CZK/€ 25.360 +0,04%

CZK/$ 23.427 -0,06%

CZK/£ 29.607 -0,09%

CZK/CHF 26.602 -0,11%

02. 05. 2016

0 komentářů

Subjekty:

Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015

 


 

Vývoj výdajů důchodového pojištění a celkového počtu důchodců

  • Celkové výdaje rezortu MPSV na důchody v roce 2015 vzrostly meziročně o téměř 9,1 mld. Kč a dosáhly výše 385,5 mld. Kč (tj. 78,8 % všech prostředků na sociální dávky MPSV v roce 2015).
  • Na konci roku 2015 byl zaznamenáván mírný meziroční nárůst celkového počtu důchodců ovlivněný zejména vyššími počty starobních důchodců; v prosinci 2015 dosáhl celkový počet důchodců 2 874,0 tis. (z toho 2 376,9 tis. představovali důchodci starobní), tj. meziročně o 0,4 % více.

Vývoj počtu důchodců

 

Počet důchodců k 31. 12. (v tis.)

roku 2014

roku 2015

Starobní

2 355,1

2 376,9

Invalidní

428,4

421,7

Vdovský

29,7

27,4

Vdovecký

6,5

6,2

Sirotčí

43,6

41,9

C E L K E M

2 863,2

2 874,0

  Vývoj výdajů nemocenského pojištění a dočasné pracovní neschopnosti

  • Na dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) bylo v roce 2015 vynaloženo 24,1 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu o cca 2,0 mld. Kč. Na meziročním zvýšení výdajů na dávky nemocenského pojištění se zejména podílelo zvýšení výdajů na nemocenské (o 1,5 mld. Kč), a to především v souvislosti s nárůstem počtu proplacených dnů dočasné pracovní neschopnosti (ze 42,5 mil. v roce 2014 na 45,9 mil. v roce 2015).
  • Z hlediska ukazatelů nemocnosti bylo v roce 2015 ukončeno 1,53 mil. případů dočasné pracovní neschopnosti (meziročně o cca 241 tis. případů více). Celkový počet prostonaných dní meziročně vzrostl o 5,7 mil. na 63,2 mil. Naopak došlo k meziročnímu poklesu průměrné délky trvání ukončeného případu o cca 3,6 dnů na 41,4 dnů.

           Vývoj počtu případů výplaty dávek nemocenského pojištění

Dávka 

Průměrný měsíční počet případů výplaty (v tis.)

rok 2014

rok 2015

Nemocenské

158,4

175,1

Peněžitá pomoc v mateřství

44,6

45,5

Ošetřovné

30,0

36,0

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

0,2

0,2

C E L K E M

233,2

256,8

            Vývoj výdajů na podpory v nezaměstnanosti

  • Na podpory v nezaměstnanosti bylo v roce 2015 uvolněno 8,3 mld. Kč, tj. o téměř 1,0 mld. Kč méně než v roce 2014. Tento pokles byl ovlivněn především nižším počtem uchazečů o zaměstnání s podporou v nezaměstnanosti (zatímco v roce 2014 činil průměrný měsíční počet těchto uchazečů 115,9 tis., v roce 2015 se jednalo o 101,8 tis. uchazečů).

Vývoj výdajů v oblasti nepojistných dávkových systémů

  • Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc) činily v roce 2015 cca 10,5 mld. Kč při meziročním poklesu o téměř 0,8 mld. Kč. Došlo rovněž k meziročnímu poklesu počtu vyplacených dávek (v průměru za měsíc u příspěvku na živobytí o 13,9 tis. na 148,7 tis. příspěvků, u doplatku na bydlení o 2,5 tis. na 70,7 tis. doplatků).
  • Dávky pro osoby se zdravotním postižením byly v roce 2015 vyplaceny v objemu 1,9 mld. Kč (z toho cca 1,1 mld. Kč činily výdaje na příspěvek na mobilitu a 0,8 mld. Kč příspěvek na zvláštní pomůcku), tj. o cca 10,8 mil. Kč více než v roce předchozím.
  • Výdaje na příspěvek na péči v roce 2015 meziročně vzrostly o cca 0,8 mld. Kč na 21,2 mld. Kč. V průměru bylo měsíčně vyplaceno cca 337,0 tis. příspěvků (z toho cca 108,9 tis. v I. stupni závislosti, 110,0 tis. ve II. stupni závislosti, 75,0 tis. ve III. stupni závislosti a 43,1 tis. ve IV. stupni závislosti).
  • Na dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče bylo v roce 2015 uvolněno celkem cca 37,6 mld. Kč, což bylo o 0,1 mld. Kč více než v roce předchozím, a to zejména v důsledku nárůstu výdajů na příspěvek na bydlení (o 0,3 mld. Kč) a odměnu pěstouna (o 0,2 mld. Kč). Naopak pokles výdajů byl zaznamenán u rodičovského příspěvku (o 0,4 mld. Kč) a přídavku na dítě (o 0,1  mld. Kč).
  • V minulém roce bylo v průměru měsíčně vyplaceno cca 927,5 tis. dávek státní sociální podpory a cca 27,2 tis. dávek pěstounské péče. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán u příspěvku na bydlení (o 4,0 tis. dávek měsíčně), nejvyšší absolutní pokles u přídavku na dítě (o 19,6 tis.).

Nepojistné dávkové systémy – vývoj průměrného měsíčního počtu vyplacených dávek

Dávkový systém

Průměrný měsíční počet vyplacených dávek (v tis.)

rok 2014

rok 2015

Příspěvek na péči

331,8

337,0

Dávky pomoci v hmotné nouzi

240,8

223,5

    v tom: příspěvek na živobytí

162,6

148,7

              doplatek na bydlení

73,2

70,7

              mimořádná okamžitá pomoc

5,0

4,2

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

232,8

240,2

   z toho: příspěvek na mobilitu

232,2

239,6

Dávky státní sociální podpory

944,4

927,5

   z toho: rodičovský příspěvek

279,6

277,3

               přídavek na dítě

443,6

424,0

               příspěvek na bydlení

220,1

224,1

               porodné

0,9

1,8

Dávky pěstounské péče         

25,0

27,2

   z toho: odměna pěstouna

10,7

11,8

               příspěvek na úhradu potřeb dítěte

14,0

15,1

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *