Pondělí 28. září. Svátek má Václav.

Zlepšení finanční situace čínských firem navzdory obtížnějšímu přístupu k úvěrům

Investice Coface 07.06.2012 | 13:41 0 Komentářů

V rámci své v pořadí již deváté studie, zaměřené na zmapování domácí platební morálky čínských firem, prováděla Coface v období říjen – prosinec 2011 průzkum ve více než 1300 společnostech různých právních forem z nejrůznějších odvětví. 

I přes jisté zpomalení aktivit v roce 2011 v souvislosti s pozastavením daňových pobídek, omezením měnové politiky a poklesem zahraniční poptávky zůstala platební morálka čínských podniků vcelku uspokojivá a rychle se rozvíjí obchodování na úvěr. Problémy spojené s nedostatkem finančních prostředků, s konkurencí a obtížným přístupem k financování malých a středních podniků, jež byly v roce 2011 hlavními důvody opožděných plateb, však budou negativně ovlivňovat zdraví podniků i v roce 2012. Přijetí opatření k rozpočtovému oživení by ale mohlo ekonomická rizika snížit a aktivity podpořit.

  • 90 % čínských podniků již využívá úvěrové transakce 

Od období krize v roce 2008 se hlavním zdrojem financování podniků v Číně stalo obchodování na úvěr. V roce 2011 jej využívalo již 90 % firem, zatímco před 4 lety to bylo jen 65 %. Mezi hlavní důvody patří nutnost čelit konkurenci (53 % dotázaných podniků) a posílení důvěry mezi obchodními partnery (23,5 %). Platby na úvěr z důvodu finančních problémů na straně zákazníka je dnes nuceno nabízet stále méně firem (17 % v roce 2011 oproti 25 % v roce 2010).

Prodej na úvěr je sice častější, avšak sjednaná doba trvání úvěru se v roce 2011 zkracuje. Téměř 75 % transakcí je sjednáváno na dobu 60 dnů (a méně), což umožňuje snížit riziko, zatímco transakce sjednávané na 90 (a více) dnů jsou méně časté a týkají se především dílčích smluv.

  • Častější výskyt opožděných plateb, ale s menším prodlením 

Logickým důsledkem všeobecného rozšíření prodeje na úvěr je to, že čínské firmy musí častěji řešit opožděné platby ze strany místních obchodních partnerů. Ty dnes představují 79 % oproti 67,4 % v roce 2010. Zajímavé ovšem je, že v roce 2008 se prodlení v platbách týkalo až 90 % podniků.

Naopak doba prodlení u plateb se zkracuje. Pouze 10 % z nich přesáhne hranici 90 dní po splatnosti. 36,5 % faktur je uhrazeno do 30 dnů po splatnosti a toto číslo se od roku 2008 neustále snižuje. 

Existují však tři slabší odvětví, v nichž zaznamenáváme vývoj odlišný od obecných trendů. Je to stavebnictví, výroba oceli a textilní průmysl, v nichž se nejčastěji vyskytuje prodlení s platbou delší než 60 dní. Rizikový v tomto směru je rovněž sektor solárních elektráren, a to z důvodu naddimenzování a všeobecné nadprodukce u alternativních zdrojů energie. Solární elektrárny zažívají v současnosti velký boom, a to i přesto, že spotřeba na domácím trhu je z důvodu příliš vysokých cen a nedostatečné dotační politiky vlády poměrně nízká. 

Stejně jako před rokem zůstává hlavní příčinou prodlení u plateb nepříznivá finanční situace zákazníků, kterou uvádí 63 % firem, způsobená nedostatkem finančních protředků, konkurencí a ztíženým přístupem k financování ze zahraničí.

  • Obavy v roce 2012 : omezený přístup firem k úvěrům

V roce 2012 se čínský růst bude zřejmě nadále zpomalovat a za celý rok by mohl dosáhnout hranice 8 %. Zkušenosti Coface z Číny ukazují, že přístup soukromých firem a zvláště malých a středních podniků k bankovním úvěrům je čím dál omezenější. Svědčí o tom i výsledky této studie : téměř třetina dotázaných podniků vidí v roce 2012 hlavní riziko v tom, že nebudou mít přístup k úvěrům.

Vzhledem k tomu, že bankovní úvěry jsou udělovány především veřejným subjektům (60 % úvěrů získávají státní podniky a správní celky), jsou malé a střední podniky nuceny hledat alternativní zdroje financování, jako je například « shadow banking ». Tento neoficiální trh s úvěry se začal rychle rozvíjet, i vinou destabilizace úvěrového trhu způsobené současným uspořádáním čínského finančního sektoru, avšak zatím si příliš pevné postavení nezískal : bankroty zaznamenané loni v říjnu ve Wen-čou se rychle rozšířily do celého sektoru a v konečném důsledku ještě zhoršily problémy, s nimiž se podniky potýkají.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.