Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Daňové přiznání za rok 2015: Co se změnilo

Termín pro podání daňového přiznání se blíží. Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2015 došlo ke změnám v zákoně o dani z příjmů. Které změny bychom při sestavování daňového přiznání neměli opomenout?

1. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Od roku 2015 mají poplatníci nově možnost uplatnit si daňové zvýhodnění na vyživované děti v závislosti na počtu dětí žijících s nimi ve společně hospodařící domácnosti. Uleví se tedy rodinám, které vychovávají více než jedno dítě.

Daňová sleva na první dítě se nezměnila a zůstává nadále ve výši 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně). Za druhé dítě si rodiče mohou pro rok 2015 odečíst 1317 Kč (15 804 Kč) a za třetí a každé další dítě 1417 Kč (17 004 Kč). Slevu může uplatnit vždy jeden z rodičů. Pro účely slevy se počet vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti posuzuje dohromady.

Příklad:

Matka uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě u svého zaměstnavatele, otec pak na další dvě děti u svého zaměstnavatele, na první dítě tedy bude náležet sleva 13 404 Kč a na další dvě děti 15 804 Kč, resp. 17 004 Kč. Rodiče se pak mohou rozhodnout, v jaké výši si u svého zaměstnavatele zvýhodnění uplatní (zda matka 13 404 Kč a otec 15 804 Kč a 17 004 Kč, či jinak).

2. Sleva za umístění dítěte („školkovné“)

Pro rok 2015 došlo ke zvýšení slevy na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Výše slevy kopíruje minimální mzdu, která byla stanovena právě ve výši 9 200 Kč.

3. Paušály pro podnikatele

Osoby samostatně výdělečně činné mají nově omezenou možnost u uplatnění výdajů paušální částkou. Změna se týká především živnostníků a řemeslníků, kteří měli až do roku 2014 možnost uplatňovat neomezené paušální výdaje 60 a 80 procent. Nově jsou i tyto paušální výdaje limitovány částkou odpovídající procentům z příjmů 2 miliony korun.

Limity paušálů jsou tedy pro rok 2015 následující:

  • 80 % – výdaje maximálně 1,6 mil. Kč, 
  • 60 % – 1,2 mil. Kč,
  • 40 % – 800 tis. Kč,
  • 30 % (příjmy z pronájmu) 600 tis. Kč.

4. Zdanění penzí

Pravidelně vyplácené penze mají starobní důchodci podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) osvobozené. Osvobození lze však uplatnit pouze do výše 36násobku minimální mzdy, kterou vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí vždy k 1. lednu daného kalendářního roku.

Pro rok 2015 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč, pravidelně vyplácené penze jsou tedy osvobozené do výše 331 200 Kč. Částky vyplacené nad tento limit je důchodce povinen zdanit ve svém daňovém přiznání, a to v rámci ostatních příjmů podle § 10 ZDP.

Oproti roku 2014 začal v roce 2015 platit § 4 odst. 3 ZDP, který ukládá povinnost zdanit celou pravidelně vyplácenou penzi v případě, že si důchodce přivydělává formou zaměstnání, podnikání či pronájmem nemovitých věcí a součet těchto příjmů za rok překročí 840 000 Kč (tzv. test ekonomicky aktivního důchodce). Příjmy získané na základě dohody o provedení práce zdaněné srážkovou daní a příjmy osvobozené se do tohoto limitu nezahrnují.

Tip: Daňové přiznání za rok 2015: Při vysokých příjmech zdaníte celý důchod

5. Osvobození majetkového prospěchu a bezúplatných příjmů

Byl zrušen § 3 odst. 4 písm. j) ZDP, který vylučoval z předmětu daně majetkový prospěch:

  • vydlužitele při bezúročné zápůjčče,
  • vypůjčitele při výpůjčce,
  • výprosníka při výprose.

Tip: Znáte nové pojmy? Půjčka je zápůjčka a dlužník vydlužitel, nebo úvěrovaný

Nově je takovýto majetkový prospěch vždy předmětem daně, ale je možné jej podle § 4a písm. m) osvobodit. U příjemce – příbuzného v linii přímé i vedlejší, druha či družky a obmyšleného je osvobození bez limitu. U ostatních poplatníků lze osvobodit tyto příjmy, pouze pokud od téhož poplatníka za zdaňovací období nepřekročí 100 tis. Kč.

U příležitostných bezúplatných příjmů (darů) od téhož poplatníka (netýká se darů od příbuzných) se nově limit 15 tis. Kč bude posuzovat dohromady, což v praxi znamená, že pokud přijmeme více darů menších než 15 tis. Kč, ale jejich celková výše tento limit přesáhne, budeme je již muset zdanit.

Od roku 2015 je v ZDP také zanesena povinnost oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozeného příjmu, který přesáhne 5 mil. Kč.

6. Zdanění autorských honorářů

Od roku 2015 je hranice pro zdanění autorských honorářů srážkovou daní posunuta na 10 tis. Kč. Zdanění srážkovou daní je možné pouze u příjmů z příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Ostatní autorské honoráře je nutné zdanit jako příjem ze samostatné činnosti, a také z nich odvést sociální a zdravotní pojištění.

Zároveň není možné honoráře zdaněné srážkovou daní uplatnit v daňovém přiznání, jako tomu bylo v roce 2014.

Autorka je daňovou poradkyní.

Podáváte daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2015?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.