Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Český průmysl čeká pokles o 12,3 %

Český průmysl čeká pokles

Národní centrum Průmyslu 4.0 připravilo při příležitosti Národního průmyslového summitu, který se uskutečnil 9. září v Praze, Analýzu českého průmyslu 2020. Analýza vychází z dat získaných během 253 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu. Rozhovory probíhaly během června – srpna 2020.

Analýza například informuje, že český průmysl čeká v tomto roce pokles, a to v průměru o 12,3 %. Na úroveň před krizí by se výkon výrobních firem měl vrátit až v dalších obdobích – pro rok 2021 je očekáván mírný růst pouze ve výši 4,5 %.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte pro Českou republiku, k tomu uvádí, že letošní rok je pro mnohé průmyslové firmy náročný. „Propad tržeb a zakázek v první polovině roku způsobený pandemií koronaviru se počítá na desítky procent. Pokud se podaří situaci v druhé polovině roku stabilizovat měl by se pokles průmyslové výroby za celý letošní rok pohybovat mezi 10 až 15 procenty. Největšími riziky je případná další vlna omezení kvůli šíření koronaviru a ekonomická situace v zahraničí,“ podotýká ve zmiňované analýze David Marek.

Máme před sebou velmi tvrdé měsíce

Ekonom Československé obchodní banky (ČSOB) Petr Dufek pro server investujeme.cz vysvětluje, že průmysl je hlavním odvětvím české ekonomiky a není pravděpodobné, že by jej v této pozici mohlo jakékoliv další odvětví nahradit. „Minulost, stejně jako současnost nebo budoucnost této ekonomiky je úzce spojena s (ne)úspěchem tohoto odvětví, které se již z řady jiných evropských zemí částečně přestěhovalo do Asie,“ říká odborník ČSOB a pokračuje: „Letošní rok je pro většinu odvětví – včetně průmyslu – asi horším obdobím, než které následovalo po americké finanční krizi. Průmysl však do něj vstoupil v dobré kondici – ať už z pohledu ziskovosti nebo likvidity a zadlužení – a díky své flexibilitě má velkou šanci i tuto korona-krizi ustát. Byť má před sebou velmi tvrdé měsíce, které negativně zasáhnou nejvýznamnější tuzemské průmyslové obory,“ dodává.

Průmyslová produkce letos výrazně poklesne

Pavel Kráčmar, člen představenstva, České spořitelny (ČS) v analýze vysvětluje, že vzhledem ke značnému propadu zahraniční i domácí poptávky a dočasnému zastavení výroby v řadě důležitých firem během první poloviny roku průmyslová produkce letos výrazně poklesne.

„Od konce II. čtvrtletí už ale na základě různých předběžných indikátorů pozorujeme zlepšování vývoje v českém průmyslu a meziměsíčně by produkce měla růst (meziročně se záporná tempa růstu snižují). Předpokládáme, že růst průmyslové produkce nicméně výrazněji zesílí až v příštím roce, kdy se pevnější růst světové ekonomiky projeví ve vývoji zahraniční poptávky po českém exportu a díky zlepšenému sentimentu dojde i k oživení poptávky po automobilech,“ vysvětluje Pavel Kračmář z ČS.

Ohroženi jsou především exportéři

Analýza se kromě jiných témat zabývá i tím, že tržby výrobních firem se v tomto roce propadnou o 13,2 %. Více postiženy jsou velké firmy, které očekávají v tomto roce pokles svých tržeb o 15,1 %, pokles svým tržeb z exportu dokonce o jednu pětinu (24 %). V příštím roce firmy predikují růst svých tržeb v průměru o 4,6 %, růst tržeb z exportu pak v dvojnásobné výši (8,5 %).

V analýze nechybí ani vyjádření Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory: „Spolu s velmi nejistým vývojem v zahraničí jsou krátkodobě ohroženi především exportéři. V delším horizontu pak převáží efekt přechodu na tzv. zelenou ekonomiku, který bude mít dopad na celé dodavatelské řetězce související se sektorem automotive.“

Podle majitele společnosti ISOLIT-BRAVO, Kvida Štěpánka, se poklesu obávají zejména velké firmy – ředitelé predikují pokles tržeb o 15,1 procent. Zde je vhodné upozornit na fakt, že poklesu tržeb o více než 20 % se obává 70 % z nich. „Malé a střední firmy, které předpokládají propad tržeb o desetinu (11,7 procent) jsou na tom zdánlivě lépe, je však nutné vzít v úvahu jejich v průměru nižší rezervy a zajištění nasmlouvanými zakázkami. Problémy s cash-flow cítí tak v řadě případů mnohem více než velké korporace. Očekávám pokles tržeb o 15 až 20 %,“ vysvětluje Kvido Štěpánek.

Martin Marek z Delloite k tomu dodává, že výrazná otevřenost české ekonomiky vede k vyšší proměnlivosti ekonomického vývoje a hospodářských výsledků firem. Odpovědí na to může být větší diverzifikace klientské základny, silnější kapitálová pozice a užitečná by samozřejmě byla také dobře fungující proticyklická hospodářská politika státu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.