Pondělí 29. listopadu. Svátek má Zina.

Téměř 20 % českých zaměstnavatelů by bylo ochotno investovat do vzdělání svého zaměstnance až 150 000 korun

Investice 10.06.2015 | 13:36 1 Komentář

Jak vnímají čeští zaměstnavatelé investici do vzdělávání svých zaměstnanců? Čím dál více tuzemských firem si uvědomuje, že dobře kvalifikovaný personál tvoří základ prosperující společnosti. Třetina dotazovaných zaměstnavatelů je rozhodnuta investovat do studia MBA svých pracovníků, přičemž dalších 10 % tak již učinilo. Více jak třetina dotazovaných uvedla jako nejčastější výši finanční spoluúčasti částku až 70 000 korun. (Tisková zpráva: CEMI)

V posledních letech roste zájem především o studium přes internet. Stále více lidí souhlasí s názorem, že online studium je přinejmenším stejně kvalitní jako studium v prezenční formě. S tím se podle průzkumu zadaným institutem CEMI ztotožňuje nadpoloviční většina respondentů. Obecnou výhodou tohoto typu studia je možnost zvolit si vlastní tempo a přizpůsobit studijní plán svým individuálním potřebám. Studující tak není omezen místem ani časem, a proto se hodí i pro vytížené osoby.

Z průzkumu dále vyplynulo, že by dotazovaní zaměstnavatelé a manažeři ve vedoucích funkcích nejčastěji investovali do vzdělání podřízeného částku v rozmezí 30 001 až 70 000 korun. Méně než 30 000 korun by do svých pracovníků vložilo 23 %, naopak větší obnos je ochotno zaplatit téměř 40 % dotázaných (70 001 až 100 000 korun tvoří 20 % a 100 001 až 150 000 korun 19 %).

Cena MBA studijního programu se nejčastěji pohybuje v rozmezí 100 000 – 150 000 korun. Dle věkových kategorií by touto částkou nejpočetněji přispěla věková skupina 36 – 44 let, konkrétně 40 % zástupců tohoto vzorku. Stejnou investici by provedla téměř třetina zástupců kategorie 54 – 65 let. Z nejmladší sledované skupiny 27 – 35 let by stejnou částku investovalo jen 15 % dotazovaných. Nejméně kladných odpovědí na příspěvek v této výši přiznali zaměstnavatelé ve věku 45 – 53 let.

 „Vzdělávání je klíčové nejen pro zaměstnance, ale i pro celkovou konkurenceschopnost firmy. Stává se běžným firemním standardem. Ba co víc, vzdělávací programy a kurzy začínají společnosti stále častěji zařazovat jako benefity. A není to doménou jen velkých úspěšných firem, tuto skutečnost si v posledních letech uvědomují i malé a střední podniky,“ říká k problematice vzdělávání ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Postoj zaměstnavatelů ke vzdělávání svých zaměstnanců je v České republice kladný a sami zaměstnavatelé a reprezentanti malých a středních firem uznávají, že vzdělání je vhodnou investicí. Vyplývá to z průzkumu výzkumné agentury IPSOS, realizovaném pro zadavatele Institut CEMI. Průzkum byl realizován na specifickém vzorku 200 respondentů (vyšší vedoucí pozice, vrcholový manažer, ředitelé podniku – zástupci malých a středních podniků).

Jeden komentář: “Téměř 20 % českých zaměstnavatelů by bylo ochotno investovat do vzdělání svého zaměstnance až 150 000 korun”

  1. František Procházka napsal:

    MBA jsem na CEMI získal před rokem. Za tu dobu jsem získal mnoho cenných zkušeností, které mi pomohly v mém profesním rozvoji i získat vyšší plat. Jsem rád, že jsem měl možnost studovat pod dohledem tak výborných lektorů, kteří vědí o čem mluví a dokáží své vědomosti předat dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.