Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

Jaké podmínky je nutno splnit pro přiznání důchodu?

Doklady při žádosti o důchod
Penze Petr Gola 06.11.2020 | 00:00 0 Komentářů

Pro přiznání všech státních důchodů musí být splněny zákonné podmínky. Pro přiznání starobního důchodu nestačí pouze dosáhnout důchodového věku, musí být získána i minimální doba pojištění.

O každý státní důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Aby mohl být řádný starobní důchod pobírán na účet, tak musí žadatel dosáhnout řádného důchodového věku a získat alespoň dobu pojištění v rozsahu 35 let.

Počítají se i náhradní doby pojištění

Do nutné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se přitom započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). Volbou předčasného důchodu se přitom nároky na minimální dobu pojištění nesnižují.

  • Kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.
  • Kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let, ten může do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Důchodový věk se postupně zvyšuje

V Česku se řádný důchodový věk postupně zvyšuje. U žen ještě aktuálně závisí důchodový věk i na počtu vychovaných dětí. Dle aktuálně platné legislativy platí, že všichni občané narození v roce 1972 a později mají řádný důchodový věk 65 let. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk pro vybrané ročníky narození.

 

Rok narození Muži Ženy
0 dětí 1 dítě 2 děti 3 a 4 děti 5 a více dětí
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r 65r 65r 65r 63r+8m 62r+2m
1967 65r 65r 65r 65r 64r+2m 62r+8m
1968 65r 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m
1969 65r 65r 65r 65r 65r 63+8m
1970 65r 65r 65r 65r 65r 64r+2m
1971 65r 65r 65r 65r 65r 64r+8m

 

Hlídání doby pojištění

Získanou dobu pojištění je vhodné si hlídat a případné mezery v pojištění řešit účastí na dobrovolném důchodovém pojištění. V opačném případě se riskuje nepřiznání starobního důchodu v budoucnu. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je ze zákona omezena, proto je nutné se k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění přihlásit včas. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění v roce 2020 činí 2 439 Kč.

Také si přečtěte: Jak vysoký budete mít důchod, když platíte jen minimální zálohy

Minimální doba pojištění u invalidního důchodu

Žadatelé o invalidní důchod budou pravidelně každý měsíc dostávat invalidní důchod na účet pouze za předpokladu, že budou uznání invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni invalidity posudkovým lékařem a současně rovněž získají minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod zasílán na účet. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí:

  • do 20 let méně než jeden rok,
  • od 20 let do 22 let jeden rok,
  • od 22 let do 24 let dva roky,
  • od 24 let do 26 let tři roky,
  • od 26 let do 28 let čtyři roky,
  • nad 28 let pět let v posledních deseti letech před přiznáním invalidity.

Občané starší 38 let, kteří nesplňují podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních deseti letech před vznikem invalidity, splní dobu pojištění i v případě, že získali dobu pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních dvaceti letech.

Také si přečtěte: Příjem z pronájmu v důchodu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.