ma nekdo zkusenost? Dokonce jsem neco slysel o spravcema nebo lidma z klientskeho servisu, MBI je rozdelene do dvou odvetvi.

  Odpovědět

 • David

  22 prosince, 2007

  Tady jste na „pracovním“ serveru jednoho z finančních lovců. Tady se toho moc nedozvíte. Ostatně zásadou poradců je se navzájem nepomlouvat. To dělají jen manažéři.
  MBI je největším střelcem hypotéčních kombinací a to již samo mluví za sebe.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  22 prosince, 2007

  Nevím, kde jste vy, ale já jsem šel na Investujeme.cz jako na odborný finanční server, který je otevřenou platformou pro výměnu názorů finančních poradců ze všech finančně poradenských skupin, kteří mají o diskusi zájem. 😉

  Odpovědět

 • Radek P.

  23 prosince, 2007

  Pane Zámečníku jako vánoční joke dobré, ale jinak k pláči. Možná byste měl více komunikovat s veřejností i mimo tento server, ať víte jak je vnímán. Hezké svátky.

  Odpovědět

 • Petr Zámečník

  23 prosince, 2007

  Možná Vás to překvapí, ale o Investujeme.cz a jeho vnímání komunikuji i mimo tento server. Vím, že před mým příchodem si vysloužil nálepku, jíž byl i v tomto vláknu označen. Když se bavím s lidmi zainteresovanými do finančního poradenství dnes, názor pomalu ale jistě mění.

  Co Vám osobně brání přijmout Investujeme.cz jako odborný finanční server?

  Přeji Vám krásné svátky.

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  23 prosince, 2007

  S tim clovekem z MBI co jsem se setkal, tak tvrdil, ze kombinace se nevyplaci a ze pouziva k hypotekam asi ve 20-40% IZP a vetsinou rizikove poj. s investicemi. Investice pry pres spol. SFM o ktere vim, ze ma obrovske vstupni naklady ktere se treba s rentierem nedaji srovnat. I kdyz pioneer zastupuji, tak o rentieru ani nevedel. Kdyz jsem se ptal na poplatky IZP, ktere nabizeji, tak mi rekl, ze dnes nebudeme prece probirat poplatky IZP :-). A ze jejich IZP pry ma i zprosteni od placeni v pripade invalidity :-), jako by zadna jina poj. nemela 😀 a maji zajistene fondy v IZP (to uz clovek muze mit rovnou KZP ne?) Takze informace na urovni a pripadlo mi, ze se zameruji spise na vysoce provizne zajimave produkty, aby novacek asi vydelal ze zacatku hodne penez. Kdyz mi rekl, ze ma ted noveho cloveka a jejich klientsky servis jim dodava praci aniz by hledali nove potencionalni klienty, tak mi to pripadlo zajimave. Pry nechce, aby si jeho novacci vydelali min jak 50.000 mesicne a clovek ma za 1 mil. hypoteku 11-12.000,- coz nevim jestli je realne. Kdyz jsem se ptal na dalsi veci, tak mi rekl, ze bych mel jet na skoleni do Brna, ale cena mi zatim nebyla oznamena. Pry maji vzdelavaci system, opet nevim jestli jejich interni skoleni neco stoji. Prave mne zajimalo, jestli se nekdo s praci v klientskem servise MBI nesetkal a jak to teda funguje, protoze jinde nez tady se to asi nedovim. Samozdrejme, jsem se ptal i na konkurenci (OVB,Partners,AWD,ZFP,BrokerCons. …), tak vsichni jsou spatni krome nich 🙂 Oni nemaji zadneho vlastnika a jsou nezavisli. A navic maji ten klientsky servis 🙂

  Odpovědět

 • Jan Bartoš

  23 prosince, 2007

  Měl jsem pocit pane Tomášku, že jste tu veřejně chválil partners, za jejich skvělou a etickou práci. Možná se pletu, ale co vlastně hledáte?

  s pozdravem Jan Bartoš

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  24 prosince, 2007

  Hledám informace o různých firmách. Chválil jsem firmu partners a její přístup k otevřenosti, provizím, informacím které poskytují poradcům…….., ne její poradce. Sám asi víte, že je to o lidech a jejich přístupu, ti jsou různorodí všude, ale firma poskytuje obrovské zázemí. Člověk musí brát v potaz délku fungování a počet poradců a myšlenku mota. Lidé odcházejí a přicházejí 🙂 Zase má takovou sílu, že např. v Ižp srazila poplatky a v tanku obstály jako nejméně nákladové na úkor provize, ne? Ne, že by mně to zvlášť zajímalo 🙂 (mám 1x ižp za půlrok, jinak rizikovky+opf). Váš názor je, že topconsultant je nejlepší firmou na trhu. Je dobrá v doporučení standartních smluv. V čem je lepší oproti konkurenci? V tom, že má větší podíl opf než ostatní firmy? Je to vždy to ideální? Může to být ovlivněno hodně krajem a klientelou. Může díky své velikosti nabídnout vyřízení úvěru bez poplatku, i když to nemají v akci nebo úrazové poj. s nej.

  Máte informace k MBI? Jinak jste reagoval na něco, co jsem se vůbec neptal 🙂

  Odpovědět

 • Jan Bartoš

  24 prosince, 2007

  Děkuji Vám za upozornění, už nebudu reagovat.
  Na jednu stranu evidentně hledáte poradenské optimum, na druhou stranu relativizujete po vzoru n-písmenkových. Myslíte, že by nebylo efektivnější zlepšovat poradenství, pracovat na zlepšování sebe sama, než hledat informace o poradenských firmách?A tohle mi můžete přičíst jako názor, nemusíte pro něj chodit jinam.

  A pokud Vás zajímá feedback, zkuste psát bez „smilů“, působí to lépe.

  Krásné Vánoce!

  jb

  Odpovědět

 • Anonym

  25 prosince, 2007

  Dobré ráno pane Tomášku. Před časem mi moje bývalá spolužačka z gymplu nabídla spolupráci s MBI. Uvedu jen rozdíly mezi MBI a OVB (alespoň v té míře, jak jsem uvedené informace obdržel).
  Pozitiva:
  1. MBI je naprosto tolerantní vůči dalším podnikatelským aktivitám svých dealerů, pokud se tyto aktivity netýkají přímo partnerských společností MBI (Generali, Kooperativa, Spořka atd.). Když se například dealer rozhodne spolupracovat se Citybank, Bawag nebo s GE Money a zprostředkovávat jim hypotéky nebo úvěry, nebude mu hrozit milionová pokuta jako u OVB. To je nesporná výhoda, z které může profitovat jak dealer, tak i klient.
  2. Provize jsou o hodně vyšší než u OVB. Např. obyčejná úrazovka u Kooperativy nebo Generali vychází provizně daleko lépe u MBI než u OVB.
  3. Dealer není psychologicky tlačen k tomu, aby stavěl svou strukturu v MLM. Nikdo ho také ani „netrestá“ za „slabší“ výkony v produkci. Prostě je to jen na dealerovi, jestli si chce vydělat nebo ne.
  Za negativum by se snad dalo pokládat poměrně omezené portfolio partnerských společností.
  To, co jsem napsal vychází pouze z diskuze s dealerkovu MBI, která kdysi pracovala krátce u OVB, ale u MBI je už 4 roky.

  Odpovědět

 • Pavel

  25 prosince, 2007

  To jste řekla přesně – DEALER

  Odpovědět

 • Jan Bartoš

  23 prosince, 2007

  Měl jsem pocit pane Tomášku, že jste tu veřejně chválil partners, za jejich skvělou a etickou práci. Možná se pletu, ale co vlastně hledáte?

  s pozdravem Jan Bartoš

  Odpovědět

 • insider

  22 prosince, 2007

  pár zajímavostí k MBI:
  přerozdělení mají v podstatě stejné jako OVB, ale mají vlastní pojistky, kterým všem říkají konto budoucnosti, které jsou ovšem poplatkově kapánek drahé. 🙂 a z toho vyplývá i slušná provize. Prodávají hodně kombíky s KŽP – tedy většinou jen to KŽP, hypotéku vyřídí zřídka. mají vlastní fondy – netransparentní a velmi podezřelé s neuvěřitelnými provizemi – trošku mi to připomíná Helvag.

  Podobně jako v Rakousku tady vznikla odnož uvnitř firmy – tak zvaný Kunden servis, ve kterém by měli pracovat profi „poradci“, kteří oslovují „klienty“ orvané MLM částí firmy a přepojišťují. 🙂 U nás tam mají pár lidí a moc to zatím nefunguje a je to spíše hybrid. v zásadě je to to stejné jako levá strana kariérového plánu v OVB, ale poradce tam dávají výše rovnou, takže mají vyšší podíl na provizích než nováčci.

  MBI měla loni obrat 67 mil. Kč, což je výrazně méně než Fincentrum, Effect Cons. Broker Trust se Sophii apod.

  ovšem v MBI jde podobně jako dalších firmách vlastněných z Německa či Rakouska jen o jedno – ždímat a ždímat – žádné zázemí, žádné investice a jen vytáhnout prachy. MBI, tedy vlastník Schaufler, se hlavně soustředí na rychlé akce – penzijní reforma v Rumunsku, Ukrajina apod.

  kvalita žádná, jde hlavně o prodej pojistek jakýmkoliv způsobem. Stejně jako všude i tam mohou být vyjímky v lidech, ale tito tam pak dlouho nezůstávají. anarchie, žádná kontrola lidí, vzdělávací systém neexistuje – jen školení partnerů a pár výjezdů do zahraničí pro pár vyvolených

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  23 prosince, 2007

  Diky za odpoved. Clovek se kterym jsem byl, tak rikal, ze chce zase MBI vytahnout ze svrabu a nestovic :-), zameruji se na moravu a prahu, pry k nim odeslo nekolik lidi z OVB a mozna i z Partners, podle toho co rikal. Co to je za toho vlastnika Schaufler? 67 mil. rocne?Hh to je obrat vetsich firem skoro za mesic. Kdyz jsem se ho ptal, kde dela hypoteky rekl ze raifka, volksbank a nekdy KB, ale ta je pry strasne neflexibilni. Ja osobne jsem vyridil nekolik hypotek u KB bez poplatku a se srazenymi uroky na nizsi uroven nez ma konkurence, tak nevim v cem by mela byt spatna. Jednoduchost a rychlost pri vyrizeni je pro mne taky docela podstatna vec. O reforme uz taky mluvil a snad v madarsku se jim pry podaril husarsky kousek a ukousli tam velky kus kolace. Pro porovnani s Helvagem myslite jejich fondy Succsess? Nejsem si jisty v jake to maji pojistovne, myslim Generali nebo Uniqa.

  O klientskem servise jsem se dovedel, ze i ti profi poradci nabiraji poradce a maji rozdilovky, takze to asi nebude primo jako leva strana kariery v OVB

  Odpovědět

 • insider

  23 prosince, 2007

  s kým jste mluvil? S Kryštofem? nebo jiným slovákem? Ten argument o vytažení ze svrabu říká všude. Schaufler je tmavší Rakušák (Vídeňák) se zlatem po celým těle. 🙂 vše řídí hodně tvrdě a autoritativně. S tou KB je to samozřejmě blbost pro jeho lidi z KS, aby dělali jen RB.

  S tím náborem – proto jsem psal, že je to takový hybrid, protože já slyšel totéž. Tvrdí lidem, že právě oni to postaví na nohy a mohou vodit lidi, takže je to trošku postavený na hlavu. Takže spíše něco jako ve Fincentru – automaticky dáme vyšší pozici v MLM, ale budeme tomu říkat KS. Lidi tam tahají na klientský kmeny, který budou obsluhovat a následný z nich zadarmo.

  Pár lidí z OVB tam šlo. Z Partners vím jen o dvou pro neaktivitu vyhozených. Výhoda MBI je, že nikdo po Vás nic nechce. Děláte si, co chcete a jak chcete.

  pro příležitostné zadealování dražších produktů s možností oslovovat široký kmen již jednou vorvaných klientů je to ideální firma.

  zajímalo by mě s kým jste mluvil.

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  23 prosince, 2007

  A jak je mozne oslovovat siroky kmen klientu? Dostanou telefoni cisla jidi, o ktere se nestara jejich poradce, nebo vsech lidi a oni jim volaji a ptaji se jestli se o ne poradce stara a kdyz tak nastoupi oni? Nevim s kym jsem mluvil, protoze mne tam prizvala kamaradka a pan mi nedal ani vizitku, ale zkusim si s nim domluvit jeste jednu schuzku a zjistim to. Sam nevim jak je to v partners s vyhazovem, slysel jsem jen o podminkach, ale o propusteni jeste ne. Je to kdyz nesplni nejakou produkci, kdyz nedolozi, proc nepracovali?

  Odpovědět

 • Adam Tomášek

  23 prosince, 2007

  A jak je mozne oslovovat siroky kmen klientu? Dostanou telefoni cisla lidi, o ktere se nestara jejich poradce, nebo vsech lidi a oni jim volaji a ptaji se jestli se o ne poradce stara a kdyz tak nastoupi oni? Nevim s kym jsem mluvil, protoze mne tam prizvala kamaradka a pan mi nedal ani vizitku, ale zkusim si s nim domluvit jeste jednu schuzku a zjistim to. Sam nevim jak je to v partners s vyhazovem, slysel jsem jen o podminkach, ale o propusteni jeste ne. Je to kdyz nesplni nejakou produkci, kdyz nedolozi, proc nepracovali?

  Odpovědět

 • Anonym

  23 prosince, 2007

  vyhazov není to správné slovo. většinou se prostě dohodnou, že to nemá cenu. například když nesplňují interní standardy vedoucího.

  Odpovědět

 • Luboš

  20 dubna, 2009

  Mam stejné negativní zkušenosti s BC

  Odpovědět

 • nicka

  16 června, 2009

  Krásný dobrý den, nedávno se mi ozvla jeden obchodní zástupce z firmy BTC Broker, chtěla jsem se zeptat,jaké s nimi máte zkušenosti. Nerada bych si vybrala špatně. Děkuji

  Odpovědět

 • Radek

  16 června, 2009

  Kouknul jsem se na jejich stránky a nic moc… mají tři partnery – skupinu AXA a dvě stavební spořitelny. S tím toho moc nevykouzlí.

  Odpovědět

 • XX

  16 června, 2009

  BTC Broker je firma založená a sídlící na Kypru. Jejími pravými vlastníky jsou manažeři pojišťovny AXA. Proto mají v nabídce pouze AXU.

  Odpovědět

 • misulka

  3 května, 2011

  OVB je nejhorší pracovní příležitost, co si můžete vybrat. NEDOPORUČUJI

  Odpovědět

 • Boym

  7 května, 2011

  Důvod?

  Odpovědět