Pátek 18. září. Svátek má Kryštof.

Oznámení Fondu pojištění vkladů: Dne 2. července 2012 Fond obdržel Oznámení ČNB o neschopnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“ dostát závazkům vůči oprávněným osobám.

Fond pojištění vkladů obdržel v souladu s ustanovením § 41d zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, dne 2. července 2012 Oznámení ČNB o neschopnosti UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo „v likvidaci“ (dále jen „družstevní záložna“) dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Fond pojištění vkladů ihned požádal likvidátora této družstevní záložny o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

Fond bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 %, maximálně však do limitu 2 551 500,– Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kursu 25,515 Kč/EUR, vyhlášeného ČNB ke dni 2. července 2012).

Fond nejpozději do 13. července 2012 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. Vkladatelé družstevní záložny o něm budou informováni prostřednictvím webových stránek Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz), facebookových stránek Fondu (www.facebook.com/fondpojistenivkladu), tisku a webových stránek družstevní záložny (www.unibonsud.cz). Vkladatelé pobočky ve Slovenské republice získají informace také prostřednictvím webových stránek Fondu ochrany vkladov (www.fovsr.sk).

Lhůta pro výplatu náhrady vkladů je stanovena zákonem na 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti.

„Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti,“ říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová. Mohou však nastat i situace, kdy si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně. V tomto případě může někoho zmocnit k vyzvednutí plnou mocí – vzor plné moci najde vkladatel na www.fpv.cz/cs/formulare.html.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.