Čtvrtek 28. ledna. Svátek má Otýlie.

Vyjádření ke zkresleným a nepravdivým informacím Ing. Ivana Pilipa

V souvislosti s dříve učiněným vyjádřením uvádíme, že ze strany MPU bylo přistoupeno k připojení se k insolvenčním návrhům na Ing. Ivana Pilipa a Ing. Lucii Pilipovou. Vzhledem ke skutečnosti, že toto přistoupení bylo dnešního dne zveřejněno v insolvenčním rejstříku, Vás můžeme v tuto chvíli informovat, že celková přihlášená pohledávka činí částku celkem 117.132.219,16 Kč, očekáváme však její zvýšení po prohlášení úpadku.

Jak je z insolvenčního návrhu patrné, Pilipovi hradili svůj dluh naposledy v roce 2011. I přes četné výzvy a podání žaloby na pana Ing. Ivana Pilipa a Lucii Pilipovou nedošlo za posledních více než pět let ani k částečnému hrazení závazku.

V médiích zaznělo ze strany Ing. Pilipa několik nepravdivých tvrzení. K těmto uvádíme, že v dané věci mezi naší finanční institucí a Ivanem Pilipem a Lucií Pilipovou žádná dohoda o plnění jejich závazků vůči nám uzavřena nikdy nebyla. Smyšlené je tak nařčení pana Pilipa, že MPU se svým jednáním, kdy řádně vymáhá své pohledávky za svými dlužníky, odklonilo od sjednaných dohod. Naopak, v minulých měsících byla paní Ing. Pilipová opakovaně upozorňována na kritičnost situace.

K tvrzení Ing. Pilipa, že insolvenčním návrhem je sledován prodej zámku Trnová pod cenou, uvádíme, že se předmětná nemovitost již několik let nenachází ve vlastnictví pana Ing. Pilipa a Ing. Pilipové, a nebude tak vůbec předmětem insolvenčních řízení vedených na výše uvedené osoby.  Ani toto vyjádření Ing. Pilipa se tak nezakládá na pravdě. Naopak, MPU je schopno prokázat, že k porušení povinností ve vztahu k dané nemovitosti docházelo ze strany Ing. Pilipa. Jak je uváděno v našem podání na insolvenční soud, byla daná nemovitost užívána i k osobním účelům panem Ing. Pilipem, a to i přesto, že k ní nemá žádný vlastnický titul. Plánem MPU, jakožto zajištěného věřitele se zástavním právem na zámku, je provedení dobrovolného prodeje nemovitosti ve spolupráci s vlastníkem zámku Trnová dalším zajištěným věřitelem a renomovanou realitní kanceláří tak, aby výtěžek z prodeje byl maximální možný. Jde o postup, který je v zájmu jak pana Pilipa, tak MPU jako věřitele, a stejně tak společnosti, která zámek vlastní. S ohledem na to, že pouze výše pohledávek MPU přesahuje výši 110 milionů korun, nelze předpokládat, že jeho prodejem budou veškeré pohledávky uspokojeny.

Vzhledem k výše uvedenému dlouhodobému neplnění závazků vůči MPU ze strany Pilipových a jejich neschopnosti předložit MPU návrh řešení, podle něhož by své závazky uhradili, jsme byli nuceni připojit se k podanému insolvenčnímu návrhu na výše uvedené osoby a požádat příslušný soud, aby na Ing. Lucii Pilipovou a pana Ing. Ivana Pilipa byl ohlášen konkurz.

Jeden komentář: “Vyjádření ke zkresleným a nepravdivým informacím Ing. Ivana Pilipa”

  1. Zámek Trnová napsal:

    Jak prosím celá kauza dopadla?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.