Čtvrtek 03. prosince. Svátek má Svatoslav.

Jak vysoký bude maximální a jak nízký bude minimální důchod v roce 2021?

Maximální a minimální důchod
Penze Petr Gola 13.11.2020 | 00:00 0 Komentářů

Výpočet starobního důchodu v roce 2021 budou ovlivňovat rozhodné příjmy od roku 1986 a získaná doba pojištění. Jak vysoký může být maximální státní důchod a jak vysoký bude minimální státní důchod?

Měsíční částka starobního důchodu v roce 2021 bude záviset na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Osobní vyměřovací základ se bude počítat z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020, přičemž dřívější příjmy se budou přepočítávat na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Zjednodušeně můžeme osobním vyměřovacím základem nazvat průměrnou hrubou měsíční mzdu v současné hodnotě. Jak se počítá osobní vyměřovací základ?

Při výpočtu starobního důchodu bude platit, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Minimální starobní důchod

Každý starobní důchod se bude příští rok skládat ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2020 bude činit 3 550 Kč. Procentní výměra důchodu nemůže být dle § 33 zákona o důchodovém pojištění nižší než 770 Kč.

Minimální starobní důchod přiznaný v roce 2021 nemůže být tedy nižší než 4 320 Kč. Takto nízký důchod se však pobírá velmi výjimečně. Např. za celý kalendářní rok 2019 pobíralo nižší důchod než 10 038 Kč jen 10 % všech příjemců starobního důchodu.

Také si přečtěte: Příjem z pronájmu v důchodu

Výpočet výpočtového základu

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V roce 2021 se osobní vyměřovací základ počítá plně jen do částky 15 595 Kč, v intervalu od 15 595 Kč do 141 764 Kč se započítává z 26 % a k částce nad 141 764 Kč se nepřihlíží. Redukovaným osobním vyměřovacím základem je výpočtový základ.

Také si přečtěte: Valorizace důchodu 2021

Jak se počítá důchod

Pan Martin má osobní vyměřovací základ ve výši 35 000 Kč. Výpočtový základ (tj. redukovaný osobní vyměřovací základ) pana Martina je tedy 20 641 Kč. Do částky 15 595 Kč činí zápočet 15 595 Kč, z částky 19 405 Kč (35 000 Kč – 15 595 Kč) činí zápočet 5 046 Kč (19 405 Kč x 26 %). Výpočtový základ je následně součtem částek ze dvou redukčních hranic, tedy uvedených 20 641 Kč (15 595 Kč + 5 046 Kč).

Procentní výměra důchodu následně činí 1,5 % z výpočtového základu za každý získaný rok pojištění. Pan Martin získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, jeho procentní výměra důchodu je tedy 13 624 Kč (1,5 % x 44 let x 20 641 Kč).

Maximální výpočtový základ

Vzhledem k redukci nemůže být výpočtový základ v roce 2021 vyšší než 48 399 Kč. Z druhé redukční hranice může být zápočet maximálně 32 804 Kč (141 764 Kč – 15 595 Kč) x 26 %). Maximální výpočtový základ může činit příští rok maximálně 48 399 Kč (15 595 Kč + 32 804 Kč). Při získání maximálního výpočtového základu se následně měsíční starobní důchod liší v závislosti na získané době pojištění.

Stejně vysoký maximální výpočtový základ mají občané bez ohledu na výši jejich osobního vyměřovacího základu nad limit 141 764 Kč. Tedy občané s osobním vyměřovacím základem ve výši 150 000 Kč a 200 000 Kč budou mít při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 výpočtový základ 48 399 Kč.

Výpočet důchodu z maximálního výpočtového základu

Paní Markéta odejde v roce 2021 do starobního důchodu a bude mít maximální výpočtový základ ve výši 48 399 Kč. Paní Markéta získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Procentní výměra starobního důchodu paní Markéty bude tedy činit 31 944 Kč (1,5 % x 44 let x 48 399 Kč). Měsíční starobní důchod bude paní Markéta mít 35 494 Kč (základní výměra důchodu 3 550 Kč + procentní výměra důchodu 31 944 Kč).

Pokud by paní Markéta získala např. dobu pojištění v rozsahu 42 let, potom by měsíční starobní důchod měla 34 042 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let by měsíční starobní důchod byl 36 220 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.