Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Neživotní pojištění posiluje

Předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 1,1 % na celkových 115,2 miliard korun. Výsledky členů  České asociace pojišťoven (ČAP) ovlivnil v loňském roce především pozitivní vývoj neživotního pojištění. Životní pojištění, které několik let drželo pojistný trh v kladných číslech, v loňském roce naopak pokleslo o 0,7 %.  

Neživotní pojištění meziročně vzrostlo o 2,3 %, a to zejména díky situaci v pojištění motorových vozidel. „Povinné ručení překonalo po dvouleté pauze úroveň ročního předepsaného pojistného 20 mld. Kč a posílilo o 4,6 %,“ komentuje výsledek výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora, ale zároveň upozorňuje: „Přestože ve srovnání s předpisem povinného ručení za rok 2013 lze vnímat nárůst o 900 mil. Kč jako výrazný posun, stále platí, že tato částka nemůže pokrýt veškeré nové závazky povinného ručení (NOZ, FZŠ, HZS), protože odhadované navýšení závazku činí 3 mld. Kč.“

Předepsané pojistné v havarijním pojištění zrychlilo tempo růstu v posledním čtvrtletí o dvě desetiny procenta, za celý rok 2014 však navýšení představuje pouhé 1 %, což neznamená příliš velký posun pro zlepšení technického výsledku produktu.

Po zpomalování dynamiky podnikatelských pojištění v předchozím sledovaném období došlo v závěru roku k jeho opětovnému posílení na 1,6 %.

V oblasti životního pojištění se předepsané pojistné snížilo ze 46,4 mld. Kč v roce 2013 na 46,1 mld. Kč v roce 2014, což představuje rozdíl 0,3 mld. Kč. K poklesu přispívají téměř srovnatelným dílem produkty s jednorázově placeným pojistným (-0,8 %) a produkty s běžně placeným pojistným (-0,7 %), jejichž pokles je pro další vývoj trhu mnohem významnější, neboť jednorázově placené produkty v sobě nezahrnují významné krytí pojistných rizik. Nová obchodní produkce v životním pojištění poklesla o 7,6 % a z celkového pojistného kmene meziročně ubylo 200 tisíc smluv (pokles o 3,3 %).

Situaci v oblasti běžně placeného životního pojištění mohl částečně ovlivnit turbulentní vývoj, související s daňovou uznatelností soukromého životního pojištění, ke kterému koncem roku došlo. Ve srovnání posledního čtvrtletí roku 2014 vůči stejnému období roku 2013 totiž předepsané běžně placené životní pojištění pokleslo dokonce o 1,5 %. „Existuje sice riziko, že se pokles předepsaného pojistného za životní pojištění s běžně placeným pojistným v dalších obdobích z možného důvodu změny režimu daňové uznatelnosti soukromého životního pojištění ještě prohloubí. Pevně však věřím, že se v dlouhodobém časovém horizontu bude jednat jen o pokles přechodný,“ uzavírá Tomáš Síkora.

(Nový občanský zákoník, Fond zábrany škod, Hasičský záchranný sbor)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.