CZK/€ 24.695 +0,20%

CZK/$ 23.468 +0,20%

CZK/£ 29.144 +0,12%

CZK/CHF 24.060 +2,32%

26. 04. 2022

0 komentářů

Valná hromada MONETA Money Bank schválila rozdělení zisku za rok 2021, účetní závěrku i zprávu o odměňování vedení banky

 

Valná hromada schválila rozdělení čistého zisku MONETA Money Bank za rok 2021 v celkové výši 4,1 miliardy korun, konsolidovanou a individuální účetní závěrku a zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady banky.   

Čistý zisk v celkové výši 4,1 miliardy korun bude rozdělen v částce 3,6 miliardy korun mezi akcionáře jako podíl na zisku ve formě dividendy ve výši 7 korun na akcii. Zbylých 483 milionů korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni jako akcionáři MONETA Money Bank v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 2. května 2022. Dividenda bude vyplacena akcionářům bezhotovostně dne 25. května 2022.

Valná hromada dále schválila konsolidovanou i individuální účetní uzávěrku MONETA Money Bank („Banka“) za rok 2021. Následně akcionáři odhlasovali a schválili návrh na auditora Banky pro rok 2022, společnost Deloitte. Valná hromada také schválila zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady Banky za rok 2021.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 60,41 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.

 

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

GE Money Bank odchází… přivítejte MONETA Money Bank

Americká skupina General Electric se zbavuje svých finančních částí. Výsledkem je prodej české GE Money Bank prostřednictvím IPO na pražské burze – a její změna na MONETA Money Bank. Co se změní pro klienty a jaké perspektivy mají akcionáři?

Text: Petr Zámečník

10. 05. 2016