Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Provident získal licenci od České národní banky

Licence Provident opravňuje k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru na tuzemském finančním trhu. Provident je mezi prvními společnostmi, které licenci získaly. ČNB o všech licencích musí rozhodnout nejpozději do konce letošního května. Poskytovatel úvěru, který od ČNB licenci nezíská, nesmí již poskytovat další úvěry.

Licence jsou krokem správným směrem

Licencování poskytovatelů úvěrů, které u nás vstoupilo v platnost s účinností nového zákona o úvěru v prosinci 2016, garantuje, že na českém trhu budou působit pouze ty subjekty, které splnily velmi přísná a náročná kritéria. Mezi ně patří například důvěryhodnost, transparentní financování, odborná způsobilost nebo minimální počáteční kapitál společnosti. Dále je nutné splnit některé požadavky na výkon činnosti, jako je například nastavení pravidel jednání se spotřebiteli v prodlení.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru zpřísňuje také podmínky pro poskytování úvěrů. Nařizuje povinnost posoudit schopnost spotřebitele splácet úvěr, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Zákon zvyšuje odpovědnost poskytovatelů úvěrů a posiluje postavení spotřebitelů na finančním trhu. Vztahuje se přitom na všechny typy úvěrů a půjček, a to včetně tzv. mikropůjček do 5000 Kč. Velmi důležitá je i skutečnost, že dochází k omezení maximální výše pokuty za pozdní splácení. ČNB uděluje licenci na následujících pět let. Po této lhůtě si všichni licencovaní poskytovatelé musí zažádat o její prodloužení.

 

Přísná kritéria pročistila trh a zajistí větší ochranu spotřebitelů

„Licencování vítáme a považujeme ho za krok správným směrem. Díky přísným kritériím je již nyní poznat výrazné pročištění tuzemského finančního trhu od nepoctivých firem, které svým jednáním často vrhají klienty do dluhových pastí,“ uvádí Petr Šaštinský, generální ředitel společnosti Provident Financial s tím, že takové jednání paradoxně vrhalo špatné světlo i na seriózní finanční instituce. „Některá kritéria licencování se přibližují bankovním standardům, a proto věříme, že budou nyní spotřebitelé mnohem lépe chráněni před nechtěným předlužením,“ dodává P. Šaštinský.

Náročná příprava žádosti

„Na přípravě žádosti k udělení licence od ČNB pracoval projektový tým složený z lidí napříč všemi útvary naší společnosti. Naši žádost, která má více než tisíc stran, jsme připravovali zhruba půl roku,“ říká mluvčí společnosti Provident Financial Ondřej Holoubek.

Jedním z požadavků nového zákona je i povinnost složit do konce roku 2018 odbornou zkoušku, která se týká všech obchodních zástupců, zaměstnanců obchodního oddělení, zákaznického centra a útvaru úvěrových rizik. K dnešnímu dni tuto certifikaci získalo již 96 % zaměstnanců a 45 % obchodních zástupců Providentu.

O licencích se rozhodne do 31. května

Na základě nového zákona o úvěru musely všechny úvěrové firmy, které chtěly působit na tuzemském finančním trhu, zažádat ČNB o udělení licence. Firmy, které dosud licenci od ČNB neobdržely, podnikají v režimu tzv. přechodného období a to nejpozději do konce května, kdy musí ČNB rozhodnout o udělení licence. Od tohoto data nesmí v České republice poskytovat nové úvěry žádná společnost bez licence.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.