CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Lukáš Štork aneb Cesta k pokutě 6 mil. Kč

 


 

Vyloučení Lukáše Štorka z AFIZu

Cesta Lukáše Štorka, dříve pracujícího pod hlavičkou OVB Allfinanz, dnes ve společnosti Broker Consulting, k rekordní pokutě od České národní banky vedla poměrně přímou cestou. Již v roce 2008 byl jako individuální člen vyloučen z profesní asociace AFIZ. Důvodem bylo dle vyjádření asociace hrubé porušení Etického kodexu, „neboť spotřebiteli neposkytl své služby kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitele“.

Podnět k prošetření Lukáše Štorka podal jeho bývalý klient na popud svého nového finančního poradce ze společnosti Partners. Tehdejší ředitel pro rozvoj a péči o klienty společnosti Partners Tomáš Prouza rozhodnutí o vyloučení Lukáše Štorka uvítal:

„Jsme velmi rádi, že se Etický výbor AFIZu dokázal zastat zájmu poškozených klientů. Právě tlak samoregulačních organizací může nejlépe přispět ke zvýšení kvality a k profesionalizaci oboru finančního poradenství. Etický výbor AFIZ také svým rozhodnutím vyslal jasný signál, že doba zlatokopů, kteří se snaží vydělávat na úkor svých klientů, pomalu končí.“ 

Zda podání bylo motivované konkurenčním bojem tehdy rozjitřeným mezi oběma společnostmi, lze zpětně těžko posoudit. Změny portfolia klienta ovšem posoudit lze:

„Jmenovaný člen AFIZ:

 1. Navštívil klienta, který měl již sestaveno vyhovující portfolio finančních produktů, sestávající z investičního životního pojištění  (IŽP) s možností uplatňování daňových úlev a s přiměřenou pojistnou ochranou, pravidelné investice do podílových fondů s již předplaceným vstupním poplatkem a jednorázové investice do portfolia podílových fondů. 

 2.   Portfolio klienta přepracoval tak, že

REKLAMA

a. Zrušil pravidelné investování do podílových fondů s již předplaceným vstupním poplatkem na celé období investice (13 let)

b. Přeinvestoval jednorázovou investici do rizikovějšího portfolia, aniž ověřil investiční profil klienta pomocí  investičního dotazníku a aniž klienta na zvýšené riziko upozornil. 

c. Doplnil další tři investiční životní pojištění s celkovou roční platbou 167 500 Kč, vše formou běžně placeného pojistného, přičemž pouze u jednoho navrhl zvýšení pojistné ochrany, ale jen pro případ úrazu. Zbylá dvě IŽP navrhl s minimální možnou pojistnou ochranou a s dobou trvání do 75 let věku klienta.“

Zdroj: Tisková zpráva AFIZ k vyloučení Lukáše Štorka ze dne 18. 2. 2008

AFIZ navíc upozornil, že se jednalo již o třetí důvodnou stížnost tří různých klientů, za které také uvalil na Lukáše Štorka sankce, jejichž obsah ale nezveřejnil. „Předchozí opatření zjevně neměla výchovný účinek,“ konstatuje pouze.

Sankce na celou OVB Allfinanz

Zda za pozastavením členství v AFIZ celé společnosti OVB Allfinanz jen o pár měsíců později stojí opět Lukáš Štork, lze pouze spekulovat. Důvodem byla neexistence kontrolních mechanizmů.

„Jedná se zejména o případy vícenásobného uzavírání investičních životních pojistek s minimálními pojistnými ochranami u téhož klienta nebo o IŽP s nedůvodně vysokými platbami běžného pojistného, navíc mnohdy v situaci, kdy platby nakonec překračují reálné možnosti daného klienta,“ uvádí tisková zpráva AFIZ k pozastavení členství OVB Allfinanz ze dne 17. 10. 2008.

REKLAMA

OVB dostalo nařízeno kontrolní systém zavést. Společnost ale zvolila jinou, překvapivou alternativu – AFIZ i se svou dceřinou společností EFCON Consulting opustila. „Pozastavení našeho členství přišlo jako na zavolanou,“ uvedl tehdy Pavel Uzel, předseda představena a generální ředitel OVB Allfinanz, a dodal: „Přínos asociace pro naše podnikání již delší dobu neodpovídal námi každoročně vkládaným prostředkům v řádu několika milionů korun. Teď je raději investujeme do dalšího zkvalitňování přípravy našich spolupracovníků.“

Nad rozhodnutím OVB nezbylo představitelům AFIZ než vyjádřit politování.

Létající trestní oznámení

V období mezi vyloučením Lukáše Štorka z AFIZu a sankcí a následným odchodem OVB Allfinanz situace na půdě asociace nepochybně jiskřila. Tomáš Prouza z Partners, společnosti vzniklé odchodem významné struktury OVB v roce 2007, se nebál záležitost otevřeně komentovat. „Klienti byli poškozováni s vědomím, a skoro bych řekl na přímý pokyn centrály OVB,“ uvedl v rozhovoru pro Investujeme.cz.

Za své výroky si Tomáš Prouza i Partners vysloužily trestní oznámení. Prouza řekl pravdu, která se panu Uzlovi nehodí. Stejně jako se Partners nehodí OVB, protože se snaží fungovat slušně, protože dokáží klientům nabídnout výhodnější a levnější produkty a přitom své poradce dobře zaplatit. Jsme nepohodlní a kazíme zaběhaný byznys model,“ uvedl Tomáš Prouza v rozhovoru k trestnímu oznámení.

Mezi tím někteří poradci Partners žalovali svého bývalého chlebodárce OVB Allfinanz za zadržování provizí. (O rok později již v prvních sporech OVB musela provize vyplatit.)

Lukáš Štork a Česká národní banka

Lukáš Štork se stal předmětem jednání v České národní bance opakovaně a byl tématem dohledu nad finančními zprostředkovateli. První výsledky a sankce proti Lukáši Štorkovi ze strany ČNB přišly v dubnu 2010. Lukáš Štork se měl vzdát praktik vedoucích k poškozování klientů – a České národní bankce pravidelně předkládat jejich seznam.

„Počínaje II. čtvrtletím roku 2010 a II. čtvrtletím roku 2011 konče předkládat České národní bance vždy do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí v písemné podobě seznam osob, kterým zprostředkoval smlouvuo životním pojištění, a to minimálně v rozsahu následujících údajů:

REKLAMA

(i) jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště pojištěného

(ii) jména pojistitelů, se kterými byly předmětné pojistné smlouvy uzavřeny

(iii) čísla pojistných smluv nebo návrhů pojistných smluv a název příslušného pojistného produktu dle interní terminologie pojistitele

(iv) sdělení, zda pojištěný měl k datu uzavření příslušné pojistné smlouvy prostřednictvím účastníka řízení uzavřenou i jinou smlouvu/jiné smlouvy životního pojištění (bez ohledu na skutečnosti, zda se účastník řízení na jejím/jejich zprostředkování podílel).“

Zdroj: Rozhodnutí ČNB č. Sp/2008/56/573 ze dne 1. 4. 2010

Lukáš Štork podle nejnovějšího rozhodnutí ČNB o udělení sankce ve výši 6 mil. Kč žádné z nápravných opatření neplnil:

„(i) zprostředkoval pojistné smlouvy investičního životního pojištění klientům, pro které byly takové smlouvy s ohledem na jejich požadavky a potřeby nevhodné,  

(ii) neinformoval klienty při zprostředkování pojistných smluv investičního životního pojištění o poplatkové struktuře investičního životního pojištění, zejména o způsobu a výši stanovení počátečních poplatků, které klient hradí, 

(iii) při zprostředkovávání pojistných smluv investičního životního pojištění nedostatečně zaznamenával konkrétní požadavky a potřeby klientů, na jejichž analýze založil své doporučení uzavřít konkrétní smlouvu o životním pojištění a dále konkrétní ekonomické důvody, na základě kterých založil své doporučení zprostředkovat klientům uzavření konkrétní smlouvy o životním pojištění,  

(iv) nepředkládal České národní bance v lhůtách stanovených v rozhodnutí České národní banky č.j. 2010/2998/570 seznam všech osob, kterým zprostředkoval smlouvu o životním pojištění.“

Zdroj: Rozhodnutí České národní banky č.j. 2013/5704/570 ze dne 16. května 2013 ve znění rozhodnutí bankovní rady České národní banky o rozkladu č.j. 2013/3449/110 ze dne 5. září 2013, sp.zn. Sp/2011/172/573
    

Výměna dresu aneb Přestup „za všechny prachy“

Lukáš Štork v závěru minulého roku opustil OVB Allfinanz a přešel do Broker Consulting. „Lukáš Štork inicioval jednání s jedním z našich ředitelství a po osobních jednáních se do něj začlenil. Lukáš Štork je nejvýkonnějším poradcem v České republice, ale platí pro něj stejná pravidla a nároky na kvalitu služeb, jako u všech našich konzultantů či nováčků,“ uvedl tehdy pro Investujeme.cz Jan Lener, ředitel komunikace a PR Broker Consulting.

Z dnešního pohledu se odchod Lukáše Štorka z OVB zdá být pro společnost přínosný. „Z pohledu OVB se jedná o individuální pochybení jednotlivce. OVB se v roce 2012 dohodlo s Lukášem Štorkem na ukončení spolupráce. Ten následně zahájil jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupráci se společností Broker Consulting,“ uvádí v aktuálním vyjádření ke kauze Lukáše Štorka OVB Allfinanz.

Co na pokutu říká Lukáš Štork

Lukáš Štork se k pokutě obdržené od České národní banky nechtěl vyjadřovat a odkázal nás na ředitele komunikace a PR Broker Consulting Jana Lenera. Ani ten bohužel nechtěl být sdílnější s pochybným odůvodněním, že nechce poskytovat vyjádření PR oddělení Fincentra. V rozhovoru na serveru Poradci-sobe.cz ovšem uvedl, že se pokuta dala očekávat.

„Že Lukáš Štork pravděpodobně dostane pokutu za své historické prohřešky, trh očekával už pár let. Výši určila ČNB před několika měsíci a v kuloárech tato informace proběhla již začátkem prázdnin,“ uvádí Jan Lener v rozhovoru. Přitom o vedení kárného řízení společnost Broker Consulting věděla již v době, kdy o příchodu Lukáše Štorka jednala.

Loading

Vstoupit do diskuze 43 komentářů


Související články

Průzkum: Drobní investoři se obracejí od ESG

Podle průzkumu mezi českými drobnými investory více než polovina (51 %) investorů nepřemýšlí o faktorech ESG, zatímco 37 % ano. Čtvrtina českých investorů o ESG uvažuje jen tehdy, když se těmto investicím daří. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Retail Investor Beat (RIB) obchodní a investiční platformy eToro.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

19. 07. 2024

USA jsou v režimu fiskální dominance. Co to znamená pro investory?

Americká ekonomika se zdá být výrazně méně ovlivnitelná vyššími úrokovými sazbami v současném hospodářském cyklu. To potenciálně implikuje, že i následné snižování úrokových sazeb pozbude velkých účinků. Tento jev lze vysvětlit tím, že Spojené státy jsou nyní v režimu fiskální dominance. Tento režim nastává, když veřejný dluh […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

18. 07. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • insider

  14 října, 2013

  Chybí dodat, že OVB prakticky vyhozenou z AFIZU ochotně přijala USF pod vedením Petra Hrubého který kdysi odešel z AFIZU údajně kvůli OVB a jejímu postoji ke kauze HELVAG. O pár let Petr Hrubý na všechno zapomněl stejně jako když přijímal do firmy stroj na peníze jménem Štork. To je ta kultivace trhu v praxi v činech USF a předsedy její rady Petra Hrubého!

  Odpovědět

 • exporadce

  14 října, 2013

  Od USF- Bielika, Sindelare, Hrubeho nemuzete cekat nic jineho nez kryti odirani klientu. Jejich eticky kodex je pro srandu kralikum.

  Odpovědět

 • Compliance

  14 října, 2013

  Případ pana Štorka (a „tanečky“ kolem ještě více) je zajímavý nejen kvůli výši pokuty udělené ČNB. Ještě zajímavější je způsob jakým s příběhem pana Štorka pracuje redakce Investujeme.cz.

  Odpovědět

 • xyz

  14 října, 2013

  Co je na tom „zajímavého“? Konečně pořádný článek o historii Štorka.

  Odpovědět

 • Compliance

  14 října, 2013

  Jste hodně nenáročný čtenář, pane XYZ :). Panu Zámečníkovi stačilo použít, odhaduji tak asi 5×, klávesy Ctrl+C a Ctrl+V. Což je, jak uznávám, zásadní metoda práce naprosté většiny českých internetových novinářů. Nicméně, za používání kopírovacích kláves pan Stuchlík pana Zámečníka neplatí :).

  Odpovědět

 • Edita Galášová

  14 října, 2013

  Také se mi ten článek moc nezdá. Přijde mi, že Fincentrum se snaží mermomocí spojit BC s tou pokutou, kterou ale dostal za svinstva v OVB. Až je to trapné. Podle mě Štork dostal, co zasloužil. Jen ať platí. Bc teď říká, že se u nich změní. Nevím jestli to tak bude, ale fandím jim, protože to ještě nikdo nedokázal a pomohlo by to nám všem.

  Odpovědět

 • Compliance

  14 října, 2013

  Děkuji za pochvalu paní Edito, avšak soudě podle Vašich příspěvků, naše důvody jsou hodně rozdílné.

  Odpovědět

 • Radek

  15 října, 2013

  :-D
  Víte, Štork se měl změnit po vyloučení z AFIZu. A? Nezměnil. Pak po první sankci z ČNB. A? Za co myslíte, že dostal 6 mega pokuty? Nezměnil se. A to přesto, že se OVB dušovalo, že na něj dohlídne a že se změnil. Co se změnilo teď? Dušuje se Broker Consulting. Změní se Štork? Pochybuji…

  Odpovědět

 • exBroker Consulting

  15 října, 2013

  Pokutu měl pan Štork dostat alespoň desetimilionovou, aby to fakt pocítil. Poškození klienti dle mého soudu za ta léta přišli o násobky této částky. Druhým krokem měl být zákaz činnosti v našem oboru alespoň na 5 až 10 let, klidně bych mu dal i doživotní zákaz. Třetím krokem mělo být nepodmíněné vězení. Když přepadnete stařečka a okradete ho o několik milionů, kolik tak asi dostanete let natvrdo ? Jaký je rozdíl, jestli totéž uděláte elegantně a sofistikovaně prostřednictvím manipulativně a lživě sjednaného IŽP ? Dle mě žádný, takže bych panu Štorkovi dal klidně 5 let s tím, že by mohl vězení do půlce opustit za dobré chování. Padni komu padni, je to krádež jako kterákoliv jiná a děla se celá dlouhá léta s požehnáním MLM firmy a za dohledu ČNB. Že je to přísné ? Odmyslete si to IŽP a berte to jako klasickou krádež několika milionů, možná i desítek milionů Kč pracujícím lidem.
  Je to jasná message ČNB podobným bouchačům a věřte mi, že Štorkem to nekončí, ba naopak, Štorkem to začíná a další budou následovat a je to jen dobře.

  Odpovědět

 • Hurvínek

  15 října, 2013

  Zavádíte nebezpečný precendens.:-)

  Odpovědět

 • Compliance

  15 října, 2013

  A co takhle poslat pana Štorka na ostrov If? Nebo použít Chamurapiho zákony? Či přímo: uřezat! Nekonzultoval jste to pane Ex s mojí Ex? :) :)

  Odpovědět

 • exBroker Consulting

  15 října, 2013

  No, myslím si, že by to nemuselo být vůbec nezajímavé :0) Jen jsem svým příspěvkem chtěl poukázat na polovičaté řešení ČNB, kdy na jedné straně potrestá a na druhé straně odmítá preventivně do budoucna opakování téhož, když panu Štorkovi dovoluje i nadále působit v oboru. Všude jinde ve světě by to bylo nemyslitelné, ale co už, žijeme v ČR a tady je možné skutečně cokoliv. Pan Štork je v podání ČNB první vlaštovkou a další budou následovat, nechejme se překvapit. Když už se o prasárnách na české pojišťovacím trhu v oblasti pojištění osob veřejně baví i poslanci Evropského parlamentu a nevěřícně kroutí hlavou, jak je to možné, tak to už je vážně co říct…
  Pana Štorka mi není vůbec líto, naopak je mi líto lidí, které svým konáním nevratně finančně poškodil. Udělal by totéž svým rodičům, babičce, dědečkovi ? Pokuta je nízká a celé řešení předmětné kauzy je polovičaté, ale to je jen můj názor, pokuta měla být přinejmenším dvojnásobná a ještě měl sedět včetně doživotního zákazu v našem oboru, zde se však již opakuji.

  Odpovědět

 • Radek

  23 října, 2013

  Bohužel(bohudík) žijeme v právním státě. ČNB nemá zákonnou možnost Štorka licence zbavit, a tak to nedělá. Až tuto možnost mít bude, tak bude moci čistit.

  Odpovědět

 • exMLM

  23 října, 2013

  Ne zcela s Vámi souhlasím – jeden z parametrů důvěryhodnosti FO pro výkon činnosti PZ je to, že dotyčnému nebyla ve stanovené lhůtě uložena sankce související mj.s výkonem činnosti nad 20 tis. Kč! Což je informace ne zcela známá, vyplývá z úředního sdělení ČNB. Pokuta byla zjevně vyšší a bez splnění požadavku důvěryhodnosti nelze vykonávat činnost PZ…

 • poradce

  14 října, 2013

  Ještě mnohem zajímavější je to že ČNB která vždycky hlásá odpovědnost firmy za obchodní zástupce v tomhle případě nejednou změnila názor a OVB úplně vynechala. Přitom všichni vědí a i z firemních časopisů je možné dokázat že OVB Štorka za ty prasárny ještě oceňovala a na první pohled nesmyslně vysoké platby běžného pojistného bez jakékoliv kontroly pouštěla na pojišťovny – tedy odborná péče veškerá žádná. A najednou se jich to netýká a nedostali od ČNB ani nápravné opatření – velmi, velmi zajímavé. ČNB zřejmě měří více metry a na OVB nemá odvahu si pořádně došlápnout. A nejde jen o Štorka – nad šílenýma IŽP předplacenýma z vybraných stavebek na 2 roky ČNB také zavírá obě oči.

  Odpovědět

 • mm

  14 října, 2013

  Prokázané hrubé porušování zákona. Udělená vysoká pokuta. Ale na trhu může vesele působit dál. Co horšího musí zprostředkovatel udělat, aby mu ČNB ukončila registraci?

  Odpovědět

 • ppp

  14 října, 2013

  (1) Česká národní banka svým rozhodnutím zápis v registru zruší, jestliže

  1. registrovaná osoba o to požádá,
  2. registrovaná osoba ztratila svoji důvěryhodnost,

  (1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům,

  1. která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin8) nebo, jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (podmínka bezúhonnosti),
  2. ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
  3. která nebyla v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osobě zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující,
  4. které nebylo odejmuto povolení k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem.

  Odpovědět

 • 14 října, 2013

  Výsledek případu Štork jasně ukazuje, jak to vaše rádoby poradenství ve skutečnosti funguje.

  S tzv. šmejdy zametla ČOIka jak náckové se židama. Důvod? Beck neměl žádné konexe až někam do vlády.

  Na rozdíl od jakože poradenských společností Fincentrum, Partners, OVB, bývalá AWD, Broker Consulting, ZFP, SMS finanční atd. A samozřejmě pojišťoven, penzijních společností atd.

  Proto zatím nebyl v distribuci finančních produktů zakázán multilevel, ačkoli to je opravdové řešení. A ne snižování provizí.

  Odpovědět

 • TM

  14 října, 2013

  a chudák majitel Becku a dalších 140 spřátelených firem musí prodat svůj zámeček a je mi ho líto, protože za to chtěl i s pozemky lehce přes 1 mld a nikdo nechce koupit.
  Najivko, kdyby chtěl, tak Beck jede dál,
  ale vyřešil to daleko chytřeji, prostě otevřel nové firmy a jede se z vesela dál. :-D

  Odpovědět

 • Honza z Brokeru

  14 října, 2013

  Pánové, pan Štork byl domluven z panem Hrubým už kdy přestupoval, že za něj společnost BC pokutu uhradí. Právě proto došlo k tak hladkému přestupu poradce, kterého se většina slušných společností štítí. A tak se to zamázlo a můžeme pokračovat, hlavně když bude mít BC obrat. Je to smutné, ale je to tak.

  Přeji příjemný den

  Honza

  Odpovědět

 • Lojza

  14 října, 2013

  Petr Hrubý zachránil s pokutou Tatýrka, pak Štorka. On je lidumil!!!

  Odpovědět

 • Insider

  14 října, 2013

  Petře Stuchlíku, který si se podepsal jako Honza z Brokeru. To je jen tvoje zbožné přání, co píšeš. Tvá snaha popichovat je dojemná jako dítě, když mu nejdou na pískovišti udělat celistvé bábovičky. Štork si to pěkně zacáloval sám. A rozhodně je to pro něj nepříjemné. Co je v Brokeru tak nemá ani poloviční výkony. Už to holt nemůže dělat jako dřív. No a mimochodem jen si vzpomeň, jak si ho přemlouval, aby šel do Fincentra. Proč to sem pan Zámečník nenapíše?

  Odpovědět

 • BorůFka Lesní

  14 října, 2013

  Ještě tu někdo věří tomu, že pojišťovnám a poradenským MLM záleží na etice a slušnosti ? Nenechte se vysmát, tady vidíte názorný příklad toho, že když do pojišťoven prostřednictvím poradenských MLM firem nosíte produkci, byť sjednávanou podvodně a v rozporu se zákonem (což potvrdila i ČNB svojí šestimilionovou pokutou), tak vás vezmou všude. A proč vás vezmou všude ? No protože přece nosíte produkci, která je zajímavá pro ty parazity v MLM firmách, oni pak aspoň mají na svoje báva, medvědy, audiny a honosné vily. Nemohu se ubránit dojmu, že je to všechno jedna a tatáž špína, která začíná u pojišťoven a končí u poradce. Tuto špínu vždy odsere klient, bohužel, ale to vlastně taky nikoho netrápí, vždyť krev teče z cizího, že jo. A jestli je to s tím panem Hrubým pravda, že za Štorka zaplatil tu pokutu od ČNB, tak k tomu už není vážně co dodat. Má vůbec v našem oboru ještě někdo svědomí ? Profesní hrdost ? Má někdo charakter a sílu na to říct NE pane Štorku, i kdybys nám sem nosil na produkci 6 mega měsíčně, tak my Tvoji práci nechceme, protože víme, jaké je kvality a jakým způsobem je sjednávána ? Všude jinde by se od pana Štorka veškeré firmy na trhu distancovaly a tento fešák by si nikde ani neškrtl, to jen u nás je možné, je ho vezme konkurenční Broker Consulting a ještě za něj údajně zaplatí pokutu 6 mega (dle předchozího příspěvku). A co pan Hrubý a Broker Consulting ? Mlčí…o to více se tato zpráva jeví důvěryhodnější. Je mi z vás všech doslova na blití, jste prodejné jak víte co…

  Odpovědět

 • Jablko stromové

  14 října, 2013

  Hahaha :-D :-D napsat takhle vážně se tvářící příspěvek a podepsat se Borůvka Lesní…:-D No, myslím, že všichni vědí, že si pokutu platí Štork sám. Hrubýmu by se to nikdy nevrátilo, nebo až po hóoodně letech. A na to je Hrubý chytrý dost…Ale možná to Štorkovi tehdy sliboval Stuchlík s Nejedlým, když Štorka náborovali o sto šest a dokonce ho prosili, aby nastoupil…

  Odpovědět

 • František Sedlák

  14 října, 2013

  Teda to je ale žvást. Ale co ten Chotovinský ve Fincentru? Ještě ožebračuje lidi s celou svojí stohlavou skupinou? To je panečku ještě vyšší třída…Nedávno jsem potkal jeho klienta. Napravit to moc nešlo, a tak připravujeme stížnost. To jsou podvody století…Jestli pak o tom panu Zámečníkovi dovolí také napsat?

  Odpovědět

 • Petr exPartners

  14 října, 2013

  Přesně tak… kamarád působil v této skupině a už podniká různé kroky k informování klientů i ČNB apod. Bude to veliký :-)

  Odpovědět

 • Edita Galášová

  14 října, 2013

  No tak to zní zajímavě. Taky jsem u svého klienta viděla od někoho od Chotovinskýho docela parádičku. Klient byl dost rozčarovaný. Co konkrétně tam máte? Ať se pokocháme bídnou prací těch, co nám kazí jméno.

  Odpovědět

 • Petr exPartners

  14 října, 2013

  Točka přímo u babičky poradce, zfalšované podpisy ostatních poradců, další točky, na všechno investička s prachbídnou ochranou, 3 i více investiček v rodině (na spoření), točky atd.dokola :-)

  Odpovědět

 • Bodo

  14 října, 2013

  Fešák je kastrát psa. I když v jeho případě…

  Odpovědět

 • Poklop

  14 října, 2013

  Jsem za snížení a zrušení zálohově vyplácených provizí u ŽP! Hned by se tu udělalo čisto

  Odpovědět

 • 14 října, 2013

  To je nesmysl. Skutečné zloděje by to nepostihlo.

  Naopak, takové opatření by vůbec nezabránilo tomu, aby do oboru furt nevstupovali další a další zoufalci.

  Chápej, člověku bez příjmu je jedno, jestli si životkou vydělá 12, 6 nebo 3 tisíce. Je mu dobrá každá koruna.

  Takže vhodným opatřením je omezit počet agentů a postihovat i firmy za to, že nechávají dělat lidi jako Štork.

  Odpovědět

 • exPartners

  14 října, 2013

  I Ty naivko, kapři si přece sami sobě nevypustí rybník…

  Odpovědět

 • Xénie

  14 října, 2013

  Tak štork nám už dojel. Kdopak se stane synonymem bouchání teď?

  Odpovědět

 • 14 října, 2013

  Štork je kapka v moři každodenní zlodějiny, které se na klientech jakože poradci (ve skutečnosti prodejci vybraných finančních produktů – a jak se za to stydí) dopouštějí.

  Odpovědět

 • ttt

  15 října, 2013

  Tohle je snad nejaka obsese. Ano, vime, ze si to myslis, pod kazdym clankem zvracis to same. Nejaka nova myslenka by tam nebyla?

  Odpovědět

 • 16 října, 2013

  Copak, copak, poznal ses v tom, že.

  Jsem asi stejně posedlej, jako když se vy rádoby poradci neustále oháníte svojí užitečností a tím, že nejste prodejci některých finančních produktů. A třeba i tím, že jste jiní, protože místo ižp sjednáváte podílové fondy s poplatkem předplaceným na 30 let dopředu. Výsledek pro klienta? Žádný rozdíl nepozná, v obou případech přijde o prachy. Prostě poradce do domu, peníze do hajzlu.

  Odpovědět

 • já ne

  16 října, 2013

  Ty jsi ale hodně zhrzený, nezávidím takový život :-)) Ale obdivuji vytrvalost ve psaní takových opakujících se příspěvků :-D

  Odpovědět

 • Karel

  17 října, 2013

  http://skutec­nosti.cz/jak-prijit-o-molion-diky-rade-financniho-poradce/

  Odpovědět

 • Compliance

  17 října, 2013

  Pan inženýr a konzultant osobních financí se potřebuje zviditelnit. Je to jednoduché, napíšeme si článek o IŽP, vytvoříme zcela nesmyslný model použití a s vaničkou vylijeme i dítě. Ne, že bych miloval pojišťovací „kouzelníky“, ale Forexové konzultanty přímo nesnáším. Možná panu Konzultantovi křivdím, pokud na svém webu popíše i jinou konstrukci použití IŽP, compliance se mu omluví :).

  Odpovědět

 • xyz

  17 října, 2013

  Pan Roman Šebl pracuje pro ING pojišťovnu, viz http://www.overenipo­radcu.cz :))) O oškubávání přes IŽP toho musí vědět hodně. To je fakt neuvěřitelný…

  Odpovědět

 • 17 října, 2013

  Vaše názory zde nikoho nezajímají, neztrácejte zde tedy čas jejich psaním, děkuji. RŠ

  Odpovědět

 • Compliance

  17 října, 2013

  Myslím, že Váše kategorické tvrzení není pravdivé. Občas s mými názory zde někdo polemizuje a dokonce mě jednou, jedna dáma pochválila :). Nevím zda jste opravdu pan RŠ, však víte jak to na internetu s identitou vypadá. Každopádně, nevidím nejmenší rozdíl mezi těmi, kteří finanční produkty zneužívají a mezi těmi, kteří zneužívání zneužívají k dalšímu zneužívání :) A Vy, pane konzultante (nebo osobo, která text na stránkách pana RŠ použila), budete patrně kombinací obého. Tedy něco jako pan Štork na druhou :).

  Odpovědět

 • prrd

  24 října, 2013

  karle, visí ti varle

  Odpovědět