Sobota 08. srpna. Svátek má Soběslav.

BNP Paribas uvádí první fond denominovaný v koruně

BNP Paribas Investment Partners v září 2010 představila první fond s plným měnovým zajištěním do české koruny. Jde o novou třídu lucemburského fondu BNP Paribas L1 Convertible Bond World.

Fond investuje do konvertibilních dluhopisů, které je možné vyměnit za akcie emitenta. Fond vznikl v roce 2004 a v portfoliu drží 140 titulů. Portfolio fondu je tak diverzifikované jak z hlediska geografické p ů sobnosti emitent ů a jejich kreditní kvality, tak z pohledu sektor ů. Nový fond je reinvestiční t ř ídou úsp ě šného fondu, který celkov ě spravuje 1,2 miliardy EUR.   Fond BNP Paribas L1 Convertible Bond World je ř ízený týmem specialist ů na jednotlivé regionální trhy pod vedením Pierra Lepicarda.

"Nejistota na akciových trzích vede investory k vyhledávání alternativních investic. Konvertibilní dluhopisy se chovají asymetricky, obvykle následují r ů st akciových trhu ze dvou t ř etin, ale kopírují pokles akcií jen z jedné t ř etiny. V dlouhém horizontu dosahují výnosu srovnatelných s akciovým trhem, avšak p ř i polovi č ní kolísavosti. Tento asymetrický profil nás p ř esv ě d č il, abychom jako historicky první fond skupiny BNPP IP v
č eské korun ě
nabídli práv ě
naší vlajkovou lo ď
pro oblast konvertibilních dluhopis ů ", ř ekl Jan Ma ň ák, ř editel rozvoje obchodu BNP Paribas Investment Partners pro Č R a SR.

Zdroj: Tisková zpráva BNP Paribas

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.