Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Opce: Způsob zajištění i cesta k zisku

Běžné investiční produkty nebyly za rok 2008 schopny vydělat. Opce mohou pomoci jak k vyšším ziskům, tak k zajištění rizika. Co opce jsou a jak s nimi efektivně pracovat?

Současná, na první pohled nepříznivá atmosféra na kapitálových trzích oslabila důvěru lidí v investice jako prostředek zhodnocování peněz. Běžné investiční produkty nebyly za rok 2008 schopny vydělat, nedařilo se ani akciím, ani ultrakonzervativním fondům peněžního trhu.

Dodatečných zisků bylo v podstatě možno dosáhnout jen šikovným spekulováním na akciových nebo derivátových trzích, případně pak pomocí alternativnějších tříd aktiv – kupříkladu opcí. Jak opce fungují? jak se vytvářejí různé strategie pro různá tržní očekávání? A jak se zajistit proti nepříznivým kursovým pohybům?

Opční obchodování je světu známé již několik set let a své původy má v Japonsku a Řecku, nicméně první standardizované opční kontrakty vznikly v roce 1973 na CBOE (Chicago Board of Options Exchange), odkdy se začaly rozvíjet s nimi spojené obchodní strategie. Opce se z okraje finančního světa dostaly během několika let do jeho samotného centra a dnes bezpochyby představují jeden ze stavebních kamenů řízení rizik a alternativních přístupů ke zhodnocování kapitálu.

Standardní definice opcí mluví o právu koupit nebo prodat předem dané podkladové aktivum za předem danou cenu a k předem danému datu. V podstatě tedy dnes určujete cenu, za kterou si v budoucnosti budete moci koupit například akcii, komoditu nebo měnu.

Zásadní rozdíl od CFD nebo jiných finančních derivátů však spočívá v tom, že opce dává jen právo, které můžete nebo nemusíte uplatnit, zatímco CFD, futures a forwardy ukládají povinnost splnit podmínky kontraktu a právě opční právo je prostředkem k vytváření nespočtu strategií.

Opce zahrnují množství terminologie, které je třeba znát, některé pojmy si tedy:

  • Strike: Neboli realizační cena, je cena podkladového aktiva, která je předmětem opčního kontraktu, tedy ta, za kterou si budete moct dané aktivum v budoucnu koupit.
  • Expirace: Doba životnosti opce.
  • Opční prémie: Je to cena opce, tedy suma, kterou kupující opce zaplatí za dané opční právo.
  • BEP: Neboli breakeven-point je bod, kdy se daná opční strategie dostává ze ztráty do zisku, respektive zisk je roven přesně nule.

Jsou dva typy opcí – call a put, s tím, že call představuje právo koupit v budoucnu dané aktivum a put představuje právo prodat. K těmto dvěma typům opcí se vztahují dva základní pokyny, dobře známé long a short, tedy nákup a prodej.

Long pozice vás staví do pozice kupujícího opčního práva, tedy plátce opční prémie s tím, že opční prémie představuje omezenou ztrátu a ta nikdy nemůže být překročena (v podstatě tak vytváří jakýsi přirozený stop-loss).

Short pozicí se stáváte prodejcem opčního práva , máte tedy povinnost podmínky kontraktu vyplnit a za tuto povinnost na začátku obchodu obdržíte opční prémii. Tomuto procesu se říká vypisování opcí a je k němu potřeba složení určité výše marže.

Výše zmiňované pozice se pak dají kombinovat, tedy může vzniknout Long call, Long put, Short call a Short put. Každá z daných opcí pak má jiné využití. Následující tabulka je výstižně shrnuje.

 

CALL

PUT

LONG

 Na vzestup ceny PA

 Zisková po překonání prémie

 Omezená ztráta

 Na pokles ceny PA

 Zisková po překonání prémie

 Omezená ztráta

SHORT

 Na pokles ceny PA

 Zisk do výše obdržené prémie

 Neomezená ztráta

 Na vzestup ceny PA

 Zisk do výše obdržené prémie

 Neomezená ztráta

Opce mají několik výhod oproti klasickým investičním instrumentům a jiným derivátovým produktům. Hlavním rozdílem je však jejich vlastnost omezené, předem dané ztráty. Jeden může namítnout, že i u CFD existuje stop-loss a že opce jsou dražší, nicméně to není tak úplně pravda.

Stop-loss sice částečně nahrazuje tuto vlastnost opcí, pokud se však cena podkladového aktiva na úroveň stop-lossu dostane, dochází k automatickému uzavření pozice, a to i tehdy, když by se okamžitě cena vyhoupla zpátky. U opcí však může kolem hranice omezené ztráty klidně oscilovat po dobu životnosti opce a podstatné je pouze to, kde se cena ocitne v době expirace.

Mezi další výhody patří možnost využití v hedgingu, kombinace opčních pozic v opčních strategiích a alternativní využití v kombinaci s podkladovým aktivem.

V příštím, již více konkrétním, díle edukačního seriálu o opcích si představíme základní opční pozice, jejich grafy a jak se v opčních grafech vyznat.

Autor je Account Manager X-Trade Brokers

Využíváte opce?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

2 komentáře: “Opce: Způsob zajištění i cesta k zisku”

  1. Dagobert Duck napsal:

    Opční obchody jsou to nejlepší a nejvýnosnější co znám. Vzhůru k miliardám… Kdo tvrdí, že ne, nerozumí opcím.

  2. Miloslav Šimek napsal:

    Dobrý den, proč neděláte americký opce, ale jen evropský?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.