CZK/€ 25.350 +0,06%

CZK/$ 23.442 +0,45%

CZK/£ 29.634 +0,13%

CZK/CHF 26.632 +0,31%

Text: pr

21. 12. 2020

4 komentáře

Fond r2p Invest SICAV výnosem 8,4 % p.a. dokazuje, že kolektivní investování se vyplácí

 

Vysoký výnos s přiměřeným rizikem je snad pro každého investora priorita číslo jedna. V letošním roce, více než kdykoliv dříve, nabídly „ochranu“ před krizí a stabilní zázemí především alternativní investice. Za všechny třeba fond r2p Invest SICAV, který pomocí svých vložených společností investuje napříč několika kontinenty do úvěrů a pohledávek. Díky těmto skvělým hospodářským výsledkům dosáhli k září 2020 držitelé prioritních investičních akcií zhodnocení 8,4 % za uplynulých 12 měsíců.

Loading 

Kolísavé a často nevyzpytatelné křivky akciových trhů nejsou pro každého. Alternativou může být právě fond kvalifikovaných investorů, v jehož čele stojí profesionálové v oboru. A právě správa nesplacených pohledávek může být v současné době zajímavou investiční příležitostí. Nesplacených pohledávek během krize logicky přibývá a banky či jiné společnosti se jich snaží zbavit za zlomek nominální hodnoty. To fondu r2p Invest SICAV přináší mimořádnou investiční příležitost.

Fond pro držitele prioritních investičních akcií navýšil každou investovanou korunu k datu 30.9.2020 až na 1,0926 koruny. Majetek fondu ve třetím kvartálu 2020 vzrostl na 425 milionů Kč. Tím se r2p Invest SICAV zařadil mezi fondy s nejpříznivějším poměrem výkonnostních a prioritních/dividendových investičních akcií, které společnost AVANT IS, jeden z největších správců fondů v ČR, obhospodařuje. Dokládají to i výsledky publikované ne webových stránkách společnosti.

Výkonnost fondu se odvíjí od hospodaření společností, které jsou v jeho majetku. Tyto společnosti uzavírají pomyslné kolečko, co se odkupů a správy nesplacených pohledávek týče. Zároveň figurují také na trzích jihovýchodní Asie, kde lze pohledávková portfolia pořídit za mnohem nižší ceny než v Evropě. Díky profesionálnímu a zodpovědnému přístupu k dlužníkům tak skupina nabízí větší míru likvidity investic, než by tomu bylo u původních věřitelů. Ti totiž často nemají dostatek kapacit a know-how na efektivní vymáhání svých pohledávek.

Záruky pro investory

Rozpětí předpokládaného výnosu pro investora fondu se proto pohybuje mezi 7,4 až 8,4 % p.a. pro držitele PIA (prioritních investičních akcií). Pokud výnos fondu klesne například na 6 % p.a., dosáhnou investoři na výnos 7,4 % p.a.- zakladatelé fondu tuto částku dorovnají z výnosů jimi držených výkonnostních akcií (VIA). V případě, že je výkonnost fondu nad 8,4 procent, dosáhnou investoři na výnos 8,4 % p.a.. Díky tomuto redistribučnímu modelu je fond schopný zajistit investorům celkem stabilní zázemí. „Samozřejmě je nutno říci, že to není perpetuum mobile a funguje to až do výše našich vlastních zdrojů alokovaných do VIA,“ vysvětluje Petr Žáček, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti SNAPCORE a.s., která je zřizovatelem fondu.

REKLAMA

Při investování 1 milionu Kč, což je minimální výše investice do fondu kvalifikovaných investorů, tak držitel PIA dosáhne předpokládaného ročního zhodnocení 74 000 až 84 000 Kč. Pro investory požadující výnos dříve než po 3 letech, může být atraktivní, že držitel DIA (dividendových investičních akcií) obdrží zálohu na dividendu ve výši 18 500 Kč (7,4 %) na účet každé tři měsíce. V případě, že je výnosnost fondu vyšší, je držitelům DIA výnos doplacen na konci investičního období.

Zřizovatel fondu, společnost SNAPCORE a.s., řídí skupinu společností zaměřující se na nákup a inkaso dluhových portfolií v Evropě, Rusku a jihovýchodní Asii. Konkrétně se jedná o r2p Singapore, TA MERI GROUP, Vyruchai Dengi a Fairdip Finance. Za posledních 9 měsíců se těmto společnostem daří nejlépe od začátku jejich fungování. Skupina firem vykázala mezi měsíci leden až září 2020 EBIT ve výši 11,5 milionu EUR a čistý zisk ve výši 5,7 milionu EUR, což je v přepočtu přes 156 milionů Kč. Předpokládaný konsolidovaný čistý zisk společnosti SNAPCORE za rok 2020 se tak očekává na úrovni 200 milionů Kč.


r2p invest SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Loading

Vstoupit do diskuze 4 komentáře

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

BNP Paribas Energy Transition

Fond-show: BNP Paribas Energy Transition

Další z top nejvýnosnějších fondů v ČR v roce 2020. Environmentální fond zaměřený na čistou energii. Ukázkový příklad aktivně spravovaného akciového fondu, který má pro investory vysokou přidanou hodnotu. 

Text: Jan Traxler

05. 08. 2020

ESG investování a investiční fondy

Nový směr investic? Obliba ESG fondů je na vzestupu

O investičních fondech spojených s ESG politikou jsme si povídali s výkonným ředitelem Energy financial group Tomášem Voltrem. Ukázalo se totiž, že pod tlakem vyvolaným epidemií koronaviru, si tyto fondy vedou výrazně lépe než ty, které ESG politiku nemají.

Text: Daniel Mareš

14. 05. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 

 
 • Nafukoval a

  21 prosince, 2020

  8.4% není špatné zhodnocení.
  Dokud se člověk nepodívá, jak rychle roste (je nafukována, anglicky „to INFLATE“) měnová zásoba. Tedy jak rychle roste to jediné tvrdé číslo vypovídající o inflaci (ano, inflace = to inflate the money supply) a ne nějaké arbitrární a účelové CPI indexy.

  Zhodnotit investice méně, než o kolik procent přibylo peněz v oběhu (a ano, ty peníze dnes jdou prioritně na akciový trh, případně do nemovitostí, do rohlíků zatím ne), není žádný obdivuhodný výkon.

  A ano, věřte mi – když se měnová zásoba zdvojnásobí, růst cen rohlíků, energií, nájmů, atd… je jen otázkou času. Dříve či později to zasáhne i váš spotřební koš. I vy musíte sledovat růst množství peněz v oběhu, když investujete třeba proto, abyste si v penzi měli za co pořídit nové auto, do něj benzín a k němu pojistku a servis.

  Pro nezávislé statistiky inflace a vývoje měnové zásoby doporučuji stránky SHADOWSTATS tečka COM.

  Odpovědět

 • Odkazoval a

  21 prosince, 2020

  Inflace:
  http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts

  Menova zasoba:
  http://www.shadowstats.com/alternate_data/money-supply-charts

  Odpovědět

 • Richard Fuld

  21 prosince, 2020

  Peněžní inflace ve smyslu růstu objemu peněžní zásoby představuje „ředění existujících“ peněz jen z velmi malé části. Drtivá část nově bankami vytvářených peněz vzniká současně se závazkem dlužníka dluh bance splatit, tedy se závazkem dlužníka produkovat více oproti stavu před půjčkou (před vznikem nových peněz). Současně s novými penězi, které posilují kupní sílu agregátní poptávky tak na trhu přibývá i nová aktivita na straně dlužníků, která působí směrem k růstu agregátní nabídky. Takovýto růst peněžní zásoby je tak v podstatě z hlediska tlaků na růst cen neutrální.

  Měnová expanze ale může vést k růstu (nebo v krizi k zachování) objemu HDP, což se samozřejmě může projevit i růstem cen akcií. Nejde ale o přímý důsledek růstu peněžní zásoby. Jde o odraz zvýšené ekonomické aktivity v ekonomice, která generuje ekonomickým subjektům nové příjmy, z nichž část je posléze nasměřována do akcií.

  Představy, že banky tisknou peníze, a ty pak přímo tečou na akciový trh, jsou liché. Tento princip platí pouze pro velmi minoritní objem nových peněz přitékajících na akciové trhy.

  Odpovědět

 • Nafukoval a

  22 prosince, 2020

  To bych neřekl.
  Procento růstu peněžní zásoby je přeci již očištěné o peníze zanikající splátkami.

  Tedy v roce R bylo v oběhu X měnových jednotek.
  V roce R+1 se prostřednictvím úvěrů vytvořilo N nových měnových jednotek a prostřednictvím splátek starých úvěrů zaniklo M měnových jednotek (kde N>M) a tak se spočte to procento nárůstu.

  A o to procento se zkrátka zředí kupní síla dříve existujících peněz (úspor). Protože ten růst báze se dříve či později do cen promítne – samozřejmě to není přímočaré, růst měnové zásoby o 20% v jednom roce samozřejmě nutně neznamená růst ceny rohlíků o 20% hned v témže roce.

  Ale pokud v USA letos přibylo 20% peněz, tak pokud bych měl úspory v USD a ty se mi alespoň o stejné procento nepodařilo zhodnotit, měl bych pocit „prohry“. A pokud bych se svými úsporami nestíhal zhodnocení na úrovni růstu monetární báze pravidelně, začal bych mít pocit že je něco špatně (buď u mě, nebo v systému) a začal bych přemýšlet o řešení (na té či oné straně).

  Kdo nebude zhodnocovat své úspory alespoň o růst měnové zásoby, pocítí to, co pociťují penzisti, kteří dlouhodobě sledují cenu svého nákupního koše – uvidí, že roste spíše právě o růst měnové zásoby, než o oficiálně udávanou míru inflace (jídlo, energie, nájmy, …).

  I v hypotetické ekonomice s konstantní měnovou zásobou bych jako investor požadoval nějaký výnos X, nějakou kompenzaci za 1) rizikovost té investice 2) odklad uspokojení potřeb-spotřeby (jinak by nemělo smysl investovat).
  Takže v ekonomice s rostoucí zásobou bych očekával výnos X+RůstMěnovéZásoby.

  Odpovědět