Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Šance na maximální ochranu s vyšším výnosem

Banky ČSOB 03.09.2014 | 11:39 0 Komentářů

Zhodnocování úspor na spořicích účtech není v poslední době příliš dobrou volbou, a proto je výhodnější spíše dobře investovat. Klienti preferují 100% zajištěné fondy, ale ty většinou nepřináší požadovaný výnos. ČSOB přichází na český trh s unikátní novinkou, kterou představuje investiční fond Optimum Fund ČSOB Světový expres 1. Tento fond v sobě spojuje dvě výhody – vyšší výnos, respektive maximální (100%) podíl na růstu koše akcií, a šanci na maximální (100%) ochranu investovaných prostředků. 

ČSOB Světový expres 1 má podobně atraktivní výnosový potenciál jako otevřený fond, ale navíc přináší šanci získat 100% ochranu investovaných prostředků. „Pro získání stoprocentní ochrany investované částky při splatnosti stačí, aby alespoň v jednom ze čtyř pozorování, v němž se porovná aktuální hodnota koše s jeho počáteční hodnotou, byla hodnota koše stejná nebo vyšší než počáteční hodnota,“ říká Jan Barta, předseda představenstva společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

clipboard0207

Koš akcií Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 se zaměřuje především na společnosti z oblasti telekomunikací, jako jsou AT&T nebo Orange, energetiky nebo bankovnictví. Do tohoto sektoru spadají kanadské finanční domy jako například Bank of Montreal, což je podle tržní kapitalizace třetí největší kanadská banka, která nabízí širokou škálu finančních služeb. Vzhledem ke své relativní velikosti je považována za systémově významnou banku a v horších časech může pravděpodobně těžit z mimořádné vládní podpory. Bank of Montreal má díky své stabilní retailové frančíze v Kanadě a USA kvalitní likvidní profil. Jejími klienty jsou zejména podniky a instituce z Kanady a USA. Kromě toho banka působí ve Velké Británii, Evropě, Austrálii, některých asijských zemích a Jižní Americe.

V nabídce se také znovu objevuje Životní pojištění Maximal Invest s podkladovým strukturovaným fondem Select Investors ČSOB Nová infrastruktura 1. Podkladový fond může investovat přímo či nepřímo až 80 % aktiv do depozit či termínovaných depozit KBC a/nebo dalších finančních nástrojů vydaných v rámci skupiny KBC. Výnos podkladového fondu ke dni splatnosti je navázán na vývoj 20 akcií z odvětví infrastruktury. Tento sektor kontinuálně roste a podle řady ekonomických studií se budou celosvětové výdaje na infrastrukturu nadále rapidně zvyšovat, prudký růst se očekává zejména na rozvíjejících se trzích.

ČSOB dále v září nabízí fondy Global Partners ČSOB Světových příležitostí 3, Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +4 a Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.