CZK/€ 24.355 -0,02%

CZK/$ 22.601 -0,07%

CZK/£ 28.423 +0,07%

CZK/CHF 25.809 +0,10%

Text: Filip Kučera

Foto: Pixabay

03. 06. 2022

0 komentářů

Farmaceutický průmysl v roce 2022. Vyplatí se investice do jeho digitální transformace?

 

Digitální transformace, spolupráce mezi společnostmi i institucemi či řízení strategicky významných činností založené na datech – to jsou jen některé z mnoha faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují obor zdravotní péče nejen v roce 2022. Adaptovat se na novou situaci musí vedoucí nemocnic, zdravotní personál i dodavatelé. A do centra pozornosti se musí dostat především ti, kterých se téma zdravotní péče týká nejvíce – samotní pacienti. 

Loading 

Vzhledem ke stárnutí populace se očekává poměrný nárůst úhrad za dlouhodobou a rehabilitační péči, respektive za zdravotně-sociální péči. Je také zřejmé, že se bude muset řešit problematika nedostatku dětských psychologů a psychiatrů. „Obecně se ve zdravotnictví prosazuje elektronizace a digitalizace a s tím související distanční zdravotní péče, která by mimo jiné mohla zmírnit problémy s dostupností některých zdravotnických segmentů v odlehlých oblastech České republiky,“ uvádí Šimon Blecha z Ministerstva zdravotnictví.

Nejvýznamnější trendy v oblasti zdravotnictví, které s sebou v předchozích letech přinesla pandemie, zkoumá studie Deloitte s názvem Globální výhled pro oblast farmaceutické péče v roce 2022. Dočteme se v ní mimo jiné, jak mohou poskytovatelé zdravotní péče posílit spokojenost pacientů.

Pacienti jako „spolutvůrci“ procesů

Pacient by měl být vždy na prvním místě. A to nejen jako uživatel často nezbytné zdravotní služby, ale i jako klient, který má určitá očekávání a nároky. Aby je organizace mohly naplnit, měly by svým pacient, klientům naslouchat a přizpůsob jim svá rozhodnutí. A to od drobných úprav stávajících procesů až po zavedení nových služeb. Pomoci může i digitalizace, která přináší lepší dostupnost informací, snižuje nutnost osobních návštěv lékaře, umožňuje monitoring zdraví skrze dostupné technologie, jakou jsou například mobilní aplikace.

Tvorba návrhů klinického hodnocení s využitím poznatků od pacientů

Při zpracovávání klinických studií by farmaceutické společnosti měly zohlednit i zkušenosti a potřeby pacientů. Pro maximální efektivitu jsou tedy důležité nejen samotné klinické a regulační výsledky, ale také jejich vhodná interpretace. Studie, respektive výstupy určené pacientům by měly obsahovat informace, které jsou pro ně relevantní, včetně kupříkladu konkrétních, praktických výhod a nevýhod daného léku, produktu či služby.

Práce s daty, personalizované služby a prediktivita

Data, jejich výběr a efektivní práce s nimi mohou významně usnadnit práci zdravotnickým organizacím a pacientům přinést personalizované služby. Data navíc lze využít nejen pro přesnější a rychlejší diagnostiku a vhodnější volbu léčby, ale například také jako nástroj k predikci zdravotních problémů, kterým tak mohou pacienti předcházet. Využívání dat však vyžaduje také důvěru pacientů a zodpovědný přístup na straně organizací.

REKLAMA

Investice do digitálních řešení

Digitální technologie se stávají strategickou prioritou. Mohou pomoci zdravotnickým organizacím lépe zvládat každodenní procesy, poskytovat pacientům lepší péči, a ti mohou na druhou stranu snáze interagovat s poskytovateli zdravotních služeb. O technologickém boomu, který posouvá zdravotnictví z vědeckého hlediska, nemluvě. Aby dokázaly firmy naplno využít možností technologií, musí nová řešení finančně podporovat, aktivně je vyhledávat a implementovat, ale také edukovat lékaře i pacienty o výhodách a prospěšnosti moderních postupů a nástrojů.

Holistický přístup

Kromě fyzických zdravotních problémů řeší poskytovatelé zdravotních služeb také duševní problémy pacientů, typicky prostřednictvím různých forem psychoterapií. Tyto služby však už nebývají zajišťovány výhradně externě – stále častěji vznikají interní platformy, které mohou pacientům pomáhat v tomto směru rychleji a efektivněji. Pro zdravotnické organizace to sice znamená investici časovou, finanční i z hlediska lidského kapitálu, výsledkem je ovšem dlouhodobé zefektivnění procesů a kvalitní služba pro pacienty.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Nástrahy světa korporátních dluhopisů. Vyhněte se podvodu, než bude pozdě

Investice do korporátních dluhopisů jsou tradiční cestou, jak dosáhnout stabilních výnosů, avšak v dnešním ekonomickém prostředí se stává stále důležitějším faktorem rozpoznat rizika spojená s tímto typem investice. Nedávný rozmach firemních dluhopisů v České republice přinesl na trh novou úroveň složitostí a výzev. Nový nástroj, srovnávač firemních […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

06. 12. 2023


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *