CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Musíte platit daň z příjmu z alternativních investic?

 

foto: Shutterstock

Co je to alternativní investice? Pod pojmem alternativní investice se nejčastěji myslí investice, která je realizována do jiného aktiva než do cenných papírů. Mezi alternativní investice se počítají například investice do uměleckých předmětů, do drahých kovů, do mincí nebo do starožitností. Velkou část alternativních investic tvoří nákupy investičních nemovitostí a v poslední době zažívá velký boom investice do kryptoměn. To vše jsou alternativní investice, musíte z takových investic platit daň z příjmu?

Loading 

Různá alternativní aktiva se daní v různém režimu. Všeobecně ale platí, že pokud musíte platit daň z příjmu z realizované investice, tak proti tomuto příjmu vždy můžete započítat náklady, které byly vynaloženy pro získání či udržení tohoto příjmu. Klasicky tak můžete při prodeji investice započítat její nákupní cenu, stejně tak zprostředkovatelské poplatky a další vynaložené náklady. Na vypočtenou daň z příjmu můžete uplatnit daňové slevy, stejně tak i daňové odpočty.

Jaké tedy platí podmínky pro jednotlivé alternativní investice?

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí musíte zdanit, pokud vám generují průběžný příjem z nájmu. Jak se daní příjem z pronájmu najdete na stránkách hypoindex.cz.

Stejně tak musíte zdanit případný příjem při prodeji nemovitosti. Přitom prodej nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud jste ji vlastnili více než 5 let (pro nemovitosti pořízené před rokem 2021), nebo více než 10 let (platí pro nemovitosti pořízené po 1. lednu 2021).

Investice do zlata a dalších kovů

Český daňový systém pohlíží na zlato, stříbro a další drahé kovy jako na movitý majetek a jako taková nepodléhá tato investice dani z příjmu. Z prodeje movitého majetku se totiž daň z příjmu neplatí. To se ovšem vztahuje pouze na fyzické osoby, právnické osoby podnikající se zlatem zdaňovat musí.

REKLAMA

Kryptoinvestice

Dle českých zákonů nejsou kryptoměny peníze, ale tzv. nehmotný movitý majetek. Proto se příjmy z prodeje kryptoměn nemůžou danit jako kapitálové příjmy, ale daní se dle §10 Zákona o daních z příjmu jako ostatní příjmy. Pro kryptoměny neplatí osvobození od daně z příjmu jako u tradičních investic do cenných papírů (při 3letém držení a příjmu z prodeje menšího než 100 tisíc za rok).

Jako fyzická osoba při investicích do kryptoměn odvádíte 15% daň z příjmu. Proti příjmu si můžete uplatnit náklady na pořízení a realizaci investice, jako byla nákupní cena kryptoměny, dále pak poplatky burze. Zdanit musíte každý prodej kryptoměny, stejně tak směnu jedné kryptoměny za jinou. Výši příjmu je nutné přepočíst dle oficiálních kurzů na burze v okamžiku transakce. Předmětem daně z příjmu není situace, kdy kryptoměny pouze nakupujete a následně hodlujete. Kryptoměny daníte pouze při realizovaném prodeji.

Pokud zisk realizujete těžbou kryptoměn, tak naplňujete podmínky soustavné výdělečné činnosti a pro tu musíte mít živnostenské oprávnění. Realizovaný příjem pak daníte v rámci samostatné výdělečné činnosti, máte povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu a při hlavní činnosti na OSVČ musíte měsíčně odvádět i sociální a zdravotní pojištění.

Umělecké předměty

Podobně jako zlato a další cenné kovy se i umělecké předměty pro účely daně z příjmu fyzických osob považují za movité věci a jsou od daně z příjmu osvobozeny. Při alternativním investování do umění, starožitných předmětů nebo kabelek a oblečení daň z příjmu neplatíte. Je ale nutné, abyste tuto činnost a zisk z prodeje realizovali pouze jako fyzická osoba. Při opakovaném prodeji a realizaci zisku se na prodej uměleckých předmětů bude nahlížet jako na samostatnou výdělečnou činnosti a je nutno mít živnostenské oprávnění a také vše zdanit.

REKLAMA

Veteráni: auta, letadla nebo lodě

Osvobození od daně z příjmu platí i pro investici do veteránů. Výjimkou jsou ovšem auta, letadla a lodě, které vlastníte méně než 1 rok. V takovém případě je nutné tento příjem uvést do daňového přiznání a řádně odvést daň z příjmu. Pokud ale veterána vlastníte déle než 1 rok, tak je příjem od daně osvobozen.

I když neplatíte daň, je nutné přiznat příjmy

Daňový poplatník má povinnost přiznat příjmy vyšší než 5 milionů korun, i když z těchto příjmů nemusí platit daň z příjmu. U alternativních investic by se jednalo například o prodej dražších uměleckých předmětů. Tato povinnost platí pro příjmy obdržené po 1. lednu 2015. Přičemž každý jeden příjem se hodnotí samostatně, musí tedy jít o příjem z jedné alternativní investice. Pokud takový příjem neoznámíte, tak vám hrozí pokuta, ta může v extrémním případě, pokud budete ignorovat vyzvání finančního úřadu, činit až 15 % částky příjmu.

Pro oznámení tohoto příjmu je možné použít formulář vydaný Finanční správou. Není to ale povinnost, příjem můžete finančnímu úřadu oznámit i na vlastním dokumentu. Ten musí obsahovat:

  • výši příjmu,
  • popis okolností, za kterých příjem nastal,
  • datum příjmu.

Osvobozený příjem není součástí daňového přiznání a finančnímu úřadu je možné ho přiznat na samostatném dokumentu. Platí ovšem stejný termín jako při daňovém přiznání, tedy do 1. dubna každého roku, případně do prodloužených termínů.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 


Související články

Bitcoin se vrací zpět na úroveň 60 000 USD

Bitcoinu se nepodařilo navázat na dynamiku z předchozího týdne, přičemž jeho cena nebyla schopna dosáhnout „vyššího maxima“ nad hranicí 66 800 USD. Místo toho jsme byli svědky ústupu k hranici 60 000 USD, která byla od března opakovaně testována.

Text: Redakce

14. 05. 2024

bitcon 2024

Má bitcoin svůj rok, nebo ho čeká další korekce?

Jaký je bitcoin 2024? V první polovině dubna se bitcoin prodával asi za 70 tisíc USD. Přičemž na tuto rekordní cenu se dostal během půlročního růstu. Ještě v dubnu 2023 se prodával za méně než 30 tisíc USD. Na začátku letošního roku jste už mohli bitcoin koupit […]

Text: Hana Bartušková

Foto: Shutterstock

18. 04. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *