Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Pavel Drahotský: Následujte úspěšné obchodní strategie

Saxo Bank nabízí technické řešení, které umožní drobným klientům automatizovaně následovat úspěšné tradery a jejich obchody. „Na realizaci této myšlenky pracujeme již dlouhou dobu. Hlavním úskalím bylo najít legislativně vhodné řešení, ale to se nakonec povedlo a během několika následujících dní bude Saxo Select klientům k dispozici,“ říká Pavel Drahotský, generální ředitel Saxo Bank pro ČR, SR a Maďarsko.

Saxo Bank spouští Alpha Trading Strategies v rámci produktu Saxo Select. V čem to spočívá?

Naším cílem je ukázat klientům, že existuje alternativa k „old fashion“ produktům, jako jsou podílové fondy. Předpokládáme, že vytvoříme návyk, kdy se klient podívá několikrát denně, jak se vyvíjí jeho portfolio. U podílových fondů tato flexibilita není. Chceme, aby klienti postupně vzali správu svých financí do vlastních rukou. Pokrytecky jsme naučeni říkat, že peníze nejsou všechno a že jsou důležitější věci. Ale kvůli čemu odcházíme každé ráno do práce a netrávíme více času s rodinou a dětmi? Abychom vydělali peníze. A pak se dostáváme do chromého vztahu, kdy někdo celý život vydělává peníze a ty pak odevzdá druhému člověku s vírou, že se mu o ně postará.

Alpha Trading Strategies umožňují automatizovaně následovat úspěšného obchodníka na naší platformě. Díky nim se tak klient dostává do užšího kontaktu s trhem a následně může přidávat další investiční nástroje. Strategií v rámci Saxo Select je připraveno několik a do budoucna jich bude přibývat. Některé jsou zaměřené na akcie, jiné na komodity. Drobným investorům tak dáváme možnost využívat nejmodernější investiční nástroje v porovnání s tradičními nástroji, jako jsou podílové fondy.

Zaprvé tyto nástroje jsou obchodovány online. To znamená, že klient může vstoupit a vystoupit kdykoli během dne, což samozřejmě není hlavní smysl strategie, ale dává mu to možnost zůstat zainvestován, dokud je s výkonností spokojen, ale v okamžiku, kdy se na trzích začne něco dít, může trh opustit. Správci strategií naopak mohou využívat veškeré nástroje, které jsou v rámci platformy Saxo v souladu se zvolenou strategií. A jsou to všechno instrumenty, které v porovnání s podílovými fondy stojí zlomek nákladů.

Správci strategií jsou v současnosti čtyři. Jedná se o lidi ze Saxo Bank. Nicméně výhledově se takovým správcem bude moci stát kterýkoli dlouhodobě úspěšný obchodník na platformě Saxo Bank. 

Prvním krokem jsou strategie řízené lidmi ze Saxo Bank. V druhém kroku představí své strategie profesionálové z BlackRock. Do budoucna ale vyhledáváme talenty mezi našimi klienty, a pokud tomu nebude bránit regulace, umožnili bychom něco jako „sociální trading“, kdy si zájemce vytipuje konkrétního obchodníka a prostřednictvím našeho nástroje bude okamžitě replikovat jeho pokyny na svém portfoliu.

Úspěšný obchodník, který si najde své následovatele, tak bude moci spravovat mnohem větší kapitál než svůj vlastní, když jeho následovníci budou automaticky replikovat jeho pokyny?

Nebude to o tom, že si obchodník bude hledat své následovatele. Na naší platformě výkonnostně nejlepších traderů se bude muset klient smluvně dohodnout s traderem, že ho bude následovat, a se Saxo Bank, že bude replikovat příkazy, které trader zadává. Obchodník bude pokračovat ve své obchodní strategii. Ale může nastat situace, kdy ho bude následovat mnohem větší objem obchodů, než jaké sám realizuje.

Co bude mít následovaný obchodník ze svých následovatelů?

Předpokládám, že kdyby toto dosáhlo nějakých větších objemů, mohla by tam být nějaká motivace. Ale zatím je předčasné toto řešit.

Tento způsob obchodování otvírá pro kapitálový trh zcela novou disciplínu. Ať už řešení, které dodává Saxo nebo bude dodávat BlackRock, jsou zastřešeny velkými společnostmi. V okamžiku, kdy se bude jednat o vztah fyzické osoby s fyzickou osobou, byť s excelentní výkonností, bude potřeba vyšší obezřetnost stran smluv a informovanost klientů, aby věděli, koho následují a že nenásledují jen nějaký nick na obchodní platformě.

Z technického pohledu je již řešení následování obchodů traderů vyřešeno. Jde to ale uskutečnit legislativně? Přeci jen správa kapitálu je nejen v Evropě jednou z nejvíce regulovaných oblastí.

Po technické stránce to problém není už dnes. Bude to problém po stránce regulace. Subjekt, který je pro takovou činnost certifikovaný globálně, takovou službu nabízet může, ale v okamžiku, kdy se bude jednat o fyzickou osobu, která nemusí mít ani ekonomické vzdělání, to je jiná otázka. Nejprve to budeme muset vyřešit s regulátory, a teprve pak budeme moci řešit poplatky a odměny tradera. Fázi, kdy fyzická osoba bude moci následovat fyzickou osobu, bude muset nejméně v Evropě, ale nejlépe na globální úrovni, předcházet diskuse s regulátory, protože je to něco nového a zákon na to nemyslí.

V zásadě i dnes může fyzická osoba fyzickou osobu v investicích následovat, ale nemají k tomu technické řešení, které nabízíte vy. Z tohoto pohledu to vypadá, že to možné je, ale v jakési šedé zóně…

…my ale nemáme rádi šedou zónu, chceme být naprosto transparentní a dát tomu jasný rámec. Jde to dělat na základě individuálních plných mocí a různě pokoutně, ale to není cesta, kterou se chceme ubírat. Naším cílem je transparentnost, aby investor věděl, kdo je ta druhá strana, a aby trader věděl, jaký objem kapitálu ho následuje. Jinak člověk obchoduje, když investuje pouze vlastní peníze a když ho následuje několik milionů či stovek milionů dolarů.

V současnosti začínáte se sledováním strategií na čtyřech produktech Saxo Bank, následně přiberete BlackRock. Je možné, aby se zapojily i další společnosti do této platformy?

Určitě ano. Dobrovolnosti se meze nekladou a naopak budeme rádi. Naším cílem je rozšířit nabídku těchto produktů a my bychom byli rádi pouze oním providerem a nikoli poskytovatelem strategií. Pokud se přihlásí další společnosti, které mají zájem sbírat kapitál k investování prostřednictvím Saxo Bank a využít naši platformu, tak budeme rádi.

Znamená to, že v okamžiku, kdy se najde dostatek providerů, ukončíte i současné čtyři strategie a nebudete je provozovat?

Nepředpokládám, že je ukončíme. Již běží pro naše klienty např. v private bankingu. Ale jejich váha v celkové nabídce bude marginální. Chtěli bychom, aby to bylo řádově promile nabídky.

Kromě BlackRock jednáte s někým dalším o zařazení jeho strategií na vaši platformu?

S BlackRock tyto námluvy probíhaly již delší dobu. V tuto chvíli kolegové jednají s dalšími společnostmi, ale to bych zatím neotvíral.

Děkuji za rozhovor.

Zaujala vás myšlenka následování úspěšných traderů?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.