CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

Text: Petr Zámečník

08. 07. 2014

65 komentářů

Mám 100 tis. Kč. Kam s nimi?

 


 

Otázky, jak umístit určitou sumu peněz, padají poměrně často. Zpravidla se točí kolem spořicích účtů a jiných „bezpečných“ způsobů uložení hotovosti. Přístup k uložení peněz by měl ale spočívat na zcela jiných principech než na požadavku jistoty nominálního zhodnocení a pokud možno rychlé dostupnosti uložené částky.

Nejdůležitější otázkou před doporučením, kam uložit peníze, je, kdy mohou či budou potřeba. Peníze mladého člověka uložené na penzi budou investovány zcela jiným způsobem než finanční rezerva živitele rodiny. Rozhoduje také riziková averze a zkušenosti majitele peněz. Člověk bez investičních zkušeností a s vysokou averzí k riziku si může dovolit za jinak stejných podmínek méně dynamickou investici než investor vyhledávající riziko s bohatými investičními zkušenostmi.

100 tis. Kč jako likvidní rezerva

Finanční rezerva domácnosti by měla dosahovat přibližně 3 až 6násobek příjmu (či výdajů) domácnosti. Rozdíl mezi příjmy a výdaji by dle teorie řízení rodinných financí měl dosahovat přibližně 10 % – desetinu příjmů by domácnost měla odložit mezi úspory. Konkrétní výše by se ale měla odvíjet též od závazků, které domácnost má. Rodina s hypotečním úvěrem by měla mít rezervy vyšší než rodina bez hypotéky.

Likvidní rezerva domácnosti by měla být uložena dostatečně dostupně. Je určena na nenadálé události, a v takovém případě nebývá čas čekat na uplynutí termínu či výpovědní lhůty. Vhodné jsou proto spořicí účty bez výpovědní lhůty, které nabízejí alespoň nějaké zhodnocení.

Tabulka 1: Spořicí účty s úrokovou sazbou vyšší než 1 % pro částku 100 tis. Kč

Banka Účet Úroková sazba
Sberbank Spořicí účet

1,63%

REKLAMA

Waldviertler Sparkasse von 1842 Spořicí účet

1,50%1

Air Bank Spořicí účet

1,30%

LBBW Bank Garant

1,10%

1 Při aktivním vedení účtu 2 %, ovšem nad 100 tis. Kč jen 0,5 %.

Zdroj: Banky

Alternativou k bankovním spořicím účtu by mohly být družstevní záložny. Žádná z nich ale v současnosti nenabízí lepší podmínky spořicího účtu pro vklad 100 tis. Kč než banky. Stejně tak fondy peněžního trhu se v dnešní době nízkých úrokových sazeb nevyplatí. Je lepší zůstat u bank nabízejících dotované spořicí účty, jejichž (byť nízké) úroky významně přeplácejí výnosy nabízené na trhu. A ani krátkodobé termínované vklady, které lze využít k uložení části likvidní rezervy, dnes lepší úroky nenabízí.

Výnos 100 tis. Kč při využití nejlépe úročeného spořicího účtu činí po zdanění přibližně 1385,50 Kč ročně. Ponechat peníze na neúročeném běžném účtu znamená připravit se právě o tuto částku. Při úročení 1 % ročně činí čistý výnos 850 Kč za rok – a v takovém případě činí ztráta 535,50 Kč. Je vždy na rozhodnutí střadatele, zda se mu vyplatí za vyšší výnos zaplatit uzavřením nové smlouvy a návštěvou pobočky.

100 tis. Kč na střední dobu

Likvidní rezerva by neměla být jedinými úsporami domácnosti. Každá rodina potřebuje zajistit nejen akutní potřebu peněz pro případ nenadálých výdajů nebo výpadku příjmů, ale má i střednědobé a dlouhodobé cíle.

Střednědobými cíli může být např. pořízení automobilu, rekonstrukce bytu či rodinného domu nebo jeho pořízení. Zpravidla se jedná o cíle nejen časově vzdálené, ale především finančně náročnější, které není možné zaplatit z běžných příjmů. Je třeba na ně naspořit nebo naspořené prostředky po nějaký čas uschovat tak, aby neztratily hodnotu.

Za střednědobý horizont je nejčastěji považováno 3 – 5 let. Z investičního pohledu je možné již sáhnout k dluhopisům či dluhopisovým fondům, akcie či akciové fondy ještě příliš vhodné nejsou.

Nyní na jaře bylo možné sáhnout ke spořicímu státnímu dluhopisu. Jeho reinvestiční 5letá verze ale nepřinese příliš mnoho. Průměrný roční výnos před zdaněním činí 1,777 % ročně. Po zdanění přibližně 1,51 %. A to jsou dluhopisy, které nabízejí vyšší výnos, než jaký zaplatí český stát na volném finančním trhu.

REKLAMA

Státní dluhopisy (zejména uvedený reinvestiční) mají ještě jednu neřest. Nejvyšší výnos (6 % za rok) je připsán až za poslední rok. Pokud by domácnost potřebovala peníze dříve, může dluhopis státu vrátit. Dostane ale mnohem menší výnos. Z tohoto pohledu jsou i na středním horizontu v dnešní době vhodnější spíše spořicí účty.

Dluhopisové fondy také nejsou příliš perspektivní. Jakmile začnou úrokové sazby růst, a ta doba se dříve či později přiblíží, bude to znamenat ztráty dluhopisových fondů.

Jednou z dalších možností je vsadit přímo na firemní dluhopisy. To je ale možnost pouze pro investičně zkušené střadatele, kteří si jsou vědomi rizika. Pokud by firma zkrachovala, investor se nemusí ke svým penězům dostat. Při jeho nákupu je také rozhodující minimální částka, za kterou je možné dluhopisy pořídit.

Tabulka 2: Ukázka podnikových dluhopisů

ISIN

Označení emise

Nominál

Splatnost

Cena nákup (%)

Cena prodej (%)

Roční výnos do splatnosti (%)

CZ0003510646 CPI 6,05 % / 2016

10 000 Kč

29. 3. 2016

REKLAMA

98 %

100 %

6,13%

CZ0003502312 BIGBOARD PRAHA 7 % /2017

1 Kč

28. 11. 2017

104 %

106 %

5,11%

CZ0003501868 CPI VAR / 19 (CZK)

1 Kč

29. 3. 2019

103 %

105 %

5,71%

Zdroj: J&T Bank

Podnikové dluhopisy je možné pořídit přímo přes burzu nebo prostřednictvím banky. Největším manažerem emisí firemních dluhopisů je v Česku J&T Bank, u které je příležitostně možné koupit dluhopisy i v primární emisi. Vždy je ale nezbytné pamatovat na vyšší riziko takové investice, zejména u nižších investovaných částek, které neumožňují dostatečnou diverzifikaci – rozložení rizika.

100 tis. Kč na dlouhou dobu

Dlouhodobé spoření je spjato nejčastěji se spořením na důchod, ale stejné vlastnosti má i např. spoření pro novorozence na výbavu k plnoletosti či ke svatbě. Jedná se o spoření přesahujících 10 – 15 let, pro mladé je horizont spoření na důchod až kolem 40 let.

V takto dlouhém horizontu jsou spořicí účty naprosto nevhodné. Největším rizikem není tržní riziko (kolísavost hodnoty investice), ale riziko inflace. Při nulovém zhodnocení se 100 tis. Kč při 3% průměrné roční inflaci za 40 let smrskne reálně na něco málo přes 30 tis. Kč.

Tabulka 3: Reálná hodnota 100 tis. Kč

Délka spoření

20 let 30 let 40 let

Míra inflace

1%

81 954 Kč 74 192 Kč 67 165 Kč

2%

67 297 Kč 55 207 Kč 45 289 Kč

3%

55 368 Kč 41 199 Kč 30 656 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Tříprocentní průměrná míra inflace není zdaleka nereálná. Naopak je reálná až příliš. Za posledních 16 let (1998 až 2013) vychází průměrná míra inflace 3,0154 %.

S inflací na dlouhém horizontu lze bojovat několika investičními nástroji. Jedním jsou vysoce úročené produkty typu dluhopisů, ovšem nadstandardní výnos je vždy vyvážen vysokým rizikem nesplacení dluhu. Druhým jsou statky, jejichž cena se pohybuje spolu s inflací.

Proti inflaci jsou do značné míry odolné komodity. Ty ale podléhají silným tržním vlivům a jejich volatilita (kolísavost) je často vyšší než u akcií. Navíc komodity nepřináší žádný výnos kromě kapitálového (pokud neroste jejich cena, nic nevydělávají), naopak s sebou nesou mnohdy nemalé náklady na skladování.

Proti inflaci jsou ale obecně odolné i akcie a s nimi akciové fondy. Akcie představuje podíl na společnosti, která něco produkuje – ať už je to výroba, služba nebo obchod. Vždy do firmy vstupují určité vstupy a výsledkem je určitý výstup. Např. účetní nakupuje software, počítače, elektřinu, prostor, svou práci a produkuje účetní výstupy. S inflací roste cena vstupů i výstupů sice různě, ale statisticky v dlouhém horizontu se jednotlivé rozdíly stírají.

Pokud zdraží vstupy i výstupy řekněme na dvojnásobek, znamená to, že akciová společnost nakoupí 2× dráž, ale 2× dráž prodá. Nakoupí nikoli za 1000 Kč, ale za 2000 Kč, ovšem neprodá za 1500 Kč, nýbrž za 3000 Kč. Ve stejném poměru vzroste i zisk. Místo 500 Kč zisku bude mít 1000 Kč zisku. A co se stane s cenou akcií? Nominální zisk se zdvojnásobil, tudíž pokud by nevzrostla cena akcií, dostal by akcionář dvakrát tak velký zisk. To vyvolá zájem o akcie, jejichž cena poroste – současně s inflací.

Při investicích na dlouhém horizontu se vyplatí nebát se klasicky pojímaného rizika (kolísavosti investice), ale vytáhnout do souboje s inflací. K tomu pomohou nejlépe akcie a akciové fondy. Stejně tak se nevyplácí mladším lidem setrvávat v transformovaných fondech, ale zvolit dynamickou strategii v rámci účastnických fondů doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění).

Jen akciových fondů určených pro veřejnou nabídku v Česku jsou stovky. S orientací v nich ale může pomoci schopný finanční poradce.

Vstoupit do diskuze 65 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

spoření - prasátko - úspory - peníze - ruka - mince

Spořicí účty: Zhodnocení roste za hranici 4 %

ČNB v květnu opět zvýšila úrokové sazby. Sazby na spořicích účtech vzrostly téměř ve všech bankách. Některé banky se odhodlaly zvýšit úročení na spořicích účtech i za hranici čtyř procent. Přestože úroky na spořicích účtech inflaci ani zdaleka nepokryjí, zájem o ně roste. […]

Text: Jana Zámečníková

19. 05. 2022

Komentář: Padá Bitcoin, něco si přej

Kryptoměny, s jejím největším a nejznámějším zástupcem Bitcoinem v čele, opět prudce padají. Slovo „opět“ je namístě, protože se nejedná o první výrazný propad kryptoměn. Patří ale k těm větším, a tak stojí za to podívat se, co se na trhu kryptoměn […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 05. 2022

Podařil se zastavit pokles cen kryptoaktiv?

Vypadá to, že rychlý pokles kryptoaktiv v posledních dvou týdnech se prozatím zastavil. Bitcoin v minulém týdnu zaznamenal velký výprodej, který začal nad 33 800 americkými dolary a ve čtvrtek se na platformě eToro dostal až na 26 350 dolarů. Během víkendu se […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

17. 05. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
 • Finanční poradce

  9 července, 2014

  Kam se sto tisíci ? Nejlépe sjednat běžně placené IŽP na 30 let a roční pojistné dát na 50.000,–Kč. Po dvou letech uvidí klient kulový a já si vydělám majlant, moje provize bude kolem 63.000 až 78.000,–Kč. Když si dobře sepíšu záznam z jednání, tak mě právníci i klient můžou políbit zádel.

  Odpovědět

 • Petr Žáček

  9 července, 2014

  A je to zase tady. posledních asi 10 článků se netýkalo ani finančních poradců ani IŽP a počet komentářů je skoro nula. Byla tady trochu nuda, tak si si asi Finanční poradče řekl, že to tu trocu oživíš co?
  Je zajímavé co v lidech vzbuzuje emoce a co je nutí vyjadřovat svůj názor.
  Mám pocit, že si sem lidé chodí ulevovat pod roušku anonymity místo toho, aby šli načerpat nějaké nové informace.

  Odpovědět

 • 9 července, 2014

  Mám radost, že poslední dobou se píšou články k tématu, přínosné a už to tu není snůška drbů jako bulvár. Pěkný článek!

  Odpovědět

 • Organic

  9 července, 2014

  Pane autore, největším emitentem podnikových dluhopisů v ČR zcela jistě není J&T Banka. Možná by stálo zato čtenářům udělat přehled podnikových dluhopisů českých emitentů uvést velikost tranší a pak konstatovat, který emitent je největší. Možná jste si jen spletl pojem emitent a manažer emise…

  Odpovědět

 • zamecnik

  10 července, 2014

  Máte pravdu, děkuji za upozornění. Soustředil jsem se na podstatu a nechal jsem uplavat terminologii. Už je opravené.

  Odpovědět

 • Ruda

  23 července, 2014

  Pokud máte pane to štěstí a vlastníte tuto částku,tak je nejlepší to honem utratit za něco cennějšího,co hned neztratí na ceně.V žádném případě peníze nedávat do žádné banky,protože v době uložení to vlastně darujete té bance.Inflace je tak velká a rychlá,že je lepší nemít nic.Proto vám přeji abyste si peněz trochu užil než-li vás o ně připraví „odborníci“ z bank.

  Odpovědět

 • Radek

  12 srpna, 2014

  A co cenného byste doporučoval?

  Odpovědět

 • Milan Šimek

  12 srpna, 2014

  Děkuji za pěkný článek. Myslím, že by se na toto téma mělo psát více a šířit to mezi českou veřejnost! Povědomí o možnostech uložení peněz v ČR je tristní. Všichni nadávají, že banky vydělávají na jejich penězích… a pak jdou a nechají v bance půl milionu na BÚ :))

  Odpovědět

 • Lenka

  12 února, 2015

  Dobrý den, je to velice praktický článek, nic méně naše domácnost žádnou extravelkou finanční rezervu nemá,ale těchto sto tisíc, co jsme dostali v děditství, rozhodně nehodláme použít jako svoji rezervu. Určitě bychom je chtěli investovat a to spíše krátkodobě, nebo tak ať v případě veliké nouze může člověk na typeníze sáhnout. Máme sjednanou schůzku s odborníky na investice v GTI a uvidíme co spolu vymyslíme.Snad vyděláme za rok víc než na stavebku…

  Odpovědět

 • Vzdělaný člověk

  13 února, 2015

  slovo „děditství“ – ach jo, možná si za ty peníze můžete zaplatit kurz základního vzdělání.

  Odpovědět

 • hlupačka

  11 května, 2015

  Asi bych se do uživatelky hned „nenavážela“ ohledně jejího vzdělání. Spousta lidí může být inteligentní a vzdělaná, ale může je trápit např.dysgrafie nebo dyslexie a s tím se hůře pracuje. Pokud by potřebovala základy vzdělání, tak by asi těžko diskutovala ohledně investic, nemyslíte? :) Jinak by mě zajímalo, co vám ve firmě poradili, pokud už jste tam byla? Nad menší investicí uvažuji taky, ale zatím tápu, do čeho, případně jakou částku vlastně investovat.

  Odpovědět

 • Lenka- Nevzdělaný člověk

  7 června, 2015

  Dobrý den, já spíš nechápu, že někomu stojí za to, aby odpovídal v diskuzi jen kvůli tomu, že se mu nelbí jak jsem napsala dědictví… Opravdu nejsem vysokoškolačka ale rozhodně se nepovažuju za hloupého člověka a podle všeho, vzdělání nemá co do činění s inteligencí, protože inteligentní“ vzdělaný člověk“ by se nezabýval tím jak kdo píše… Každopádně HLUPAČKO díky moc za zastání. Mám střední školu, ale dislexii takže mi dá psaní někdy docela zabrat… Co se týká toho poradenství tak jsme koupili dluhopisy přímo GTI. Vidím na své peníze a můžu je v případě potřeby použít. Snad to ale nebude třeba, protože tatím se hezky množí! Skuste kontaktovat pana Žídka…

  Odpovědět

 • Jan

  30 ledna, 2021

  Mohu poprosit o kontakt na pana Žídka?

  Odpovědět

 • Marcela

  28 února, 2015

  Zdravím, chtěla bych se zeptat, zda při plánované investici je lepší hodně si toho načíst a vzdělat se v tomto oboru a vybrat si sám co je nejlepší, nebo je lepší se poradit s odborníky a vzít si nějakého finančního poradce, který zná všechny dostupné možnosti a dokáže poradit co je pro konkrétní případ nejlepší?

  Odpovědět

 • ExMLM

  28 února, 2015

  Doporučuji se sám vzdělávat, hodně toho načíst a vybrat si sám. Hlavně používejte obyčejný selský rozum. Většina poradců má jen náskok v tom, že si něco přečetli, byli na nějakém kurzu nebo školení a budou Vám slepě a otrocky papouškovat naučené fráze, no přece by jim pan MLM školitel nelhal… Naopak nedoporučuji konzultaci s náctiletými MLM manažery a jejich náctiletými finančními poradci, co mají praxi 14 dní. Ale možná Vás trumfnou svojí namotivovaností a tapetou Lamba na svém Macu od Applu :0)

  Odpovědět

 • marcela

  24 března, 2015

  Ta rada je dobrá. člověk by si měl aspoň něco sám nastudovat, aby nenarazil na nějakého s prominutím blbce, který vás bude tahat za nos. Spíš by mě zajímalo, pokud chci investovat, jestli je nějaký rozdíl v tom, zda se obrátím na finančního poradce a nebo investičního??Když investuju, tak bych asi hledala automaticky investičního poradce, ale pomůže stejně i ten finanční nebo ne?

  Odpovědět

 • Linda

  26 března, 2015

  Já mám v tomto směru ne příliš hluboké znalosti, nicméně finanční poradce je člověk, který by měl zhodnotit vaši finančního situaci a následně navrhnou řešení, tudíž i on vám dokáže skvěle poradit v oblasti investování. NAopak investiční poradce vám pouze sestaví investiční portfolio, ale o vaši finanční situaci se nezajímá, proto bych já osobně volila raději finančního poradce, který vezme v úvahu vše.

  Odpovědět

 • hanča

  17 března, 2015

  Mít větší částku, tak bych koupila byt, který bych nějakou dobu pronajímala a pak bych měla bydlení pro děti. S částku sto tisíc se bydlení pořídit nedá, takže bych to viděla na nějaký termínovaný vklad, dluhopisy a nebo akcie. Ale pokud se v tomhle odvětví moc neorientujete,tak bych se určitě obrátila na nějakou firmu, která se investicemi zabývá. Je to určitě lepší než do něčeho jít bez potřebných zkušeností. Já se taky při investování obrátila na Garant Trading Investment a udělala jsem dobře. Pan žídek mi poradil to nejvýhodnější přímo pro mě, vysvětlil mi všechny možné rizika a už mi to pomalu,ale jistě vynáší. Nechtěla jsem nic rizikového, takže to nakonec vyhrály dluhopisy

  Odpovědět

 • Andrea856

  12 dubna, 2015

  Zdravím, v dnešní době je spousta poradců, kteří nabízí různé alternativy řešení. S manželem jsme řešili situaci, kdy zdědil necelých 300.000, a tak jsme hledali nejvhodnější možnosti investování či spoření. Lákalo nás i vyzkoušet nějakou novou firmu, jelikož ty starší společnosti nabízí to samé dokola. Narazili jsme na p. Fr. Židka z firmy GTFIX, který tady byl již zmíněný. Musím taky uznat, že jsme byli s manželem velice spokojeni. Vše nám bylo vysvětleno, a na doporučení p. Židka jsme peníze vložili do jednorázového fondu, kde se nám pěkně úročí. Navíc velkou výhodou je, že v případě nouze máme finance kdykoliv k dispozici.

  Odpovědět

 • Peacemaker

  12 dubna, 2015

  Díky nastokrát, ale fy. GTFIX neexistuje. Existuje GTFLIX a to budou asi pěkní ptáčkové z Panenských ostrovů, takže bacha!

  Odpovědět

 • Andrea856

  19 dubna, 2015

  Omlouvám se, ale jde o firmu GTI.

  Odpovědět

 • Mariesa

  31 května, 2015

  Peacemaker, jo existuje. Tak jako andrea, taky investuju přes nich a s manželem jsme spokojeni. Finance máme stále pod dohladem, takže se neobávame toho, že by jsme o ne přišli. Ale tak ty víš. Já bych do investic určite sama nešla protože se v tom moc nevyznám. A poradenským společnostím, kde za poradce berkou každýho nezaměstnanýho samozrejme nevěřím.

  Odpovědět

 • Ally morgan

  8 října, 2015

  Nabízíme úvěry v rozmezí od $ 20,000 minimum 20 milionů dolarů maximum ve výši 3% úrokovou sazbou. Nabízíme úvěry pro rozvoj podnikání a konkurenční výhodu / expanzi. Ally Finance Group i když je soukromě vlastněná společnost vlastní a ovládají Ally Group LLC © vlastníky a výrobce automobilů spojencem. Kontaktujte nás ještě dnes se prostřednictvím e-mailu; allyfinancial­funds@gmail.com

  Odpovědět

 • Ally morgan

  8 října, 2015

  Nabízíme úvěry v rozmezí od $ 20,000 minimum 20 milionů dolarů maximum ve výši 3% úrokovou sazbou. Nabízíme úvěry pro rozvoj podnikání a konkurenční výhodu / expanzi. Ally Finance Group i když je soukromě vlastněná společnost vlastní a ovládají Ally Group LLC © vlastníky a výrobce automobilů spojencem. Kontaktujte nás ještě dnes se prostřednictvím e-mailu; allyfinancial­funds@gmail.com

  Odpovědět

 • Mr Titcomb Brown

  31 října, 2015

  Dobrý deň, ja som pani Titcomb Brown registrovaná súkromné ​​peniaze veriteľa. Dávame z úverov na pomoc ľuďom, firmám, ktorí potrebujú aktualizovať svoje finančnej situácii na celom svete, s veľmi minimálne ročnej úrokovej miery tak nízke, ako 2% v priebehu jedného roka až 30 rokov splácania dobu trvania do ktorejkoľvek časti sveta. My rozdávať pôžičky v rozmedzí od 5000 eur na 100000000 eur vo všetkých menách. Naše pôžičky sú dobre poistení pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Záujemca by mal kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: (amigoloancom­pany1@yahoo.co­.za)

  Odpovědět

 • Mr Ahmad Zuhdy

  2 listopadu, 2015

  Are you in need of a loan?
  Do you want to pay off your bills?
  Do you want to be financially stable?
  All you have to do is to contact us for more information on how to get
  started and get the loan you desire.
  This offer is open to all that will be able to repay back in due time.
  Note-that repayment time frame is negotiable and at interest rate of
  3%.

  You are expected to inform us of the exact loan amount requested so as to
  enable us provide you with the Loan Terms and Conditions. if you are
  interested in obtaining loan from our firm.
  Please, do complete the short application form given below and we
  promised to help you out in any financial needs you are in
  LOAN APPLICATION FORM { ONLINE FORM }

  1)YOUR NAME……………….
  2)YOUR COUNTRY…………….
  3)YOUR OCCUPATION………….
  4)YOUR MARITAL STATUS………
  5)PHONE NUMBER…………….
  6)MONTHLY INCOME…………..
  7)ADDRESS…………………
  8)PURPOSE OF LOAN………….
  9)LOAN REQUEST…………….
  10)LOAN DURATION………………
  Are you in need of a loan?
  Contact Email:ahmadzuh­dyfirm99@hotma­il.com

  LINK FINANCE LIMITED
  THANKS,
  Mr Ahmad Zuhdy

  Odpovědět

 • Karel

  26 května, 2016

  Tady to autor rozebírá pěkně se všemi možnostmi, kam by bylo nejlepší investovat: http://www.blu­einvest.cz/jak-investovat-100-tisic/
  S jeho závěrem jedině souhlasím. V takové částce (sto tisíc) je nejlepší investovat sám do sebe. Vy sami jste největší majetek, co máte.

  Odpovědět

 • Michal

  27 října, 2016

  prosím lidičky, mám nějaké peníze navíc a rád bych je do něčeho investoval, jen nějak nevím kam, ale rád bych byl nějak užitečný…

  Odpovědět

 • 28 října, 2016

  Investiční životní pojištění, pochopitelně formou běžně placeného pojistného, ideálně přes nějakou MLM poradenskou firmu, tam budete mít záruku, že Vám to nastaví minimálně na 30 a více let :0)

  Odpovědět

 • Yrka

  28 října, 2016

  Šel bych přes Broker Trust, kádry ze ZFP to napíšou a Knapp přikryje jako v minulosti Zoubka v OVB.

  Odpovědět

 • David

  28 října, 2016

  zkus te investovat na melounu https://zluty­meloun.cz/regis­tracia-investora je to tam dobré, já jsem tam tak investoval a uplná spokojenost, tak uvidíte, zkuste to :)

  Odpovědět

 • katka

  29 října, 2016

  slyšela jsem že je to přes ten meloun nejlepší řešení, ale sama tu zkušenost nemám… takže nemůžu uplně říct, ale na internetu je o tom hodně zajímavých článků, tam se člověk dozví tolik věcí :)

  Odpovědět

 • Ilona

  24 listopadu, 2016

  jaký meloun? to teď nechápu jak to myslíš? ráda bych se připojila k vaší diskuzi a přihodila nějaký příspěvek ale vůbec teď nevím co tím a jak myslíš…

  Odpovědět

 • David

  26 listopadu, 2016

  jejda už jsem to sem dával, ale tak znova 😉 tady koukni se https://www.zlu­tymeloun.cz/ a uvidíš jestli budeš spokojená a jestli bude vyhovovat, ale mohlo by :)

  Odpovědět

 • Ilona

  27 listopadu, 2016

  ajooo, děkuju, koukala jsem se na to a vypadá to tam dost dobře, takže to asi vyzkouším a uvidím co mi to přinese a taky si říkám že i možná někomu pomůžu :))

  Odpovědět

 • David

  28 listopadu, 2016

  však v pořádku… a co koukala jsi na to? budeš tam investovat nebo sis to rozmyslela? To jsem zvědavý jak to dopadlo :)) nebo dopadne :)

  Odpovědět

 • Ilona

  4 prosince, 2016

  rozmyslela jsem se tak, že opravdu budu investovat přes ten žlutý meloun, přijde mi to jako nejlepší řešení, jen to musím všechno ještě přečíst :)

  Odpovědět

 • Korýš

  5 prosince, 2016

  Toto je tak hloupá reklama… Žlutý meloun je evidentně past na investory. Hloupí lidičky pro sluníčkovou kravičku z podředné online reklamky.

  Odpovědět

 • Honza

  14 prosince, 2016

  já chci po novém roce investovat nějaké penízky, jen teda nevím kde… všichni mi říkají ať je investují zase do penízků, ale já si to moc teda nedovedu představit.

  Odpovědět

 • Kája

  29 prosince, 2016

  zkus se kouknout na melouna, tady https://zluty­meloun.cz/regis­tracia-investora a uvidíš, to by ti mohlo vyhovovat, jestli chceš investovat takhle :)

  Odpovědět

 • Laura

  28 prosince, 2016

  moje mamka investovala v listopadu peníze do toho že je půjčila lidem a docela jí to teď nese a navíc má dobrý pocit že pomohla i jiným :)) tak třeba vás to bude inspirovat :)

  Odpovědět

 • Kája

  30 prosince, 2016

  zkus se kouknout na melouna, tady https://zluty­meloun.cz/regis­tracia-investora a uvidíš, to by ti mohlo vyhovovat, jestli chceš investovat takhle :)

  Odpovědět

 • Jana

  6 ledna, 2017

  Byla jsem poučena, že pokud chci bezpečně investovat peníze a něco vydělat, tak to musím zkusit sama bez prostředníků, poradců, či fondů, které si účtují různé poplatky, provize, podíly, apod. Doporučili mi přímo koupit dluhopisy tuzemských firem, nejlépe rodinných, které mají delší historii, s vyšším zapsaným základním kapitálem, podnikají v několika perspektivních oborech a poskytují reálné úroky z dluhopisů, atd. Celkem vážně o tom uvažuji a hledám další informace. Nemá s tím někdo tady zkušenosti?

  Odpovědět

 • Simona

  7 ledna, 2017

  prosím… dostala jsem teď docela dost penízků a chci se zeptat kde je to nejlepší prosím vás na investování jich… není jich mnoho je to tak do sto tisíc

  Odpovědět

 • Jana

  9 ledna, 2017

  Dobrý den Simono, taky hledám možnosti, kam vložit svoje peníze. Známá z banky mi říkala, že lidi kupují dluhopisy, ale je potřeba být opatrný dodržet základní pravidla. Takže zatím hledám informace o dluhopisech a o těch pravidlech.

  Odpovědět

 • Klára

  28 ledna, 2017

  já jsem investovala přes https://zluty­meloun.cz/regis­tracia-investora a je to v pohodě, říkám si že takhle aspoň pomůžu lidem a mně to taky pomůže, tak to zkuste :)

  Odpovědět

 • David

  29 ledna, 2017

  a je to přes ně v pohodě? Já jsem to jen tak okem pročítal a nevím no… asi to musím přečíst celé a pak se rozhodnu, ale asi to zkusím :)

  Odpovědět

 • Kamil

  18 února, 2017

  zkus to přes https://zluty­meloun.cz/regis­tracia-investora tam je to v pohodě, já jsem tam taky peníze investoval a bylo to v pohodě :)))

  Odpovědět

 • Michal G

  30 ledna, 2017

  to bude nějaká pěkná blbost co

  Odpovědět

 • Pavel

  23 února, 2017

  jak to tam teda přes ně funguje? Docela by mě to zajímalo, protože jestli by to bylo v cajku, tak bych to klidně vyzkoušel :)

  Odpovědět

 • Jan

  19 února, 2017

  při investování je vždycky nejdůležitější to promyslet, ale je fakt že to hodně záleží do čeho investujete :) já většinou tak abych pomohl i někomu a né jenom sobě :) když to jde tak proč to nespojit :)

  Odpovědět

 • ccShop.cz

  25 září, 2017

  Vyplatí se investovat do kryptoměn. Největší kryptoměny (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin) rostou v r. 2017 zcela bezprecedentním způsobem, o desítky/stovky procent. Vyplatí se i jako dlouhodobá investice, jsou to všechno velké projekty, za kterými už stojí i zvučná jména velkých korporací či bank, zajímají se o ně i vlády (v několika státech už je Bitcoin zaveden jako oficiální měna, včetně např. Japonska), takže v podstatě s jistotou nejde o žádnou bublinu.
  Viz třeba i titulka Forbesu 9/2017 – https://www.ccshop.cz/i/forbes.jpg

  Odpovědět

 • Radek

  25 září, 2017

  Státy uznávají virtuální měny nikoli proto, že by jim věřily, ale proto, že jim to umožňuje vybírat daně. To je to uznání Japonska, ale také např. Německa.
  Banky se zajímají především o technologii blockchain, nikoli o existující virtuální měny.
  Jako dlouhodobou investici bych virtuální měny nebral, možná tak na krátkodobou spekulaci. Ale ať si každý dělá, co chce, a tratí tam, kde chce ;-).

  Odpovědět

 • Martin Hanzlik

  2 listopadu, 2017

  Nejenze je primo na titulce obrovska bublina :-D, ale pokud si prectety clanky uvnitr, tak se dozvite, ze se opravdu o slusnou bublinu jedna. Narust v tomto roce o stovky az tisice procent. Aspon jsem se pobavil :-D.

  Odpovědět

 • Jan Netkář

  5 října, 2017

  Já jsem přemýšlel o obchdodování na forexu, poradíte mi jak začít?

  Odpovědět

 • Pavel

  9 listopadu, 2017

  Musíte si otvoriť platformu Metatrader4 u nejakého brokera. Otázka je koľko eur môžete pre začiatok vložiť. Sú brokerské firmy, ktoré chcú 10 Eur ale sú aj také kde chcú 100 a viac Eur. Keď máte brokera otvorte si DEMO verziu a na tejto verzii trénujte kým nezačnete byť ziskový. AK budete trénovať 2-3 hodiny denne za nejaké 3 mesiace by ste mohli prejsť na ostro. Je toho veľa pre začiatok, ak chcete nejaké ďaľšie informácie môžete mi napísať.

  Odpovědět

 • Anonym

  22 května, 2018

  Lucaspacil@gmail.com
  Pokud máš zájem tak napiš

  Odpovědět

 • Adam Kadlec

  7 října, 2017

  Já začínal na demo účtu u Meta trader, hodně jsem se tam toho naučil, jak to celé funguje, důležité je používat u toho rozum 🙂 a taky ještě můžu doporučit fxstreet.cz, je tam hodně důležitých informací 🙂

  Odpovědět

 • Radek

  6 prosince, 2017

  Pokud máte peníze navíc, tak doporučuju zkusit http://www.czechmining.cz. Od 100 000 můžete dosáhnout na 4 – 7% úrok měsíčně. Nenechávejte své peníze ležet na spořáku se směšným úrokem, když ve skutečnosti banka s vašimi penězi vydělává desítky procent ročně.

  Odpovědět

 • jarda

  14 prosince, 2017

  7% měsíčně ze 100 000 je výnos 7 000Kč za měsíc a to je 82 000 Kč za rok. … Přidám je k těm 100 tisícům a mám 182 tisíc se 7% výnosem, což je 12 740 výnos za měsíc a 152 880 za rok. …… Přidám je k těm 182 tisícům a mám zainvestované 334 880 a z toho je 34 143 kč výnos měsíčně což je 409 718 výnos za rok. ….. Ty přidám k 334 880 a mám investici 744 598 s měsíčním výnosem 52 121Kč. …………………………………………………………………… šestý rok mne ta stotisícová investice šoupne mezi nejbohatší lidi v republice :-)))) …………………………………………………………………. Bereš drogy?

  Odpovědět

 • Radek

  14 prosince, 2017

  I tak by se to dalo povědět. Funguje to ale trošku jinak. Klienti zainvestují třeba 1 000 000 a z té částky mají konstantně řekněmě 6 % až 5 let. To znamená 360 %. Zisku se dosahuje díky speciálním výkonným serverům, které těží digitální měny, za které pak probíhají transakce po celém světě. Můžete s nimi platit v deseti tisících obchodech po celém světě, třeba i v Alze.

  Dříve než něco napíšete, tak se zkuste podívat na web a pročíst si pár článků na investičních a jiných serverech. A zjistíte, že drogy opravdu neberu. Samozřejmě pro konzervativce (většinu lidi) je lepší jistota v podobě spořícího účtu nebo nějakých fondů.

  viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kryptom%C4%9Bna

  Odpovědět

 • JK

  25 ledna, 2018

  Já jsem zainvestoval do celosvětového projektu, který je založen na denní spotřebě, čili minimální riziko. Projekt se neustále rozrůstá a cílí na jednu miliardu zákazníků. Zatím má pouze 8-9 milionů zákazníků, takže ideální příležitost zajistit si pasivní příjem investicí od 60ti tisíc. Více info rád poskytnu na: rychlysipy@seznam.cz
  Hodně štěstí při investování!

  Odpovědět

 • Social trader

  21 března, 2018

  Podle mě jedna z nejlepších variant je social trading (česky sociální obchodování). Jde o automatické kopírování vybraných (reálných) burzovních obchodníků. Pokud by to někoho zajímalo, pište na info@socialtrading.cz

  Odpovědět

 • Osel

  12 srpna, 2018

  haha samej podvodnik v komentarich

  Odpovědět

 • Jhonybravo

  20 května, 2019

  To je normální v čechách 😀

  Odpovědět