Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Analýza fondu: Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

Chráněný fond ekonomických cyklů z dílny Raiffeisen investiční společnosti, jeden z největších fondů z doporučené nabídky Raiffeisen, vychází dle mého názoru ze špatných předpokladů. Těžko hledat uplatnění podobných zajištěných fondů v portfoliu.

V dnešním díle seriálu o podílových fondech si představíme jeden z nejprodávanějších fondů z doporučované nabídky společnosti Raiffeisen. Jedná se o chráněný fond ekonomických cyklů. Pro zjednodušení lze hned na začátku říci, že se jedná o druh lépe známý pod označením zajištěný fond. Podle Raiffeisen je takový fond vhodný pro investora, který hledá příležitost, jak participovat na vývoji akciových trhů a současně výrazně omezit možné ztráty. Na následujících řádcích se pokusím vysvětlit, proč to podle mého názoru není pravda.

V úvodníku fondu se píše, že „typický investor je konzervativní se střednědobým investičním horizontem“. V chápání bank to znamená, že pro ně je typickým klientem člověk, který nemá dlouhodobý finanční plán a riziko je mu ze strany banky vysvětlováno pouze ve formě volatility. Ve skutečnosti je to s onou konzervativností trošku jinak.

Primárním cílem nejbohatších lidí světa je ochrana kapitálu a jeho postupné rozmnožování, žádné agresivní investování. Přesto jde více než polovina portfolia běžného takového investora do akcií a ostatních kolísavějších aktiv. A to je podle nich konzervativní investice.

Dle mého názoru je největším nepřítelem dlouhodobého investora inflace a absence dlouhodobého finančního plánu. Klient, který rozumí tomu, co dělá, ví, že volatilita trhu je dost často jeho přítelem, ne rizikem. Pracovat s klienty tímto způsobem ovšem není jednoduché, a proto banky do světa chrlí podobné produkty. Tyto zajištěné investice ovšem nemají v dlouhodobém horizontu potenciál budovat finanční nezávislost klienta.      

Tabulka 1: Základní data fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

Základní data (31. 5. 2015)

Správce fondu

Raiffeisen investiční společnost

ISIN

CZ0008474038

Typ fondu

Dluhopisový – zajištěný

Vznik fondu

5. 6. 2013

Velikost

3 112 mil. CZK

Zdroj: Raiffeisen investiční společnost

Portfolio a strategie fondu

Fond investuje svěřené prostředky tak, aby chránil alespoň 95 % hodnoty prostředků vložených na počátku sledovaného období. Vzroste-li v průběhu sledovaného období hodnota podílového listu o 2 % oproti jeho počátku, zahájí se nová tříletá perioda s chráněnou hodnotou vaší investice navýšenou o tento realizovaný výnos.“ Do přesné konstrukce takových produktů často nelze nahlédnout (většinou se jedná například o konstrukci 95 % dluhopisové investice + 5 % opce na akciový index, úroky z dluhopisové investice zajišťují návratnost a opce výnosový potenciál). Podobně je to i v tomto případě, 90 % portfolia tvoří dluhopisy.

Graf 1: Složení dle aktiv Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

raiffeisen-chraneny-fond-ekonomickych-cyklu-01

Zdroj: Raiffeisen investiční společnost, data platná k 31. 5. 2015

Fond je veden v české koruně. Většina portfolia je investována do dluhopisů. Dvě třetiny dluhopisové složky pak tvoří dluhopisy s ratingem AA-, velká část z toho budou české státní dluhopisy nebo jím podobné. Zbytek je pak doplněn rizikovějšími dluhopisy, nicméně vše stále v investičním stupni.  

Graf 2: Složení dle ratingu dluhopisů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

raiffeisen-chraneny-fond-ekonomickych-cyklu-02

Zdroj: Raiffeisen investiční společnost, data platná k 31. 5. 2015

Co nám říká statistika

Pozitivum tohoto fondu je nízká nákladovost. I kdybychom ho srovnali s čistě dluhopisovými fondy, TER na úrovni 0,61 % je velmi dobrá hodnota. Pohled na ostatní údaje ovšem plně odráží současnou situaci na trzích. Dluhopisy jsou drahé, tím pádem průměrný výnos do splatnosti dluhopisů v portfoliu je 0,24 % p.a. To znamená, že 90 % portfolia nemá potenciál tvořit výnos, ba naopak nevydělá ani na náklady fondu.

Graf 3: Vývoj hodnoty podílového listu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů

raiffeisen-chraneny-fond-ekonomickych-cyklu-03

Zdroj: Raiffeisen investiční společnost

Z hlediska výkonnosti fond odpovídá také své konstrukci, výnos je za poslední dva roky v průměru lehce přes 3 % p.a. Fond byl založen v polovině roku 2013, od té doby jsme byli svědky lámaní rekordů na akciových trzích a perfektní kondice trhů dluhopisových. Ceny dluhopisů rostly, ale v současné době je tento potenciál vyčerpán. V budoucnu bychom tím pádem museli být svědky dalšího nevídaného boomu na akciovém trhu, aby malá dynamická část portfolia byla schopna generovat výnos pro celý fond.

Celkové hodnocení

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů vychází dle mého názoru ze špatných předpokladů. Typický investor není konzervativní ve smyslu potřeby nízké volatility, ale ve smyslu nízké finanční gramotnosti pro zvládnutí volatility akciové strategie. Střednědobý horizont je způsoben absencí finančního plánu, není to typický čas strávený na trhu. Nevidím tak důvod pro koupi zmíněného fondu, jedná se o vyhýbaní se výše uvedených nedostatků ve věci finančního plánování a zvyšování finanční gramotnosti.

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management a manažer projektu Podílové-fondy.com.

Jak hodnotíte fond Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů? (známkování jako ve škole)

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.