Pondělí 19. dubna. Svátek má Rostislav.

ŽENY V BYZNYSE FUNGUJÍ JAKO POJISTKA PROTI VÝRAZNÉ ZTRÁTĚ

Přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách českých akciových společností má jednoznačně pozitivní vliv na jejich stabilitu. Současně představují nižší riziko výrazného neúspěchu v podnikání. Takový je závěr studie poradenské společnosti Bisnode, která analyzovala české akciové společnosti z pohledu rentability vlastního kapitálu (ROE).

Poznámka: Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, resp. ROE) je ukazatel výnosnosti nebo efektivnosti hospodaření a vypočítá se jako poměr čistého zisku k vlastnímu investovanému kapitálu. Uvádí se v procentech.

Poradenská společnost Bisnode provedla analýzu vlivu žen v představenstvech a dozorčích radách akciových společností na hospodářské výsledky firem na základě ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE). Hodnotila všechny české akciové společnosti, které mají kladný vlastní kapitál a současně celkem alespoň pět členů představenstva a dozorčí rady, což představuje téměř pětinu všech akciových společností v ČR (celkem 4 722).

„Přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách českých akciových společností má jednoznačně pozitivní vliv na jejich stabilitu. Současně představují nižší riziko výrazného neúspěchu v podnikání,“ hodnotí hlavní závěry studie analytik Bisnode, Milan Petrák.

Ukázalo se, že průměrná rentabilita vlastního kapitálu (ROE) firem, které mají v představenstvu a dozorčí radě ženy, je lepší než firmách, kde figurují výhradně muži. Přesto pro většinu firem platí, že když se počet žen v představenstvu a dozorčí radě zvýší, jejich výsledky, měřené střední hodnotou ROE, se zhorší (to dokazuje graf střední hodnoty ROE). Na druhou stranu malá část ryze mužských firem dosahuje špatných výsledků a jejich ztráty jsou tak vysoké, že celkově převáží kladný výsledek mužských firem, kterým se daří. „To je zřejmě důsledkem faktu, že muži jsou k riskování náchylnější než ženy,“ dodává Milan Petrák z Bisnode s tím, že většině firem přinese větší riziko o trochu větší zisk, nicméně zbylá část firem kvůli riskování prodělá tolik, že celkový průměr mužských firem je horší než firem smíšených. Lze tedy říci, že přítomnost žen v představenstvech a dozorčích radách akciových společností funguje jako pojistka proti výrazným ztrátám. Tato pojistka sice stojí část zisku, ale dlouhodobě se vyplatí. Kladný výsledek na celkovou rentabilitu firem byl zjištěn i pro přítomnost žen v managementu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.