Pondělí 18. října. Svátek má Lukáš.

Jaký bude maximální důchod v roce 2022?

Foto: Shutterstock

Legislativou je nepřímo zastropována maximální měsíční částka státního důchodu, neboť příjmy se při výpočtu státního důchodu počítají v omezeném rozsahu. Jaký maximální důchod mohou tedy příští rok očekávat lidé s nadstandardními příjmy?

Měsíční částka starobního důchodu přiznaného v roce 2022 bude záviset na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Právě osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) se přitom hodnotí v roce 2022 pouze do částky 155 644 Kč. K částce osobního vyměřovacího základu nad tuto hranici se nepřihlíží. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu redukuje a výsledkem je výpočtový základ. Do částky 17 121 Kč se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, od částky 17 121 Kč do částky 155 644 Kč se započítává z 26 %.

Praktický příklad

Pan Tomáš má osobní vyměřovací základ za odpracované roky ve výši 170 000 Kč a pan Miroslav ve výši 210 000 Kč. Oběma pánům se však bude při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 osobní vyměřovací základ započítávat pouze do částky 155 644 Kč. Výpočtový základ, což je redukovaný osobní vyměřovací základ, budou mít oba pánové stejně vysoký, tedy ve výši 53 137 Kč. Z první redukční hranice budou mít oba pánové zápočet 17 121 Kč a z druhé redukční hranici 36 016 Kč, výpočtový základ mají tedy 53 137 Kč (17 121 Kč + 36 016 Kč).

Rozhoduje získaná doba pojištění

Z důvodu zastropování osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu nemůže být při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 výpočtový základ vyšší než 53 137 Kč a výslednou částku státního důchodu následně ovlivňuje „jen“ získaná doba pojištění. Při osobním vyměřovacím základu nad 155 644 Kč tedy závisí maximální částka státního důchodu v příštím roce na získané době pojištění. Každý ukončený rok pojištění totiž činí 1,5 % výpočtového základu, takto se získá procentní výměra důchodu. Základní výměru důchodu v roce 2022 ve výši 3 900 Kč budou mít všichni penzisté stejně vysokou, stejně jako v předchozích letech.

Praktický příklad

Pan Tomáš z předchozího příkladu odejde tedy v roce 2022 do starobního důchodu a výpočtový základ bude mít vypočtených 53 137 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let.

  • Základní výměru důchodu bude mít pan Tomáš 3 900 Kč.
  • Výpočtový základ bude mít uvedených 53 137 Kč.
  • Zápočet za odpracované roky bude mít 67,5 % (45 let x 1,5 %), procentní výměra důchodu bude tedy činit 67,5 % z výpočtového základu.
  • Procentní výměru důchodu bude mít v částce 35 868 Kč (53 137 Kč x 67,5 %).
  • Měsíční důchodu pana Tomáše přiznaný v roce 2022 bude činit 39 768 Kč (3 900 Kč + 35 868 Kč).

Maximální důchod dle doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten maximální důchod v závislosti na získané době pojištění v roce 2022 u vybraných dob pojištění. Někteří občané mohou z důvodu přesluhování, kdy pracují i po dosažení řádného důchodového věku a o důchod si požádají později, než činí jejich řádný důchodový věk, ještě vyšší dobu pojištění a následně i vyšší státní důchod. Pro názornost máme uvedenu dobu pojištění jen do rozsahu 48 let.

Výpočtový základ Doba pojištění Měsíční starobní důchod
53 137 Kč 36 let 32 594 Kč
53 137 Kč 38 let 34 189 Kč
53 137 Kč 40 let 35 783 Kč
53 137 Kč 42 let 37 377 Kč
53 137 Kč 44 let 38 971 Kč
53 137 Kč 46 let 40 565 Kč
53 137 Kč 48 let 42 159 Kč

Tabulka: vlastní výpočet autora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.