Středa 22. září. Svátek má Darina.

Nenechte se napálit

Vítězem testu týdeníku Euro je společnost Fincentrum. Další renomovaní poradci jí však šlapou na paty.

Změny v penzijním systému, široká nabídka investičních programů a řada nových produktů suplujících spoření na stáří si vyžaduje důkladnou orientaci v oboru finančnictví. Ti, kteří se rozhodují, zda vstoupí do nově otevíraného druhého pilíře důchodového systému či zvolí alternativní nabídku, by se měli poradit s odborníky. Poradenský trh je ale značně roztříštěný. Nejednou se v minulosti stalo, že investoři po jejich radách splakali nad výdělkem. Týdeník Euro se proto pokusil sestavit žebříček velkých poradenských společností, jež se těší dobrému renomé a které zároveň působí plošně po celé republice.

Kvalifikovaná pětice

Když loni v srpnu výzkumná agentura Sanep zkoumala postoj obyvatelstva k této profesi, mohl být s výsledkem jen málokterý příslušník této branže spokojen. Zjistilo se, že více než třicet procent dotázaných hodnotí poradenské společnosti jako nedůvěryhodné. Za nejčastější důvod, proč se na poradce neobrátí, stojí přitom jejich neschopnost určit, které firmě mohou důvěřovat a které nikoli. Pětina respondentů dále uvedla, že finančním poradcům nevěří, protože se obávají, že myslí jen na svůj prospěch, nikoli na to, aby svěřené peníze spravovali efektivně.

Mizivá osvěta vlády v oblasti penzijní reformy a nízká úroveň finanční gramotnosti národa přesto představují silný argument, proč není od věci nechat si od odborníků poradit. Zvlášť u tak dlouhodobých produktů, jako je penzijní připojištění, spoření na důchod ve druhém pilíři, hypotéka a řada dalších. Navíc v souvislosti se změnami v důchodech aktivity poradenských společností rostou. Zároveň se rychle rozšiřuje nabídka alternativní k budoucím penzijním fondům druhého pilíře.

Jak se tedy mezi poradenskými firmami orientovat a nenechat se napálit? Určitým vodítkem by mohl být srovnávací test týdeníku Euro. Hlavním kritériem pro oslovení vybraných kandidátů byl počet zástupců investičního zprostředkovatele, který neměl klesnout pod pět set spolupracovníků. Zajištění na stáří totiž úzce souvisí s investováním, poradci pomáhají klientům orientovat se v investičních produktech, které se na trhu vyskytují. Měli by být schopni nejen identifikovat rizika těchto příležitostí, ale také tato rizika porovnat, analyzovat a transformovat do konkrétního investičního doporučení. Investiční zprostředkovatelé se navíc musejí registrovat u České národní banky. Musejí tedy prokázat nezbytnou úroveň kvalifikace, která by měla být dostatečnou pro zprostředkování produktů v oblasti penzijního pojištění. Zařazeny nejsou společnosti, které působí jako broker pool, protože se jedná o seskupení nezávislých firem či jednotlivců.

Z takto zúženého výběru se do žebříčku kvalifikovalo šest finančně poradenských společností – AWD, Broker Consulting, Fincentrum, OVB Allfinanz, Partners Financial Services a ZFP akademie – ovšem prvně jmenovaná firma odpovědi týdeníku Euro nedodala.

Šestero kritérií

Poradce jsme hodnotili v šesti kategoriích, za každou z nich mohli získat maximálně pět bodů. Zajímalo nás, jakou mají vlastnickou strukturu, protože je vždy vhodné vědět, čí zájmy zprostředkovatel hájí. Obvykle se objektivních rad dočkáme u rádců, kteří mají transparentní majetkovou strukturu, v níž nefiguruje v případě rad pro zajištění na stáří žádný penzijní fond. Firma OVB Allfinanz inkasovala o bod méně. Ve struktuře její matky jsou i akcionáři, v jejichž skupině se vyskytuje penzijní fond. Srážku dostala i společnost Partners, jež je sice podle svých slov ryze českou akciovou společností, ovšem emitovala listinné akcie na majitele a skutečné vlastníky nelze tedy dohledat.

Aby bylo zprostředkování produktů co nejvíc nezávislé, je vhodné, když mají poradenské firmy v portfoliu co nejširší nabídku konkurenčních produktů. V rozměrech malé České republiky tedy vedou ti rádci, kteří nabízejí služby všech devíti dosud existujících penzijních fondů. Zaměření jen na určitý z nich může vést k tomu, že zprostředkovatel ovlivní rozhodnutí klienta pro sebe žádoucím směrem.

Stejně tak důležité je odborné hledisko, tedy jaké podmínky nabízejí společnosti svým poradcům k rozvoji, jaké školení jim nabízejí a zda jim zprostředkují informace i od externích odborníků či na půdě prestižní vzdělávací instituce. Proto nejnižšího počtu bodů dosáhla společnost ZFP akademie, jejíž vzdělávací aktivity jsou nejužší.

Posuzovali jsme zároveň aktivity osvěty v oblasti zajištění na stáří a jak poradci přispívají k informovanosti obyvatel. Všichni respondenti se více či méně o edukaci veřejnosti snaží, plného počtu bodů dosáhla společnost Partners, jejíž webové projekty vykazují vysokou návštěvnost.

Významná je v neposlední řadě i výše provizí, protože je přímým motivačním prvkem, proč zprostředkovatel doporučuje konkrétní produkt. Proto je ideální takový stav, kdy mají zprostředkovatelé od všech penzijních fondů stejnou provizi.

Poslední bod jsme si vypůjčili od specializovaného časopisu Finanční poradce ze stáje vydavatelství Economia, který se zabývá mimo jiné pravidelným testováním jednotlivých poradců. Test probíhá formou takzvaného mystery shoppingu, kdy tazatelé kladou e-mailem poradcům dotazy, známkují kvalitu odpovědí a zaznamenávají rychlost reakce.

Body k jednotlivým kritériím anonymně přidělovali členové redakčního týmu. Po vyhodnocení všech těchto hledisek se vítězem žebříčku týdeníku Euro stala společnost Fincentrum těsně následovaná firmou Partners. Velmi vysokou úroveň ovšem prokázaly i ostatní tři společnosti. Potěšitelná je zejména skutečnost, že první čtyři příčky obsadily firmy převážně v českých rukou.

Žebříček finančně poradenských společností

Vlastnická struktura

Broker Consulting (5 bodů)

 • Majoritním vlastníkem je generální ředitel Petr Hrubý. Část akcií vlastní spolupracovníci společnosti. Nevlastní žádný podíl v jiné finanční instituci.

Fincentrum (5 bodů)

 • Společnost vlastní Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. Není přímo propojena s žádným penzijním fondem.

OVB Allfinanz (4 body)

 • Je 100% dceřinou společností OVB Holding a v její vlastnické struktuře dle jejího sdělení nefiguruje žádný z penzijních fondů ani penzijních společností.

Partners (3 body)

 • Ryze česká akciová společnost, jíž dle jejího sdělení nevlastní žádná banka ani pojišťovna a která nedrží podíly v penzijních fondech.

ZFP akademie (3 body)

 • Společnost ZFP akademie, a. s., je 10% akcionářem AEGON Penzijního fondu, a. s.

Partneři

Broker Consulting (5 bodů)

 • Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu.

Fincentrum (5 bodů)

 • Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu.

OVB Allfinanz (2,5 bodu)

 • Spolupracuje se 6 penzijními fondy a chce zahájit spolupráci s „rozumným“ počtem nových penzijních společností.

Partners (5 body)

 • Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu.

ZFP akademie (5 bodů)

 • Spolupracuje se všemi penzijními fondy, tyto informace má přehledně uvedeny na svém webu.

Systém vzdělávání poradců

Broker Consulting (3 body)

 • Poradce školí převážně interně prostřednictvím svých lektorů a analytiků. Několikrát za rok pořádá semináře s významnými externími školiteli z Čech i ze zahraničí. Konzultanti mají k dispozici informace včetně analytických komentářů na intranetu.

Fincentrum (4,5 bodu)

 • Využívá systém centrálního vzdělávání s vlastními lektory a sedmi řadami kurzů. Doplňkově spolupracuje s externími institucemi, např. s Vysokou školou ekonomickou, kde probíhá certifikované vzdělávání Poradenský rozvoj Fincentra.

OVB Allfinanz (4,5 bodu)

 • Systém vzdělávání je centrální v 5 základních skupinách, dále poradce školí v práci s klientem a pořádá produktová školení, která jsou zajišťována partnery. Poskytuje nadstavbové semináře a certifikovaná vzdělávání, interně i externě prostřednictvím tuzemských vysokých škol anebo zahraničních univerzit.

Partners (5 body)

 • Má propracovaný systém vzdělávání, v němž se zájemce připravuje i k získání evropského certifikátu EFPA.

ZFP akademie (2,5 bodu)

 • Využívá jak interní systém vzdělávání, tak spolupracuje s externími školícími firmami. Má školení dvojího typu: produktové a soft skills (obchodní, manažerské dovednosti aj.). Využívá centrálního školení.

Edukace veřejnosti

Broker Consulting (3,5 bodu)

 • Obecně prospěšná společnost ABC Finančního vzdělávání vyučuje finanční gramotnost na středních školách i ve firmách, částečně formou hry Peníze navíc. Pořádají přednášky ve firmách, kde učí zaměstnance dosáhnout vyšší efektivity v nakládání s penězi.

Fincentrum (4,5 bodu)

 • Provozuje portál www.ceskereformy.cz a na www.investujeme.cz publikuje články a komentáře. Distribuuje zdarma materiály o penzijní reformě, spolupracuje s médii na analýzách a výzkumech, pořádá vzdělávací semináře pro poradce a další zájemce.

OVB Allfinanz (3,5 bodu)

 • V oblasti finanční gramotnosti vzdělává žáky základních a středních škol. Jeho součástí je i oblast zajištění na stáří a internetová hra pro děti. Tento program je školám nabízen bezplatně. Zapojilo se již na 80 škol, tj. až 6500 studentů a žáků.

Partners (5 body)

 • V oblasti penzijní reformy edukuje širokou veřejnost prostřednictvím přednášek finanční gramotnosti a serverů Peníze.cz a Finmag.cz. Pravidelně se penzijní reformě věnuje také v informačním newsletteru, který distribuuje klientům.

ZFP akademie (4 body)

 • Interně pořádá vzdělávací semináře pro veřejnost (180 tisíc účastníků). Externě podporuje vzdělávací projekty pro širokou veřejnost ve veřejnoprávních médiích – např. pořad SUMA SUMÁRUM na ČT2.

Provizní schéma

Broker Consulting (3,5 bodu)

 • Provize se u jednotlivých fondů liší jen minimálně.

Fincentrum (3,5 bodu)

 • Obecně se provize pohybuje mezi 440 až 680 procenty z měsíční úložky dle fondu. Poradcům jde proto různá výše provize.

OVB Allfinanz (3,5 bodu)

 • Poradci nemají stejnou výši provize u stávajících penzijních fondů.

Partners (5 body)

 • Má sjednocené provize, tedy pro poradce nehraje roli, o jaký penzijní fond se jedná.

ZFP akademie (5 bodů)

 • Provize je u všech penzijních fondů pro obchodní zástupce stejná.

Nezávislé testování časopisem Finanční poradce – mystery shopping, 2010, 2011

Broker Consulting (3,75 bodu)

 • Společnost nejčastěji odpovídala na výbornou, ale získala i slabší hodnocení, jednou nejhorší.

Fincentrum (5 bodů)

 • Reakce většinou rychlé. Společnost vždy hodnocena za odpovědi výbornou, odpovídá obratem, osobní schůzku místo odpovědi navrhla jen jednou.

OVB Allfinanz (4 body)

 • Loni odpovídala na výbornou a obratem, předloni občas nabídla místo odpovědi osobní schůzku.

Partners (3 body)

 • Společnost získala výbornou jen výjimečně, odpovídá s lehkým prodlením, občas nabízí osobní schůzku místo odpovědi.

ZFP akademie (3,75 bodu)

 • Společnost nejčastěji hodnocena výbornou, ale párkrát i čtyřkou a pětkou. Proti roku 2010 se reakce zpomalily.

Celkové pořadí

 1. Fincentrum (27,5 bodu)
 2. Partners (26 bodů)
 3. Broker Consulting 23,75 bodu)
 4. ZFP akademie (23,25 bodu)
 5. OVB Allfinanz (22 bodů)

Pramen: jednotlivé společnosti a jejich webové stránky, časopis Finanční poradce

Článek vyšel v časopise Euro

Kterou z hodnocených společností považujete za nejlepší?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

38 komentářů: “Nenechte se napálit”

 1. Petr napsal:

  Zdravím, já osobně mám spravované finance týmem obchodníků, kde se dělí pouze generovaný zisk, čímž odpadá morální hazard. Je to program bez vstupních poplatků a je určen pro investory, kteří

  nehledají „bezpečný přístav“. Petr, pesek1299@seznam.cz

 2. Irena napsal:

  Abych pravdu řekla tak pracuji v Uniqa pojištovně a jsem zcela spokojená ke klientům jsme otevření a hlavně mluvíme pravdu jelikož si na tom velice zakládáme, patřím mezi poradce kteří nemyslí na sebe a na tom si zase zakládám já. Jestli chcete s něčim poradit stačí zavolat na tel.: 608043658

 3. CKG napsal:

  Jak to tady ctu,tak je zrejme,ze vetsina so zde pisi jsou financni poradci ci pracuji na FT.Takze,pokud tomu dobre rozumim,zak kazdy asi logicky haji svou spolecnost,coz mi prijde normalni ale pamatujte,je treba i k negativum pridat i pozitiva spolecnosti,neni to jen otech minusech.Samo sebou,ze pokud Partenrs emitovala s tim,ze ma Listinne akcie na majitele,tak nikdo nevi kdo je vlastne vlastnik ci podlnik atd.Pro pochopeni:http://ww­w.investujeme­.cz/akcie-na-majitele-jsou-netransparentni-jejich-zruseni-ale-skutecneho-vlastnika-nemusi-neodhalit/
  Kdyz,vezme v uvahu otazku kdo tedy?Muzou to byt trenba primo Partners ci nekdo jiny kdo nechce byt medialne znamy coz o to…Ale k veci,myslim,ze jak tady nekteri psali,ze Partners nejsou nezavisly atd…tady je kopie zpravy z vyse uvedeneho testu:Partners (5 body)
  Má sjednocené provize, tedy pro poradce nehraje roli, o jaký penzijní fond se jedná.
  Takze,kdo pak tady je zavisly?Vsichni ostatni tohle nemaji…Takze at je vlatstnictvi cikoli jde o to,ze NEZAVISLY jsou,nejsou tlaceny z neci strany na dane produkty.Coz,se neda rici o jinych firmach.
  K rychlosti komunikace,myslim si,ze komunikace po emailu je neosobni a nekdo nema porad cas sedet na emailu a odpovidat,kdyz ma schuzky atd.Sam bych jednal tim,ze bych si sjednal schuzku,pokud mate udelat kvalitni FP musite o tom cloveku neco vedet,jake portofolio by mu vyhovovalo atd.Pokud tedy jsou tady nejake testy meli by byt striktni .A navis mystery shopping byl v letech 2010,2011,takze nezname poradne kdy,coz si myslim,ze u Firmy Partners,kde jde videt porad nejaky postup vys,se mnohe urcite zmenilo.Cele si myslim,ze je to spise o poradcich jakci jsou.A spolecnost ma davat know-how a popripade kontrolovat dodrzeni pravidel,skolit sve poradce atd.Navic zde hraje pomerne vyraznou roli i EFPA kdo ji dnes ma?Partners.
  Nechapu proc se zde probira jen partners…Co ostatni firmy?AWD nic nedodalo,FIncentrum-urcite jsou dobri ale jedna o vrcholove manazery,kteri prebehli k FINcentru.Vzdyt nemaji zadny vzdelavaci system,uci prodavat balicky od AWD.A to nemluvim o minimalnim servisu centraly.
  takze,mi reknete co tady tedy rozebirate?

 4. Libor napsal:

  Petr Borkovec
  Místopředseda představenstva a ředitel divize distribuce Partners Financial Services
  …Později ZALOZIL Partners; je jedním z partnerů společnosti, ředitelem divize distribuce a místopředsedou představenstva.

  • OVB napsal:

   Už je to promlčeno, tak může přiznat co všichni ví. Ovečky v Partners se budou ještě divit co z Péti vyleze. Ale on jim to nějak vysvětlí, vždycky mu to žrali.

  • Libor napsal:

   Neco tady nehraje! Na Investujeme pisete, ze Partners zalozili Prouza, Kohout, Majer a Palkova. Na penize.cz pisou, ze Partners zalozil (nikoliv spoluzalozil) Borkovec. A v zakulisi se hovori, ze zakladatel je Lukes, pujcil Prouzovi, aby Partners zalozil. Borkovce jen vzali s sebou. Kdo tedy zalozil a vlastni Partners?

   • pf napsal:

    To můj milej nikdo pořádně neví. Chlapcům to v práci nevadí tak co.

   • Anonym napsal:

    Z osobni zkusenosti: Kohout mi tvdil, ze vlastni cast podilu Partners. Na muj dotaz, proc jsou skryti? Mi primo rekl, ze je to kvuli konkurenci. Tecka. Vic se k tomu nechtel vyjadrovat a nebylo mu to prijemne. Trocha konspiracni teorie je takova, ze v Partners ma podil nejaka financni instituce (pojistovna). Puvodne jsem si myslel, ze to je AXA, pak jsem si myslel, ze UnicreditBank. Pravda je takova, ze ta centrala nefunguje. Jedinej, kdo tam dre je Borkovec, kterej pro tu spolecnost i dycha. Kohout, Palkova, Prouza, Majer a spol byli jen marketingove nastrceny loutky na webovou stranku. Majer odpadnul jako prvni, pak sel Prouza. Malokdo vi, ze funkci vykonneho reditele tam zastaval Vicha, ne Palkova, jak se pise na webove strance. Vicha take odesel. Kohout tam zustava jen proto, ze by ho zrejme nikam jinam nevzali. Mozna do politiky. Kohouta vyhodili z PPF pro rekneme malou pracnocni vykonost, psal si knizky a politikaril, pro spolecnost nevydelal ani korunu. Myslim, ze nejvetsi rozbuskou byl v Partners ten Fond Universe, ktery totalne nezvladli. I kdyz je baleny spolecnosti Pioneer, tak ho spravuje Vybor, kteremu predsedal Vicha (zaroven vykonny reditel Partners), ktery ze dne na den odesel. A to misto dali Kohoutovi, ktery opravdu, ale opravdu nevi nic o realne strategii investovani. Myslim, ze CNB by nemela pripustit, aby nekdo delal NEZAVISLE poradce a mel zakrytou strukturu prave pro strety zajmu nevyhednou pro konecneho spotrebitele.

 5. jouda 2 napsal:

  Kohout cele dny neni v praci. Ma kancl u Vaclavaku nahore, kazdej, kdo chce, ho muze videt az pomalu z vychodu z metra:-) ma prosklenou kancelar, open space. Docela potupny. Zato Lukes a spol maji kancl v zadu, kde na ne neni marketingove videt. Vecne tam Kohout neni a nikdo v centrale z nej nema dobrej pocit, je tak trosku rekneme divnej a s nikym moc nekomunikuje, ale hodnej. Treba nevi jmena lidi se kteryma spolupracuje. Palkova tam prijde jednou za mesic maximalne, Pavlovi dole v proskleny kancelari „vysvetli“ co a jak, zkratka mu neco nabulikuje a je to „dobry“, on Pavel posloucha hlavne zensky, jsou takovy hodny na nej:-) Kazdej vi, jak je Pavel zneuzitelnej a snadno zmanipulovatelnej. Proc mu dali rizeni toho fondu a zda do nej aktivne vazne zasahuje, to nevim, ale pta se na to hodne lidi. Kohout se nikdy o Partners nestaral a nehnul tam ani prstem. Na Pioneer mela navazane vztahy hlavne palkova ze sve predchozi prace, zabaluje jim fond a dela vlastne celou jeho spravu. Prouza odesel, protoze se mu Partners jiz nezdala vynosna. neni to dobrej kseft, jak se na prvni pohled muze zdat, sel za lepsim. Tot moje prime zkusenosti, ver nebo never.

 6. Pavel napsal:

  To přece není důležité, dokazovat že je to pravda :-) Důležité je rozjet diskuzi a naplácat co nejvíc hovadin na konkurenci, protože ti poradci kteří jsou v databázi České národní banky registrováni jako poradci společnosti Fincentrum. A patří tedy mezi nejlepší poradce v ČR!:-))) Musejí a dokonce i slepě věří, že Fincentrum je nejlepší, nejkrásnější, největší a dalších tisíc nej .Kdyby se radši starali pořádně o vzdělání svých poradců místo lhaní . P.S : jejich 12mld v HU je fakt vtipné číslo :-)

 7. Tygr napsal:

  Co to je za trapný test? Tady ubereme Partners, tady ubereme Broukru, tady ubereme OVB a vítězem je jednoznačně FINCENTRUM :-)))))))
  investujme.cz hodně kleslo…

 8. Původní kolemjdoucí napsal:

  Výsledek ověření kvality konkrétního finančního poradce: Gratulujeme, tento poradce je v databázi České národní banky registrován jako poradce společnosti Fincentrum. Patří tedy mezi nejlepší poradce v ČR!

 9. Pioneer napsal:

  Tipuji ze podil v Partners ma take a neni to jedina financi instituce, spolecnost Pioneer, ktera jim prebaluje fond Universe. Bohuzel kmenovy zamestnanci Partners jsou tak neschopni, ze i pres pomoc Pioneeru ten fond totalne pohnojili.

 10. jouda napsal:

  :) je jisté? vy jste, ale neinformovaný hlupák. myslím, že minimálně 100 zaměstnanců centrály Partners a 3500 poradců Vám mohou říci, že Kateřina Palková i Pavel Kohout skutečně ve společnosti pracují a jejich role odpovídá organizační struktuře.

  a docela by mě zajímalo, co jste vydedukoval z té struktury produkce, která instituce to Partners vlastní či spoluvlastní. :)

  někteří lidé jsou tak hloupí, že by se jim radši mělo zakázat otevřít pusu či přistoupit ke klávesnici. :)

  • Původní kolemjdoucí napsal:

   Ano, Vámi jmenovaní jsou opravdu v Partners tam, kde jsou uváděni. Ale znamená to, že jsou i akcionáři s takovým podílem, aby měli vliv? Venchme co by, kdyby a zaměřme se na nezpochybnitelný fakt proč Partners tají vlastnickou strukturu?

   • marek napsal:

    to je přece naprosto jasné a zřejmé: stále probíhající soudní spory o provize s OVB a snaha neposkytnout tak sebemenší možný argument, protože OVB zatím všechny spory na celé čáře prohrála, ale stále jich dost probíhá… a celkem se jedná o desítky milionů korun zadržených provizí. vlastníci jsou naprosto jasní a nikdo se jimi příliš netají. Lukeš s Borkovcem by byli sami proti sobě, kdyby do společnosti pustili jakéhokoliv vlastníka z řad finančních institucí. proč taky? Stačí se podívat na strukturu produkce a je jasné, že Pioneer vlastník není, protože téměř všechny investice už tři roky jdou do Consequ a AXA IS. AXA vlastníkem také není, protože také cca. 3 roky nejde do jejich pojistek ani 5% byznysu. Unicredito? :) směšné. v pořadí produkce hypoték jsou 3 – 4 až za KB, HB atd. takže kdo a proč? jen hloupé provokace. Kateřina Palková je nyní na mateřské asi 9 měsíců a na konferenci byla jen přes video, protože právě v tom termínu rodila. s prvním dítětem byla doma asi 3 měsíce a pak zase makala, takže z téměř šesti let Partners to je asi rok až rok a půl. nesmíte věřit tomu, co vám kdo nabulíkuje.

    strukturu produkce si můžete ověřit zde:

    2011: http://www.jsme­partners.cz/cs/ma­gazin/2012/jsme-partners-012011/

    2010: http://www.jsme­partners.cz/cs/ma­gazin/2011/jsme-partners-special/

  • Anonym napsal:

   Palkova se ve spolecnosti ukaze tak jednou za mesic, za celou dobu pusobeni ve spolecnosti si postupne udelala dve deti a je kontinualne na materske dovelene. Pri mega oslavach vyroci byla s ditetem doma. Tot jeji uloha generalni reditelky Stejne tak Kohout tam je jen na paradu jako soucast marketingoveho oddeleni a jen pise do novin pod znackou Partners. Prouza s Vichovou radeji odesli, neni to totiz tak vynosny „kram“, jak se muze zdat, zvlast, kdyz cast zisku jde „matce“ cili doopravdovemu vlastnikovi, kterym je pojistovna/banka. CEO tam plni jediny clovek a faktocky je nejvyssi manazer a take velmi schopny a to je Borkovec.

   • vasek napsal:

    přijde mi dost ubohé vytýkat člověku mateřskou dovolenou.
    Pokud v rámci mateřské dovolené člověk dokáže zvládat pracovní náplň, kterou v tomto konkrétním případě definují akcionáři,tak nechť dělá oboje.

    Jste hlupák a zřejmě člověk, který kvalitu práce staví na docházce do kanceláře. A to nen správný pohled.

   • Pavel napsal:

    Tipuju, ze s lehkozivkou Palkovou dojde skutecnym akcionarum Partners brzy trpelivost a do konce roku nebude generalni reditelkou Partners ona, ale p. Borkovec

  • Franta V. napsal:

   Jasně, Kohout je nepostradatelnej. Díky němu máme supr KOMODITY INVEST a speciální investiční strategii s ČPP

 11. Marie napsal:

  Tenhle článek mě tedy velice zklamal… Na druhou stranu, když se podívám na hodnotící kritéria, jsem ráda, že dělám ve společnosti, která by prošla na výbornou – K2 Finance. Je škoda, že se nedává prostor i menším poradenským firmám, které mají ve svém portfoliu přesto celý (nebo téměř celý) finanční trh – myslím si, že v menší firmě se dá lépe uhlídat kvalita poradenství než v obrovském molochu typu OVB a podobně… Tam bych řekla, že je to opravdu jen o štěstí, na koho narazíte. Jestli na ranaře, co chce drbat provize za každou cenu, nebo na slušného člověka odvádějícího dobrou práci… Ze všech výše uvedených firem znám příklady na obě dvě strany…

 12. JINAK napsal:

  Jsem rad, ze se tam pozastavili nad skrytou majetkovou strukturou Partners. Nechapu, jak nekdo muze marketingove oblbovat, ze dela „nezavisle“ poradenstvi JINAK a mit skrytou majetkovou strukturu? Vzdyt to je protiklad. Snad zacnu verit tem konspiracnim teoriim, ze Partners jsou financovany uvery, co dostali na rozjezd cisnik, mafian a generalni reditelka, co je spis matka na materske dovolene. Nemaji v nich podil jiste nejmenovane financni spolecnosti…

 13. Podvedená klientka napsal:

  Tak tohle mají být poradenské společnosti, které se těší vysokému renomé a na které by se měla klientela s důvěrou obrátit? No, hlavně ty dvě zlodějské bandy OVB (tisíce podvedených klientů v kauze Helvag) a AWD (spousta podvedených a okradených v kauze Immofinanz). Od těch si nechte poradit, když nevíte, co s penězi.

 14. Petr napsal:

  Posuzovat kvalitu poradenské společnosti podle toho, že do mailu pošlu nějaký dotaz a měřím čas, za jak dlouho mi odpoví a co mi do mailu napíšou mě fakt pobavilo :-D To je jak poslat 10 doktorům mail, že mě bolí břicho a podle toho, co mi napíšou a za jak dlouho, budu hodnotit, který z nich je dobrý a který ne :-DD

  • f napsal:

   Časopis Finanční poradce je jediný kdo dlouhodobě a pravidelně poradce testuje. Někdo odpovídá na dotazy klientů i přes mail, jiný na to z vysoka… Co je na tom špatného?

   • Petr napsal:

    Je to strašně zavádějící, můžu takto poslat mail někomu, kdo „nic“ nedělá, klienta vidí jednou za týden a jen sedí u počítače a studuje „teorii“, tak mi odpoví rychle a správně. Někdo jiný může mít jednu schůzku za druhou, odpoví správně, ale později a už má minus body. Přitom osobně bych jednal raději s někým, kdo je více zaneprázdněný a logicky je více v kontatku s klientem. Podle tohoto testu je ale horší. A to je jen jedna možnost, která mě teď napadla, proč jsou z mého pohledu nějaké mailové testy k ničemu. Samozřejmě je to jen můj názor.

    • Radek napsal:

     Souhlas. Také na některé e-maily reaguji se zpožděním. Buď potřebuji čas na vyhledání informací, nebo i třeba jen na sepsání odpovědi, je-li komplikovanější.

     • Michal R napsal:

      Take souhlas, je to hloupe hodnoceni. Navic je email prece jen nastupce dopisu a nikdo nemuze snad ani cekat odpoved do 1 dne vzdy a vsude.

      Mimochodem podobne smesne mi ale prislo poradi ze clanku. Hodnoti bodove tak virtualni veci jako je vzdelani v poradenskych firmach a nebo majetkovou strukturu…

      • lojza napsal:

       Komu opravdu patří partners?

       • Laďa napsal:

        To by asi zajímalo všechny, bohužel asi i poradce a ředitele této společnosti…

        • Partners napsal:

         Vsichni lide, kteri stoji v cele Partners jsou jenom marketingove nastrceny. Na webovce se na vas smeje Kohout a Palkova, ale oba tam vlastne ani nepracujou a jsou figurky nastrcene od skutecneho majitele. Jiste je, ze tam ma podil nejaka jina financni instituce, ktera nechce, aby to verejnost vedela. Nechapu, proc si banka/pojistovna verejne nekoupi externi sit?! jake jsou motivace takove pojistovny/banky byt skryta za financni poradenstvi „jinak“? vzdyt stejne partners favorizuje jiste produkty a jde se dopidit, kdo tam ma doopravdovy podil. Neni mozne, aby za takovych okolnosti byli „nezavislymi“ poradci, zde selhava regulator a myslim, ze by o tom mela psat i media. Spotrebitel je zde v nevyhodne pozici, je zde velka informacni asymetrie.

         • .. napsal:

          nějaký důkazni materiál by k tomu byl?

         • abc napsal:

          Mrzí mě, že kultura v ČR je taková, že kdokoli může říct cokoliv negativního na druhého, bez toho, aby to konkrétně podložil nějakými fakty, které si může kdokoliv projít a seznámit se s nimi. A myslím, že se nejedná jen o finanční poradenství…

   • honza napsal:

    Špatné je hlavně to, že jediná správná odpověď poradenské společnosti je nabídka osobního jednání a probrání individuální situace a nikoliv slepě mailem podat nějakou informaci většinou vytrženou s kontextu. příklad s doktorem je velmi trefný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.