Úterý 19. září. Svátek má Zita.

Jak ovlivňují odpracované roky výši důchodu

Peníze - eura - ruličky peněz - bankovky
Penze Petr Gola 07.09.2017 | 00:00 1 Komentář

Měsíční částka státního důchodu nezávisí pouze na výdělcích v produktivním věku, ale i na získané době pojištění. U lidí s vyššími příjmy přitom hraje každý rok pojištění navíc vyšší roli než u lidí s nízkými příjmy. Jak moc?

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku státního důchodu patří nejenom roky, kdy je z příjmu (ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti) odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba).

U vyšších příjmů se zvýší důchod více

O tom, jak je každý rok pojištění důležitý pro výpočet státního důchodu zejména u lidí s vyšším příjmem, svědčí údaje v Tabulce 1, kde je vypočítán řádný starobní důchod u vybraných příjmů, přičemž získaná doba pojištění se liší u každé průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu) o jeden rok. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2017.

Tabulka 1: Výše důchodu v závislosti na získané době pojištění

Průměrná mzda

za odpracované roky

Získaná doba pojištění Měsíční důchod
15 000 Kč 43 let 10 996 Kč
15 000 Kč 44 let 11 193 Kč
30 000 Kč 43 let 13 512 Kč
30 000 Kč 44 let 13 767 Kč
60 000 Kč 43 let 18 543 Kč
60 000 Kč 44 let 18 915 Kč
90 000 Kč 43 let 23 574 Kč
90 000 Kč 44 let 24 063 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Zatímco u mzdy 15 000 Kč znamená jeden rok pojištění vyšší důchod  o 1,79 % (o 197 Kč), tak u mzdy 30 000 Kč je to o 1,88 % (o 255 Kč), u mzdy 60 000 Kč již o 2,01 % (o 372 Kč) a u mzdy 90 000 Kč již o 2,07 % (o 489 Kč).

Hlídání doby pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech. Proto zejména lidé s vyššími příjmy by si měli ohlídat, aby ukončili další rok pojištění a případně odešli do důchodu o několik dní či týdnů později.

Rovněž je potřeba si před podáním žádosti o důchod ohlídat, zdali jsou v počítačovém systému ČSSZ zohledněny všechny doby pojištění a případné nesrovnalosti včas doložit.

Proč se evidovat na úřadu práce

Někteří lidé s vyššími příjmy se nechtějí při ztrátě zaměstnání evidovat na úřadu práce. Přijde jim to nepatřičné a než se jim podaří najít nové odpovídající pracovní uplatnění, tak mohou mít několik měsíců mezeru v pojištění. Uvedená mezera přitom může zbytečně znamenat neukončení dalšího roku pojištění ovlivňujícího výši státního důchodu.

Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se vždy započítává (z 80 %) do doby pojištění ovlivňující měsíční částku státního důchodu.

Výluka v pojištění rovněž negativně ovlivňuje výši osobního vyměřovacího základu, neboť dojde k rozmělnění rozhodných příjmů. Evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu patří i mezi vyloučené doby pojištění, což zabraňuje snížení osobního vyměřovacího základu za toto období.

Jeden komentář: “Jak ovlivňují odpracované roky výši důchodu”

  1. Empetka napsal:

    To jsem zvědavý, jak se projeví poslední plošné zvýšení platů státem placených lidí na důchodech. Tito lidé jsou přece také placeni státem. Podle přijaté formulky zvyšování důchodů by to mělo být polovina zvýšení v platech + inflace, to je 7 až 8%.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.