Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Významný a odpovědný příspěvek k českému ekonomickému růstu

Banky 02.08.2017 | 08:06 0 Komentářů

Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl meziročně o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč.

  • Celkové vklady klientů vzrostly meziročně o 11,8 % na 771,2 miliardy Kč;
  • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,8 % na 157,3 miliardy Kč;
  • Výnosy dosáhly 15,6 miliardy Kč. Výnosy očištěné o jednorázové položky vzrostly o 2,0 % díky ziskům z finančních operací, neboť klienti významně navyšovali své finanční zajišťování v době okolo opuštění kurzového závazku ČNB. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize mírně poklesly;
  • Provozní náklady bez jednorázových položek se zvýšily o 1,9 %, tedy méně než činila inflace. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši 0,1 miliardy Kč díky úspěšnému vymáhání a příznivým ekonomickým podmínkám;
  • Vykázaný čistý zisk vzrostl o 15,0 %, stejně tak zisk bez mimořádných položek. Bez mimořádných položek spojených s restrukturalizací budov centrály KB dosáhl 6,8 miliardy Kč. Včetně těchto mimořádných příspěvků dosáhl vykázaný čistý zisk 7,7 miliardy Kč.

Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky za první pololetí 2017. Celkové výnosy bez loňského příjmu za podíl KB ve společnosti VISA Europe vzrostly meziročně o 2,0 % na 15,6 miliardy Kč. Růstu výnosů pomohla silná aktivita klientů při zajišťování proti měnovému riziku v souvislosti s ukončením intervencí ČNB. Provozní náklady bez mimořádných položek stouply o 1,9 %, když vzestup personálních nákladů mírnily pomaleji rostoucí administrativními náklady a odpisy. Kromě toho Skupina zahrnula již v prvním čtvrtletí do svých provozních nákladů pozitivní příspěvek z prodeje a přecenění budov centrály KB. Úspěšnost vymáhání a příznivé ekonomické podmínky vedly k výjimečné situaci čistého rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,1 miliardy Kč. Čistý zisk náležející akcionářům vzrostl o 15,0 % na 7,7 miliardy Kč.

„Výsledky za první pololetí 2017 považuji za velmi dobré, protože Skupina KB posílila partnerství s našimi korporátními klienty díky tomu, že jsme jim v měnících se podmínkách na finančním trhu nabídli správná zajištění jejich rizik, a dokázali jsme i zvýšit objem financování poskytnutého klientům a objem aktiv, které klienti svěřili do naší správy. Jsem obzvlášť hrdý, že počet klientů Komerční banky v posledních letech stále roste a to i přes intenzivní konkurenci na trhu, což svědčící o kvalitě a spolehlivosti služeb KB,“ uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Objem hrubých úvěrů vzrostl o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč. Objem vkladů stoupl o 11,8 % na 771,2 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,5 %, přičemž regulatorní kapitál KB obsahuje pouze nástroje nejkvalitnější třídy jádrového Tier 1 kapitálu.

„Vzhledem k tomu, že zítra předávám vedení Komerční banky Janu Juchelkovi, rád bych poděkoval našim klientům za jejich loajalitu a důvěru, a zaměstnancům také za jejich nasazení a profesionalitu při poskytování služeb klientům. Mohu vás ujistit, že KB bude nadále usilovat o dlouhodobé a vzájemně prospěšné vztahy se svými partnery a přinášet jednoduchá a inovativní řešení finančních potřeb našich klientů.“ dodal Albert Le Dirac’h.

Komerční banka měla k 30. červnu 2017 celkem 46 224 akcionářů (meziročně o 398 více), z čehož 41 036 byly fyzické osoby z České republiky (meziroční nárůst o 792). Strategický akcionář Société Générale drží v KB 60,4% podíl, menšinoví akcionáři drží 39,6% podíl.

 

MICHAL TEUBNER
Communication
Komerční banka, a. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.