CZK/€ 24.460 +0,49%

CZK/$ 23.227 +1,12%

CZK/£ 28.235 +0,32%

CZK/CHF 25.379 +0,81%



 

Investiční životní pojištění není v současné podobě vhodný nástroj k investicím. O tom možná pochybuje jen ministerstvo financí, které tyto investice prostřednictvím zákona o daních z příjmů podporuje, a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která na otázku, jak si spoří na stáří, vyjmenovala státem podporované produkty na stáří, včetně IŽP[1]. Proč ho ale nenazývat spořením?

Důvod leží v Dohledovém benchmarku ČNB č. 5/2013 z 28. srpna 2013. „Jde-li o produkty životního pojištění, neměla by propagace ve vztahu k pojistnému produktu obsahovat tvrzení, že se jedná o formu spoření peněžních prostředků nebo součást spořících programů apod., které by mohly vyvolat záměnu,“ uvádí ČNB v Dohledovém benchmarku 5/2013.

Z tvrzení „neměla by“ se najednou stává sankce pro subjekty, které doporučení nevezmou více než doslova. A co hůř, i zpětně. Kupříkladu SMS finanční poradenství je trestáno za užívání „spoření“ při prodeji IŽP v časovém rozmezí od 1. ledna 2012 do 6. února 2014. Tedy i za období více než rok a půl před vydání benchmarku, který nedoporučuje nazývat investiční životní pojistku spořením.

„Pojem „spoření“ jsme v uvedených materiálech uváděli v dobré víře, že jej lze užívat, když v té době byl prezentován rovněž na webových stránkách k životnímu pojištění Flexi Pojišťovnou České spořitelny, která je dlouhodobě našim významným partnerem. Tato skutečnost a argument, že všechny uvedené dokumenty byly v létech 2011, 2012 a 2013 prokonzultovány s ČNB a že k jejich finálnímu obsahu zástupci ČNB nevznesli žádnou připomínku, nebyla v rozhodnutí Správního orgánu zohledněna,“ uvádí Zbyšek Kawulok, statutární ředitel, ve stanovisku SMS finančního poradenství k rozhodnutí ČNB.

Společnost DataLife je za stejný prohřešek sankcionována dokonce za období od 24. listopadu 2010 do 27. července 2014. Jaká část z pokuty 200 tis. Kč ovšem na 8 případů klamání spotřebitele nazýváním IŽP spořením připadá, nelze identifikovat. Sankce je udělena dohromady s trojnásobným prodejem investičních produktů neodpovídajících investičnímu profilu klienta…[2]

REKLAMA

„ČNB se k používání pojmu spoření v souvislosti s investičním životním pojištěním vyjádřila v benchmarku č. 5/2013 Propagace pojistných produktů, nicméně je nutno konstatovat, že ani před vydáním tohoto benchmarku neexistoval protichůdný přístup, tj. že by bylo možné použití pojmu spoření v souvislosti s IŽP považovat za objektivní, jasné a neklamavé,“ zdůvodňuje retroaktivní přístup vzhledem k benchmarku ČNB v odpovědi na dotazy zaslané redakcí Investujeme.cz.

ČNB se odvolává na skutečnost, že prostředky jsou prostřednictvím životních pojistek investovány do rizikových produktů, které je třeba nazývat investičními. Třeba jako v doplňkovém penzijním spoření, kde jsou také v některých programech investovány do akcií, dluhopisů… ale, zdá se, že i zákon jde proti rozhodnutí ČNB o nenazývání investičních produktů spořením. S menší mírou sarkasmu by měl někdo centrální bance doporučit podat ústavní stížnost na rozpor zákona s jejím dohledovým benchmarkem.

„Použití výrazu „spoření“ v zákonných pojmech v oblasti důchodového spoření je specifického charakteru a nejedná se v tomto případě o obecně použitelné právní pojmy. Pojmy, které zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, jsou určené pouze pro účely tohoto zákona a nejsou přenositelné na IŽP, které je ze své podstaty produktem mnohem komplikovanějším a kdy zákonná úprava pojmů chybí. Při zprostředkování IŽP je tedy třeba jednat tak, aby ze strany klienta nedošlo k záměně za produkt čistě spořící,“ konstatuje ČNB.

A co hůř. Snahu sankcionovat životní pojištění jako spoření bojkotuje i Ministerstvo financí ČR. Ještě v informacích z 28. 6. 2014, tedy téměř rok po vydání předmětného benchmarku ČNB, uvádí k omezení možnosti výběru peněz z IŽP: „Účelem navrhovaného opatření není získat dodatečné zdroje do veřejných rozpočtů, ale omezit daňovou podporu produktům investičního životního pojištění, které se odchylují od sledovaného záměru, kterým je spoření na stáří.“

REKLAMA

„ČNB vykonává dohled nad finančním trhem a nepřísluší jí komentovat informace Ministerstva financí ČR uváděné v souvislosti se změnami daňových předpisů u IŽP,“ dodává ČNB.
 

Finančně poradenské společnosti ani pojišťovny nešly proti názoru ČNB. Naopak. Vesměs všechny obratem upravily své prezentace a materiály, aby dohledovému orgánu vyšly vstříc. Bohužel nebyly vždy dostatečně rychlé. Na druhou stranu cestování časem ještě nikdo nevymyslel…

A jak Česká národní banka uvádí na svých stránkách pro veřejnost: „Životní pojištění není primárně spořící produkt. Výnos takového produktu může být ovlivněn parametry produktu (například poplatky) a celkové zhodnocení Vašich prostředků se může výrazně lišit od garantované technické úrokové míry (TÚM), která se vztahuje pouze na spořící složku pojistného produktu.“ Je tedy možné považovat životní pojištění za spoření, nebo ne?



REKLAMA


[1] Kromě toho mám sjednané i životní pojištění s takzvanou investiční složkou, jejíž výnos se dá využít v důchodu na přilepšenou,“ uvedla Michaela Marksová pro iDNES.cz

[2] V některých případech skutečně k poškozování a matení klienta došlo. Ovšem nikoli tím, že by bylo IŽP nazýváno „spořením“, ale bylo označováno za „spořicí účet“, což vytváří dojem bankovního účtu. Na druhou stranu v případě, kdy je klientem uvedeno v požadavcích klienta: „Smlouva jako spoření na důchod.“ To ve světle terminologie užívané Ministerstvem financí ČR na postih rozhodně není. Ovšem rozlišit, která z pochybení k jak velkým sankcím vedla, pochopitelně není možné.

Loading

Vstoupit do diskuze 26 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Studie – euro má nulový dopad na rozvoj obchodu

Z hlediska příznivců přijetí eura zdrcující studie vychází v zářijovém vydání prestižního vědeckého žurnálu Journal of International Money and Finance (zde). Efekt eura na růst vzájemného obchodu členských zemí měnové unie je podle ní v zásadě nulový.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

23. 08. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Vašek

  29 listopadu, 2016

  Pro mě osobně velmi demotivující článek. Jsem toho názoru, že v rámci sjednávání životního pojištění nikdy nejste schopni udělat vše přesně dle představ kontrolních orgánů ČNB, to prostě není možné. Klienti jsou doslova zahlceni papíry, formuláři, dotazníky, pojistnými podmínkami, výlukami, produktovými listy, poplatkovými listy, záznamy z jednaní…je-li cílem klienty od produktů ŽP totálně odradit svojí nesrozumitelností, komplikovaností a obsáhlostí všeho možného,materiály počínaje a podklady k podpisům konče, pak se to pojišťovnám (ruku v ruce s regulátorem a EU) skvěle daří. Přidám-li k tomu pětileté storno od 1.prosince 2016, tak není o co stát, alespoň v mém případě. Řešení ? Úplně se odstřihnout od jakéhokoliv sjednávání ŽP včetně rizikovek. Pět let je prostě pět let. Ručit po takto dlouhou dobu za každou jednotlivou pojistnou smlouvu životního pojištění je pro mě zcela nepřijatelné.

  Velmi dobře to na poslední konferenci ČAPu řekl generální ředitel Allianz Pojišťovny pan Strnad: „Nejdůležitější je soustředit se na to, co s tím můžeme udělat my jako pojišťovny. Zásadní jsou z mého pohledu dvě oblasti. Za prvé transparentnost. Když si tady v sále přečteme speciální pojistné podmínky, tak se na jejich výkladu neshodneme. A když ne my, tak klient už vůbec ne. Zjednodušení pojistných podmínek je zásadní. To ale musíme vzít ty současné, hodit je do koše a začít znovu. Druhá zásadní oblast je distribuce. Dnes je to hon na klienta. Chyť klienta, prodej mu to, a když přijde problém, nějak to sfoukni a najdi dalšího klienta. Pojišťovnictví je ale služba a mě se v tomto případě libí příměr s restaurací. Do restaurace jdete, a pokud bylo jídlo i obsluha dobré, tak se tam vrátíte. V pojišťovnictví to funguje tak, že když už se do té restaurace dostanete, tak vrchní zamkne dveře. Děláme neuvěřitelné věci, aby s námi klient zůstal a nemohl odejít. Klient musí mít právo kdykoli odejít. Když bude spokojen, zůstane. Posledních 10 let je v českým pojišťovnictvím jediný pokrok v tom že jsou produkty levnější a levnější. To je problém pojišťovnictví všeobecně. Pak přicházejí start-upy, které to dělají jednodušší, transparentnější. Ne na 50 stránek podmínek, ale na 2 stránky. Nebojí se nabídnout klientovi měsíční kontrakt. Klienti mají méně času a chtějí víc pohody. Hledají službu a my jim dáváme peníze. Například u autopojištění. Když dojde ke škodě na autě, tak to zkoumáme a pak pošleme peníze, místo toho abychom nabídli službu pojištění mobility. Dali klientovi v případě nepojízdnosti jeho auta jiné auto, na dobu používání, než vše vyřídíme a ulehčíme mu práci se vším okolo. To je služba. Pak mu přivezou opravené auto a půjčené si odvezeme.“

  Odpovědět

 • Vašek

  29 listopadu, 2016

  Ještě odkaz k vyjádření pana Strnada z Allianz v rámci konference ČAPu: http://www.opo­jisteni.cz/te­ma/klub-nacelniku-pojistoven-o-uberizaci-pojistovnictvi/

  Odpovědět

 • NK

  29 listopadu, 2016

  Právě z logiky a selského rozumu nechápu naprosté odříznutí od ŽP – pakliže dělám svou práci svědomitě, s maximální komplexností a hlavně stavím základy práce na vztahu klient – poradce, pak mi nějaké storno 5 let nemusí ani trochu vadit :)

  Nerozporuje to ani tomu co říká pan Strnad. Pokud je klient spokojený, vrátí se s krátkodobými věcmi. Ale zrovna ŽP není produkt na krátkodobá rozhodnutí – má svůj význam.

  Odpovědět

 • Vašek

  30 listopadu, 2016

  Stále si nerozumíme, zkusím to tedy napsat jinak: pět let je pro mě osobně neakceptovatelně dlouhá doba, po kterou se u klienta může stát sto a jedna věcí. Pojišťovna zamítne pojistné plnění, klienta osloví známý z rodiny, co to taky „dělá“ (možná „jinak“), ztráta zaměstnání, rozvod, neočekávané finanční výdaje, konkurenční nabídka s bonusem „část provize bokem do ruky“. Prosím, neargumentujte vztahem s klientem, péčí, pravidelným servisem a dalšími věcmi, realita v terénu je odlišná od toho, co zde někteří poradci píší. Naposledy mi klient po cca 4 letech ukončil RŽP od Uniqa Pojišťovny jen proto, že mu poradce z MLM sjednal totéž, ale na rozdíl ode mě se ještě rozdělil o provizi. Výše zmíněná rizika bych dokázal akceptovat u dvouletého ručení, u pětiletého však nikoliv. Budete-li argumentovat možností rozložení provize do pěti let (tj. každý rok 20% x 5 let), budu Vám argumentovat tím, že se neuživíte, a pokud ano, tak se uhoníte k smrti, protože budete muset na tentýž výdělek pracovat o 400% procent více než nyní, což jak asi sám uznáte je nereálné. Snad se mi to podařilo formulovat srozumitelně. Pokud ne, tak se omlouvám, ale to už je vlastně jedno, zítra máme 1.prosinec 2016 :0)

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  1 prosince, 2016

  Dobré jitro, pane kolego Vašku!

  Je prvního prosince. Nevidím to zcela tragicky přesto, že máte úplnou pravdu. Budete provizi vracet ve 101 případech, za které nemůžete a vaše jakkoliv kvalitní péče tomu nezabrání, protože klient má své priority, proč mu bude jedno, že vy vracíte. Jediná cesta, jak zůstat poradcem a dělat komplexní službu je ta, že některé věci prostě budete dělat s vědomím, že pomáháte klientovi a zachraňujete mu téměř zadarmo jeho rizika, ale více vás budou živit jiné produkty. Do doby, než to pánům z pojišťoven dojde, do doby, než jim totálně selže jejich trh, než pan Šincl dostane nové úkoly… kupodivu, zákonodárce obecně neoplývá bystrým intelektem a jeho regulační pokus směřuje k trestání toho poradce, který je nevinný. Dávám tomu zákonu tak 2, maximálně 4 roky, pak bude změněn ve prospěch byznysu úměrně s tím, jak páni kapitáni dostanou za uši od majitelů pojišťoven.

  Umím v této nové době, v těch pár letech kritických pro přežití na trhu, pomoci vám přežít. Proto mi prosím zavolejte pro další informace. Mé mobilní číslo a mail jsou v mém profilu zde na webu. Týká se to i jiných pánů kolegů, či kolegyň. Přeji vám všem krásné ráno a kdo včera pil na žal, tak krátkou kocovinu po probuzení. Pojišťovat lidi je prostě služba a poslání. Nejde říct, že od toho dáváme úplně všichni ruce pryč. Jako nemůže na pohotovosti doktor říct, jděte s tím infarktem do (víte kam, že?), já tu jen zaskakuju, případně chci ignorovat infarkty či jejich rizika. Klienta totiž vůbec nezajímá debilní regulace vašeho výdělku, zajímá jej jen jeho zájem a právě teď věří – chtěl by věřit vám. Ale i ten nový klient. To chcete všude říkat, že kvůli korupčníkům už pojišťujete jen majetky? Klienti vás možná budou litovat, ale nechají se obsloužit jinde, bude jim to úplně jedno, nakonec je někdo pojistí a je lepších 20% výdělku než 0% výdělku, víte? Mnoho si jich nezískáte. Navenek řeknou, jak moc vás chápou, ale budou hledat jiného kolegu. Nebo později budou jiným kolegou nalezeni a budou pro něj získáni z důvodu celé služby. A pak se začnete divit, proč už má auto pojištěné jinde než u vás, atd.

  Abyste se neuběhal k smrti a nemusel pracovat o 400% více, musíte na to jinak a to vám sdělím na naší schůzce. Jistě se vám bude líbit, co jsem připravil pro slušné poradce.

  Odpovědět

 • Vašek

  1 prosince, 2016

  Děkuji pane Hanzle za Vaši nabídku, ale o schůzku s Vámi nemám zájem. Jsem zásadový člověk a včerejší den byl opravdu tím posledním, kdy bych ještě sjednal jakékoliv životní pojištění. Dnes již máme 1.prosince a já si za svým postojem pevně stojím. Přeji Vám mnoho profesních úspěchů a nechť se Vám daří.

  Odpovědět

 • pavel-hanzl

  2 prosince, 2016

  Pane Vašku, mohu vás uklidnit. Mé řešení je založeno na kvalitní službě, kde dominují investice s velmi nízkými vstupními poplatky pro klienty, naučím vás hledět na pojistky jako na pouhý doprovodný produkt, kde vám nebude vadit průběžná provize. Zaměřuji se na bohaté klienty, učím obchodní metodu. Stále ještě nemáte zájem?

  Odpovědět

 • Vašek

  2 prosince, 2016

  Dobrý den pane Hanzle, opravdu, ale opravdu nemám zájem. Děkuji za pochopení.

  Odpovědět

 • 29 listopadu, 2016

  Vašku, šašku, smlouvy sjednáváš na 30 a více let, ale odmítáš za ně ručit „pouhých“ 5 roků. Čili zjevně klientům prodáváš nesmysly a hovna. Ostatně jako všichni finanční rádoby poradci.

  Odpovědět

 • Vašek

  29 listopadu, 2016

  Nemějte strach, poslední den, kdy bych mohl ještě prodat nějakou životku (tu opravdu poslední), je zítra, tj. středa 30.11. Ve čtvrtek 01.12. mě žádné pětileté storno trápit nebude, na to můžete vzít jed. Když jakékoliv ŽP nebudu (a odmítám) po tomto datu sjednávat, tak z logiky věci nemohu (tedy nebudu) ručit za žádnou provizi. Klidné spaní, čistá hlava a svědomí jsou k nezaplacení.

  Odpovědět

 • Jirik

  29 listopadu, 2016

  Tady je prvořadé si uvědomit postavení ČNB.
  Postavení ČNB jako nezávislé instituce je vydefinováno v Ústavě ČR, kterou rozvádí dále zákon č. 3/1993 Sb., o České národní bance.
  ČNB je regulátorem a dohledem.
  Zákon vymezuje rozsah kompetencí ČNB.
  Stanovování obsahu pojmů není v kompetenci dohledu, ale regulátora. Ovšem nad zprostředkovateli vykonává ČNB funkci dohledu, tj. dohlíží, zda subjekty fungují v souladu se zákonem. Výklad zákonů je pouze na soudech, nikoliv na ČNB.
  K IŽP – je rozdíl, zda je IŽP spořením nebo jeho součástí je spoření. Zákon č 427/2011 Sb. nazývá i produkt, ve kterém je klient vystaven investičnímu riziku spoření. Argument, že investiční složka nesmí být nazývána spořením, je v tomto kontextu problematický. Ale klienta je nutné upozornit na rizika, čemuž ale PPZ zbla nerozumí, v tomto je požadavek ČNB pochopitelný.

  Odpovědět

 • Jirik

  29 listopadu, 2016

  zákon č. 6/1993 Sb.

  Odpovědět

 • Lukáš

  29 listopadu, 2016

  Ať se to jmenuje, jak se to jmenuje. Ať si o tom ČNB myslí své, ale tady je opravdu nějaký profík, který si doopravdy myslí, že je lepší dávat 1000 Kč na IŽP bez pojištění, než do DPS, nebo do přímých investic? Přiznejme si, toto udělá poradce přeci jen kvůli provizi. Nic víc.

  Odpovědět

 • Jirik

  29 listopadu, 2016

  Pokud srovnám s investicemi (pravidelné s předplaceným poplatkem) možnost příspěvků zaměstnavatele do IŽP, může to vyhrát i IŽP.

  Odpovědět

 • Lukáš

  29 listopadu, 2016

  vy raději klientovi nabídnete čerpat příspěvek do IŽP, které je nastaveno jen na spoření, než do DPS? co vás k tomu, mimo skvělou provizi, vede? v čem je to výhodnější pro klienta?

  Odpovědět

 • Jirik

  29 listopadu, 2016

  Já jsem ale porovnával něco jiného.

  Odpovědět

 • Radek

  29 listopadu, 2016

  A co? To je, jako kdyby doktor při zánětu prstu nabídl amputaci ruky a řekl, že je to lepší než amputace paže, ale zapoměl by se zmínit o antibioticích, která zánět vyléčí. A nebo jsem nepochopil, kam míříte…

  Odpovědět

 • Jirik

  29 listopadu, 2016

  Můžete mít oboje. U ŽP máte podstatně širší výběr, do čeho investovat.

  Odpovědět

 • Lukas

  29 listopadu, 2016

  To je dost slaby argument. Na trhu je 8 penzijnich spolecnosti. Pokud podle vas ani jedna nema nejaky zajimavy fond, tak to je dost smutny nazor. A co podstatne vetsi naklady a poplatky? Co prisnejsi danova pravidla? Pokud prodavate IZP na sporeni a klientum takto „radite“, tak uz chapu, proc ma nase profese tak strasny jmeno mezi lidmi. Ale chapu, pro provozi preci cokoliv a dyt to tak preci klient chtel a klient mi vse podepsal :) :) Smutneeee

  Odpovědět

 • Vašek

  29 listopadu, 2016

  …nějak se živit musí. A provize z IŽP je rozhodně několikanásobně větší a zajímavější vývar než z DPS, to si nebudeme nalhávat. Nějaké objektivita ? Ano, to rozhodně, ta provizní.

  Odpovědět

 • Jirik

  29 listopadu, 2016

  Díval jste se někdy na účastnické fondy DPS, kolik jich je v nabídce u každé penzijní společnosti? A znáte zákon č. 427/2011 Sb.?
  A porovnal jste to s možnostmi v rámci IŽP?

  Odpovědět

 • Lukas

  29 listopadu, 2016

  naprosty souhlas

  Odpovědět

 • singerko

  1 prosince, 2016

  otazka je, ci mozem po 30tich rokoch sporenia skoncit v minuse? pokial ano, nemoze ist o sporenie

  Odpovědět

 • Jan

  10 prosince, 2016

  Jak pěkné je číst, kterak šmejdské firmy kopou kolem sebe a nadávají, že jsou sankcionované za zcela vědomé a cílené klamání klientů.

  Že IŽP je podvod na lidi, to se ví už roky. Připadá mi to, jako by se po zmedializování kauzy o prodejcích biolamp začali tito ohrazovat, že důchodce na dané akce vozili v dobré víře a že vlastně nebylo jasné, že to či ono se nemá…

  Hlavně, že každý MLM bouchač se dušuje, že to on nedělá, či že jeho zastřešující organizace to nedělá… A přes to ta změna zákona je tak postihuje…

  Osobně já ve financích něco odbyté mám, považuji to za sice životně přínosnou, ale též velmi drahou zkušenost. Jsem velmi rád, že to je pryč a že mě nehoní žádní „lídři“ k akvizicím klientů, kteří býti klienty nechtějí (ať už hned či vůbec) atd.

  Coby klientovi mi pro pojistky vypadnul jako ideální jeden borec z E-financí, kterému když zavolám o povinné ručení či pojistku na blbost, nachystá mi dle MÉHO zadání možnosti a uzavře se mnou to, co si já objednám. A jsme všichni spokojení, aniž by ke mně chodit domů, aniž by po mně chtěl „doporučení“ atd.

  A dokud nebude tato branže prostá všech provizních systémů postavených na přebouchávánání IŽP a na tom, že se vodí mladí či jinak manipulovatelní lidi, aby na falešné vize lákali další ovečky, situace se nezlepší.

  Divoké akvizice klientů do multilevelů bych přirovnal k situaci, kdy by novopečený zedník vehementně vyvolával lidem, aby jim vnutil své služby, i když tito nic přestavovat nehodlají.

  Tohle ale člověku dojde až tehdy, když např. kvůli rekonstrukci bydlení se dobrých řemeslníků doprošuje jako za socíku, aby vůbec přišli, zatímco když zedník v květnu není na roztrhání, rychle od něj co nejdále…

  A pokud ten zákon (a to s touhle eurolevičáckou vládou ani s „opozicí“ Kradouska a spol. nepeču ani náhodou) odfiltruje tyhle bouchače a napomůže ke kultivaci trhu, je to jen dobře.

  No trochu jsem se rozepsal, ale třeba to někomu něco řekne. A prodejcům kastrolů, ehm IŽP jsem asi upřímností radost neudělal.

  Odpovědět

 • Vanička

  10 prosince, 2016

  Honzo, bohužel se mýlíte, novela zákona ani omylem „neodfiltruje“ bouchače a přebouchávače životního pojištění, vždyť co se vlastně stalo ? Jen se prodloužila doba za ručení provizí ze dvou na pět let, ale provizní strop neexistuje. Taková Generali Bella Vita ZH63 má 250%, tj. každý rok 50% po dobu 5-ti let, no není to nádhera ? Jen čekám, která z pojišťoven přijde s ještě vyšším procentem, např. s 260% a podobně.

  Odpovědět

 • Honza

  25 prosince, 2016

  Stane se podle mě to, že OVB , potažmo bouchačské firmy přímo postavené na přebouchávání IŽP, budou se svým modelem provize hned v háji a přijdou tak o provizní lákadlo na náctileté „poradce“. Takže storna z doby dřívější přesáhnou přijmy z desátků vydávaných. Alespoň já si to myslím, realitu ukáže čas.

  Odpovědět