Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

V čele České asociace pojišťoven nadále zůstává Martin Diviš

Shromáždění členů České asociace pojišťoven (ČAP) zvolilo na svém zasedání členy prezidia a kontrolního výboru a schválilo dlouhodobé strategické cíle pojistného trhu. Do svého čela si prezidium opětovně zvolilo Ing. Martina Diviše, MBA, generálního ředitele pojišťovny Kooperativa, který tuto funkci zastává již od roku 2013. 

Asociace změnila Kodex etiky v pojišťovnictví a své stanovy tak, aby mohla posílit své aktivity v oblasti kontroly dodržování etických pravidel a maximálně podpořit fungování samoregulačních opatření. Zúčastnění v diskuzi o stavu sektoru konstatovali, že se příznivě začíná projevovat vliv nových technologií, díky nimž se zvyšuje flexibilita produktů a zefektivňuje se proces likvidace ve prospěch klienta.

Shromáždění členů zároveň podpořilo střednědobé sektorové priority, kterými jsou zejména zvyšování kvality externí distribuce a propagace a rozvoj produktů kryjících životní rizika. Další výzvou je pak důraz na krytí odpovědnostních rizik a využití digitalizace, která přináší příležitosti pro rozvoj služeb klientům. Neméně významné aktivity ČAP budou nadále realizovány v oblasti boje s pojistným podvodem i dalšími sdílenými systémy a IT projekty určenými ke zvyšování efektivity služeb i snižování nákladů pojišťoven.

Setkání se zúčastnil i viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík, který ocenil připravenost pojistného trhu na akceptaci regulatorního režimu Solventnost II: „Kapitálová vybavenost, stabilita a ziskovost českého pojistného trhu představuje spolehlivou kotvu v nejistých dobách ekonomiky. Klienti se mohou na pojišťovny plně spolehnout.“ 

Všechna diskutovaná témata i vytyčené klíčové oblasti plánovaných činností mají společného jmenovatele, jímž je užitek klienta a jeho spokojenost. „V budoucnu chceme nejen v jednotlivých pojišťovnách, ale i v rámci ČAP klást na spokojenost spotřebitele maximální důraz. ,Je společným záměrem nás všech, aby pojistné produkty a služby byly pro klienty srozumitelné a přinášely jim vysokou přidanou hodnotu. K těmto cílům směřuje ostatně i celá současná a tolik diskutovaná agenda změn v systému provizí v životním pojištění,“ uzavřel prezident ČAP Martin Diviš.

Ing. Martin Diviš, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva

Kooperativa, pojišťovna, a.s., VIG

Ing. Marek Jankovič

Generální ředitel a předseda představenstva

Česká pojišťovna, a.s.

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

Předseda představenstva
a generální ředitel

Allianz pojišťovna, a.s.

Ing. Vladimír Bezděk, M. A.

Předseda představenstva

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Jiří Čapek, MBA

 

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR

Daniel Martínek

Generální ředitel

Metlife Europe Limited, pobočka pro ČR

Ing. Pavel Mencl, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva

Generali Pojišťovna, a.s..

RNDr. Petr Zapletal, MBA

Generální ředitel a předseda představenstva

Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG

Ing. Martin Žáček, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.