Středa 02. prosince. Svátek má Blanka.

Online platby a transakce klientů Spořitelny chrání unikátní behaviorální systém

  • Systém díky využití principů umělé inteligence neustále zpřesňuje platební profil klienta, identifikuje potenciálně podezřelé transakce, a tak přispívá k ochraně před phishingem;
  • Potvrzení identity plátce skrze behaviorální systém splňuje auditní nároky směrnice PSD2 na dvoufaktorové ověření plateb.

Česká spořitelna inovovala systém pro posuzování platebních transakcí. Jeho součástí je nyní automatizovaná behaviorální analýza, která analyzuje jedinečné charakteristiky platebního chování klienta a průběžně tvoří unikátní platební profil klienta, který se využívá pro potvrzení identity při online platbách a transakcích. Systém se neustále “sám učí” a zpřesňuje profil klienta při každé online platbě, použití platební karty nebo transakci v internetovém a mobilním bankovnictví. 

Behaviorální analýza prochází u každého klienta desítky až stovky parametrů (místo a objem platby, charakter nakoupeného zboží a služeb, čas a frekvence plateb, zařízení, z něhož se provádí platba) nebo jak pracuje se svým zařízením – jaký je jeho rytmus při psaní znaků na klávesnici, pohyb po dotykové obrazovce mobilního zařízení či pohyb kurzoru na obrazovce.

Behaviorální analýzou prochází každá transakce, kterou klienti Spořitelny zadají skrze internetové či mobilní bankovnictví a při placení kartou na internetu.

Systém Spořitelny v řádu milisekund vyhodnotí, zda je platba bezpečná a danou transakci dokončí. Kromě zvýšení bezpečnosti výrazným způsobem zjednodušuje a zrychluje zadávání plateb v mobilním bankovnictví George.„Pokud např. klient mobilního bankovnictví využívá pro potvrzování plateb aplikaci George klíč, nemusí při platbě do výše 12 500 korun již tuto platbu dále ověřovat,” říká Jan Hailich, manažer platebních řešení v České spořitelně. „Spuštění okamžitých plateb bylo jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli využívat při ochraně klientů před podvodnými transakcemi i automatizovanou behaviorální analýzu. Zatímco dříve měli naši experti na posouzení potenciálně podvodné transakce i několik hodin nyní jsou to vteřiny, které systému behaviorální analýzy stačí k detekci podezřelé transakce. Dalším důvodem je obrovský nárůst plateb na internetu, které  jsme schopni díky behaviorální analýze mnohem přesněji a rychleji monitorovat.” 

„Automatizovaná bezpečností analýza postavená na behaviorální detekci je naším unikátním řešením, které doplňuje celý proces autorizace transakcí pomocí stávající aplikace pro bezpečné potvrzování plateb George klíč,“říká Jan Dachovský, expert na platební metody v České spořitelně a dodává: „Do konce roku umožníme pomocí aplikace George klíč potvrzovat klientům i platby na internetu a jako alternativní řešení pro zákazníky, kteří nemohou využívat aplikaci George klíč, budou nákupy na internetu ověřovány kombinací SMS kódu zaslaného na jejich telefon společně s behaviorálním vyhodnocením transakce. Tímto bude ve všech případech zajištěno dvoufaktorové ověření transakcí.”

Celý systém posuzování rizikových transakcí České spořitelny prošel náročným kontrolním auditem, který analyzoval vlastní implementaci i návazné obslužné procesy pro potvrzování plateb. Audit poradenské firmy PwC potvrdil, že implementace České spořitelny využívající behaviorální detekci podezřelých transakcí, splňuje přísné požadavky  na silné ověření klienta, jak je definuje evropská směrnice o platebních službách PSD2.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.