Neděle 09. srpna. Svátek má Roman.

Za první pololetí 2019 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 2,8 miliardy korun

Banky Raiffeisenbank 08.08.2019 | 12:48 0 Komentářů
 • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 243 miliard Kč
 • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 272 miliard Kč
 • Celková aktiva banky ve výši 370 miliard Kč
 • Čistý zisk banky dosáhl výše 2,8 miliardy Kč
 • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 6. 2019 ve výši 17,21 %

„V průběhu prvního pololetí 2019 se v porovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil objem depozit i úvěrů Raiffeisenbank. Čistý zisk banky přitom vzrostl na 2,8 miliardy Kč,“
říká generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Igor Vida a dodává:
„I ve druhém čtvrtletí letošního roku oslovila naše nabídka v oblasti spořicích účtů značné množství nových klientů. Úspěšnou akvizici jsme podpořili také spoluprací s naší sesterskou společností Raiffeisen stavební spořitelna.“

„Jednou z našich priorit je kontinuální zvyšování komfortu pro zaměstnance i klienty banky. Druhý kvartál 2019 se tak opět nesl ve znamení zavádění technologických novinek. Klientům jsme představili nové funkcionality jak internetového, tak mobilního bankovnictví a dále se připravujeme na podzimní spuštění okamžitých plateb. Pokračuje i významný projekt nového frontendu pro naši pobočkovou síť,“ uvádí Igor Vida.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2019

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první pololetí roku 2019 dosáhl výše 2,8 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 69,4 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 15,7 % na 5,99 miliardy Kč.

Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně klesly o 7,9 % na 677 milionů Kč. Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 22,6 % a dosáhly tak výše 4,24 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků klesly o 11 % na 853 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 369,7 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 8,1 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 7,5 % na 243 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně v oblasti financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry),
ale i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 9,1 % na 272 miliard Kč.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 3,22 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 9 %. Tento nárůst je primárně způsoben investicemi v oblasti IT.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek
jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 649 milionů Kč, když v prvním pololetí 2019 došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 473 milionů Kč. Tento kladný výsledek je způsoben rozpuštěním rezerv primárně v segmentu domácností, nicméně vztahuje se i k segmentu firem.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. červnu 2019 dosáhla výše 17,21 %. Na konci dubna 2019 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 3,36 miliardy Kč,
kdy částka 1,15 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 2,21 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad
na kapitálovou přiměřenost banky.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ ROKU 2019

 • Raiffeisen investiční společnost koupila další nemovitosti do Raiffeisen realitního fondu. Jedná se o dvě průmyslové haly u Nýřan na Plzeňsku. Hodnota transakce přesahuje v přepočtu 600 milionů korun.
 • Raiffeisenbank spustila novou vylepšenou verzi mobilního bankovnictví. Ta umožňuje platby v eurech do zahraničí, zobrazení PINu platebních karet, možnost online aktivace kreditní karty a nabízí chytré zabezpečení.
 • V internetovém bankovnictví Raiffeisenbank uživatelé nově vidí logo a název online
  i kamenných obchodů, ve kterých nakupovali, a to včetně adresy a odkazu
  na Google mapy. Součástí nové verze jsou i grafické přehledy příjmů a výdajů
  či předpokládaný vývoj zůstatku na účtu na příští měsíc.
 • Díky službě Financování online mají firemní klienti online přístup k informacím o jejich úvěrech, bankovních zárukách a dokumentárních akreditivech. Klienti mají k dispozici online zůstatek, plán následujících splátek, úrokovou sazbu, u trade finance obchodů rovněž informace o příjemci, délce platnosti a další údaje pro evidenci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.