Sobota 06. června. Svátek má Norbert.

Průmysl – září 2019: Průmyslová produkce meziročně mírně klesla

Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 2,7 %.

Průmyslová produkce1 v září 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně klesla o 0,6 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 9,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 9,8 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 3,3 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,52 p. b., růst o 2,7 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,50 p. b., růst o 7,0 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 15,8 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 4,9 % (v září 2019 bylo o dva pracovní dny více než v září 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v září 2019 meziročně vzrostly o 6,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrosty o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2 v září 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,4 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,9 p. b., růst o 4,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,8 p. b., růst o 18,6 %) a  výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,3 p. b., růst o 13,9 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 6,3 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 10,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 16,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v září 2019 meziročně snížil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2019 meziročně vzrostla o 7,0 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,0 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2019 dne 13. 11. 2019.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2019
Průmyslová produkce1 ve 3. čtvrtletí 2019 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 2. čtvrtletím 2019 byla reálně nižší o 0,4 %. Meziročně klesla o 0,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenáchbyly ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vyšší o 3,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,9 %.

Nové zakázky2 ve sledovaných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly o 3,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,5 %.

___________
Poznámky:
1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.

3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.