Úterý 27. července. Svátek má Věroslav.

V Česku může vzniknout Evropské centrum pro digitální inovace

eDIH: Evropské centrum pro digitální inovace

Po celé Evropské unii má vzniknout síť center pro digitální inovace, která budou z EU i financována. Co European Digital Innovation Hubs (eDIHs), jak zní originální název, českým firmám přinesou? Mají tato centra význam a máme se o něj v ČR ucházet?

Evropská centra pro digitální inovace mají pomoct s digitalizací zejména malých a středních firem. Budou také hrát klíčovou roli v programu Digitální Evropa 2021 – 2027.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) se mají takzvané eDIHs stát důležitými kontaktními technologickými místy v jednotlivých regionech. Podnikatelům mají poskytovat služby právě v oblasti digitalizace. Jedná se o technologie, školení, testování, různá prototypová řešení. Dále o informace o situaci na trhu či o různých obchodních modelech.

Cílem je, aby se pracoviště v jednotlivých evropských zemích staly technologickými kontaktními centry. Ty mají podnikatelům v daných regionech poskytovat služby v oblasti digitalizace.

Svět se mění a podobná centra mají smysl

Podle oslovených ekonomů je to krok správným směrem. Díky čtvrté průmyslové revoluci se svět rychle mění a dnes nikdo neví, jaká nová povolání se za pět a deset let objeví a jak se promění ta stávající. Díky stále dokonalejším robotickým algoritmům a internetu věcí souvisejícího s nástupem mobilních sítí 5G, státům ani jiná cesta nezbývá. Například v rámci 5G hrají prim USA a Čína. Evropa už je jen stěží dožene, ale i tak se vyplatí do eDIHs „jít“.

Centrum bude poskytovat služby například v oblasti technologií, testování či prototypových řešeních. Bude se podílet i na odborných školeních, testování. Jeho odborníci budou samozřejmě sledovat situaci na trhu v rámci nových trendů.

Velkou výhodou je, že pracoviště v jednotlivých zemích si budou své know-how předávat. Díky tomu mohou lépe inovovat služby, které budou nabízet. Jak už bylo uvedeno, centra budou spolufinancována Evropskou unií. ČR má podle ministra MPO Karla Havlíčka velký potenciál, aby centrum vzniklo právě zde.

Cílovou skupinou jsou start-upy a malé a střední podniky

„Do otevřeného národního screeningu k Evropským centrům pro digitální inovace se mohl přihlásit jakýkoliv subjekt, který vnímá sebe sama tak, že splňuje Evropou nastavené parametry v European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme. Celkem se tak do červnového a červencového šetření zapojilo 21 subjektů z 11 krajů České republiky,“ uvádí Karel Havlíček.

V materiálech MPO se dočteme, že Evropská centra pro digitální inovace budou jedním z nástrojů programu Digitální Evropa 2021 – 2027 (DEP). Prostřednictvím DEP se bude podporovat široké využívání technologií umělé inteligence, vysoce výkonné počítačové systémy (HPC) a kybernetická bezpečnost, a to zejména v malých a středních podnicích i ve veřejné správě.

Z úvodní studie ministerstva se mimo jiné dozvíme, že cílovou skupinou tuzemských kandidátů na Evropské centrum pro digitální inovace jsou zejména start-upy a malé a střední podniky. Největší podíl adeptů na eDIH, a to pět, má sídlo v Praze. Žádný pak nesídlí na Vysočině či v Karlovarském a Pardubickém kraji.

„Náš screening ukázal, že Česká republika má v oblasti digitální transformace vynikající předpoklady. Digitální služby mají malé a střední firmy k dispozici rovnoměrně ve všech krajích ČR, a to ve většině aplikačních odvětví,“ uvádí náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je podle něj připraveno i nadále podporovat rozvoj digitální ekonomiky a příležitosti spojené s novými technologiemi, zejména pak s umělou inteligencí.

Rovněž chce předcházet negativním dopadům digitální transformace na společnost. I proto je velmi důležité do sítě Evropských center pro digitální inovace nominovat ty nejvhodnější kandidáty tak, aby drželi krok s Evropou či ještě lépe, sami udávali směr.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.