CZK/€ 24.725 -0,02%

CZK/$ 23.392 -0,47%

CZK/£ 28.684 -0,51%

CZK/CHF 24.374 -0,73%

Text: Petr Zámečník

31. 03. 2015

0 komentářů

Nestihli jste podat daňové přiznání? Nezoufejte, máte čas

 


 

Daňový kalendář Ministerstva financí České republiky je neúprosný. Pro letošní rok stanovuje termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 1. dubna. Kdo dnes ale podání přiznání nestihne, nemusí se obávat sankcí. Může využít lhůtu 5 pracovních dnů po termínu podání daňového přiznání, během nichž může daňové přiznání bez sankcí podat. Tato „prodloužená lhůta“ končí 9. dubna 2015 a teprve 10. dubna by začal finanční úřad vyměřovat pokutu.

Výše sankce za opožděně podané daňové přiznání se odvíjí od daňové povinnosti a dosahuje 0,05 % výše stanovené daně, 0,05 % stanoveného daňového odpočtu, nebo 0,01 % daňové ztráty. Ve všech případech je stanoven strop na 5 %. S maximální výší sankce je to ale o něco komplikovanější.

V prvé řadě finanční úřad pokutu nepředepíše k úhradě, pokud je její výše nižší než 200 Kč. Např. při daňové povinnosti 10 000 Kč si může daňový poplatník prodloužit lhůtu „beztrestně“ až o dalších 39 dní.

Proti nepředepsání sankce k úhradě ovšem stojí § 250, odst. 4 Daňového řádu: „V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice[1]; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.“

Minimální pokutu ve výši 500 Kč či maximální hranici pro výpočet sankce finanční úřad ale použije v případě, kdy daňového poplatníka vyzval k dodání daňového přiznání, s nímž je v prodlení, a daňový poplatník ho ani v takovém případě nedodal. Ještě do loňského roku přitom byla částka 500 Kč stanovena jako minimální výše sankce za prodlení podání daňového přiznání v každém případě.

REKLAMA

Daňový řád stanovuje i absolutní maximální výši pokuty, která dosahuje 300 tis. Kč. Ani hříšníci s miliardovými zisky tak nezaplatí víc.

Sankce může být naopak i poloviční než vypočtená. A to ve dvou případech: Prodlení je kratší než 30 dní, nebo se jedná o jediné prodlení podání daňového přiznání v příslušném kalendářním roce.

Nezaplatili jste daň včas?

Termín pro zaplacení daně z příjmů je stanoven shodně pro termín podání daňového přiznání k dani z příjmů – 1. dubna 2015. Pokud se chce daňový poplatník vyhnout sankcím, musí ji ale zaplatit nejpozději 8. dubna 2015, tedy o den dříve, než kolik mu dává „prodloužená beztrestná lhůta“ pro podání daňového přiznání.

„Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně,“ uvádí Daňový řád v § 252 odst. 2.

REKLAMA

Samotný úrok z prodlení se spočítá jako 2T Repo sazba České národní banky platná k 1. dni příslušného kalendářního pololetí zvýšená o 14 procentních bodů. V současnosti tedy činí 14,05 % ročně.

I u úroku z prodlení je stanoveno minimum, do kterého se nepředepíše k úhradě – pokud úrok z prodlení u jedné daně u jednoho správce daně a v jednom kalendářním roce nebo zdaňovacím období nepřesáhne 200 Kč. To fakticky znamená, že při současných úrokových podmínkách daňový poplatník z jedné daně nezaplatí úrok z prodlení, pokud daň nepřesáhne 1 423 Kč. Případně pokud bude v prodlení jeden měsíc, nezaplatí úrok z prodlení do daňové povinnosti ve výši 17 076 Kč.

 


[1] 5 % z daňové povinnosti, daňového odpočtu, nebo daňové ztráty.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Daňové přiznání s bankovní identitou

S bankovní identitou můžete odevzdat daňové přiznání i v dubnu

Bankovní identita je verze elektronického podpisu pro běžné uživatele bankovních účtů. Souvisí s digitalizací agendy státní správy a díky bankovní identitě máte například přístup k portálu občana nebo ke svému daňovému účtu. Stačí k tomu jen mít internetové bankovnictví. A díky bankovní identitě můžete také odevzdat daňové […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

13. 04. 2022

Daň kryptoměny

Jak se daní zisky z kryptoměn

Zisky z investic můžeme rozdělit do tří skupin. První skupina investic je zdaňována při výplatě srážkovou daní a tyto investice není nutné uvádět do daňového přiznání a platit z nich daň z příjmu. Druhá skupina je od daně z příjmu osvobozena a daň není třeba platit. Třetí […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

18. 03. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.