Úterý 27. října. Svátek mají Šarlota a Zoe.

Zdraví a kapitálová vybavenost českého bankovního sektoru, stejně jako jeho odolnost proti krizím, zůstávají na vysoké úrovni

Dostatek zdrojů umožňuje bankám naplňovat jejich roli při úvěrování, a přispět tak k očekávanému oživení ekonomiky. Rizikem pro banky, jejich klienty a pro míru obnovení hospodářského růstu je především vlna nových evropských či národních regulací, které jsou přijímány bez hodnocení jejich skutečných přínosů, vzájemné provázanosti a kumulovaných dopadů. 

„České banky podržely díky svému obezřetnému přístupu a tradičnímu obchodnímu modelu českou ekonomiku v dobách krize. Náš zájem o společenskou odpovědnost, o podporu našim klientům v jejich rozvoji, zájem na pozitivním vývoji ekonomiky a zlepšování úrovně vzdělanosti je to, co nás motivuje, abychom naše síly dali nesobecky k dispozici pro hledání řešení problémů, které před českou společností stojí,“ řekl Pavel Kavánek, prezident ČBA.

V centru pozornosti bankovního sektoru se ocitají otázky ochrany spotřebitele a boje proti neetickým praktikám na finančním trhu. Banky se shodly na zájmu poskytnout k dispozici své zkušenosti a odbornost k pokračování práce na digitalizaci české ekonomiky a veřejné správy jako zásadnímu příspěvku ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.