Pondělí 14. června. Svátek má Roland.

Bude rok 2019 rokem robo-poradenství?

Robot - robotizace - automatizace - umělá inteligence

Navzdory záplavě nařízení a směrnic, která se kolem nás přehnala v roce 2018, se domnívám, že jejich skutečný dopad zaznamenáme a pocítíme až v příštích 12 měsících. A budeme v roce 2019 svědky skutečného vzniku tzv. robo-poradenství?

V poslední době existuje značný zájem o automatizované poradenství a hodně se toho v této oblasti děje. I když se původně na tento obor nahlíželo jako na velkou hrozbu pro tradiční sektor poradenství drobným klientům, jsou dosavadní dopady vcelku zanedbatelné. Bezpochyby je to způsobeno mnoha faktory, nicméně osobně se domnívám, že jednou z nejdůležitějších věcí je načasování – spuštěné služby pravděpodobně předběhly dobu.

V současné fázi vývoje je jedním z problémů plně automatizovaného poradenství to, že tyto obchodní modely prostě nejsou z komerčního hlediska funkční. Například ve Velké Británii převyšují průměrné náklady na získání klienta částku 200 liber, tudíž při průměrné investici v řádu nižších desítek tisíc nelze dosáhnout rozumné návratnosti. Podle čísel, která před nedávnem zveřejnila investiční společnost Nutmeg, je v průměru zapotřebí, aby u nich klienti zůstali minimálně 10 let, než na nich začnou vydělávat!

Tím je evidentně zpochybněn celý obchodní model, především pak schopnost shromáždit finanční prostředky prostřednictvím soukromého nebo rizikového kapitálu, neboť u něj se obvykle vyžaduje strategie výstupu do 5 let.

Nicméně obchodní modely se mění, a to zejména ve Velké Británii, přičemž poradenské firmy ve stále větší míře získávají značný hmotný majetek s možností využití pákového efektu – tak, aby mohly nabídnout výstup do 5 let, což velmi pravděpodobně vzbudí vážný zájem ze strany soukromého a rizikového kapitálu.

Většina lidí je smířena s tím, že z dlouhodobějšího pohledu bude stále více zástupců mladší generace snadněji a ochotněji „nakupovat online“. Pokud to bude zároveň spojeno s propracovanější osvětou, mohlo by být toto odvětví dlouhodobě zajímavé. K tomu však pravděpodobně ve významnější míře dojde až za 10 či více let – a to nikoli z důvodu technologických, ale jednoduše kvůli době potřebné k tomu, aby tyto generace vytvořily dostatečný majetek a tento obchodní model tak mohl fungovat.

V USA již modely automatizovaného poradenství nějaký čas fungují, přičemž trend jednoznačně směřuje k modelům hybridním, kdy v určité fázi do digitálního procesu vstoupí poradci. Zdá se, že tento přístup je daleko rozumnější a životaschopnější, přičemž oběma odvětvím – technologickému i poradenskému – nabízí značné možnosti růstu. V současnosti podle všeho tato odvětví fungují odděleně, aniž by se ve větší míře koordinovaným způsobem vzájemně obohacovala. Přitom jde o oblast, která skýtá prostor pro významné potenciální příležitosti.

Velká Británie trpí dobře známou mezerou v oblasti poradenství, kdy má více potenciálních klientů, než je toto odvětví schopno obsloužit. Podobné „mezery“ existují i jinde a s rostoucími regulacemi se velmi pravděpodobně budou dále rozšiřovat, tak jako v Británii. Pro každého, kdo dokáže úspěšně propojit tyto tři klíčové strany – tedy firmy z „robo-poradenství“, podniky finančního poradenství a investory soukromého a rizikového kapitálu – bude budoucnost velmi růžová. A zároveň tím pomůže zúžit tuto mezeru ku prospěchu všech.

Stane se rok 2019 rokem, kdy se tato myšlenka začne naplňovat…?

Autor je generální ředitel Svazu evropských nezávislých finančních poradců (FEIFA) a generální tajemník Evropského svazu finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF).

5 komentářů: “Bude rok 2019 rokem robo-poradenství?”

  1. Pavel Hanzl napsal:

    Roboporadenství je z definice nesmysl, který nemůže být životaschopný. A to proto, že investoři si nekupují produkty, ale služby poradců. Kupují si produkty, protože věří konkrétním lidem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.