Pátek 17. září. Svátek má Naděžda.

Nezapomeňte na dodanění životního pojištění

Pojištění 29.09.2016 | 11:05 0 Komentářů

Životní pojištění je oblíbeným finančním produktem, u něhož je možné při splnění zákonných podmínek využít daňový odpočet, a platit tak méně na dani z příjmu. Při nedodržení podmínek pro daňový odpočet je však nutné zpětně daňové odpočty dodanit, jinak hrozí ze strany finančního úřadu vysoké sankce.

Za kalendářní rok si je možné snížit základ daně z příjmů o zaplacené příspěvky na životní pojištění, a to až o 12 000 Kč. Tento maximální daňový odpočet pak přináší daňovou úsporu 1 800 Kč, na níž dosáhnou lidé platící částku na životní pojištění měsíčně ve výši 1 000 Kč a více. V případě uzavření více pojistných smluv, je možné částky pro odpočet až do vyčerpání maximálního odpočtu sčítat. Zaměstnanci uplatňují daňový odpočet u svého zaměstnavatele při ročním zúčtování daně. OSVČ a zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání, například z důvodu příjmů z pronájmu, uplatňují daňový odpočet v daňovém přiznání.

 Podmínky pro daňový odpočet

Aby však bylo možné daňový odpočet uplatnit, musí být výplata pojistného plnění sjednána až po 60 měsících od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení 60 let věku poplatníka, navíc  nesmí být umožněn průběžný výběr peněz. „Někteří lidé uplatňovali daňový odpočet, přestože jim smlouva o životním pojištění umožňovala průběžný výběr, což od roku 2015 nelze. Toto případné pochybení je nutné napravit podáním dodatečného daňového přiznání,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 Nedodržení podmínky = dodanění příspěvků

Daňové odpočty uplatněné v minulých letech je nutné zpětně dodanit, pokud některá ze zákonných podmínek pro uplatňování daňového odpočtu nebyla dodržena. Dojde-li tedy k čerpání peněz, které nejsou pojistným plněním, nebo k předčasnému zrušení smlouvy o životním pojištění, pak je nutné za daný rok zvýšit základ daně o uplatněné odpočty. Při předčasném zrušení smlouvy je třeba zpětně dodanit odpočty z uplynulých deseti let. Uplatněné odpočty jsou totiž dle § 10 zákona o daních z příjmů zdanitelným příjmem. „Při dodanění uplatněných odpočtů musí daňové přiznání podat i zaměstnanec. Tuto daňovou záležitost za něj nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 Změna statusu smlouvy o životním pojištění

Ještě za rok 2014 bylo možné uplatnit daňový odpočet i u smluv o životním pojištění, které průběžný výběr peněz umožňovaly. Klienti životních pojišťoven si museli u svých smluv vybrat, zdali chtějí ponechat průběžný výběr, či nikoliv. Kdo si ponechal průběžný výběr peněz, ten poprvé za rok 2015 nemohl uplatnit daňový odpočet, ovšem za předcházející roky nic zpětně zdanit nemusel, protože uplatněné daňové odpočty z předchozích let   byly náležitě uplatněny podle tehdejší právní úpravy. Status pojistné smlouvy je možné kdykoli změnit a rozhodnout tak o možnosti průběžně peníze vyplácet. „Kdo si v letošním roce změní status smlouvy o životním pojištění, ten nebude moci za rok 2016 uplatnit daňový odpočet, a ještě bude muset zpětně dodanit daňový odpočet za rok 2015. Předcházející roky však nikoliv, neboť uplatnění daňového odpočtu je provázáno na nemožnost průběžného výběru až od ledna 2015,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 Finanční úřady provádějí vlastní kontrolu

Uplatnit daňový odpočet je možné pouze při splnění zákonných podmínek a při jejich nedodržení je nutné daňové odpočty zpětně dodanit. Chybu je potřeba napravit v dodatečném daňovém přiznání. Na uplatňování daňových odpočtů, na něž není nárok, nebo na nedodanění odpočtů se zpravidla přijde v rámci kontrolní činnosti finančních úřadů. Zodpovědní pracovníci finančních úřadů si zjišťují potřebné informace přímo od pojišťoven. Neoprávněné uplatnění daňových odpočtů či nedodanění je sankciováno. Finanční úřady požadují mimo doplacení daně i úhradu úroků z prodlení a penále, daňovým povinnostem ohledně životního pojištění je tedy potřeba věnovat dostatek pozornosti.

Tisková zpráva společnosti Mazars

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.