Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

Sdružení SOLUS nabádá spotřebitele k pečlivému uvážení, komu předají citlivé osobní údaje

Počet pokusů o využití falešného dokladu totožnosti ke sjednání služby u některého z členů sdružení SOLUS dlouhodobě neklesá. Sdružení SOLUS je přitom připraveno významně omezit úvěrové podvody realizované za použití falešného dokladu totožnosti – minimalizaci podobných podvodů by mohlo pomoci zpřístupnění evidence vydaných občanských průkazů Ministerstva vnitra.

Členské společnosti sdružení SOLUS evidují řádově desítky takových případů měsíčně. Na celém území České republiky u členských společností i společností, které prozatím členy sdružení SOLUS nejsou, pak půjde podle odhadů o desítky až stovky případů měsíčně.

Ačkoli dochází většinou k použití falešného občanského průkazu u tzv. smluv uzavíraných na dálku, tedy u objednávek přes internet nebo telefon, výjimečné nejsou ani případy, kdy pracovník členské společnosti osobně kontroluje totožnost klienta a přesto falešný doklad totožnosti nepozná. Nejčastějším případem je krádež identity určité osoby – podvodník použije falešný občanský průkaz s údaji osoby, k jejímž osobním údajům se určitým způsobem dostane.

 „Sdružení SOLUS se dlouhodobě snaží získat přístup do databáze vydaných občanských průkazů. K výraznému omezení krádeží identity by stačilo získat odpověď ANO či NE na otázku, zda občanský průkaz s konkrétním číslem patří konkrétní osobě. Nejde o shromažďování konkrétních údajů a jmen, pouze o ověření správnosti údajů, které o sobě sám klient členské společnosti uvádí. Podobným způsobem by mohlo pomoci i zpřístupnění evidence obyvatelstva ČR, kde by bylo možné ověřit správnost klientem uváděného rodného čísla,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Sdružení SOLUS a jeho členové rozlišují dva základní případy, které občany ke snaze o podvodné jednání motivují. V prvním případě je snaha o podvod prvoplánová: zájemce objedná službu či produkt na falešný doklad s tím, že nemá v plánu za realizovanou objednávku zaplatit. Ve druhém případě se o podvod může pokusit osoba, která již má záznam v registrech sdružení SOLUS a má obavu, že by kvůli těmto záznamům o své osobě službu či produkt nezískala.

Zatímco v některých případech dokážou členské společnosti podvod odhalit a nedojde tak ke vzniku škody, v omezeném počtu případů je služba sjednána a členská společnost pak v domnění, že klient nehradí sjednanou službu, vymáhá po oběti krádeže identity úhradu za čerpané služby. Takto realizovaný podvod pak poškozuje nejen členy sdružení SOLUS, ale také samotné osoby, jejichž doklad byl zneužit.

„Obětí podvodu se v podobném případě může skutečně stát každý z nás. Spotřebitelům proto doporučujeme bedlivě střežit, kam a komu své citlivé osobní údaje uvádějí. V České republice ještě stále není běžné zvažovat, do kterého formuláře uvedu své rodné číslo, datum narození či číslo občanského průkazu,“ dodává Jan Stopka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.