CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Petr Gola

29. 04. 2010

2 komentáře

Jak se liší důchody dle příjmu ve světě?

 


 

Výpočet důchodu podléhá určité redukci a solidaritě ve většině vyspělých zemích světa. Výsledná poměr penze ke mzdě dosahované před odchodem do důchodu je u občanů s nadstandardními příjmy nižší než u občanů pobírající podprůměrnou mzdu. V Česku je však redukce nejvyšší ze členských zemí EU:

 • občan pobírající celý život podprůměrnou mzdu (ve výši 75 % průměrné mzdy) může očekávat důchod ve výši 74 % čisté mzdy před odchodem do důchodu,
 • občan pobírající celý život nadprůměrnou mzdu (ve výši dvojnásobku průměrné mzdy) může očekávat důchod ve výši 41 % čisté mzdy před odchodem do důchodu.

Redukce v Česku v praxi

Příčinou malých rozdílů ve výši důchodů v Česku je značná redukce výpočtového základu při výpočtu důchodu. Výpočtovým základem pro výpočet klasické starobní penze se rozumí osobní vyměřovací základ občana. Zjednodušeně řečeno to je průměrný měsíční výdělek občana od roku 1986 až do odchodu do důchodu. Dřívější příjmy se při výpočtu zohledňuji koeficientem, aby se eliminoval vliv inflace.

 • V případě, že výpočtový základ nepřevyšuje částku 10 500 Kč, tak se započítává v plné výši,
 • je-li výpočtový základ v rozmezí 10 500 Kč až 27 000 Kč, tak se započítává ze 30 %,
 • když je výpočtový základ vyšší než 27 000 Kč, tak se započítává pouze z 10 %.

Následná penze potom závisí na počtu let pojištění. Čím vyšší počet let pojištění, tím vyšší penze. Za každý rok pojištění se počítá 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu.

Mzda vyšší o 10 tisíc, důchod  vyšší o 630 Kč

Vliv redukce výpočtového základu si můžeme ilustrovat u občana s průměrným měsíčním příjmem od roku 1986 do roku 2009 ve výši 27 tisíc Kč a občana s průměrným měsíčním příjmem za stejné období ve výši 37 tisíc Kč. Pro zjednodušení počítáme, že oba občané splnili 42 let pojištění.

1) Osobní vyměřovací základ 27 tisíc Kč

 • do 10 500 Kč se počítá v plné výši, tj. 10 500 Kč
 • od 10 500 Kč do 27 000 Kč se počítá ze 30 %, tj. 4 950 Kč
 • procentní výměra důchodu činí 9 734 Kč (15 450 Kč ∙ 63 %)
 • základní výměra důchodu činí 11 904 Kč (9 734 K4 + 2 170 Kč)

2) Osobní vyměřovací základ 37 tisíc Kč

 • do 10 500 Kč se počítá v plné výši, tj. 10 500 Kč
 • od 10 500 Kč do 27 000 Kč se počítá ze 30 %, tj. 4 950 Kč
 • nad 27 000 Kč se počítá 10 %, tj. 1 000 Kč
 • procentní výměra důchodu činí 10 364 Kč (16 450 Kč ∙ 63 %)
 • základní výměra důchodu činí 12 534 Kč (10 364 Kč + 2 170 Kč)

Zvýšení průměrné měsíční mzdy o 10 tisíc Kč (nad poslední redukční hranici ve výši 27 tisíc Kč) znamená zvýšení měsíční penze pouze cca o 630 Kč (mírně se liší dle počtu let pojištění).

Podprůměrná mzda – vysoká penze, nadprůměrná mzda – nízká penze

Penze občanů s podprůměrnou mzdou je v Česku vysoká (v porovnání se mzdou před odchodem do důchodu) a je dokonce vyšší než činí průměr za všechny členské země OECD. Penze občanů s nadprůměrnou mzdou je naopak nízká a značně pod průměrem zemí OECD.

Výpočet v Česku

Průměrná mzda za uplynulý rok 2009 činila v Česku 23 598 Kč:

 • podprůměrná měsíční mzda ve výši 75 % tak činí 17 699 Kč
 • nadprůměrná měsíční mzda ve výši 200 % tak činí 47 196 Kč

Nyní se vypočteme penzi v obou případech. Počítáme, že občan splnil podmínku 44 let pojištění.

1) Osobní vyměřovací základ 17 699 Kč

 • redukovaný osobní vyměřovací základ činí 12 657 Kč
 • základní výměra důchodu činí 2 170 Kč
 • procentní výměra důchodu činí 8 354 Kč (66 % z 12 657 Kč)
 • měsíční důchod činí 10 524 Kč (2 170 Kč + 8 354 Kč)

Průměrná čistá mzda u hrubé mzdy 17 699 Kč je 14 252 Kč. Měsíční důchod 10 524 Kč tak činí 74 % z čisté mzdy.

2) Osobní vyměřovací základ 47 196 Kč

 • redukovaný osobní vyměřovací základ činí 17 467 Kč
 • základní výměra důchodu činí 2 170 Kč
 • procentní výměra důchodu činí 11 529 Kč (66 % z 17 467 Kč)
 • měsíční důchod činí 13 699 Kč (2 170 Kč + 11 529 Kč)

Průměrná čistá mzda u hrubé mzdy 47 169 Kč je 34 555 Kč. Měsíční důchod 13 699 Kč tak činí 40 % z čisté mzdy.

Jak je to v ostatních zemích OECD?

V přiložené tabulce máme uveden výši důchodu (v % k čisté mzdě) v zemích OECD u občana pobírajícího celý život mzdu na úrovni 75 % průměrné mzdy a u občana pobírajícího celý život mzdu na úrovni 200 % průměrné mzdy. Protože zpráva OECD pracuje s daty z let 2007 a 2008, je zde malá odchylka proti našemu výpočtu s daty za rok 2009. Ve všech zemích se porovnává čistá mzda před odchodem do důchodu a čistý důchod. V některých zemích podléhá důchod dani z příjmu fyzických osob, v některých nikoliv.

Z členských zemí Evropské unie je v Česku nejvyšší redukce a české penze jsou tedy velmi rovnostářské (viz. ukázkový příklad). Nízký rozdíl ve výši důchodu u občana s nadprůměrnou a podprůměrnou mzdou je ještě ve Švýcarsku, Kanadě a Novém Zélandu. V těchto čtyřech zemích činí rozdíl více než 30 %, průměr za členské země OECD je přitom 13 %.

Jaký bude výpočet od září 2011?

Nastavení nového výpočtu měsíční penze nebude rozhodně jednoduché. Důchodový systém v Česku je již nyní v záporných číslech. Příjmy od pracujících tak nedostačují na úhradu penzí současných důchodců. Tento rozdíl se musí dorovnávat s jiných zdrojů. Pravděpodobně  bude muset dojít k postupnému celoplošnému snižování státního důchodu a zvýšení „daňového příjmu“.

Tabulka: Výše čistého důchodu k čisté mzdě v zemích OECD (v %)

Země

Výše důchodu

(v % z předchozí mzdy)

0,75

2

Řecko

110,1

104,2

Nizozemí

107,4

95,5

Dánsko

106,2

77,7

Lucembursko

99,7

91,8

Island

97,7

90,6

Maďarsko

95,4

99,2

Rakousko

90,3

64,8

Španělsko

84,1

72,2

Švýcarsko

79,4

33,4

Itálie

74,8

78,7

Polsko

74,7

77,0

Česko

74,7

41,1

OECD

74,0

60,8

Norsko

72,3

52,8

Slovensko

70,4

75,9

Belgie

69,0

41,2

Kanada

68,9

30,9

Švédsko

67,4

85,9

Portugalsko

66,7

72,6

Francie

65,6

57,5

Austrálie

63,7

36,8

Finsko

62,7

64,5

Německo

61,1

44,4

Korea

53,5

29,6

Nový Zéland

53,5

22,8

Irsko

50,1

24,4

USA

49,2

33,3

Velká Británie

48,0

22,8

Japonsko

42,8

30,8

Mexiko

38,1

39,7

Pramen: OECD: Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries, ISBN 9789264060715

Loading

Vstoupit do diskuze 2 komentářeDiskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Tat

  30 dubna, 2010

  Chybí porovnání za kolik se v jednotlivých státech dá žít. Dále je vidět, že při přijmu 0,75
  jsme v druhé půli tabulky, Takže případné snížení
  v této kategorii znamená v česku chudobu u 70% důchodců, prtože plat obyčejného zaměstnance je obvykle nižší než tato hranice.

  Odpovědět

 • Fejtek

  30 dubna, 2010

  Pozor na jednostranné porovnání. Třeba Německo také nevychází nijak excelentně, ale uvědomme si, že tam mají strop pojistného (tuším 1,6násobek průměrné mzdy). To silně „redukuje“ ten solidární efekt – ti výšepříjmoví si musí spořit sami, ale nekrvácejí na socialistické výši pojistného.

  Odpovědět