CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Zbyněk Drobiš

22. 05. 2014

0 komentářů

Nadměrné obchodování: Nástroje k určování churningu

 


 

Turnover Rate

V rámci definování nástrojů k určování churningu budeme vycházet z výkladového stanoviska Komise pro cenné papíry STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006. Ukazatel obratu na účtu zákazníka, neboli Turnover Rate, se řadí mezi základní nástroje k prověřování přítomnosti churningu na účtu zákazníka.

Turnover Rate se vypočítává jakožto celkový objem nákupů, tj. cena investičních nástrojů násobená množstvím investičních nástrojů, dělený průměrným čistým majetkem zákazníka. Následně se vychází ze tří hraničních určovatelů k předpokladu nadměrnosti obchodování nebo stanovení řádného obchodování, a to konkrétně hodnot 2, 4, 6.

konzervativních zákazníků hodnota Turnover Rate 2 poukazuje na možnost nadměrného obchodování. Hodnota 4 presumuje churning u běžných zákazníků a hodnota 6 u spekulativních zákazníků.

Cost to Equity

Ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka, aneb Cost to Equity je dalším nástrojem aplikovaným k určování churningu. Cost to Equity prověřuje, jaké výše dosahuje poměr mezi veškerými náklady, které uhradil zákazník obchodníkovi, k jeho průměrnému čistému majetku.

Z hlediska hrazených nákladů se započítávají provize, poplatky, úroky z úvěrů apod. Tyto náklady reprezentují zisk, kterého je nutné dosáhnout při obchodování, aby obchodování nebylo pro zákazníka ztrátové.

REKLAMA

Avšak i ziskové obchodování může být považováno za churning. Opět se vychází ze tří hraničních určovatelů k prokázání nadměrnosti obchodování nebo stanovení řádného obchodování, a to konkrétně hodnot 4 %, 8 % a 12 %. U konzervativních představuje hodnota 4 % možnost nadměrného obchodování, u běžných zákazníků 8 % a spekulativních 12 %.

In and Out Trading

In and Out Trading je ukazatelem četnosti nákupů a prodejů na účtu, kterým se stanovuje, během jak dlouhého období jsou koupené investiční nástroje opět prodány. Vhodná citace k tomuto nástroji ze Stanoviska: „Krátkodobost držených pozic je často způsobena takovým nastavením stop-loss pokynů, že již při malé změně kurzu dojde k uzavření pozice a peněžní prostředky zákazníka jsou k dispozici pro nové obchodování a získávání provizí obchodníkem. Jako indikátor churningu je Komisí posuzována situace, kdy je 50 % hodnoty majetku na účtu drženo méně než 15 dní.“

Výše nákladů ve vztahu ke ztrátě zákazníka

Ukazatel výše nákladů ve vztahu ke ztrátě se využívá k určení, jak se na celkové ztrátě zákazníka podílely provize, poplatky, úvěry a další náklady na správu účtu zákazníka. Výpočet je tvořen poměrem mezi celkovými náklady placenými zákazníkem a ztrátou na účtu. Komise pro cenné papíry presumovala možnost churningu za situace, kdy ukazatel převýšil 50 %.

Výše uvedené nástroje jsou základními praktickými pomůckami k prokazování churningu, avšak každý případ churningu je nutno posuzovat a zkoumat zcela samostatně.

REKLAMA

Tip:

V několika málo soudních rozhodnutí, která jsou v dané problematice k dispozici, byly využity znalecké posudky od odborníků z akademického prostředí se zaměřením na finance a kapitálový trh k určení nadměrného obchodování na účtu zákazníka. Pro investora bude tedy zajištění relevantní analýzy, zda je, či není poškozeným investorem, otázkou velmi problematickou.

Má-li investor podezření, že byl poškozen nadměrným obchodováním, a je připraven žádat odškodnění v civilněprávní rovině, bude nutné vyhledat odborníky na právo kapitálových trhů s procesními zkušenostmi k posouzení veškerých aspektů jeho případu.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

U. G. Nagel: Jsme o 80 % levnější

Včera na český trh vstoupila společnost DEGIRO, která rozvíří stojaté vody obchodníků s cennými papíry. „Nabízíme retailovým klientům stejné ceny, jaké mají běžně k dispozici profesionální správci,“ říká U. G. Nagel, ředitel společnosti DEGIRO.

Text: Petr Zámečník

20. 08. 2014


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *