CZK/€ 24.895 +0,04%

CZK/$ 23.224 +0,31%

CZK/£ 29.460 -0,02%

CZK/CHF 26.080 -0,38%

Text: Petr Zámečník

31. 03. 2015

0 komentářů

Nestihli jste podat daňové přiznání? Nezoufejte, máte čas

 


 

Daňový kalendář Ministerstva financí České republiky je neúprosný. Pro letošní rok stanovuje termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 1. dubna. Kdo dnes ale podání přiznání nestihne, nemusí se obávat sankcí. Může využít lhůtu 5 pracovních dnů po termínu podání daňového přiznání, během nichž může daňové přiznání bez sankcí podat. Tato „prodloužená lhůta“ končí 9. dubna 2015 a teprve 10. dubna by začal finanční úřad vyměřovat pokutu.

Výše sankce za opožděně podané daňové přiznání se odvíjí od daňové povinnosti a dosahuje 0,05 % výše stanovené daně, 0,05 % stanoveného daňového odpočtu, nebo 0,01 % daňové ztráty. Ve všech případech je stanoven strop na 5 %. S maximální výší sankce je to ale o něco komplikovanější.

V prvé řadě finanční úřad pokutu nepředepíše k úhradě, pokud je její výše nižší než 200 Kč. Např. při daňové povinnosti 10 000 Kč si může daňový poplatník prodloužit lhůtu „beztrestně“ až o dalších 39 dní.

Proti nepředepsání sankce k úhradě ovšem stojí § 250, odst. 4 Daňového řádu: „V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice[1]; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.“

Minimální pokutu ve výši 500 Kč či maximální hranici pro výpočet sankce finanční úřad ale použije v případě, kdy daňového poplatníka vyzval k dodání daňového přiznání, s nímž je v prodlení, a daňový poplatník ho ani v takovém případě nedodal. Ještě do loňského roku přitom byla částka 500 Kč stanovena jako minimální výše sankce za prodlení podání daňového přiznání v každém případě.

REKLAMA

Daňový řád stanovuje i absolutní maximální výši pokuty, která dosahuje 300 tis. Kč. Ani hříšníci s miliardovými zisky tak nezaplatí víc.

Sankce může být naopak i poloviční než vypočtená. A to ve dvou případech: Prodlení je kratší než 30 dní, nebo se jedná o jediné prodlení podání daňového přiznání v příslušném kalendářním roce.

Nezaplatili jste daň včas?

Termín pro zaplacení daně z příjmů je stanoven shodně pro termín podání daňového přiznání k dani z příjmů – 1. dubna 2015. Pokud se chce daňový poplatník vyhnout sankcím, musí ji ale zaplatit nejpozději 8. dubna 2015, tedy o den dříve, než kolik mu dává „prodloužená beztrestná lhůta“ pro podání daňového přiznání.

„Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně,“ uvádí Daňový řád v § 252 odst. 2.

REKLAMA

Samotný úrok z prodlení se spočítá jako 2T Repo sazba České národní banky platná k 1. dni příslušného kalendářního pololetí zvýšená o 14 procentních bodů. V současnosti tedy činí 14,05 % ročně.

I u úroku z prodlení je stanoveno minimum, do kterého se nepředepíše k úhradě – pokud úrok z prodlení u jedné daně u jednoho správce daně a v jednom kalendářním roce nebo zdaňovacím období nepřesáhne 200 Kč. To fakticky znamená, že při současných úrokových podmínkách daňový poplatník z jedné daně nezaplatí úrok z prodlení, pokud daň nepřesáhne 1 423 Kč. Případně pokud bude v prodlení jeden měsíc, nezaplatí úrok z prodlení do daňové povinnosti ve výši 17 076 Kč.

 


[1] 5 % z daňové povinnosti, daňového odpočtu, nebo daňové ztráty.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Daňový přeplatek

Kdy dostane důchodce daňový přeplatek?

Začátek dubna byl termínem pro podání papírového daňového přiznání. Při elektronickém podání je termín 2. května. Starobní důchod je sice od daně osvobozen, ale řada starobních důchodců jsou povinni podat daňové přiznání. A jsou případy, kdy se vám daňové přiznání v důchodu vyplatí, protože budete mít nárok […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

22. 04. 2024

daňové přiznání elektronicky

Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Termín pro daňové přiznání se blíží, papírově se podává už 2. dubna, tedy v úterý po Velikonocích. Pro elektronické podání budete mít ale ještě měsíc, termín je totiž až 2. května.

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

28. 03. 2024

Daňové přiznání

Jak podat daňové přiznání, když pobíráte starobní důchod?

Většina starobních důchodců nemá povinnost podávat daňové přiznání. Starobní důchod se nedaní až do 36násobku minimální mzdy. Do této částky není nutné uvádět důchod v daňovém přiznání a do tohoto limitu se vejde většina starobních důchodců. Pokud si ale přivydělávají nebo mají i jiné zdanitelné příjmy, tak […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

25. 03. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *