Pátek 22. října. Svátek má Sabina.

Jan Maňák: Naší hlavní devizou je široká nabídka fondů

Společnost BNP Paribas u nás nabízí několik desítek fondů pro všechny skupin investorů. O tom, jaké novinky společnost chystá v nejbližší době a čím se její fondy odlišují od konkurence, jsme mluvili s Janem Maňákem, šéfem asset managementu BNP Paribas Investment Partners pro Českou a Slovenskou republiku.

Od kdy BNPP působí a nabízí v ČR resp. SR své produkty?

BNPP nabízí své produkty v ČR od roku 2002, starší zmínku jsem nenašel. Dnes BNPP zastřešuje kromě fondů BNPP IP také bývalé fondy Fortis a ABN Amro, takže zde může být historie ještě delší.  Na Slovensku obě původní správcovské společnosti zaregistrovaly své fondy v roce 2008.

Kolik fondů momentálně v ČR nabízíte?

Řádově to může být 200 fondů, celkově nabízíme 270 tříd, pro některé fondy nabízíme 2 nebo víc měnových tříd. Toto číslo se relativně rychle mění.  V listopadu a prosinci jsme například registrovali 15 nových fondů, v březnu pak zase chystáme fúze některých fondů. Konkrétně to bude fúze fondů BNPP L1, tzn. bývalých fondů Fortis, v několika případech také mezi fondy BNPP L1, takže je to skutečně dynamický proces. Když do celkového počtu započítávám také Target click fondy, což jsou fondy s určitou splatností a kde máme na každý rok od roku 2011 do roku 2054 jednu splatnost, což je nějakých 45 fondů, celkově se pohybujeme kolem zmiňovaných 200 fondů.

BNPP v poslední době začíná nabízet fondy také v CZK. Kolik takových fondů nabízíte, resp. plánujete nabídnout?

V tuto chvíli máme jeden fond, který jsme spouštěli loni v září, je to fond zaměřený na globální konvertibilní dluhopisy, což je poměrně unikátní strategie. Máme zájem tento okruh dále rozšiřovat, zejména tam, kde vnímáme nějakou poptávku. Jsme si vědomi toho, že pro české klienty je česká koruna důležitá. Prakticky od roku 1998, se dvěma dlouhodobějšími korekčními periodami, posiluje z nějakých 40 korun za euro (když započítám éru marky a koruny) až k dnešním 24 korunám.  Klienti, kteří investovali v cizích měnách, to pocítili celkem významně, takže bychom jim chtěli vyjít vstříc a chtěli bychom alespoň několik základních fondů nabídnout také v CZK. V závislosti na poptávce jsme letos schopni nabídnout až 3 fondy s plným zajištěním do CZK.

Co se týče měnového rizika, jeho vliv je hodně diskutován a zajišťování proti němu má své zastánce i odpůrce. Ve kterých případech může být pro investory zajímavé investovat i s měnovým rizikem?

Čím rizikovější produkt a třída aktiv, tím je menší dopad samotného přepočtu měny na celkovou výkonnost v CZK. Rizikové třídy obecně, zejména akciové fondy, případně i rizikovější dluhopisové strategie včetně konvertibilních dluhopisů, high yield dluhopisů, to je jedna kategorie. Druhá kategorie, kterou bych zmínil, jsou fondy, které investují většinu aktiv v měnách, které mají potenciál růst ještě rychleji, než česká koruna.

Máme například velmi úspěšný fond zaměřený na emerging markets dluhopisy v lokálních měnách, který podle mě nemá smysl zajišťovat do CZK.  Dluhopisy denominované v těchto měnách většinou nesou vyšší výnos do splatnosti, o který měnovým zajištěním přicházíte. Proto lze očekávat, že i s vyšší volatilitou mohou přinést vyšší výnos. Podobné je to třeba u akcií některých rozvíjejících se trhů, tam kde je zvykem investovat v lokálních měnách. Například v Turecku.

Čím si myslíte, že mohou být fondy BNPP pro investory zajímavé oproti konkurenci?

Naší hlavní devizou je mimořádně široká nabídka fondů. Myslím si, že žádný konkurent tu veřejně nenabízí ani zdaleka tolik fondů, jako BNPP IP. Pro klienty nebo poradce, kteří mají zájem si sami sestavovat portfolio a mají ambice jej sami řídit, jsme schopni dodat velké množství instrumentů, které se specializují na konkrétní trhy, můžeme nabídnout fondy denominované v měnách nebo zajištěné do měn, které tu jiné správcovské společnosti nenabízí. V době, kdy vrcholila krize v eurozóně, se mě někteří lidé z privátního bankovnictví ptali na fondy v GBP, nebo absolut return fondy v dolarech, kterých je zde obecně celkem nedostatek a tyto poptávky jsme schopni uspokojit. Dá se také říct, že z naší nabídky je poměrně velké procento fondů, které patří ke špičce.

Naopak nemáme ambici rozšiřovat škálu produktů, pokrývajících region CEE, kde mají mnohé lokální skupiny velmi kvalitní produkty. I my sice máme instrumenty zaměřené na tento region, ale nemáme jich moc. Myslím si ale, že můžeme nabídnout dobré doplňky z jakékoli části světa, jako je například Austrálie. Také například v oblasti rozvíjejících se trhů máme fondy zaměřené pouze na Jižní Koreu, Indonezii, všechny čtyři fondy BRIC jsou řízené lokálně, máme v nabídce Turecko atd. Takže v tomto směru jsme schopni jít více do detailu, než jiné společnosti působící v tomto regionu.

Které jsou nejoblíbenější fondy mezi vašimi klienty?

Pokud jde o akcie, v ČR jsou nejpoužívanější klasické fondy zaměřené na velké společnosti v e Spojených státech.  USA stále reprezentují polovinu indexu MSCI World, takže v podstatě každý druhý dolar zainvestovaný globálně je zainvestovaný v USA. Parvest Equity USA i BNPP L1 Opportunities USA jsou oba špičkové fondy ve své kategorii.

Úspěšné jsou i naše evropské akciové fondy, emerging akciové fondy. Z těch konzervativnějších strategií kvantitativně řízené fondy QUAM, série chráněných fondů STEP a v poslední době zmíněný konvertibilně dluhopisový fond se zajištěním do CZK.

Jakým způsobem BNPP řeší distribuci fondů?

BNPP žádnou vlastní pobočkovou síť nemá, takže tento přirozený distribuční kanál v ČR pro naše fondy neexistuje. Ale prostřednictvím našich distributorů, kteří mají licenci obchodníků s cennými papíry, jsme přítomni prakticky ve všech významnějších sítích působících v Čechách. A dá se říct, že absence pobočkové sítě a privátního bankovnictví nám otevírá dveře do privátních bankovnictví jiných skupin, které tady působí a chtějí doplnit nabídku instrumenty, které jejich domácí dodavatelé nejsou schopni nabídnout. Takže nedostatek vnitřní distribuce nám na jednu stranu v porovnání s konkurenty chybí, na druhou stranu nám otevírá dveře k nejvyšším klientským segmentům, které mnohé banky obsluhují.

Jsme velká evropská společnost, takže i zde jsme silní a v dohledné době zde chceme ještě více posílit. Máme také zajímavý koncept chráněných fondů STEP, u nichž jsme nedávno rozšiřovali počet ze dvou na pět fondů a zde nabízíme dokonce formální ochranu, čili jsou to zajištěné fondy, které zajišťují část kapitálu na roční bázi, ale formálně naší mateřskou bankou BNPP.

Kromě fondu denominovaného v koruně jste v poslední době přišli s některými novými chráněnými fondy. Chystáte i jiné novinky?

Ano, v listopadu a prosinci jsme zaregistrovali ve třech různých fondových rodinách několik fondů, a v první řadě jsme doplnili nabídku chráněných instrumentů. Uvědomujeme si, že klienti mají zájem o produkty, které mají určitý asymetrický profil a jsou schopné omezovat ztrátu klientů v případě poklesů na trhu, případně i za cenu ztráty části růstového potenciálu. Rozšířili jsme počet našich STEP fondů ze dvou na pět. U těchto fondů nabízíme dokonce formální ochranu, čili jsou to zajištěné fondy, které zajišťují část kapitálu na roční bázi, záruka je explicitně poskytnuta naší mateřskou bankou BNPP.

Doplnili jsme dva dolarové fondy – jeden z nich chrání 90 % majetku na roční bázi a investuje do indexu S&P 500, další replikuje obdobný fond zaměřený na rozvíjející se trhy a garantuje „pouze“ 80 % majetku na roční bázi, nicméně investuje na agresivnějších trzích, takže by se to mělo projevit na větším růstovém potenciálu. Třetí novinka je zaměřená na komodity. Ve fondové rodině Parworld jsme v září spustili chráněný fond, který garantuje, že neklesne během roku o více než o deset procent v EUR a který je zaměřen právě na komoditní trhy – investuje do podkladového indexu Dow Jones UBS Commodity Index. Tento fond za 4 měsíce vydělal 11% a navíc má parametry, které dokážou posouvat hranici ochrany směrem vzhůru v případě, že trhy se vyvíjí pro klienta správným směrem.

Druhou novinkou je doplnění nabídky fondů nabízených v ČR ve všech čtyřech fondových rodinách. V první řadě jsme zaregistrovali fond zaměřený na akciovém trhu v Indonésii, který tady donedávna chyběl. Přinesli jsme čistý komoditní fond, tedy kromě zmiňovaného chráněného fondu zde máme klasický, velký komoditní fond s 450 miliony dolarů pod správou. Myslím, že je také celkem úspěšný a výnosný a obohatí český trh podílových fondů. Zaregistrovali jsme také zajímavý globální akciový fond, kterému se daří celkem konzistentně překonávat index MSCI World, takže i to by mohlo být pro naše klienty zajímavé.

Poslední novinkou je, že v březnu dojde k fúzi určitého počtu fondů, které naopak z naší nabídky vyřadíme, protože se spojí s obdobnými strategiemi v druhé fondové rodině. A v průběhu roku je pak možné že uvidíme další podobnou fúzi, tzn., že bychom fondy Parvest, které byly spravovány i před fúzí BNPP, spojili do fondů Fortis.

Je to dáno lepší efektivitou při správě fondů?

Je to tak, toto odvětví je také o úsporách z rozsahu a velikosti. Když se podíváte na evropskou směrnici UCITS IV, která začne platit v červenci tohoto roku, jedním z primárních cílů je umožnit zefektivnění fungování fondů a umožnit fúze přes hranice aby se průměrná velikost fondů v EU přiblížila průměrné velikosti fondů v USA. Na podstatně větší trh v USA je podstatně menší počet fondů, než je tomu na starém kontinentu.

Je pravda, že velké fondy mají určité výhody. Nemohou menší fondy, resp. ty které působí na menších trzích pracovat s prostředky efektivněji právě díky tomu, že nejsou příliš velké?

Myslím, že to záleží na trhu, kde fond působí. Pokud je to fond, který se zaměřuje na nějakou méně likvidní oblast, tak zde může být velikost na škodu. Na druhou stranu je třeba říct, že z naší fondové škály většina fondů operuje na velmi likvidních trzích a na nové trhy vstupujeme, až když vyrostou na určitou velikost. Možná tím ztrácíme určitou část růstového potenciálu, ale je to i ochrana pro naše klienty, že jsme schopni ten fond řídit i v náročnějších podmínkách na trzích, kdy likvidita na trzích nějakým způsobem vysychá.

Specifikem v naší společnosti je skutečnost, že ještě před třemi lety jsme tady působili pod třemi různými značkami a některé strategie se tak v naší fondové nabídce objevují dvakrát, nebo třikrát. Fúzování a zefektivnění se tím pádem doslova nabízí. Výběr výsledné strategie, která se prokázala v minulých letech jako nejúspěšnější, je pozitivem nejenom pro společnost, ale také pro samotné investory.

Ve druhé části rozhovoru se podíváme na to, proč jsou fondy lepším nástrojem pro drobné investory než ETF nebo certifikáty, na budoucí vývoj na trzích a jaký je rozdíl v přístupu retailových a institucionálních investorů k investování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.