Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Narodil se Kristus Pán, počítejme

O půlnoci přijde na svět Ježíšek. A pak i Marii s Josefem budou čekat běžné starosti: Přebalování plínek, krmení, šacení… a všechno něco stojí. A zadarmo to nebylo ani před dvěma tisícovkami let. Jen Ježíšek vyšel výrazně levněji.

Porovnávat náklady na dítě v dnešní době s náklady před 2 tisíci let je poněkud komplikované. Ekonomická životní úroveň i cenová hladina je odlišná, navíc v mezičase se jen na našem území vystřídalo nespočet měn a platidel. Proto přistoupíme k jistému zjednodušení a budeme uvažovat dnešní ceny v českých korunách. Ostatně po očekávaném pádu eura zůstane česká koruna jednou z nejstabilnějších evropských měn.

Rozdíly mezi náklady na dítě do 2 let v České republice přesahují podle šetření Českého statistického úřadu z roku 2003 objem 50 tis. Kč za rok. Ježíšek byl mnohem levnější. Podle našeho expertního odhadu roční náklady na výchovu Ježíška dosahovaly pouhých necelých 1 700 Kč! A to do zkoumání nepadá výše sociálních dávek (zejména porodného) v Česku a mezinárodní pomoci, která se dostala Ježíškovi a jeho rodičům.

Tabulka: Porovnání nákladů na dítě v České republice a Ježíška v Izraeli

 

 Náklady na děcko do 2 let (ročně)

Česká republika (2003)

Izrael (cca –7 až –4)

POTRAVINY, NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

            10 267 Kč

0 Kč

ODÍVÁNÍ A OBUV

               3 318 Kč

      387 Kč

BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA

            12 014 Kč

0 Kč

ZDRAVÍ

                  740 Kč

0 Kč

DOPRAVA

               6 935 Kč

0 Kč

POŠTY A TELEKOMUNIKACE

                  992 Kč

0 Kč

REKREACE A KULTURA

               5 311 Kč

  1 290 Kč

VZDĚLÁVÁNÍ

                    28 Kč

0 Kč

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

                  536 Kč

0 Kč

OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

            10 505 Kč

0 Kč

CELKEM

            50 646 Kč

1 677 Kč

Zdroj: ČSÚ, expertní odhad

Rozdíly v nákladech mezi současnými dětmi a Ježíškem nepochybně stojí za bližší vysvětlení. Potraviny a nealkoholické nápoje pro Ježíška ve věku do dvou let jsou zdarma. Dříve bylo standardem kojení a Bible se v žádné pasáži nezmiňuje, že by v případě Ježíška tomu bylo jinak. Drobný příkrm, který děti dostávají, byl v ceně zanedbán, neboť by se jednalo o zanedbatelné roční položky.

Odívání a obuv je nákladnější položkou i pro Ježíška. V Písmu svatém se píše: „I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek.“ (Lukáš 2:7) V příslušné položce je tedy počítáno s třemi kusy látkových plen nebělených a nebarvených. Množství plen sice není v pramenech udáváno, expertní tým se shodl, že tři kusy ročně budou muset stačit.

Bydlení, voda, energie a paliva jsou pro Ježíška také zdarma. Ubytován je ve stáji, kde využívá biologické vytápění (oslík s kravkou, navíc bez úplaty) a platba za vodu je až novodobou vymožeností.

Do položky „Zdraví“ jsou zahrnována očkování, která se ale v oblasti Evropy rozšířila až v 18. století (pravda, od Turků, kteří mají k Izraeli blíž, nicméně ani ti pravděpodobně neočkovali již na přelomu počítání času), a lékařská péče. Vzhledem k léčitelským schopnostem Ježíše v pozdějších letech lze dovozovat, že i jako nemluvně měl velmi dobře vyvinutou imunitu, tudíž jeho náklady na lékařskou péči jsou nulové.

Doprava je také zdarma. Josef s Marií chodili pěšky. Ježíšek dostal navíc darem osla, kterého podle dobových pramenů obnovil až ve svých 33 letech. Náklady na osla jsou nulové, neboť osel se vždycky napase.

Poštu a telekomunikaci má Ježíšek také zdarma. Ještě před jeho příchodem hlásali jeho narození proroci, po jeho narození kosmický úkaz a andělské chóry, které si také neúčtují poštovné, a to ani za mezinárodní korespondenci. Navzdory podcenění telekomunikačních výdajů na marketing se o jeho narození dozvěděl též Herodes.

Největší položkou v Ježíškově raném životě byly nepochybně výdaje na rekreaci. Krátce po svém narození ho rodiče vzali na několikaletou dovolenou v Egyptě. V tomto směru se náklady velmi obtížně srovnávají a určují. Uvedená částka 1 290 Kč odpovídá příplatku za dítě do 2 let v rámci 15denní dovolené v Egyptě (doprava: letecky). Již ze samého popisu je zjevné, že náklady nemohou odpovídat skutečnosti: Ježíšek nebyl Ikaros, aby na dovolenou létal, naopak 15 dní je mnohem kratší doba než skutečně strávený čas mezi pyramidami. Prostou extrapolací 15denní dovolené na celoroční náklady získáme částku 31 390 Kč, která by ovšem musela zahrnovat každotýdenní letecký přesun – což jistě uznáte, je při nedostatku letadel nesmysl.

U ostatních položek jsme se též přiklonili k nulovým nákladům. A to zejména u položky „ostatní zboží a služby“ z důvodu nedostatku fantazie – prostě si nedovedeme představit, za co by mohl Ježíšek utrácet…

Dost ale bylo počítání. Přesuňte se nyní od počítače do rodinného kruhu a vyčkejte příchodu Ježíška osobně.

Za redakci Fincentrum Media v Česku i na Slovensku vám přeji poklidné svátky a bezpečné místo, kde se můžete sejít se svými blízkými,

Petr Zámečník
šéfredaktor

Slavíte Vánoce?

Nahrávání ... Nahrávání ...
Tagy děti Vánoce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.