Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Nová daňová pravidla povedou ke spravedlivější konkurenci mezi firmami

Investice 18.12.2014 | 10:47 0 Komentářů

Mezinárodní Asociace certifikovaných účetních (ACCA) vítá nová pravidla pro placení DPH v telekomunikacích, službách rozhlasového a televizního vysílání a e-službách, neboť vytváří rovnější podmínky pro nadnárodní společnosti na jedné straně a menší tuzemské firmy na druhé straně, byť to bohužel bude znamenat dodatečné náklady jak pro spotřebitele, tak pro dodavatele.

Od prvního ledna 2015 začnou v rámci plánu EU na boj proti daňovým únikům a podvodům a v rámci poslední fáze DPH balíčku EU platit nová pravidla ohledně daně z přidané hodnoty v telekomunikacích, službách rozhlasového a televizního vysílání a e-službách poskytovaných dodavateli v EU jednotlivcům a zákazníkům z řad nepodnikové klientely. Cílem těchto opatření je zaplnit legální mezeru v zákoně, která doposud umožňovala jistým společnostem zřizovat sídlo v zemích s nízkou DPH. Místem poskytnutí těchto služeb bude nyní členský stát příjemců služby.

Martin Houska, daňový poradce a člen ACCA,k tomu říká: „Podle stávajících pravidel, jimiž se řídí oblasti telekomunikací, služeb rozhlasového a televizního vysílání a e-služeb, se daní tam, kde sídlí dodavatel. Od ledna 2015 musí dodavatelé těchto služeb specifikovat, kde sídlí jejich zákazníci nebo kde mají zřízenou firmu, a budou muset vyúčtovat DPH podle sazby v příslušných členských státech. Často se totiž stávalo, že například u digitálních služeb využívaly jisté společnosti zemí s nízkou DPH – například Lucembursko – ke snížení celkové povinnosti odvodu DPH, neboť daň se odváděla podle sídla poskytovatele služby, a ne podle místa užívání služby.“

Nově se budou muset dodavatelé zaregistrovat k placení DPH ve všech členských státech EU, kde mají zákazníky. Dále mohou získat několikanásobnou registraci k DPH prostřednictvím programu VATMOSS (VAT Mini One-Stop Shopscheme), který umožňuje dodavatelům rozhodnout se pro placení DPH v celé EU prostřednictvím jednotného elektronického přiznání podaného u místně příslušného daňového úřadu.

„Ačkoli je systém myšlen dobře, zdaleka ještě není dokonalý. Firmy prodávající digitální zboží v EU (včetně malých dodavatelů) se budou muset zaregistrovat jako plátci DPHve všech zemích, ve kterýchmají zákazníky. MOOS jim sice umožní platbu daně pouze z jednoho místa v jednom státě EU – například v České republice – a splnit tak závazky ve všech ostatních 27 státech, ovšem u zboží, jehož prodejní hodnota je malá a objem vybraných daní by činil v řádech desítky korun, je to zbytečná zátěž,“ dodává Martin Houska.

ACCA také upozorňuje, že nová daňová pravidla budou představovat pro dodavatele velmi důležité změny, neboť si budou muset vést další záznamy. Firmy se rovněž budou muset přesvědčit, zda jejich fakturační, účetní a IT systémy jsou stále na odpovídající úrovni. Změny se mohou navícdotknout i spotřebitelů – podle ACCA nelze vyloučit, že vlivem chystaných změn dojde k nárůstu cen širokopásmového internetu nebo televizních balíčků.

Tisková zpráva: ACCA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.