Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Analýza fondu: ING Food & Beverages

Potraviny a nápoje jsou základním zdrojem lidské energie, tudíž jednou z hlavních potřeb každého člověka i v nepříznivých ekonomických dobách. Právě na tuto skutečnost sází i fond od společnosti ING. Je možností vyhnout se výkyvům hospodářského cyklu, nebo se jedná pouze o zbytečnost v portfoliu?

ING Food & Beverages je akciový podílový fond zaměřený na investice do firem z oblasti spotřebního zboží. Je denominovaný a v České republice nabízený v americkém dolaru. Založen byl v roce 2001 a s kapitalizací přes 200 mil. USD se jedná o jeden z nejmenších fondů v dané kategorii. V ČR má prakticky jediného přímého konkurenta, jímž je fond KBC Food & Personal Products nabízený dceřinou společností ČSOB z belgické skupiny KBC. 

Z pozice hlavního portfolio manažera se o řízení investic stará Jeff Meys. Působil např. také v londýnské investiční bance UBS a je držitelem titulu VBA, který je ekvivalentem známého CFA. Dobré výsledky vykazuje při řízení sektorově zaměřených fondů.   

Tabulka 1: Základní data fondu ING Food & Beverages

Základní data (31. 07. 2013)

Správce fondu

ING Investment Management

ISIN

LU0121192677

Typ fondu

akciový

Vznik fondu

27. 04. 2001

Velikost

213 mil. USD

Zdroj: ING Investment Management

Portfolio a strategie fondu

Fond ING Food & Beverages se zaměřuje na základní necyklické spotřební zboží, a tedy by hospodářský cyklus na vývoj tohoto odvětví měl mít nižší vliv. Fond nemá předem stanovený styl investování, manažer k portfoliu tedy přistupuje jako hodnotově, tak i růstově.

Investičním cílem je silně a jasně překonávat průměrný výnos 2 % p.a. na 3leté periodě. Počet titulů by se měl pohybovat mezi 30 až 40 společnostmi. Váhy jednotlivých titulů pak dle slov Meyse reflektují hlavně důvěru portfolio manažera v danou společnost a její růstový potenciál. Fondu tak dominuje potravinářský gigant Nestlé, v jeho závěsu je pak např. skupina Procter & Gamble vyrábějící čistící, kosmetické a hygienické prostředky. Velmi sympaticky na mě pak působí fakt, že v top 10 akciích je téměř polovina portfolia, výsledky favoritů tak nejsou ztraceny kvůli malému zastoupení.

Svou investiční náturu a myšlenkové pochody pak Jeff Meys specifikuje následovně (přeložena emailová komunikace): „Fond se zaměřuje na společnosti, které mají dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a jsou tak schopné zvyšovat své tržní podíly. Snažíme se také sledovat atraktivní rozvíjející se trhy, kde příznivá demografie, rostoucí střední třída a necelistvé prostředí retailingu dává prostor pro příznivý růst. Do portfolia se snažíme postupně promítat i další témata jako např. stárnoucí populaci rozvinutých ekonomik, zaměření se na inovační prostředí a také situaci tzv. soft commodities (kukuřice, káva, cukr, kakaové boby, pšenice atd.).“

Graf 1: Regionální složení fondu ING Food & Beverages

ing-food-and-beverages-01

Zdroj: ING Investment Management, data platná k 31. 7. 2013

Výhledy daného sektoru a potažmo samozřejmě i samotného fondu vidí hlavní portfolio manažer následovně (přeložena emailová komunikace): „Na regionální úrovni se snažíme o růst podílů na rozvíjejících se trzích. Oblibu nacházíme v odvětví drogerie, které těží ze zlepšujících se poptávkových trendů. Prodejci potravin pak musí neustále čelit zvyšující se konkurenci ze stran diskontních prodejen (Wal-Mart apod.), které rozšiřují svůj potravinový sortiment z důvodu nalákání více zákazníků. U výrobců potravin pak hledáme takové, kteří mají silnou značku, inovační potenciál a jsou schopni čelit tlakům ze strany prodejců. Pozitivní je pro nás i situace v tabákovém průmyslu. Výhledy pro výrobce nápojů zastiňují různé fúze a akviziční dohody. Jsme opatrní ohledně vývoje cenové síly na rozvinutých trzích.“

Co nám říká statistika

Za svůj srovnávací index přijal tento fond index MSCI Consumer Staples (net).

Tabulka 2: Statistické ukazatele fondu ING Food & Beverages

Statistické ukazatele (3 roky)

Volatilita

11,74%

Beta

1,05

Sharpe Ratio

1,08%

R-Squared

0,95

Zdroj: ING Investment Management, data platná k 31. 7. 2013

Povaha tohoto fondu mu předurčuje lehce nižší volatilitu, pohybuje se na úrovních okolo 10 %. Pro kvalitní správu pak hovoří i soustavně kladné sharpe ratio neboli poměr výkonu a rizika, které šplhá přes hodnotu 1.

Další ukazatele jako např. R-squared, faktor beta či tracking error ukazují snahu aktivního přístupu ke správě, záporná alfa i information ratio ale hovoří proti snahám portfolio manažera. Dle dokumentu „sdělení klíčových informací“ celková nákladovost v podobě TER dosahuje 2,39 %, což je pro mě osobně vysoké číslo, přes půl procentního bodu nad konkurencí.

Graf 2: Vývoj investice do fondu ING Food & Beverages (v USD)

ing-food-and-beverages-02

Zdroj: ING Investment Management

Od založení fondu lze sledovat stabilní a dobrou výkonnost, velmi pozitivní vývoj pak lze sledovat v po krizovém období. Velmi dobře působí i dosažení kladného výsledku v často ztrátovém roce 2011.   

Tabulka 3: Historická výkonnost fondu ING Food & Beverages a konkurence v podobě KBC Food & Personal Products  (v CZK)

 

ING Food & Beverages

KBC Food & Personal Products

jednotlivé roky

2006

3,52%

4,47%

2007

5,11%

7,43%

2008

–24,19%

–23,33%

2009

24,93%

22,53%

2010

10,05%

15,02%

2011

11,55%

9,88%

2012

6,75%

8,45%

kumulované výsledky

6 měsíců

7,22%

11,58%

1 rok

4,97%

8,98%

3 roky (p.a.)

12,98%

15,60%

5 let (p.a.)

12,83%

14,78%

10 let (p.a.)

5,31%

7,67%

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 31. 7. 2013

Celkové hodnocení

ING Food & Beverages je fondem zaměřeným na základní necyklické sektory. To pro mě znamená, že jeho ambice sahají k obsazení akciových složek konzervativního portfolia. Tento fond by ve špatných dobách neměl být tak volatilní jako ostatní akciové fondy, z dlouhodobého hlediska ovšem není výnosový potenciál tak vysoký, jako u agresivnějších fondů.

Na Grafu 3 je vidět srovnání výkonnosti fondu v posledních turbulentních letech s akciovými fondy konzervativnějšími i agresivními. V období krize tento fond pak odepsal méně než ostatní fondy, v dobách boomu naopak lehce ztrácí.

Graf 3: Srovnání výkonnosti v jednotlivých letech (v CZK)

ing-food-and-beverages-03

Zdroj: Morningstar.com, data platná k 31. 7. 2013

Pokud ho srovnám s konkurencí od společnosti KBC, je výrazně dražší. Má mnohem koncentrovanější portfolio, aktivnější přístup ke správě a odtud plynou i vyšší správní náklady. Výsledkově se oba fondy víceméně střídají na čele, KBC Food & Personal Products má na delší periodě lehce vyšší výnos.

Výhodou je pro mě lepší distribuce analyzovaného fondu od ING, často je tak možno portfolio vytvořit s menší administrativní zátěží a zvyšuje se tak přehlednost. Ale potenciál obou fondů je podobný.

Fond ING Food & Beverages tak doporučuji jako možnost akciové složky konzervativních portfolií, konkrétní rozložení a váhy jsou již otázkou osobní investiční strategie a daného horizontu.

Autor působí jako junior investiční poradce FINEZ Investment Management.

Jak hodnotíte fond ING Food & Beverages? (známkování jako ve škole)

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.