Úterý 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Nezapomeňte si snížit daňový základ

Při zpracování daňového přiznání bychom neměli zapomenout na vše, co nám může snížit daňový základ, resp. výslednou daň. Na jaké daňové slevy máte nárok?

Kromě uplatnění daňových slev na poplatníka, manželku, dítě či studenta jde také o využití odečitatelných položek, a to jak na dary, tak na některé finanční produkty. Jedná se o hypotéky, stavení spoření, životní pojištění a penzijní připojištění. Co konkrétně a v jaké výši tedy lze od základu daně odečíst?

Odpočty u hypoték a stavebních spoření

 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o případný státní příspěvek), pokud poplatník dané úvěry použije na financování bytových potřeb. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300 000 Kč ročně (resp. 25 000 Kč měsíčně při placení úroků jen po část roku).

Odpočty u životního pojištění

Příspěvek na životní pojištění, pokud maximální odečitatelná částka činí 12.000 Kč ročně. Je ovšem nutné dodržet některé podmínky:

 • 60/60, tj. výplata pojistného plnění je v rámci pojistné smlouvy sjednána až po 5 letech (60 měsících) od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku
 • minimální pojistná částka u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40.000 Kč,
 • minimální pojistná částka u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70.000 Kč,
 • příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu.

Penzijní připojištění

Neměli bychom však zapomínat také na příjmy z prodeje cenných papírů. Jedná se jak o akcie či dluhopisy, tak i podílové listy podílových fondů nebo příspěvky do programů pravidelných investic. Zde platí pravidlo, tzv. daňový test, který říká, že pokud mezi nákupem a prodejem toho stejného cenného papíru uběhne doba alespoň 6 měsíců, je takovýto příjem osvobozen od daně.

 • částka, která se rovná úhrnu jím zaplacených příspěvků ve zdaňovacím období (tj. za kalendářní rok) snížená o 6 tisíc Kč, maximální částka, kterou lze takto odečíst činí 12 tisíc Kč
 • příspěvky, které hradí penzijní připojištění zaměstnavatel, se nezapočítávají do možného odpočtu daňového základu

TIP: Daňové přiznání k dani z příjmů 2011: Podrobný návod k vyplnění

Autor je analytik AWD

Podáváte daňové přiznání za rok 2011?

Nahrávání ... Nahrávání ...

4 komentáře: “Nezapomeňte si snížit daňový základ”

 1. zamecnik napsal:

  Omlouváme se autorovi i AWD za přehození odstavců. Článek byl redakci zaslán PR agenturou AWD s prohozenými odstavci a bohužel prohozené zůstaly i po editaci článku.

  Odstavce jsou již „narovnány“.

 2. Jan Macek napsal:

  Článek byl bez autorova vědomí a bohužel nesprávně zkopírován z originálního zdroje, přičemž došlo k přeházení vět mezi odstavci. Takto je článek samozřejmě chybný (příspěvky u ŽP a PP). Originál viz http://newslet­ter.awdcr.cz/nl/ar­ticle?idNews=381&i­dArticle=661

 3. Tomáš napsal:

  Nekvalitní článek. Krátký, nepropracovaný, s chybami, spíše zmate než poučí.

 4. erko napsal:

  Až na to, že odečet 6 000 Kč od úhrnu zaplacených částek (o které snižujeme základ daně z příjmů) se netýká životního pojištění, ale penzijního připojištění… u životního pojištění (při splnění podmínek) se odečítá celá suma zaplacených částek. Kdo to psal?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.