Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

UniCredit Bank Czech Republic vykázala za první tři čtvrtletí roku 2013 čistý zisk ve výši 2 479 milionů Kč

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic se po zdanění zvýšil z 2 274  milionů Kč (k 30. 9. 2012) na 2 479 milionů Kč (k 30. 9. 2013).

Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic Jiřího Kunerta: „Česká ekonomika se vrátila k mezikvartálnímu růstu a podobné tempo jako nyní si pravděpodobně udrží i po celý příští rok. Postupně by mělo dojít k oživení soukromé spotřeby i růstu investic ve firmách. Stále platí, že růst ekonomiky bude tažený exportem, kterému už nyní napomáhá zlepšující se vývoj obchodu v Evropě. UniCredit Bank je připravena plně podporovat tuzemské vývozce a ostatní české firmy a podnikatele. To vše je potvrzeno faktem, že jsme meziročně zvýšili celkové poskytnuté úvěry o 8,2 %. Jsem přesvědčen, že v tomto trendu budeme pokračovat i v následujícím období.“ 

 

Položky výkazu zisku a ztrát

Čistý výnos z úroků UniCredit Bank Czech Republic klesl na 4 577 milionů Kč, což představuje pokles o 2,6 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (k 30. 9. 2012: 4 701 milionů Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 13,3 % na 1 562 milionů Kč (k 30. 9. 2012: 1 379 milionů Kč). 

 

 

„Klesající výnosy z úroků odráží všeobecný vývoj na bankovním trhu v prostředí nízkých úrokových sazeb a tlaku na marže u depozit.  Čistý výnos z poplatků a provizí byl pozitivně ovlivněn především nárůstem retailové klientské základny o 14 %, a zvýšením objemu transakcí jak v retailové, tak i v korporátní divizi. Navíc jsme dosáhli vynikajících výsledků v rámci našich aktivit na finančních trzích,“ řekl Gregor Hofstaetter-Pobst, finanční ředitel UniCredit Bank.

Úroveň správních nákladů vzrostla o 1,9 % na 3 433 milionů Kč (k 30. 9. 2012: 3 368 milionů Kč). Meziročně vzrostly i náklady na úvěrové riziko na 1 117 milionů Kč, což představuje nárůst o 20,2 % ve srovnání s předcházejícím rokem (k 30. 9. 2012: 929 milionů Kč).

Rozvaha

K 30. 9. 2013 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic 325 700 milionů Kč, což představuje pokles o 0,7 % ve srovnání s údajem k 30. 9. 2012 (327 927 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 8,2 % na celkových 195 222 milionů Kč oproti stavu k 30. 9. 2012 (180 453 milionů Kč).

„Díky atraktivní nabídce úvěrů výrazně vzrostl za poslední období podíl úvěrů v retailové divizi. Spotřebitelské půjčky vzrostly o 41 % a hypoteční úvěry o 19 %, což dokazuje silnou pozici UniCredit Bank a odbornost v oblasti spotřebitelského financování.  Zvýšili jsme také o 18 % objem poskytnutých úvěrů v klíčovém segmentu malých a středních podniků. Na základě uskutečněných obchodů v oblasti strukturovaného financování došlo k navýšení podílu úvěrů velkým korporátním klientům,“ zdůraznil Gregor Hofstaetter-Pobst.

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 0,6 % na 202 503 milionů Kč
(30. 9. 2012: 201 349 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 11,5 % na 39 629 milionů Kč (30. 9. 2012: 35 536 milionů Kč).

Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 3. čtvrtletím 2012 o 1,5 % na 37 926 milionů Kč
(k 30. 9. 2012: 37 349 milionů Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.